Оценка на Светия и Велик събор

Февруари 6, 2017 in Начална страница, Отечески съвети

 

 

Църквата живее като един постоянен събор. „Съборният начин на живот на Църквата не се проявява само при свикването на съборите, а във всеки акт на общение: … на първия от епископите (митрополита) с подчинените му епископи; на епископа с неговите презвитери; на презвитера, председател на дадена църковна община (енория), с духовенството и миряните, съставляващи тази община; накрая, на самите миряни помежду им“[1].

 

Като принос към този съборен процес в тялото на Църквата желаем да послужи и този текст, изготвен с голямо уважение към църковните институции и към лицата, които се потрудиха за провеждането на Светия и Велик събор, особено към почитаемата Вселенска патриаршия. Смирено го адресираме до нашите епископи и църковното изпълнение, за да споделим мислите си и да чуем словото им. Защото по този начин се развива единството и се прославя Светата Троица, както е посочено в 34-то апостолско правило.

 

Цел – единството в Светия Дух

 

Светият и Велик събор бе свикан, за да покаже, че „Православната църква е едната свята, вселенска и апостолска Църква, обединена в тайнствата, най-вече божествената Евхаристия, и в православната вяра, но и в съборността“[2].

 

Тъй като „разделянето на Църквата е онтологически невъзможно, … но [бел. съст. има] само отпадане от Църквата“[3], целта винаги е нашето единство с Църквата. А единството на всички нас в Църквата означава общо участие в божествения Живот, което предполага един начин на мислене, една апостолска и светоотеческа вяра, една Евхаристия, един и същи нрав, една надежда за спасение в Христа (вж. Еф. 4:1-5). За това единство се молеше Господ Иисус Христос на Небесния Отец: „И славата, която Ми бе дал, Аз дадох на тях, за да бъдат едно, както Ние сме едно“ (Йоан. 17:22). Извън единството на Църквата в Светия Дух са грехът, несполуката, разделението, ереста, духовната смърт (прав. 3 на св. Атанасий Велики, правило на Картагенския събор). Според св. Йоан Златоуст: „Когато всички ние вярваме по един и същи начин, тогава има единство“[4]. Ако разбираме своето единство с Църквата само като външна сплотеност, а не като дарувано от Светия Дух единство в Христа, в Тялото Христово, то тогава отричаме самото тайнство на Църквата. С послушанието в Христа, със смирението в Христа, със свободата от егоцентризъм, от антропоцентризъм и от съобразяване със света ние участваме в даруваното от Светия Дух единство на Църквата.

 

В името на това единство Света Гора говори всеки път, когато вярата или евангелските заповеди са изложени на риск. Говори и мълчи с разсъдителност. Стремейки се към това единство, Свещеният Кинотис на Света Гора на 12/25 май 2016 г. изпрати свое Писмо[5] до Негово Светейшество Вселенския патриарх Вартоломей с молба да се направят някои необходими промени в предсъборните документи. Света Гора говорѝ с благоразумие и дръзновение за нуждата от промяна на предсъборните документи на Светия и Велик събор, така че те да изразяват единия и вселенски разум на Църквата[6].

 

Предсъборните документи не отразяваха ясно православното еклезиологично съзнание, особено по въпроса за междухристиянските отношения. Това показа и предсъборната оценка на документа „Отношенията на Православната църква с останалия християнски свят“ от архиерейските събори на поместните Църкви.

 

При оформянето на предсъборните документи бяха участвали различни фактори, свързани с историята на предсъборните съвещания, които се водеха успоредно с междухристиянските диалози и в тяхната организация и провеждане участваха същите ръководни лица. Известно е формалното всеправославно (от 1961 г. нататък) представителство в тези диалози, но също така е известно и че следваната линия не бе приемана от всички православни. Също така са известни съчиненията на изтъкнати богослови с критично отношение към конкретни позиции и резултати от тези диалози, несъгласието на поместни Църкви, на Света Гора, на епископи, клирици и богослови, както и недоволството на благочестивия народ към недопустими действия по време на междухристиянските контакти. На запознатите са известни също така случаи, когато видни богослови-участници в междухристиянските диалози, разочаровани се оттеглят от тях, както и обезоръжаващите признания на инославни участници, институции или частни лица за това как те възприемат целите на „икуменическите“ връзки.

