Старостилците са в прелест!

Май 27, 2015 in В търсене на вярата, Начална страница

Автор : старец Ефрем Светогорец

 

На осемнадесети януари 1923 год. гръцкото правителство по политически причини – за по-тясна интеграция с европейските държави – взе решение за преминаването на Гърция към новия календар, приет в Западна Европа.

 

Разбира се, Църквата можеше да продължава по стария богослужебен календар. Обаче Константинополската Патриаршия с окръжно послание от 3 февруари 1923 година предложи на поместните църкви също да преминат на новия календар. Вследствие от това Еладската Църква на 10 март 1924 година реши да приведе църковния календар в съответствие с гражданския, оставяйки при това  непокътната Пасхалията. Това решение бе  посрещнато с многобройни протести на вярващите и предизвика църковен разкол, който не е излекуван и досега.

 

Когато тази беда разтърсила Църквата, атонските манастири като цяло запазили единството си с нея, продължавайки да следват при това стария стил. Но повечето монаси в скитовете на Света Гора станали зилоти* (*„ревностни”) – така се наричали тези ревнители на благочеститето, които не се съгласиха с решението на Архиерейския Събор на Гръцката Църква и се отделиха от нея. Старецът Йосиф заедно със своята община се присъедини към зилотите. Разбира се, Старецът бе подтикнат към това от ревността за запазване на светоотеческото Предание, но за разлика от мнозина свои атонски събратя, бе свободен от фанатизъм и затова остана отворен за действието на Божия Промисъл.

 

В продължение на единадесет години гръцките старостилци нямаха епископи. А без епископ няма Църква. Обаче през 1935 година митрополит Флорински Хризостом се отдели от епископата на Еладската Църква и се присъедини към старостилците. Неговия пример последвали Герман Димитриадски и Хризостом Закинтски. Тези трима епископа извършиха хиротонията на още четирима епископи, между които бил и монах Матей Карпатакис от скита Свети Василий, съсед на Стареца Йосиф. Заразителната ревност и красноречието на монах Матей увличаха не само множество атонски подвижници, но и немалко миряни по цяла Гърция.

 

До 1937 година между старостилците горещо се обсъждаше въпросът: как да се отнасят към новостилците, следва ли да ги се считат за разколници или не? Към това време те все още не се били определили с отговора. Хризостом Флорински разбираше, че повечето вярващи се скланят към стария стил. Следователно, би могло да се надяват, че и Еладската Църква ще се върне към него, ако зилотите заемат разумната позиция на сдържан протест, без да преминават в крайности.

 

Затова той в своето Окръжно послание заяви, че Църквата-майка за старостилците е Еладската Църква и че от нея те черпят благодат, заемайки при това позиция на протест срещу погрешното решение за календара.

 

Но щом той официално заяви, че тайнствата на новостилците са действителни, старостилците веднага се разделиха на два враждуващи лагера: на умерени, последвали Хризостом Флорински, и на крайни, последвали Матей Карпатакис, който твърдял, че тайнствата на Църквата, преминала на новия стил, са недействителни.

 

Мнозина зилоти и на Света Гора, и извън нейните граници предадоха Хризостом Флорински на анатеми и проклятия. Старецът Йосиф със своята община също му написал послание, в което, обвинявайки го в признаване на тайнствата при новостилците, твърдеше, че самият Хризостом с нищо не се различава от тях.

 

Веднъж иеромонах Вартоломей от скита „Свети Василий”, привърженик на флоринитите, посети стареца Иосиф, за да обсъди с него въпроси, свързани с движението на старостилците. Но Старецът не искаше да разговаря за това. Каза: „Остави това, иначе ще стигнем до обидни думи само ще се разстроим.” Но отец  Вартоломей продължаваше да настоява и започна да защитава възгледите си. Тогава и Старецът се нервира и с резки думи се изказа против флоринитите.

После, като останал сам в килията си и се опитал да се успокои, почувствал, че сякаш се лишил от част от благодатта и му станало по-трудно да се сражава с бесовете. Опитал се да се моли и когато най-после се успокоил, легнал да спи. Тогава Бог му показал сън, за който Старецът разказа следното: „Озовах се на отломка от скала, откъснала се от Атонската планина. Морето я обграждаше отвсякъде и вълните се стремяха да я скрият напълно. Недоумявах как се бях озовал на това опасно място. Обзет от ужас, разбрах, че тъй като се бе отделила от планината и се бе предала на вълните, скалата скоро ще потъне в бездната и аз ще потъна, защото вълните вече бяха започнали да я заливат. Съвсем наблиза видях огромната Атонска планина, о която всички вълни се разбиваха. И си помислих, че веднага щом разстоянието  между мен и планината се скъси, ще прескоча там и тогава вече нищо няма да ме заплашва. Така при първия сгоден случай прескочих на твърдата почва на планината. И наистина, скоро онази малка скална отломка се потопи в морето, а аз с облекчение възкликнах „Слава на Тебе, Боже!” – и се събудих.”

