Ноември 1, 2016 in Кратки

Автор :

 

Нелюбовта твърди: “Господи, Господи, защо ме наказваш?”, а Любовта: “Господи, Господи, за какво ме милваш”?
Св. Йоан Шанхайски