Беседа за семейния и монашеския живот

Юни 28, 2013 in Беседи, Начална страница

Автор : митр. Атанасий Лимасолски

 

„Царският път” в семейството

 

-Ваше Високопреосвещенство, какъв е царския път в православното семейство? Как да придобием истинска пълнота в християнския брак?

 

-Нашата църква учи, че целта на християнския брак не е различна от целта на християнския живот. И задачата на християнския брак, е да помогне на двама човека, мъж и жена, да се опитат в условията, които им предоставя съпружеството и възпитаването на децата, да съчетаят брака си с Христа, което се явява цел на всеки човек – както монах, така и мирянин.

 

Говорейки за „царския път”, подразбираме пътя на разсъждение и равновесие, на който човек не би се отклонил в някоя крайност. Всеки път, който води в Царството Божие има свои отличителни черти. Едни са те за монашеството и други за пътя на брака.

 

Аз предполагам, че за достигането на целта в християнския брак е необходимо съпружеската двойка да има общ духовен отец. Той им помага да преминат жизнения си път заедно, да са съединени с любов, а в последствие, ако се появят деца, ще помогне и на тях да следват Христовия път. Ако поради някаква причина не могат да имат един духовник, то и това се приема, стига и двамата съпрузи да вървят по пътя на Църквата и да следват Божиите заповеди, въобще духовния и литургичен живот на православната Църква. Аз мисля, че ако мъжът и жената постъпват така, то няма да имат някакви проблеми в достигането на целта на християнския брак.

 

Разбира се, предполага се, че те ще имат и основните добродетели, които е необходимо да има християнина като цяло и жененият в частност: смирение, взаимно разбиране, съвършена любов един към друг. И като венец – те трябва да имат в своите сърца Христова любов. Целият им живот трябва да се върти около това.

 

- Кое е най-важно в живота на жената и на майката?

 

-За Бога няма разлика между мъж и жена. Тези духовни черти, които трябва да има мъжа, са необходими и за жената. Но при това всеки човек е длъжен да разкрие особените черти, както на своя характер и личност, така и чертите на характера и особеностите на личността на своя приятел, мъж или жена. Подразбира се, че мъжът има различна психология от жената, има някакви точки, които са различни за двата пола. Всеки открива в себе си това, което му помага на духовния път, а също и това, което му пречи, съсредоточава вниманието си върху тези аспекти.

 

Най-важното за жената е да възлюби на Бога, а след това да възлюби и угоди на своя мъж. Същото се отнася и за мъжете, по словата на ап. Павел.

 

След това най-важно за жената се явява да служи в тайнството на брака, в тайнството на детераждането (ако има деца в съпружеството), в тайнството на възпитанието на децата. Жената в брака угажда на Бога, като упокоява своя съпруг и възпитава добре децата си.

 

Ако жената е съпруга на свещеник, то при нея изникват допълнителни задължения, защото презвитерата има своя роля в енорията. Преди всичко да е добър пример за другите жени и за всички от енорийската общност. Освен това тя трябва да помага на свещеника, на съпруга си, в неговото енорийско служение: в катехизацията, в социалната работа, в различните кръжоци, които могат да се провеждат за момичета, в беседите-във всичко, в което може да послужи. Необходимо е да не се превърне в лош пример за чедата на Църквата.
Без старец

 

-Откъде монахът да черпи знания, ако няма наставник?

 

-Това е голям проблем. Защото ако няма духовник, наставник, старец в мъжкия манастир или старица в женския, манастира няма да може да се съхрани. Това е огромен проблем.

 

Разбира се, има обстоятелства, при които няма старец, духовен отец или духовна майка в манастира. Да, Господ ще направлява хората. Сам Христос ще им бъде наставник и ще им помогне, но нашето предание е такова, че първо съществува старец, а около него-братство. Или старица и около нея – сестринство. Не може да съществува братство без старец.

 

-В Русия монашеството е изцяло младо, не по възраст, а по опит. Мнозина монаси се измъчват, търсят отговори и не ги намират…

 

-Аз знам за това. То е естествено явление, след управлението на комунистите няма такова количество духовни отци, възпитани в монашеското предание. Но вярвам, че Бог ще помогне и няма да остави никой, който търси Христа. Сам Господ ще стане негов ръководител.

 

Но днес, с помощта на съществуващите връзки с другите православни страни, които имат непрекъснато монашеско предание, например Гърция, Атон, биха могли да помогнат на православна Русия. В манастира Махерас, ние приехме няколко монаси от Русия за няколко години, след това те се върнаха в Родината. И тук, в манастира на св. Ираклидий, в различно време ние сме приемали монахини от други православни страни.

 

Майка на монах

 

-Как могат да поддържат родителите своите деца-монаси?

 

-Майките, имащи деца в манастири, ще бъдат пазени от техните молитви. И докато станат монаси, ще бъдат  запазвани от всичко това, което принасят на Бога. След като децата станат монаси, би било добре за майките, даже благочестивите, ако отстъпят малко назад и оставят своите деца в послушание към техния старец и се грижат за тях само със своите молитви. Ако детето има нужда от поддръжка, то нека майката да го подкрепя така, както поддържала своето чедо майката на св. Мелитон1, един от Севастийските мъченици, за да имат децата им постоянство в монашеското изповядване.

 

1.По време на мъчителното наказание майката на най-младия воин го убеждавала да не се страхува и да претърпи всичко до край. Когато телата на мъчениците били сложени на каруци, за да ги изгорят, юношата още дишал и го оставили да лежи на земята. Майката го взела на ръце и го понесла след другите. Когато той изпуснал последния си дъх, тя го сложила редом с телата на светите сподвижници.

беседа с Олга Гуманова и Анна Олшанская

 

превод от руски

източник:http://www.pravmir.ru/o-nastavnichestve/