Да търсим истинските причини

Май 12, 2014 in Беседи, Начална страница

Автор : Иеромонах Серафим Роуз

 

Независещият от времето духовен живот- VІІ част

 

Има една много интересна книга, написана по времето на авва Доротей, ( 6в.), от свети Григорий от Тур – „Историята на франките”. В нея се разказва за живота на кралския двор и за християните от онова време. Приведени са много интересни жития на светци, както и описания на кралския живот. Тогавашните монарси в никакъв случай не могат да се посочат като образци на добродетел. Те постоянно се тровили един друг. Жените били още по-зле… Имало някаква Бронхилда и сестра й Фредегунда, които се стремели да поставят на трона своите синове и внуци. Какво ли не правили за това! Убивали хората по най-жесток начин, били чудовищни клетвопрестъпници и умеели да тъкат фантастични мрежи от лъжи и измами – съвсем невдъхновяващо зрелище. Но свети Григорий живеел по същото време и, описвайки историята на своя народ, пишел така, че тя вдъхновявала.

 

Зад всяко явление в света стои „значение”. Свети Григорий постоянно наблюдавал комети, земетресения и други подобни явления. Когато кралят направи нещо лошо – става земетресение; ако убие човек или накаже несправедливо цяло село – настъпва глад; и свети Григорий усеща, че Бог вижда всичко, зад всички явления усеща духовния смисъл – било то комета, смърт на краля или друго. Той винаги вижда връзка между това, което се случва в света, и моралното състояние на народа. Когато нравственото състояние на хората е лошо, земетресения, глад и др. подобни им напомнят, че не са на правилния път и им дават повод да се замислят за това. В наше време историците казват, че такъв начин на мислене е ужасно остарял, „наивен” и „елементарен”, и разбира се, че в наше време никой не може да мисли така. Те смятат, че е много интересно и полезно да разглеждат миналото през призмата на нашето време и да тълкуват как хората тогава са осмисляли света. „Но, разбира се” -  казват те, – ние сериозните учени, трябва да виждаме истинските причини”. Под истински причини те разбират това: какво човек е ял и как се отразява храната на поведението и действията му. Християнската гледна точка обаче е, че това са второстепенните, а не истинските причини. Истинските причини – това са душата и Бог; Божието действие и действието на душата. Тези два фактора творят историята; всички останали външни фактори – какъв договор е бил подписан, икономическите причини за недоволството на масите и т.н. – са абсолютно второстепенни. Наистина, ако се вгледаме в съвременната история, в цялото това революционно движение, става очевидно, че негов двигател е не икономическият фактор, а влязлата в душата на хората идея за възможността да се построи рай на земята. Веднага щом такава идея попадне в душата, става нещо невероятно – защото това е духовен фактор. Макар тази идея да е от дявола, тя се отнася към сферата на духовното – а точно в тази сфера се твори историята; външните фактори в крайна сметка не значат нищо.

 

Свети Григорий гледа на историята от правилната гледна точка, защото знае коя е първопричината, т. е. как Бог действа в световната история и как душата откликва на това действие; видимите събития са за негова вторична причина. Ето защо, когато вижда някое значително явление – комета или затъмнение – той се опитва да разкрие неговото значение. На едно място, когато разказва за странното знамение в небето над Гаул, той заявява просто: „Изобщо не разбирам какво значи това”. Разбира се, от научна гледна точка знаем, че някои от явленията са предизвикани от сянката на луната и пр., но от гледна точка на свети Григорий – защо Бог е решил да ни плаши по този начин? Какво е моралното значение на това събитие?

 

Свети Григорий гледа постоянно нагоре, а не надолу.