Нека безкористно да раздаваме любовта си на всички

Май 23, 2018 in Начална страница, Отечески съвети

Автор : Свети Порфирий Кавсокаливит

 

Любовта е над всичко. Онова, което трябва да ни занимава, чеда мои, е любовта към другия, неговата душа. Каквото и да вършим: молитва, съвет, препоръка, нека го правим с любов. Без любов молитвата не носи полза, съветът наранява, препоръката вреди и погубва другия, който чувства дали го обичаме или не, и реагира според това. Любов, любов, любов! Любовта към брата ни подготвя да обикнем още повече Христа. Не е ли хубаво?

 

Нека раздаваме любовта си на всички безкористно, без да ни интересува тяхното отношение. Когато Божията благодат дойде в нас, няма да се интересуваме дали ни обичат или не, дали ни говорят с доброта или не. Ще чувстваме нуждата ние да обичаме всички. Егоистично е да искаме другите да ни говорят с доброта. Нека обратното не ни притеснява. Да оставим другите да ни говорят както се чувстват. Да не изпросваме любовта им. Нека се стремим да обичаме и да се молим с цялата си душа за тях. Тогава ще забележим, че всички ни обичат, без ние да сме се стремили към това, без изобщо да сме просили тяхната обич. Ще ни обичат свободно и искрено, от дълбините на сърцето си, без да ги насилваме. Когато обичаме, без да имаме за цел да ни обичат, всички се събират около нас подобно на пчели. Това важи за всички.

Ако твоят брат те дразни, досажда ти, ти си мисли: „Сега ме боли окото, ръката, кракът; трябва да се погрижа за него с цялата си любов“ (виж 1 Кор. 12:21). Нека обаче не мислим за това, че ще бъдем възнаградени за уж добрите си дела, нито за това, че ще бъдем наказани за злините, които сме вършили. Идваш до познание на истината, когато обикнеш с Христовата любов. Тогава не търсиш да те обичат – това е лошо. Ти обичаш, ти отдаваш любовта си – това е правилното. От нас зависи да се спасим. Бог иска това. Както казва Свещеното Писание: …Който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината (1 Тим. 2:4).


из книгата: „Живот и слова“ на св. Порфирий Кавсокаливит