Послание на св. Василий Велики до подчинените му епископи

Декември 4, 2013 in Начална страница, Отечески съвети

Автор : св. Василий Велики

 

Правило 90

 

Едно гнусно нещо, за което ви пиша, като е станало изобщо предмет на подозрение и мълва, изпълни със скръб душата ми, при все, че ми се вижда невероятно. И това, що пиша, виновният нека да го приеме като цяр, невиновният – като предпаза, а който е нехаен, което не бихме желали да намерим между вас, нека го приеме като доказателство срещу самия него. Ето за какво ми е думата: някои казват, че някои измежду вас взимали пари от ръкополагани и, което е по-лошо, това прикривали под булото на благочестие. Защото оня, който прави зло под вид на добро, заслужава двойно наказание: и за това, че върши недобро нещо, и за това, че си служи с доброто, така да кажем , като помагач в извършване на греха. И ако туй е вярно, от сега занапред нека не става вече и нека се поправи, защото на тогова, който взима сребро, трябва да кажем това, що апостолите са казали на оня, който искал да даде такова, за да купи преподаването на светия Дух: „Среброто ти да погине заедно с тебе”(Деян. 8:20), понеже по- малко греши тоя, който по неразбиране иска да купи Божия дар, нежели оня, що го продава, тъй като това е продажба и, ако даром полученото продадеш, ще ти се отнеме благодатта, като продаден на сатаната, понеже въвеждаш кръчмарство в духовните работи и в църквата, в която ни е поверено Тялото и Кръвта Христова. Тия неща не трябва да стават. А ето в що се състоят хитруванията. Те мислят, че не грешат ако взимат не при самото ръкоположение, а после, когато всъщност да вземеш кога и да е, все е вземано. Прочее, моля ви да изоставите тоя доход, или, по-добре казано, тоя път за ада, и не правете себе си недостойни да извършвате свещените тайнства, като цапате ръцете си с такова лихоимство. Простете ми за гдето отначало не повярвах, а сетне като повярвах, заплашвам. И ако някой подир това мое послание извърши нещо такова, нека се отстрани от тукашните олтари и отиде там, гдето може да купува и продава Божия дар: “Понеже ние нямаме такъв обичай, нито пък го имат църквите Божии”(1 Коринт.11:16). Още нещо ще добавя и ще престана. Всичко това става от сребролюбие, а сребролюбието е коренът на всички злини (1 Тимот. 6:10) и се нарича идолопоклонство (Колос. 3:5). Прочее, не предпочитайте идолите пред Христа за малко сребро, нито пък на Юда подражавайте, вторично продавайки срещу подкуп веднъж Разпнатия заради нас: понеже и селата и ръцете, които взимат такива плодове, ще се нарекат цена на кръв.