Когато майката стане свята, тогава ще намери верния път

Юни 8, 2013 in Отечески съвети, Семейство

Автор : старецът Порфирий

 

 

Всеки път, когато говореше за молитвата, старецът повтаряше, че няма пред вид повърхностен и временен труд, а подвиг, който е дълбок и постоянен. Когато веднъж го попитах за проблема на един младеж, той ми отговори:

 

- Младежът има някакъв вътрешен проблем и заради това се държи така. Той е добър и не прави това по своя воля, а е принуден, по-точно нещо го спъва. Не може да бъде поправен с логика, да бъде убеден със съвети или принуден чрез заплахи. Той ще продължи да постъпва точно обратното. (…) За да се освободи, нужно е майка му да стане свята. Нужно е край себе си да има свят човек, с много любов, който няма да му чете лекции, а ще  живее свят живот. Младежът, като го гледа и сам ще пожелае да живее така. Преди всичко нужно е детето да има край себе си човек на великата и усърдна молитва. Молитвата прави чудеса. Майката не трябва да се задоволява физически да милва своето дете, а да се старае да му даде духовна милувка чрез молитвата. Когато понечи да го помилва без молитва, то бясно я отблъсква. Но когато тя, без да го милва с ръка, усърдно се предаде на молитва, тогава детето чувства в душата си някаква необяснима за него духовна милувка, която го привлича към майката. В молитвата за собственото си дете, майката трябва да се топи като свещ; да се моли мълком, с ръце протегнати към Христос и тайно (духовно) да прегръща чедото си. Тогава ще се случи това, което се случи с Мария, Димитрий и Йоргос.

 

- Какво се е случило с Мария, Старче? – попитах аз.

 

- Нима не съм ти разказвал? Не? Тогава ще ти разкажа.

 


За Мария, Димитрий и Йоргос


Димитрий и Мария бяха брат и сестра. Димитрий имаше приятел Йоргос, лекар, който  често гостуваше на Димитрий в неговия дом. След известно време, Мария открила на Димитрий своята тайна – а именно, че силно  се е влюбила в Йоргос. Заради това тя помолила брат си, да не го кани  повече у дома, за да не страда напразно. Още повече, че семейството на Йоргос било богато и принадлежало към висшето съсловие и не би приело снаха да им стане бедната и неугледна Мария. Оттогава Димитрий избягвал да кани Йоргос у дома под различни предлози и се срещал с него навън.

 

Един ден Мария дойде при мен. Откри ми сърцето си и своята мъка. Посъветвах я да се моли усърдно и то специално на зазоряване, преди да разсъмне; да вдигне ръце към Бога, молейки Го да бъде по Неговата воля. Тя точно изпълнила моя съвет. Не минало много време и Йоргос укорил Димитрий, че необяснимо е променил отношението си към него, че го избягва и вече не го кани в къщи.  Димитрий му открил причината за това свое поведение и му разказал за проблема на своята сестра. Тогава Йоргос се разплакал и признал, че и той има същия проблем – много обича Мария и вече дълго време рано сутрин се буди с нейния лик пред очите си. Това бил часът, в който Мария се молела,  както я бях посъветвал. Така, с помощта на усърдната молитва, се откриха скритите чувства на тези двама честити млади хора. Накрая те се взеха, макар че отначало родителите на Йоргос бяха против.

 

Такава молитва е нужна и на онова дете, за което говорихме: усърдна, продължителна, упорита и Бог ще направи чудо. Ще го освободи от това, което го спъва. Когато майката стане свята, детето ще намери верния път.

 

 

превод от сръбски

Из книгата “Старецът Порфирий-подвижник на любовта и прозорлив чудотворец”

Издателство “Беседа” Нови Сад