 

Нашите очаквания от Събора

 

Съборът можеше да даде еклезиологично правилна форма на междухристиянските отношения, да сложи край на проблемите, породени от неудачите на междухристиянските диалози. Бездруго той бе свикан не като съвещание на православни делегации, а като събор на Църквата. Необходимо бе Църквата да изрази единен начин на мислене, Съборът да даде един отговор на сериозния богословски проблем за синкретичния икуменизъм.

 

Надявахме се, че Светият и Велик събор ще излезе с конкретни и ясни решения. С искрена надежда бяхме проучили внимателно предсъборните документи и с писмото-становище на нашата света обител от 4/17 март 2016 г.[7] бяхме изложили своите коментари и забележки по проектодокументите на Светия и Велик събор. Искахме да изразим две основни очаквания[8] от Светия и Велик събор:

 

Първо, да бъдат формулирани без неясноти онези положения в православната еклезиология, които показват, че Православната църква е единствената Църква, едната свята, вселенска и апостолска, за да може да се различава лесно от ересите и разколите на инославния християнски свят. С други думи, очаквахме да бъде написано и подписано, че само тя притежава апостолската вяра без нововъведения, само нейните епископи имат апостолска приемственост, само тя извършва валидни свети тайнства (Кръщение, Миропомазване, Свещенство, Евхаристия и т. н.), само тя като тяло Христово преподава спасителната божествена и нетварна благодат, само тя осигурява нелъжовен опит в познаването на Бога, истинско благочестие, автентичен литургичен дух и съгласна със свещените канони съборност.

 

Второ, очаквахме, че с по-голяма яснота и искреност ще бъдат изложени еклезиологичните принципи, които няма да позволяват да се нарушават – поради междухристиянските контакти – границите между Православие и ерес, които Църквата е очертала със своите свещени канони. Защото само при това условие православното еклезиологично съзнание няма да се промени от безразсъдните икуменически безразборни връзки и няма да бъде пропилян шансът инославните християни да се запознаят с начина на завръщането си в апостолската вяра и в едната свята, вселенска и апостолска Църква.

 

Бяхме изразили своето мнение и своите очаквания съгласно патриаршеското Окръжно послание, но също и съгласно заветите на отците преди нас[9]. Изразихме ги с болка, надявайки се, че ще спомогнат за възстановяването на единодушното мнение в Църквата; че ще бъдат изключени елементите на една икуменическа еклезиология, подобна на тази на Втория Ватикански събор и на Световния съвет на църквите, които се проявяваха в много изявления и действия от миналото. В нашето писмо-становище мнението ни беше изразено по следния начин:

 

„В настоящия текст с благоговение изказваме мислите си към почитаемите Архиереи на Светата Православна Църква относно това как проектодокументите биха могли да придобият един по-„съборен” характер, т.е. да изразяват по-точно съборния разум на Църквата, както той е съхраняван в нашето канонично предание, в литургическото съзнание и в опита на благодатните наши светии, т.е. общението с всички светии.“

 

А по отношение на спорния еклезиологичен въпрос за отношенията на Православната Църква към останалия християнски свят, становището ни беше изложено по следния начин:

 

„Видно е, че този текст е съставен по едностранчив начин. Той отразява само едната страна на нещата. Описва връзките на Православната Църква с инославния християнски свят от гледна точка на деятелите, които осъществяват тези връзки през последните 50 години.

 

Обаче в Църквата е налична и друга богословска гледна точка спрямо междухристиянските отношения. Авторитетни в цялата Православна Църква архиереи, клирици, монаси, богослови (със или без академически титли), Света Гора, както и обикновения народ (сред него и осветени човеци) са изказвали аргументирано своите силни възражения за характера на отношенията с инославните, който е залегнал в проектодокумента, както и за богословската основа на тези отношения. Според тази гледна точка, за която вярваме, че изразява Вярата на Пророците, Апостолите и Отците, споменатият проектодокумент трябва да бъде написан отново, за да изразява тази вяра. В този смисъл излагаме благоговейно нашите коментари към него, както и предложенията ни, за да могат синодалните архиереи да изразят мнението си относно окончателната форма на текста.“

 

С надежда очаквахме изхода от Светия и Велик събор. Всеки събор, бидейки събор на Църквата, изначално носи надежда. Не е възможно да дадем предварителна оценка за изхода от даден църковен събор, дори да са ни известни обстоятелствата около неговото провеждане. За съборите можем да съдим само по техния резултат: „Благочестивото правило на Църквата признава за свети и легитимни тези събори, чиято правота на догматите тя е одобрила“, според богоносния св. Максим Изповедник[10].

