Ноември 10, 2016 in Кратки

Автор :

 

“Игото Ми е благо и бремето Ми е леко”. Това е единствения товар, който не притиска своя носач, а го повдига.
Бл. Августин