Октомври 13, 2015 in Кратки

Автор :

 

Ще ни рече Христос: “Чедо мое, Аз толкова неща сторих, за да те спася. Пролях кръвта Си и претърпях толкова страдания, а ти какво стори, за да се спасиш?“ 
Свети Паисий Светогорец