Старецът Иосиф разбра значението на съня и започна да се съмнява в правотата на зилотите. А отец Ефрем Катунакски, докато се молел за това, получил известие, чувайки висок глас: „В лицето на Флоринския епископ ти отхвърли цялата Църква.” От всичко това те разбрали, че нещата не стоят така, както за тях говорят хората, и че тайнствата при новостилците са действителни. Тогава те решиха с писмо да помолят за прошка Хризостом Флорински. Старецът написа писмо и всички в неговата община, заедно с отец Ефрем Катунакски, се подписаха под него. При това един известен зилот, отец Антоний Калаидзис, който трябваше да отнесе това писмо и да го връчи на Флоринския митрополит, предложил да добавят в края приписка: „Виждаме във Вас с Вашето паство Православната Църква.” Всички се подписаха и под това, и дали писмото на Калаидзис. Хризостом отвърнал, че им е простил.

 

За това, какво станало след изпращането на това писмо, разказа отец Ефрем Катунакски: „Беше вторник вечер, когато при мен дойдоха помисли на осъждане на Стареца. Спомних си онова писмо, което написахме на Флоринския митрополит, и си помислих, че не съм съгласен със Стареца. Тоест, казах в своя помисъл: „Ние с подписи уверихме Хризостом в своята лоялност, но нали утре обстоятелствата могат да се обърнат така, че да се присъединим към манастирите и да започнем да поменаваме Вселенския Патрарх (както впоследствие и станало). Тогава, заради справедливостта, ще трябва да отзовем своето писмо към Хризостом. Ние не трябваше да пишем така, трябваше да кажем само: Владико, простете ни, сгрешихме – и нищо повече.”

 

В събота аз отидох при Стареца да служа Литургия. Старецът, щом само ме видя, рече:

 

- Отче, нещо в душата ти те отделя от мен. Не се отделяй от своя Старец, не се отделяй от мен!

 

От вторник до събота успях да забравя за тези помисли.

 

- Старче, не помня нито един помисъл, който да ме е отделял от теб.

 

- Само щом те видях, душата ми веднага почувства, че някакъв твой помисъл те отделя от мен.

 

- Старче, аз не помня нищо такова .

 

- Спомни си, – каза Старецът. – Прехвърли в паметта си всичко, за което наскоро си мислил.

 

Отслужих Литургията. Сутринта след трапезата аз се изкачвах по пътечката от Мала Анна към дома. И, изкачвайки се, стараех да си спомня за всичко, което ме е занимавало през последните дни. Накрая си спомних за помисъла, който по някакъв начин ме отделяше от Стареца. Върнах се обратно и със сълзи помолих за прошка Стареца Йосиф. Така при нас всичко се възстанови.”

 

 

* * *

 

Старецът оставаше умерен зилот до 1950 година. На 13 (26) март 1950 година излезе ново Окръжно послание, подписано от Хризостом Флорински и още трима старостилни епископи. Прочетох го на Стареца, сам той отказа да го чете, при все че още се считаше за зилот. В посланието, освен другото, се заявяваше: „Тайнствата на новостилната Еладска Църква са недействителни! Ние имаме свое собствено миро. Официалната Еладска Църква е разколническа. Всичко, на което ние сме учили по този въпрос устно или писмено по-рано, е недействително.” То ест, всичко казано от тях по-рано: че нашата Църква има благодат, че те са, така да се каже, Църква-дъщеря и строго следват каноните, за да подбудят Църквата-майка да се върне към стария стил – всичко това се отменяше и вместо това по дадения въпрос се предлагаше ново учение. Когато четях това, ще ви кажа откровено, тръпки ме побиха. Струваше ми се, че този, който е писал това послание и е възглавявал техния събор – е палач.

 

Беше нощ. Старецът току-що завърши молитвата, когато дойдох при него, разказах за посланието и го прочетох.

 

- Старче, ето какво се казва в окръжното послание.

