Това беше от Мен

Септември 15, 2013 in Отечески съвети

Автор : св. Серафим Вирицки

 

Разговор на Бога с човешката душа

 

Не си ли мислила някога, че всичко отнасящо се до теб,
се отнася и до Мен? Защото, отнасящото се до теб
засяга зеницата на окото Ми.
Ти си скъпа, многоценна в Моите очи,
Аз съм те възлюбил и затова за Мен
е особена радост да те възпитавам.
Когато изкушенията от врага се приближат
към теб като река,
Аз искам да знаеш, че

ТОВА БЕШЕ ОТ МЕН.
Че твоята немощ има нужда от Моята сила
и твоята безопасност се състои в това
да ми дадеш възможност да те защитя.
Намираш ли се в трудни обстоятелства
между хора, които не те разбират
и не се съобразяват с това, което ти е приятно,
които те отхвърлят –
ТОВА БЕШЕ ОТ МЕН.

Аз съм твой Бог, разполагащ с обстоятелствата,
а ти не случайно си се оказала на своето място,
на мястото, което Аз съм ти определил.
Ти не Ме ли молеше да те науча на смирение?
И ето, Аз те поставих именно в тази среда,
в това училище, в което се изучава този урок.
Твоята среда и живеещите с теб само изпълняват
Моята воля. Намираш ли се в затруднение от бедност
и ти е трудно да си доставиш потребното, знай, че
ТОВА БЕШЕ ОТ МЕН.

Защото Аз разполагам с твоите средства и искам
да прибягваш към Мен и да знаеш, че си зависима
от Мен . Моите запаси са неизчерпаеми.
Аз искам ти да се убеждаваш в Моята вярност
и във верността на Моите обещания.
И да не бъде това да ти кажат
в твоята нужда:”Не вярвай на твоя Господ Бог”.
Преживявала ли си нощ, изпълнена със скърби?
Била ли си разделена с близките и скъпите на сърцето ти –
ТОВА БЕШЕ ИЗПРАТЕНО ОТ МЕН.

Аз съм мъж на скърби, изпитал недъзи,
Аз допуснах това, за да се обърнеш към Мен
и в Мен да намериш вечно утешение.
Ако си се излъгала в свой другар, в някого,
на когото си откривала сърцето си –
ТОВА БЕШЕ ОТ МЕН.

Аз допуснах това разочарование да се докосне до теб,
за да познаеш, че твоят най-добър приятел е Господ.
Аз искам всичко да принасяш и да казваш на Мен
и твоята душа да се прилепи към Мен, твоето прибежище,
за да се скриеш от нападките на езиците.
Аз ще изведа твоята правда като светлина
и твоята правота като ден.
Разрушили ли са се твоите планове,
и ти си отпаднала духом –
ТОВА БЕШЕ ОТ МЕН.

Ти си създавала свои планове, имала си свои намерения,
и ги принесе на Мен, за да ги благословя.
Но Аз искам ти да предоставиш на Мен
да се разпореждам и да ръководя обстоятелствата
в твоя живот, защото ти си само оръдие,
а не действащо лице.
Ако неочаквано са те постигнали неуспехи в живота
и униние е обзело сърцето ти, знай, че
ТОВА БЕШЕ ОТ МЕН.

Защото Аз искам сърцето ти и душата ти
винаги да бъдат пламенни пред Моите очи
и с Моето име да побеждаваш всяко малодушие.
Ако не получаваш дълго време известия
от близките и скъпи за теб хора
и поради своето малодушие и маловерие
паднеш в ропот и отчаяние, знай, че
ТОВА БЕШЕ ОТ МЕН.

Защото с тази скръб на твоя дух Аз изпитвам
силата на твоята вяра и неизменността на обещанията
и дръзновението на твоята молитва за тези твои близки,
защото ти не възлагаше ли грижите за тях
на Моята промислителна любов?
И не ги ли поверяваш и сега
на Покрова на Моята Пречиста Майка?
постигнала ли те е тежка болест,
временна или неизлечима,
И ти си се оказала прикована към твоето легло –
ТОВА БЕШЕ ОТ МЕН.

Защото Аз искам ти да Ме познаеш още по-дълбоко
в твоите телесни немощи и да не роптаеш за това
изпитание, което ти е изпратено,
и да не се опитваш да проникнеш в Моите планове
за спасението на душите по различни пътища,
а безропотно и покорно да преклониш главата си
под Моята благост за теб.
Ако някога си мечтала да извършиш някакво
особено дело за Мен,
а вместо това си легнала на леглото на болестта
и немощта –
ТОВА БЕШЕ ОТ МЕН.

Защото тогава ти беше потопена в своите дела
и Аз не можех да привлека мислите ти към Мен,
а Аз искам да те науча на Моите най-дълбоки мисли
и уроци , за да бъдеш на служба при Мен.
Искам да те науча да осъзнаваш, че ти си нищо без Мен.
Някои от Моите най-добри синове са онези,
които са откъснати от живота и действителността,
за да се научат да владеят оръжието на непрестанната молитва.

Призована ли си неочаквано да заемеш трудно
и отговорно положение, облегни се на Мен,
Аз ти поверявам тези трудности
и за това ще те Благослови Господ, твоят Бог
във всичките ти дела
и във всичките ти пътища,
във всичко Ръководител и Наставник щети бъде твоят Господ.

Днес, дете Мое, Аз давам в ръцете ти
този съд с осветен елей,
ползвай се от него свободно.
Винаги помни, че всяко възникващо затруднение,
всяка оскърбителна дума, всяка клевета и осъждане,
всяка пречка в твоята работа,
която би могла да предизвика чувство на досада и разочарование,
всяко откриване на твоята немощ и неспособност
ще бъде помазано с този елей –
ТОВА БЕШЕ ОТ МЕН.

Помни, че всяка пречка е Божие наставление,
и затова вложи в сърцето си думите,
които Ти казах днес –
ТОВА БЕШЕ ОТ МЕН.

Пази ги, знай и помни, че винаги, където и да се намираш,
всяко жило ще се притъпи, когато се научиш
във всичко да виждаш Мен.
Всичко ти е изпратено от Мен
За усъвършенстване на твоята душа –

ВСИЧКО ТОВА БЕШЕ ОТ МЕН.

 

Издателство Витезда, 2003 г.