 

Църквата осъжда икуменизма

 

Инославният икуменизъм (протестантски и римоцентричен) е синкретичен икуменизъм[11], целящ постигането на „единство въпреки различията в догматите“. Очевидно под негово влияние са попаднали някои православни, които в продължение на десетилетия се поддаваха на хуманистичните съблазни за една нова епоха, която уж трябва да се отърве от непримиримостите на миналото[12].

 

Но този дух не изразяваше Църквата. Нашата Православна църква не се отъждествява с такъв икуменизъм. Голям брой видни пастири и мнозинство народ не само не се съгласиха с икуменизма, но и го изобличиха[13]. Авторитетни личности, които и до днес се радват на голямо уважение, а някои от тях бяха причислени към лика на светиите, изразиха църковната позиция, потвърдиха уникалността на Църквата.

 

Нашите епископи отидоха на Светия и Велик събор, не за да одобрят някакъв икуменически курс, а за да потвърдят, че ние, православните, сме едната свята, вселенска и апостолска Църква.

 

Не можем да отречем блестящото усилие на предстоятели и съборни архиереи за подобряване на съборните документи. Длъжни сме да подчертаем богословските усилия на някои епископи за премахване на небогословски понятия и изрази и за добавяне на необходими допълнения, за да се избегне икуменическата интерпретация на документите.

 

В името на обективността и на истината ще отбележим някои основни промени, направени в правилната посока, които донякъде ни удовлетвориха:
- на доста места в текста, където се говори за неправославни, бе добавено определението „инославни“, за да е ясно отклонението им от православната апостолска вяра. В пар. 21 ясно се посочва, че „неправославните църкви са се отклонили от истинската вяра на едната свята, вселенска и апостолска Църква”;
- по въпроса за междухристиянските диалози беше добавено изискването да бъдат оценявани периодично;
- по въпроса за участието в ССЦ бе разяснено, че то има за цел „насърчаването [има се предвид, единствено] на мирното съвместно съществуване и сътрудничеството по големите социално-политически предизвикателства“;
- унията бе включена сред неприемливите практики и методи на сближение между християните;
- от първия параграф на глава II от предсъборния документ „Мисията на Православната църква в съвременния свят“ бе премахнато персоналистичното описание на човека „като общество от личности, които по благодат отразяват чрез единството на човешкия род живота в Света Троица и общението на божествените лица”;
- по въпроса за смесените бракове с инославни се избегна изричното споменаване или ангажиране на Събора с тяхното освещаване, което е забранено според имащата вселенски авторитет разпоредба на 72-ро правило на Трулския събор и бе приета само „възможността за прилагане на църковна икономия”;
- бяха споменати (в Окръжното послание на Събора) големите събори с „вселенски авторитет“ от времето на св. Фотий (879 г.) и св. Григорий Палама (1351 г.), на които се осъждат еретическите догмати като филиокве, върховенството на папата и тварната благодат, както и следващите събори, които отменят решенията на Фераро-Флорентинския лъжесъбор и отхвърлят протестантските заблуди.

 

Документите не бяха достатъчно коригирани

 

Следователно, Съборът можеше да коригира в достатъчна степен предсъборните документи. Можеше да пренапише спорния документ за отношенията с инославните и да определи ясни еклезиологични принципи за богословските диалози и така наречените икуменически контакти. Това обаче не се случи, въпреки факта, че Негово Светейшество Вселенският патриарх, като председател на Събора, бе отворен за всякакви предложения. За съжаление, някои не искаха това да се случи. „Документът е добър, не се нуждае от поправки“ – така предават думите на авторитетна фигура на Събора.

 

Документите останаха неясни, двусмислени. За да предотврати евентуална злоупотреба с тяхната неяснота, Негово Преосвещенство Карпасийският епископ Христофор пише: „Това е изцяло въпрос на тълкуване на термините, които се споменават в съответния документ, а не просто на тяхното обозначаване. Длъжни сме, ако искаме да назидаваме паството си, а не евентуално да го разделим, да интерпретираме документа по православному, така че ако има някаква неяснота или неуместност, чрез православното му тълкуване да се отбележи и по този начин да се избегне погрешната му интерпретация и неправилната му употреба”[14].

