Беседа за страстите

Януари 8, 2018 in Беседи, Начална страница

Автор : Св. Варсануфий Оптински

 

Всяка страст е болест на душата. Известно е, че завистта, гнева, скъперничеството не са телесни, а душевни болести. Лекуваме болното тяло, а още повече трябва да лекуваме и болната душа. За борбата със страстите съществуват манастирите. Между другото и хората в света, ако искат спасение, не могат да бъдат избавени от тази борба. Тук и при нас в скита се води борба. Никой веднага не става безстрастен. Някой пристига с гордост, друг е блудник, ако не чувствено, то умствено, трети е много зъл, покрай когото трябва да минаваш със страх, четвърти е скъперник, брои всяка стотинка, така че неволно можеш да кажеш, защо тогава той е отишъл в манастира? Пети е чревоугодник, иска да яде всичко.

- Ти вече се нахрани – му казват.

- Какво да направя, това не ми стигна – отговаря той и се храни скришно в килията си, устройва си следобедна закуска, и полунощно хранене и т.н.

И други подобни. Такива хора сами осъзнават своите грехове и се покайват за тях. Но в началото поправянето идва бавно. Опитните в духовния живот старци гледат на тях снизходително: ами нали той е нов, какво да очакват от него? Но минават двадесет и пет години, и виждаме, че трудът не е бил напразно. От чревоугодник е станал постник, от блудник – целомъдрен, от горд – смирен и т.н. В света много малко хора знаят за тази борба.

На въпроса, как да се спасим, повечето отговарят добронамерено: „Трябва да се молим на Бог за спасение, а щом се молиш – ще се спасиш“. И да не излизаме от този кръг. И все пак молитвата не може да спаси човек, който има страсти. Единствената цел в нашия живот се състои в това, да изкореним страстите и да ги заменим с противоположните на тях добродетели.

 

Да започнем тази борба е най-доброто: въпреки че на нас са ни присъщи всякакви страсти, някои в по-голяма степен, а други – в по-малка. Трябва да определим каква страст господства в нас и да се въоръжим против нея. Да водиш борба с всички страсти едновременно е невъзможно: ще те задушат. Побеждаваш първо една страст и тогава трябва да преминеш към изкореняване на друга. Човек, достигнал безстрастие, получава диплома за правото си да влезе в Царството Небесно, става събеседник на ангелите и светиите. Човек, който не е победил страстите, е невъзможно да бъде в рая, ще бъде задържан в митарствата. Но да предположим, че той е влязъл в рая, но не може да остане там, тъй като той самия няма да иска. Колко е тежко на човек, който е невъзпитан да бъде в благовъзпитано общество, затова не може човек който има страсти, да бъде в безстрастно общество. Завистливият и в рая ще бъде завистлив, гордият и на небето няма да стане смирен.

Научете се да се борите с вашите страсти, това е много важно и дори необходимо. Най-доброто ръководство за вас ще бъдат житията на светиите, и те много ще ви утешат. В житията на светиите ще намерите напътствия, как да се борите с духа на злобата и да станете победители. Господ да ви помогне!

Източник: православие. ру