 

- Стига! Отиваме си от тях! – каза Старецът. – Те окончателно се заблудиха. Не може това да е истината Божия. Ние трябва да се присъединим към манастирите. Но отначало ще се помолим и ще видим, какво ще ни каже Бог. И така, отци, на молитва! Да ни открие Бог, какво да правим, за да не сторим грешка. Каквото Бог ни открие, това и ще направим.

 

Старецът и всички ние пристъпихме към пост и молитва, молитва и пост. Постехме три дни, не ядохме нищо, само вода пиехме.

 

След три дни Старецът се затвори за цяла нощ в своята килия и се предаде на слъзна просителна молитва, а ние отвън очаквахме, какво той ще ни изрече. Чакахме неговото излизане от каливата, както евреите – спускането на Моисей от Синайската планина. До тази молитва Старецът не бе взел окончателно решение. След молитвата му бе дадено видение. Той излезе при нас и каза:

 

- Елици вернии! Извещението а такова: присъединяваме се към манастирите. Такава е истината. Зилотите  са в прелест!

 

Той говореше така, въпреки, че сам дотогава беше зилот. Всички ние дотогава бяхме зилоти: старецът Арсений, отец Атанасий, аз, отец Йосиф Младши, отец Ефрем, зилот на зилотите, и отец Никифор-викач. Но тъй като Старецъг Йосиф никога не беше фанатик и никога не следваше нещо от страст, той виждаше, че откритото му е православно.

 

- Дядо Йосифе, какво видя?

 

- Сега няма да ви кажа това. Но известието е вярно. Сто процента. Въпросът е приключен. Присъединяваме се към манастирите.

 

Скочи отец Атанасий:

 

- Аз няма да поменавам Патриарха! Той е еретик!

 

Отец Арсений пристъпи отзад към Стареца и рече:

 

- Старче, мнозина се прелъстиха, и даже велики светци са се прелъстявали.

 

- Отец Арсений, ето този път води там, а този – тук. Избирай един от двата: или се подчинявай, или си върви. Иначе няма да се получи. Аз ще постъпя, както казах.

 

- Старче, тежко ми е да се реша на това.

 

- Отец Арсений, това е като две и две четири. Събирай си нещата и си върви.

 

Ние всички се вкаменихме. Само като чу това, отец Арсений веднага каза на Стареца:

 

- Прости! Прости!

 

А отец Атанасий се захвана да възразява:

 

- Но нали…

 

 

- Ти, отец Атанасий, взимай своята торба и върви в Лаврата. И им кажи, че ние се подчиняваме на манастира и Патриаршията. След това вие всички ще отидете и ще се запишете в официалния списък. Хайде! Да приключим с това. Вие ще вземете удостоверението, и ние ще станем манастирски. Такъв е пътят Божий. Старостилците са слезли от този път. Само виж: осъждат тайнствата като нямащи благодат! И изпращат всички  в ада!

 

Защото тогава старостилниците започнаха да говорят, че всички несъгласни с тях ще попаднат в ада.

 

И тъй, отец Атанасий отиде със своята торба в Лаврата. По пътя го мъчеха помисли. Той мислеше: „Нима Старецът е прав? Греши ли той или не греши?” Уморен, отец Атанасий приседна да си отпочине и заспа. А на сън видя нещо и чрез това се убеди в правотата на Стареца. Той веднага се върна обратно и с жар каза:

 

- Старче, с тебе съм и ще те слушам! Всичко, което ми кажеш, ще направя. Съгласен съм да поменавам Патриарха. Аз видях, че такава е волята Божия.

 

А какво той беше видял? Аз тогава бях малък и не го разпитах за това. Ние действително отидохме в Лаврата, изписахме си удостоверения. Всичко урегулирахме, и след това ни беше много добре.

 

Но мнозина зилоти се съблазниха от това, че Старецът промени своята позиция, и се захванаха да го хулят. Старецът Никифор, по своя обичай, викаше, но Старецът Йосиф не отстъпваше нито крачка. Даже отец Ефрем Катунакски каза:

 

- Старче, бъди предпазлив, защото светците са казвали, че в последните времена ще се прелъстят даже избраните.

 

- Отец, ако не искаш да служиш, отивай си! Върви при своя Старец!

 

Старецът не слушаше никого, защото имаше вярно известие от Бога. Споровете тук бяха неуместни.

