Развод

Ноември 16, 2014 in Семейство

Автор : митр. Атанасий Лимасолски


 

- В нашия живот има толкова много скърби и болка. Огромно число семейства в Русия са или разведени или са на границата на развода. Защо е така?

 

- Мъчно ми е да чуя, че в Русия има такъв проблем. Той стои много сериозно и пред нас. Разводът е разрушителен, защото удря върху семейството, което ражда нови хора, които са бъдещето на нашата земя, на Родината, на Църквата и човечеството като цяло. При нас в Кипър, в Лимасол например, на 900 зарегистрирани брака за година се падат 400 развода, а за целия остров съотношението е 1400 развода на 5000 църковни брака.

 

Съществуват много причини. Аз не знам как стоят нещата в Русия. Но при нас виждам огромен проблем в това, че хората не умеят да общуват един с друг. Не са се научили на изкуството на общуването. Въпреки, че ние в нашата традиция и история сме владеели това изкуство. Но за последните векове го загубихме.

 

- Но, когато хората се женят, на тях им се струва, че те общуват прекрасно и се разбират един другиго с половин дума. Не е ли така?

 

- Общуват, или им се струва, че общуват? Когато се женят общуват по-скоро на телесно, емоционално равнище. Да общуват истински, със сърцето, не умеят. Естествено, те се обичат взаимно, когато се женят. Естествено, когато се женят, те не искат да се разделят. Никой, тръгвайки да се жени, не казва, че се готви в последствие да се разведе.

 

Защо се развеждат? Защото след известно време единият се потапя в своята работа, другият в неговата и нямат време да поговорят един с друг. А и не умеят. Когато се срещнат се карат. Техните събеседници са телевизорът, интернетът, мобилният телефон. Не общуват помежду си. Единият се опитва да каже нещо, но другият не го слуша, защото е концентиран върху своето.

 

Коренът на проблема е, че днес хората не умеят да слушат, могат единствено да говорят сами. Хората са изгубили изкуството да слушат.

 

- Това може ли да се поправи?

 

- Да, все пак ние сме хора, не сме животни: ние можем да се изменим. Макар че и животното е способно да се променя. Човекът е свободен, той е образ Божий. Човек може да се измени, но за да се измени, той преди всичко трябва да осъзнае, че това, че не може да общува е разрушително. Тогава ще започне да се учи да общува.