Божественото опиянение

Август 26, 2014 in Отечески съвети

Автор : старецът Паисий

- Отче, боя се, че няма да се спася.

 

- Не бой се, ще се изкачваме заедно нагоре. Само кажи да ни дадат две големи пластмасови бутилки за пътя. Виж да се пластмасови, а не стъклени, да не се счупят по пътя!.. Ще ги напълним с вода и ще пием от тях по пътя към Небето, когато се изморяваме! Ще оставим в тях вода само на три пръста и ще помолим Христа, той да я благослови и да я превърне във вино. Ще го изпием и духовно ще се опияним редом с Господа.

 

- Отче, какво е тази вода?

 

- Това е любовта към Христос и към братята.

 

- А опиянение?

- Опиянение от Светия Дух. Опиянените от благодатта през цялото време се радват от нежната любов на Бога, своя Отец.

 

Ако човек духовно си опияни от небесното вино, то неговият живот тук на земята става мъченически, обаче в добрия смисъл. Той става негоден за света, не го вълнува нищо земно, всичко счита за смет, за отпадък. Виждаш, когато хората пият много и се напиват, после нищо не ги интересува. „Дядо Танасе, твоята колиба гори” – викаха хората на един дядо, на когото хижата гореше. „Е, нека си гори”- отвърнал той, защото се бил напил…

 

Другото, небесното пиянство, е добро, но човек през цялото време  трябва да е там, под бездънното буре на небесното вино. Желая ви да намерите заветния райски свещен кран, да пиете и да се опивате постоянно от райското вино. Амин!

 

превод от руски
източник: http://ni-ka.com.ua/index.php?Lev=paisiy