Ноември 2, 2017 in Кратки

Автор :

Греховете ви са враговете ви. Гонят ви, но до морето. Когато влезете в него, се избавяте, и те загасват. Морето е покаянието.
Бл. Августин