 

За тази неяснота говори смело и Негово Високопреосвещенство Навпактският митрополит: „Целият документ страда от слабости и противоречия по отношение на еклезиологията му, защото не определя кой принадлежи и кой не принадлежи към Църквата, какви са онези, които са откъснати от едната свята, вселенска и апостолска Църква и кои са границите между Православната църква и ереста. Това е една основна причина, между другото, поради която не подписах окончателния текст на документа. Направих го съзнателно”[15].

 

А Негово Преосвещенство Бачкият епископ Ириней Булович написа след Събора: „Целият текст, от начало до край – по мое мнение – е непоправим и неприемлив, тъй като представлява смес от православни позиции и красиви слова в „икуменически“ дух и стил”[16].

 

По този начин, споменатите по-горе архиереи потвърждават необходимостта от точно формулиране на съборните документи, както написа преди Събора, а и след това в протоколите му, Негово Високопреосвещенство Лимасолският митрополит Атанасий: „Смирено смятам, че такива важни и авторитетни текстове на Светия и Велик събор на Православната църква трябва да се подготвят много внимателно и да се формулират с всяка богословска и църковно-правна прецизност, за да не пораждат неясни или неудачни богословски термини и грешни формулировки, които могат да доведат до погрешни тълкувания и изопачаване на правилния дух на Църквата”[17].

 

При внимателното разглеждане на спорния 6-ти документ забелязваме някои места, които, поради своята неяснота, позволяват да бъдат тълкувани по различен начин:

 

1) Говори се за инославни християнски църкви, които не са в общение с Православната църква (вж. пар. 6), както и с истината, вярата и преданието на седемте вселенски събора, които са основа за търсенето на християнското единство (вж. пар. 5). Липсва обаче описание на апостолската истина, вяра и предание на вселенските събори, както и отграничаването ѝ от инославието на „инославните християнски църкви“ въз основа на конкретни данни от двухилядолетната църковна традиция. По този начин, Църквата не се отграничава ясно от ересите, които си присвояват апостолската истина, независимо дали приемат първите три вселенски събора (монофизитите), дали са свикали двадесет и един (римокатолиците), или отказват да признаят в Православната църква цялата апостолска вяра (протестантите).

 

Така, както ги наричаме – „инославни християнски църкви“ (което означава, че имат някаква структура и някои елементи на Църквата, но неправославна вяра), без да дефинираме ясно тяхното инославие (поради което се намират извън Църквата, в ерес), лесно можем да се подхлъзнем в антиправославната теория, че православни и римокатолици „вече са в състояние не на фактическа схизма, а на прекратяване на църковното общение (липса на евхаристийно общение)“[18]. Тази теория, възприета и от някои православни богослови, изкривява разбирането за едната свята, вселенска и апостолска Църква (в която поставя православни и римокатолици, въпреки догматичните им различия), както и разбирането за инославие, което се възприема просто като различен израз на същата апостолска вяра!

 

Безопасното провеждане на междухристиянските диалози се нуждае от един основополагащ документ, който да посочва ясно в какво се състои разликата между Православие и ерес, и между Църквата и еретическите „църкви“. Като образец тук може да послужи формата на 1-во правило на II Вселенски събор и на 1-во и 2-ро правило на Трулския събор.

 

2) В пар. 20 бяха посочени недостатъци, които допускат кръщелното богословие и признаването на инославните за „църкви“[19].

 

3) Напълно неясен е пар. 23, според който междухристиянският богословски диалог трябва да бъде съпътстван „от дела на взаимно разбирателство и любов“. Не се пояснява докъде е позволено да стигат тези дела и въз основа на кои свещени канони, така че, от една страна, да проявяваме своето духовно благородство и заинтересованост за тяхното спасение, а от друга – да запазим непокътнато православното си еклезиологично съзнание. С други думи, липсват разпоредби, забраняващи действия и прояви (съвместни молитви, литургични целования и т.н.), които представят инославните като църква с истинско кръщение, свещенство и спасяваща благодат, и на практика рушат и премахват самосъзнанието на Православната църква, че тя е едната свята, вселенска и апостолска Църква.