 

Ние, младите, нямахме никакви възражения. Старецът е казал „да” – значи да. Казал е „не” – значи не. У мен не възникваха никакви въпроси и съмнения в правилността на решението на Стареца. Не се колебаех. Тримата по-старши, които възможно, и имаха право на собствено мнение, изказаха своите съмнения. Но аз и отец Йосиф Младши бяхме съвършено спокойни и съгласни със Стареца.

 

* * *

 

По-късно, когато отец Харалампий дойде при нас и стана член на нашата община, Старецът, за да му помогне да разбере това решение, много тактично му обясни насаме, в какво се състои заблудата на зилотите. Той ясно показа, че те, говорейки за недействителността на тайнствата в Еладската Църква, хулеха Светия Дух. Старецът обърна вниманието на отец Харалампий върху това, че единствено аскетичиният живот не е достатъчен за спасението, изисква се още и православна вяра. Тогава и отец Халралампий започна малко по малко да разбира как в действителност стоят нещата. Той ни разказваше: „Тогава си спомних, първо, че благодатта Божия аз познах при новостилците, когато бях още в света. Спомних си, че благодат имаше и у моите приятели и познати, следващи новия стил. Второ, тогава си спомних и един случай от моя светски живот, когато бях крайно фанатичен старостилец. Един новостилен свещеник дойде да отслужи в дома ни водосветен молебен. И аз, бидейки фанатик и вярвайки, че тайнствата на новостилниците са безблагодатни, го изгоних. „Но, дете мое – каза този свещеник, - ние имаме същия Кръст, всичко при нас е същото, нашите тайнства са действителни.” Но аз не понечих да го слушам. И след това целия ден имах бесовско смущение и треперех, скърбях в душата си, но като мирянин не можех да си обясня и разбера причината за всичко това. Когато споделих за този случай на Стареца Йосиф, той ми каза, че и сам е преживял нещо подобно, когато е изгонил един йеромонах, но принадлежащ към зилотите”.

 

В това време ни навести и моят бивш духовник отец Ефрем.

 

Старецът го попита:
- Кажи ми, отче, вярно ли е, че това Окръжно послание е пуснато от Синода?

 

Отец Ефрем навел глава и отвърнал:

 

- Не е следвало да пускат такова Окръжно послание. То е неправилно.

 

- Значи, отче мой, е сторена грешка, нали така? Сторена е грешка. Отбили сме се от пътя. И така, ние сами трябва сега да се погрижим за себе си.

 

* * *

 

По-късно Старецът ни откри, какво е било известилото го видение. По време на молитвата той видял прекрасна, залята със светлина църква. От нея излизали разни хора. В двора те се карали и крещели един срещу друг.

 

- Аз съм правия! – викал единият.

 

- А аз съм по-прав от тебе! – викал другият.

 

- Ние сме Църквата! – викал третият.

 

И Старецът ни обясни:

 

- Това показва, че, макар и хората да се караха, те принадлежаха на една Църква. Те имат една вяра, имат една благодат. Но нямат свободен дух и святост. Затова и се караха.

 

Църквата може да извърши някаква грешка: да смени календара, още някак да сгреши, – но всички могат да се спасят. То ест, освен догматични има и други разлики. А ние сега се караме, тъй като нямаме просвещението и светостта на великите отци. Затова именно и не оказваме снизхождение. Светите отци обаче, са проявявали снизхождение – за някое време в зависимост от конкретния случай, – а след това отново се завръщали към строгото спазване на каноничния строй.

 

Старецът не беше пристрастен човек, той беше свободен. Ако в човека няма упоритост, фанатизъм, ако е свободен,той  ще може да види собствената си грешка и ще се съгласи да я поправи.

 

* * *

 

Благодатта Божия посещава светите хора и ги известява за истината. Не всеки човек може да получава известия. Когато се разнесе вестта, че Старецът Йосиф Пещерник се е присъединил към манастирите, започнаха да говорят: „Бог го е известил за това. Този човек беседва с Бога. Той е получил от Бога извещение. Значи, ето каква е истината.”

 

Някои зилоти-фанатици, онези, при които зилотството беше поради страст, започнаха да ни хулят. А особено ни ругаеше най-ученият от тях: „Е-е-е! В прелест изпадна отец Йосиф Пещерник!” Той се изживяваше като най-грамотния и много неща говореше против нас, обяви на Стареца истинска война. Но Старецът никога не осъждаше този човек. На нас Старецът казваше: „Ние няма да спорим. Ще се грижим за това, да извършваме бдението, молитвата, и нека говорят за нас каквото искат. Бог да им прости.” И ние с никого не встъпвахме в спор. Ние не се отбранявахме, виждайки, че Старецът мълчи.

