Възнесение Господне

Май 25, 2017 in Начална страница, Отечески съвети

Автор : Св. Йоан Златоуст

 

„Не се наскърбявайте, няма да ви оставя сираци, но ще ви изпратя Светия Дух, Господа, Който животвори и Който е единосъщен на Отца и Мен. И ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на света“ (Мат. 28:20).

 

Както Аз по-рано бях с пророците, така ще бъда и с вас. Аз избавих Моисея от ръцете на египтяните; Аз поразих с Иисус Навина в битка седем племена; Аз изтръгнах Илия от ръцете на Иезавела; Аз дарих на Елисея двойна благодат; Аз избавих Давида от ръцете на Саула; Аз извлякох Йеремия от лъвската яма; Аз запазих Даниила от устата на лъва; Аз ликувах с тримата отроци в пещта и ги спасих, а враговете им – изгорих! Както с всички тези съм бил – така ще бъда и с вас.

 

Като погледнал към Йерусалим, Христос рекъл: „Йерусалиме, Йерусалиме, който избиваш пророците и с камъни убиваш пратените при тебе! Колко пъти съм искал да събера чедата ти, както кокошка събира пилците си под крилете и не рачихте!“ (Мат. 23:38).

 

Горко вам, чеда на Йерусалима, за това, че дойдох в името на Моя Отец и вие не Ме приехте, а дявола, който всякога ви измамва, приемате! Заради това именно „ето, оставя се вам домът ви пуст“. Нека не остане камък върху камък във вашия храм – славата на вашия храм, с която вие се гордеехте, ето, Аз я отдавам на вярващите в Моя кръст и възкресение. Вместо вашия храм, Аз ще основа църква; вместо пророците, които Аз изпращах сред вас и които вие видяхте, Аз ще изпратя Моите ученици да проповядват на света кръщение за покаяние и прошка на греховете. Аз ви дадох скрижалите на завета, а на народите ще дам евангелието на спасението. Аз ви дадох закон, а вие го отхвърлихте, а на народите ще дам благодат вместо закон. Аз ви дадох манна, и вие, като се наситихте, вместо на Мен, поклонихте се на телеца; на народите пък ще дам небесен хляб, който слиза от небето, т.е. Моето тяло. Аз ви източих вода от камък, и вие, като уталожихте жаждата си, Ме огорчихте; на народите пък ще дам чаша от Моята кръв, за да пият от нея за вечен живот!

 

На учениците Си Иисус казал: мир вам, братя! Постъпвайте така, както ви научих. Не се огорчавайте, че отивам при Отца Си – ако не отида, Утешителят няма да дойде при вас. Аз отивам и след десет дена ще ви изпратя Утешителя, Светия и Животворящ Дух. И когато Той говорил, ето, множество ангели Го обкръжили и серафими, осенявайки Го, възклицавали: „Свят, свят, свят е Господ Саваот! Цяла земя е пълна с Неговата слава!(Ис. 6:3). Тутакси след това облак светъл осенил планината и хорът на пророците се събрал на нея. В средата на пророческия сонм бил и Давид с духовната си лира; той, подбуждайки Иисуса да се възнесе на небето, казвал: „Бъди превъзнесен по-високо от небесата, Боже, и над цялата земя да бъде Твоята слава!“ (Пс. 56: 6). На апостолите пък Давид говорил: „Превъзнасяйте Господа, Бога нашего, и се покланяйте на подножието Му: то е свято! (Пс.98:5). В това време, „както Го гледаха, Той се подигна и облак Го подзе изпред очите им“ (Деян. 1:8).