 

Що се отнася до присъствието на Православните църкви в Световния съвет на църквите – ССЦ (за което Света Гора е изразявала несъгласието си), положителна стъпка е заявлението на съборния документ, че то има за цел „насърчаването [има се предвид, единствено] на мирното съвместно съществуване и сътрудничеството по големите социално-политически предизвикателства“ (пар. 17). Въпреки това, участието на Православните църкви в ССЦ се основава на „Декларацията от Торонто“ (пар. 19), един доста спорен от еклезиологична гледна точка документ. Възниква сериозно въпросът дали със своите сериозни проблеми „Декларацията от Торонто“ е придобила съборно значението на основополагащ документ, на който Православната църква да се позовава![20] Освен това, в съборния документ се потвърждава участието на православните в ССЦ, без изрично да се забраняват „междуконфесионалните съвместни молитви“, предложени от Специалната комисия за участие на православните в ССЦ и приети на пленума му през 2006 г. (Порто Алегре), без да се порицават и отхвърлят някои общоприети (включително и от православните участници) антиправославни възгледи на ССЦ за Църквата и кръщението[21].

 

4) В пар. 11 се казва, че диалозите, които не постигат съгласие по дадена тема, не се прекратяват, а напротив, продължават, след като се отбележи богословското различие. Несъмнено е правилно да се доведе до край един богословски диалог, въпреки трудностите. Продължаването или прекратяването на даден диалог обаче е не само практически въпрос, а има и еклезиологична и сотериологична стойност. Безплодните диалози спомагат за притъпяване на догматичната чувствителност на участващите в тях православни богослови, както и на православното изпълнение. В такъв случай, какво означава продължаването на диалозите? Например, по отношение на твърде важния въпрос за унията: дали простото (и похвално) споменаване на думата „уния“ (пар. 23) сред формите на религиозен антагонизъм е достатъчно тогава, когато унията е предимно еклезиологичен проблем, който трябваше да бъде разрешен преди началото на богословския диалог? Как ще се интерпретира отсега нататък проблемът с унията – като практически антагонизъм или като еклезиологично отклонение, лишаващо човека от спасение?

 

5) Параграфи 4, 5 и 6 придават официален характер на присъствието на Православната църква в междухристиянските диалози и икуменическото движение с увереността, че „участието на Православната църква в движението за възстановяване на единството с останалите християни в едната свята, вселенска и апостолска Църква … представлява последователен израз на апостолската вяра и традиция в новите исторически условия“ (пар. 4).

 

Въпросът е, с кои еклезиологични принципи сме подсигурили участието на православните в съвременните междухристиянски диалози, така че то да е последователно спрямо апостолската вяра и традиция. И в настоящите исторически условия, и в предходните (латинското господство от XIII в.**, Propaganda Fide*** от XVII-XVIII в.), най-сигурният критерий за православен „диалог“ е да се запази непроменена еклезиологична идентичност на православните християни. Някога това се изразявало в отказ да се подчиним на папата. На по-късен етап се изразявало в отхвърляне на унията, сиреч да споменаваме папата като глава на Църквата. Днес то се изразява в отхвърляне на­ „взаимното признаване за църкви“, както иска икуменическото движение от XX в.

 

В съборния документ не се заявява изрично, че никоя друга християнска общност, с изключение на православната, не е Църква в догматичния смисъл на този термин. Нито преди, нито по време на Събора в пар. 1 на 6-ия документ не бе включена концепцията за единствеността на Църквата, въпреки че в този смисъл разбра параграфа и Света Гора. Въпреки това, липсата на подобна концепция е много важен пропуск. Придвижването на римокатолическата еклезиология от разбирането за „изключителност“ (преди II Ватикански събор) към съвременното разбиране на конституцията Lumen Gentium, че Una Sanсta**** „subsistit in“ (присъства в) Римокатолическата църква (но не е идентична с нея), подсказва една опасност, която ние, православните, трябва да избегнем, подчертавайки разбирането за единствеността на Православната църква като цялата и единствена Църква. Когато представителите на Православните църкви по време на икуменическите срещи правели съвместни изявления, те подчертавали единствеността на Православната църква като цялата и единствената Una Sanсta. Например, през 1952 г. в Лунд: „Тя е цялата и единствена Църква, Тялото Христово, наследницата на апостолите. По този начин само тя може да определя вярата. И ние сме сигурни, че това е доказателство за нейната единственост[22]. Свещеният Кинотис на Света Гора много често в свои официални документи обръща внимание на единствеността на Църквата. Например, в писмото си до Негово Светейшество Вселенския патриарх Вартоломей от 1/14 ноември 1995 г.: „Само нашата Православна църква е едната свята, съборна и апостолска Църква от Символа на вярата, а останалите инославни „църкви“ пребивават в ерес и заблуда“. И самият патриарх на 21 октомври 2008 г. каза в светия Протатски храм: „Православната църква е самата една свята, вселенска и апостолска Църква”.

