Такси

Август 14, 2014 in Сладкарница

Автор : Старецът Порфирий
Веднъж отец Порфирий, заедно с три свои духовни чада, тръгнал към един манастир за вечерната служба. Отначало решили да вървят пеша. Но скоро старецът омалял от ходенето, а манастирът бил далеко. Поклонниците помислили: няма ли да потърсим някоя кола?
Скоро на пътя се показало такси. Спътниците на отец Порфирий, които били миряни, казали, че те ще спрат таксито и ще попитат водача дали може да ги закара до манастира. „Не се вълнувайте – отвърнал им старецът – Шофьорът на таксито сам ще спре. Но когато ние седнем в колата, нека никой от вас да не разговаря с него. Само аз ще говоря.” Така и станало. Водачът на таксито спрял сам. Седнали в колата и отец Порфирий казал накъде трябва да тръгнат. Когато колата тръгнала, таксиметровият шофьор започнал да осъжда свещениците, обвинявайки ги за хиляди грехове. След всяка своя тирада той се обръщал към тримата миряни, седящи на задната седалка на автомобила и ги питал: „Не е ли така, за това вие какво ще кажете?…” Но пътниците, следвайки благословението на стареца, мълчали. Загубил всяка надежда за това, че някой ще му отговори, шофьорът се обърнал към отец Порфирий: „Не е ли така, отче? Какво ще кажеш за това? Не е ли това истина? Знаеш, че за това пишат даже и във вестниците!”

Тогава старецът му отговорил: „Сине мой, ще ти разкажа една малка история. Ще ти я разкажа веднъж. Да я повтарям няма да има нужда. Един човек – започнал своя разказ старецът – родом от Х. (тук отец Порфирий назовал селото, от където бил родом шофьорът) имал престарял съсед, който имал много земя. Веднъж през нощта този човек убил своя състоятелен съсед и му заровил тялото. След това, използвайки различни фалшиви документи, той присвоил всичката земя на съседа и след това я продал. И знаеш ли какво си купил с парите от продажбата на земята? Такси.”
Таксиметровият шофьор седял като ударен от гръм. Той спрял встрани от пътя, излязъл от колата и завикал: „Нищо повече не казвай, отче! За това знаем само ти и аз!” „Знае за това и Бог – казал старецът – той ми откри всичко това, за да ти го разкажа. Постарай се от този ден да измениш живота си.”

Превод от руски : “Цветослов советов”