Превъплащаващите се „християни”

Юли 21, 2013 in В търсене на вярата, Начална страница

Автор : иг. Никон Воробьов

 

Днес си спомних за двамата свети пророци – Моисей и Илия, – явили се и беседвали с Христос по време на Неговото Преображение, за да поясня православната гледна точка относно индуистката теория за преселението на душите, с други думи-теорията за реинкарнацията. Необходимост от това има, защото даже и в църковна среда, а понякога и в селските енории, колкото и да е печално се срещат случаи, когато в беседа на свещеника със енорияш, считаш се за православен християнин, изведнъж се открива, че той (или тя) вярва, че човек не живее само един път на земята, а както учат индийските религиозни системи, може да се връща отново и отново в този живот.

 

Такива хора,-които даже и езикът ми не се обръща да нарека православни,- вярват, че душата на човека напуска една тяло, за да влезе след това в ново- в мъничкото тяло на зародиша, който се намира още в майчината утроба. По този начин, човек като че ли се ражда отново, незнайно защо забравяйки за всички предходни въплащения. Така много пъти той идва и си отива от тази земя, постоянно усъвършенствайки се и достигайки накрая до Нирвана, т. е. пълно сливане с Абсолюта, а още по-точно-до пълно небитие.

 

Безусловно, тази лъжлива теория, проникнала при нас от Индия, сама по себе си поражда много въпроси, например: как са възникнали разумните самоосъзнати личности (т. е. душите на хората), ако самия бог на индусите е само някакъв жизнен принцип, а не разумно осъзната личност ( т. е. богът им е безличен)? Кой в края на краищата е създал и определил количеството на изначално съществуващите души? Откъде се вземат новите души, необходими за новите човешки тела, появяващи се в резултат на демографския ръст на населението на земята? Защото ако следваме логиката на това учение, нейното население следва да е постоянно: колкото души са се освободили от телата в резултат на смъртта, толкова нови тела (не повече) могат да получат душите, за да станат човеци. Има и много други въпроси, но най печалното се заключава в това, че псевдохристиянските поддръжници на идеята за превъплащението с помощта на Библията и цитати от Писанието се опитват да докажат обективността на тази наистина дяволска теория.

 

В подобни случаи обикновено се позовават на девета глава от Евангелието от Марк, където се разказва за това, как трима апостоли веднага след чудото на Преображението, свидетели на което станали, спускайки се заедно с Учителя от Таворската планина, питали Христос: „а защо книжниците казват, че първом Илия трябва да дойде?…Но казвам ви, че и Илия дойде, както е писано за него, и сториха му, каквото си искаха.” (Мк. 9:11-13) Обяснявайки това място, лукавите „превъплащенци” казват: „Ето, вижте! – значи пророк Илия се е превъплатил в ново тяло! Неговата душа се е преселила в тялото на Иоан Кръстител, за който Христос казва, че Илия дойде, и постъпиха с него така, както искаха”! Защото именно Иоан, наречен Предтеча, е дошъл преди Христос, проповядвал, а след това бил убит”.

 

Лукавството тук, драги братя и сестри, се заключава, както винаги в преднамерено лъжлива трактовка на цитати, изкарани от общия контекст на Свещеното Писание. Но св. Църква учи, че за правилното разбиране на един или друг труден текст е необходимо да се разгледат всички аналогични места от Писанието, говорещи за същото. Само тогава ще стане ясно, за какво става дума. И така, каква се говори, например за Иоан Кръстител и за пророк Илия в Евангелието от Лука? Отваряме първа глава: „А Ангелът му рече: не бой се, Захарие, понеже твоята молитва биде чута, и жена ти Елисавета ще ти роди син, и ще го наречеш с името Иоан; и ще имаш радост и веселие, и мнозина ще се зарадват за раждането му; защото той ще бъде велик пред Господа….. и ще върви пред Него в духа и силата на Илия” (Лк. 1: 13-17). От прочетени текст ние узнаваме, че не пророк, и даже не ангел, а сам ангел Божий (по учението на Църквата това е бил архангел Гавриил) напълно развенчава митическата теория за преселението на душата на пророк Илия в ново тяло.

 

От думите на Архангела става съвършено очевидно, че новият пророк, който трябвало да се роди, ще има такава духовна сила, каквато преди е имал пророк Илия, ще придобие същия Дух Божий. Но освен този текст ние трябва да вземем под внимание и това пророчество, което било изречено много преди Рождество Христово от пророк Малахия за бъдещото служение на Пророк Илия, който във времето на Малахия отдавна бил взет от Бога от материалния свят и преместен в духовния. От пророчеството на Малахия става ясно, че пророкът ще се появи на земята непосредствено преди свършека на земния живот на човечеството, т. е. преди края на света и настъпването на Страшния Съд. Именно за това говори Създателят с устата на пророка: „Ето, Аз ще пратя при вас пророк Илия, преди да настъпи денят Господен-велик и страшен. И той ще обърне сърцата на бащите към децата, и сърцата на децата към бащите им, та, след като дойда, да не поразя земята с проклятие”(Мал. 4:5-6).

 

Това пророчество, както вече се каза по-горе, напълно се съчетава с Откровението на Иоан Богослов и именно така се разбира от цялата пълнота на Божията Църква. Така,  ние виждаме, първо, че пророк Илия се пази от Бога за дните на Второто пришествие в предишното, макар и изменено тяло, второ, че за всичките преминали до сега векове неговата душа не се е преселвала, а и не може да се пресели и трето, че той ще дойде в същото тяло. Но и със Своето Преображение Христос ясно говори за същото. В кого –кажете ми, стоящи тук „превъплащенци”-се е вселявала душата на Божия пророк Илия, ако той сега, на Тавор, стои редом с Христос и говори за предстоящите Му кръстни мъки, за болките и страданията на кръста?…

 

Но ето ви и още едно доказателство за лъжливостта на теорията на реинкарнацията, която вие се опитвате да оправдаете с помощта на Евангелието. Редом с Христа апостолите виждат на планината Тавор още един пророк-Моисей. Следователно, за петнадесет века, минали от смъртта му до Рождество Христово той така и не се въплатил в никой човек!? Иначе до Христос не би стоял Моисей, а съвсем друг човек! Интересно е само кой по ред би бил, започвайки от Моисей? Неговата душа за петнадесет века би трябвало да смени множество телесни обвивки, всеки път без да знае нищо за своето предходно въплащение. Обаче Моисей на Тавор осъзнавал себе си все пак като Моисей! И апостолите разбрали, че това е Моисей. Как разбрали това? Чрез Духът Божий, естествено. По този начин явяването на Божиите пророци Илия и Моисей по време на Преображението на Господ Иисус Христос отчетливо ни показва, че никакви превъплащения никога не са съществували и не съществуват. Това е абсолютно лъжлива теория. На кого е нужна тя?

 

превод от руски

източник http://www.pravoslavie.ru