Игото Ми е благо и бремето Ми е леко

Септември 14, 2013 in Беседи, Начална страница

Автор : Православен свят

 

 

Съществуват три кръста, които носят  хората.

 

Кръстът на праведника, кръстът на каещия се грешник и кръстът на неразкаяния грешник. Кой от тях е по-лек?

 

Кръстът символизира страдание. Страданието на праведника, страданието на каещия се грешник и страданието на неразкаяния грешник. Кой от тях е по-лек? По-лек е този, който носиш с вяра и надежда. Двамата знаят за какво страдат, а третият – не. Праведникът знае, че страда по волята Божия, заради благото на другите хора и заради собственото си съвършенство. Каещият се грешник знае, че страда за своите грехове и заради своето очистване. А неразкаялият се грешник обвинява всички и всичко и той страда без вяра и надежда, затова страданието му е най-мъчително и кръстът – най-тежък.

 

Трите кръста – на праведника, на каещия се и на неразкаялия се – това са тези три кръста, изправени на Голгота.

 

Към първия кръст, на който виси сам Господ, пристъпват да се качат само тези, които най-много Го обичат, които доброволно жертват тялото си, за да спасят душата си. Пътят към Бога иска жертви. Това е олтар, на който винаги трябва да се върши жертвоприношение. Според вида и големината на жертвата човек чувства повече или по-малко Бога. Тези хора Господ държи в прегръдката си на кръста и така ги утешава и опиянява със своята любов, че те не само не усещат страдание, но и се чудят защо са толкова малко на брой и защо другите хора не искат да дойдат тук?

 

На втория кръст отдясно Нему висят тези, които с търпение понасят болестите, скърбите и изпитанията, допуснати за греховете им. Тъй като Господ е прикован на Своя кръст и тях не може осезателно да прегърне, то Той от кръста Си, от разстояние им казва: “Вярвайте, потърпете, не се смущавайте, и вас ще взема в Рая.

 

На третия кръст отляво висят най-много хора – тези, които се уподобяват на хулителя разбойник. За тях страданията няма да свършат след физическото им умиране.

 

Пътят на правдата по Бога може някому да се стори неудобен и труден, но всеки трябва да знае, че пътят на неправдата, далеч от Бога, е много по-труден и пагубен.

 

 

по мотиви от св. Николай Велимирович “Мисионерски писма”