Любовта към Бога е по-силна от естествената любов

Декември 23, 2013 in Отечески съвети

Автор : авва Доротей

Авва Доротей е казвал, че онзи, който се обляга на своя разум или на своето мнение ( В гръц.: който счита себе си умен, или има собствено разбиране) не е възможно да се подчинява, или да следва добрия пример на ближния.

 

Казвал е също: бидейки обхванати от страсти, ние никак не бива да вярваме на своето сърце. Защото лошото правило и правото изкривява.

 

Казвал е също: който не пренебрегне всички неща, слава и телесен покой, а заедно с това и самооправданието, той не би могъл нито да отсича своите пожелания, нито да се избави от гняв и скърби, нито да успокои ближния.

 

Казвал е също: не е велико нещо да не осъждаш, или да съчувстваш на оногова, който е в скръб и ти се покорява. Но велико е – да не осъждаш оногова, който ти противоречи, да не му отмъщаваш, да не се съгласяваш с ония, които го осъждат и да се радваш заедно с ония, които са предпочетени пред тебе.

 

Казал е още: не търси любов от ближния, защото който (я) търси, се смущава, ако не я намери. Но, по-добре ти сам прояви любов към ближния и ще се успокоиш, и по този начин и в ближния ще предизвикаш любов.

 

Казал е още: който извърши угодно дело на Бога, той непременно ще изпадне в изкушение. Защото всяко добро дело или се предшества, или се последва от изкушение, та и онова, което се прави заради Бога, не може да бъде сигурно, ако не бъде изпитано чрез изкушение.

 

Казал е още: нищо не свързва хората помежду им така тясно, както когато те си сърадват (един друг) във всичко и имат еднакъв начин на мислене.

 

Казал е още: дело на смиреномъдрие е, да не пренебрегваме подаянието на ближния; и трябва да го приемаме, макар да е малко и незначително.

 

Казал е още: ако ме се случи някаква работа, по-приятно ще ми е да постъпя според съвета на ближния, макар и да я проваля по неговия съвет, отколкото добре да я изпълня, следвайки собствената си воля.

 

Казал е също: добре е, във всяка работа сам да се погрижиш за онова малко, от което се нуждаеш, тъй като не е полезно във всичко да бъдеш спокоен.

 

Казал е още: във всяка работа, която ми се случва, никога не съм искал да се ограждам с човешка мъдрост, но каквато и да бъде тя, аз винаги постъпвам според силите си и всичко предоставям на Бога.

 

Казал е още: който няма своя воля, той винаги изпълнява своето (желание). Доколкото такъв няма свое желание, то каквото и да се случи (с него), той във всичко е доволен и се оказва, че той винаги изпълнява своите желания. Защото той не иска работите да стават така, както той желае, но иска те да стават така, както ще си станат.

 

Казал е също: неприлично е за когото и да било, да поправи брата си тогава, когато онзи съгреши против него. Пък и в друго време не бива да върши това с цел да отмъсти.

 

Казвал е още: любовта към Бога е по-силна от естествената любов.

 

Казал е още: не прави зло дори и на шега, защото се случва, че някой отначало, шегувайки се, върши зло, а после, без да иска, се увлича от него.

 

Казвал е също: не бива да желаем да се освободим от страстта с цел да избегнем произлизащата от нея скръб, но поради пълна ненавист към нея, както е казано: с пълна омраза ги мразя, те ми са врагове (Пс.138, 22).

 

Казвал е още: не е възможно някой да се разгневи против своя ближен, ако сърцето му най-напред не се възгордее над него, ако не го унижи и не счете себе си по-горе от него.

 

Казал е още: признак за това, че някой доброволно изпълнява страстта, служи неговото смущение тогава, когато го изобличават или поправят. А ако пренася изобличението, т.е.вразумяването, без смущение, това е признак, че някой е бил победен от страстта, или я е изпълнил по незнание. На нашия Бог подобава слава во веки веков. Амин.