 

Но в резултат победата се оказа на Стареца. Когато той се представи в преподобие и святост и ние, неговите чеда, се удостоихме да придобием общини в манастирите (тогава това бяха единствените многобройни братства на Света Гора), онзи човек сам бе принуден да признае правотата на Стареца Йосиф Пещерник. Защото не може гнил корен да произведе такива плодове – такива забележителни общини. По плодовете се познава дървото. Следователно, ние грешахме, а Старецът беше прав.”

 

Нашите братства бяха изключение на Света Гора. Когато се представи Старецът, тогава и при мен се появи община, и отец Харалампий събра братство. Възникнаха две големи общини, които положиха началото на възраждането на атонското монашество. Тогава започна да расте броят на монасите на Света Гора. А след това от манастирите извън границите на Атон дойдоха архимандрити с братства и вляха нов живот и в другите атонски манастири.

 

При живота на Стареца Света Гора преживяваше упадък, броят на монасите през цялото време намаляваше. Оставаха единствено старчета, младежи в манастирите съвсем не отиваха, и манастирите линееха. Затова семето трябваше да падне в земята, да умре и едва след това да прорасне и принесе плодове. А след това вече всичко тръгна като по часовник.

 

Мнозина казваха, че Старецът е трябвало да си отиде и чак след това е трябвало за започне възраждането на Света Гора. С това се съгласи и онзи враждуващ със Стареца зилот. Когато ние имаме знание и нямаме смирение, това знание ни възгордява, и мислим, че сме прави само ние, че богословстваме правилно, а всички останали грешат. Но хората не правят грешки само в този случай, ако ги просвещава Бог. Затова монашеството – това е авангардът на християнството, това е нервната система на Църквата.

 

* * *

 

Отец Харалампий свидетелства: „Когато ние бяхме още зилоти, отец Ефрем Катунакски по време на Божествената Литургия виждаше понякога на светия Престол насекоми. След като се присъединихме към манастирите, той повече не виждаше това. Освен това, първата нощ след присъединяването към манастирите, когато отец Ефрем служеше Литургия, ни преизпълваше благодат, сълзи и мир: както Стареца Йосиф, така и всички нас, неговите послушници. Оттогава изобилието на благодатта идваше по време на Божествената Литургия. Но ние тогава още, разбира се, не поменавахме Патриарха.”

 

Отец Ефрем Катунакийски заради послушанието към своя Старец, отец Никифор, бе принуден да се върне към зилотите. Той остана с тях до преставянето на своя Старец през 1973 година. Отец Ефрем разказваше: „Повярвай ми, откакто Старецът Йосиф се присъедини към манастирите, аз често го виждах на сън. Понякога той ме утешаваше. Понякога ми казваше няколко думи, защото имах големи изкушения. А сега, когато отново се съединих с манастирите, го виждам насън и той ми казва: „Ела при мен да служиш Литургия. Кога ще дойдеш при мен да послужиш?” Но през цялото онова време, докато оставах със зилотите, той нито веднъж такова нещо не ми каза. И аз му отвръщам: „Старче, ще дойда, когато поискаш.” „Ела в събота” – казва той.” И това трогва душата ми.”

 

* * *

 

Имахме ние още едно известие, по-късно, когато с отец Харалампий станахме свещеници. Отец Харалампий разказва за това така: „Като се присъединихме към манастирите, ние още някое време не поменавахме Патриарха. Но когато се преместихме в Нови Скит, веднъж аз трябваше да отида да служа в манастира Свети Павел и там да помена Патриарха задължително.

 

- Какво да правя сега? – попитах аз стареца.

 

- Върви, – отвърна той, и поменавай. А когато се върнеш, ще ми разкажеш, какво си чувствал при това.

 

Общо взето, рядко съм получавал такава благодат на Божествена Литургия. Сълзите течаха като ручей в продължение на цялата служба. Не можех да произнеса възгласите. Когато се върнах, Старецът ми каза:

 

- Вероятно при теб е имало изобилие на благодат.

 

- Да, Старче.

 

- Виждаш ли, дете мое, – отново каза Старецът, – няма грях да се поменава Патриарха, каквото и да е казал или да е направил, ако не е низвергнат от свещения чин.”

 

Източник:http://carstvo-maloe.com/my-life-with-josif-by-head/item/944-mojat-zivot-sas-starec-josif-isihast-glava-18-otstuplenieto-ot-zilotite-starostilnici