Как да се борим с помислите

Май 22, 2017 in Беседи, Начална страница

Автор : Арх. Арсений Папачок

 

- Отче, как трябва да се борим с помислите?- Драги, ние знаем, че дяволът съществува. Той наистина не иска ние да растем духовно и да се молим Богу и затова ни смущава.

Нека ви кажа нещо. Осмелявам се да го кажа:

Какво ще правим без него – дявола? Виждате ли?

Те, демоните ни изкушават и ние осъзнаваме кои сме. Жертваме се.

Вижте, един възрастен отец не можел да спи от дълго време и неговият ученик бил много тъжен заради това.

Двамата вървели през гората и когато паднала нощта, те намерили дънер, старецът седнал на него и заспал. Ученикът му бил много щастлив, защото го обичал.

Но след известно време на ученика му дошла една мисъл:

„Сега го събуди и се върнете в манастира, за да можеш и ти да поспиш”, – защото и той имал право на малко почивка.

„Да – си казал ученикът, – но как мога да го събудя сега когато е заспал?”

И той отхвърлил мисълта.

Минало известно време и мисълта се върнала, като този път изглеждала правилна…

„Да, но как мога да го събудя? Той спи, в края на краищата…”

Той обичал своя старец.

И мисълта идвала и била отхвърлена така девет пъти до сутринта.

И когато старецът се събудил сутринта, погледнал ученика си и много учудено го попитал:

- Какво си правил през тази нощ тук?

Ученикът отговорил:

- Отче, четох псалми, молих се, радвах се, че те виждам спящ.

Старецът:

- Не, не, не… кажи ми какво по-особено си правил тази нощ?

Ученикът:

- Мислех за спасението, мислех…

Старецът:

- Не, искам да знам какво необичайно си правил през изминалата нощ, защото виждам девет корони над главата ти?

 

Виждате ли? Всяко отхвърляне на тези зли помисли е корона, която ни очаква.

И така, дяволът не прави нищо друго в своята ирационална злоба, освен да ни донася корони.

Но трябва да имаме любов.

 

- Но как можем да знаем кои мисли са от Бога и кои от дявола?

- Това е вашата работа. И това обяснявах досега.

Съществуват заповеди, имаме толкова много отправни точки…

 

Казах ви, жертва! Дайте нещо свое на някой друг!

 

Някой може да страда и вие може да му причините голяма радост, като му дадете нещо свое.

Не говоря задължително за милостиня към беден човек…

Основното нещо, което той иска от вас, е да го цените, също да го уважавате.

Да не го презирате. Да станете едно с него.