Бракът е лодка. За да стигнете, трябва да гребете и двамата.

Май 24, 2015 in Начална страница, Семейство

Автор : Старецът Амвросий Лазарис

 

Един мъж и една жена посетиха за първи път манастира, където живееше духовникът Амвросий  Лазарис. Той не ги познаваше и ги виждаше за първи път.

 

След като взеха благословение седнаха срещу него и замълчаха. Така мина едно известно време и старецът ги попита за имената им. След това внезапно и неочаквано се обърна към мъжа и каза:

 

- На тебе ще ти отрежат ръцете и краката!

 

Изумен мъжът се стъписа, след което попита:

 

- Защо, отче, ще ми отрежат ръцете и краката?

 

- А ти защо крещиш? – попита го строго и с елегантен жест посочи жена му.

 

- Да, да, отче, хубаво, че го казвате, защото тя сега е щастлива, че толкова авторитетен човек застава на нейна страна.

 

Мъжът беше шокиран от чутото.

 

Разбра грешката си, че не трябва да прехвърля напрежението от работата си у дома и непрекъснато да обвинява жена си, след което наведе глава. В този момент си припомняше всички тези скандали.

 

Тогава духовникът, след като видя промяната и осъзнаването на вината си, смени напълно отношението си, протегна ръка и го погали по главата.

 

- Слушай, детето ми, му каза нежно, та ти си в една лодка. Качвал ли си се някога в лодка?

 

- Да, качвал съм се, отговори засрамено мъжът.

 

- Има ли гребла?

 

- Има?

 

- Колко гребла има?

 

- Две!

 

- Има ли лодка с едно гребло?

- Няма.

- Ако си в такава лодка докъде ще стигнеш?

- Не знам.

- Ще се въртиш на едно място, ето така.

 

И духовникът направи кръгово движение с ръка.

 

Така е и със семейството ти. Ако гребе само единият няма да стигнете доникъде. Бракът ви е една лодка, в нея сте и двамата и плувате в океана. За да пристигнете на пристанището трябва да гребете и двамата. Ако гребеш само ти, няма да стане. Разбра ли?

 

Превод от гръцки