Май 21, 2017 in Кратки

Автор :

Човек може да бъде атеист само до самата си смърт. След това всички ще станат вярващи.
Св. Йоан Шанхайски