 

6) Очевидно е несъответствието между прокламацията: „Православната църква, която е едната свята, вселенска и апостолска Църква“ (пар. 1) и това, което се случва на богословските диалози. Откакто за първи път бе съставена тази формулировка (III Предсъборно всеправославно съвещание, 1986 г.) до ден-днешен бяха подписани различни богословски споразумения, които не се основават на апостолската вяра и традиция, и то въпреки факта, че още тогава бе подчертано, че свидетелството на Православната църква се дава „въз основа на нейната апостолска традиция и вяра“[23]. Такива са, например, споразумението за христологията на Смесената комисия между православни и антихалкидонци (1989, 1990 г.); споразумението за еклезиологията в Баламанд (1993 г.), което обобщаваше споразуменията на Смесената комисия между православни и римокатолици в Мюнхен (1982 г.), Бари (1986 г.), Нови Валаам (1988 г.) относно църковния характер на двете страни (апостолска вяра, апостолска приемственост, валидни тайнства), както и споразумението в Равена (2007 г.) за съществуването на предполагаемо главенство на един епископ в цялата Църква, което, за щастие, засега не дава резултат.

 

Съборният документ става още по-неясен поради изричното уверение на Окръжното послание, че „провежданите от Православната църква [богословски] диалози никога не са означавали, не означават, нито ще означават какъвто и да е компромис по въпросите на вярата“. Ако посочените по-горе богословски споразумения не са „компромис по въпросите на вярата“, тогава се питаме какво е компромис и кой е „богословският минимализъм“, който текстът на Окръжното послание отхвърля: „Православната църква никога не е приемала богословския минимализъм и не поставя под въпрос своята догматична традиция и евангелски морал“ (пар. 20)!

 

От горните шест точки можем да заключим, че документът за отношенията с останалия християнския свят е насочен към съборно потвърждаване на курса в междухристиянските отношения от последните петдесет години, без необходимия фундамент на православната еклезиология. Възниква въпросът: колко лесно този курс може да се нарече „православен икуменизъм“ (според о. Думитру Станилоае)[24] или покана за „връщането на целия свят към Православието“ (о. Георги Флоровски)[25]?

 

Имайки предвид грешките при междухристиянските диалози от миналото, трудно можем да отговорим положително на този въпрос. Нуждаехме се сега от един документ в светоотечески дух, който да не оставя вратички за инославния икуменизъм (теорията за „църквите сестри“ и за „двата бели дроба“, признаване на неправославното кръщение и свещенство, обща христологична вяра с антихалкидонците, приемане на ватиканското „Clarification“, съвместното подписване на особени документи „За Църквата“ на Комисията „Вяра и ред” на ССЦ и т.н., както и съответните „църковно-протоколни“ прояви, които ги подкрепят). Такъв документ би имал за цел връщането на инославните в единството на Църквата. Би показал, че не признаваме на практика църковния характер на инославните „църкви“ (т.е., че са църкви в богословския смисъл на думата), докато продължават да упорстват в своите заблуди.

 

Бъдещите диалози

 

Съборният документ за отношенията с инославните показва липса на еклезиологична точност. Това неминуемо ще си проличи в бъдещите икуменически контакти, в които духът на документа ще бъде приложен на практика. Бихме се радвали, ако междухристиянските диалози започнеха отново „на чисто“ при ясна православна еклезиология. По всяка вероятност обаче те ще се градят върху постигнатото досега, което така или иначе разкрива отклонения от православната еклезиология[26]. Ще приведем примери за диалози, при които ще стане ясно как ще бъде разбран и приложен духът на съборния документ:

 

Първи пример: диалогът с римокатолиците достигна до споразуменията от Мюнхен, Бари, Нови Валаам, Баламанд, Равена[27]. Ще се съгласи ли с тях новият състав на богословската комисия? Ще отхвърли ли старите споразумения и ще определи ли нови, еклезиологично правилни, богословски критерии? Какви инструкции ще получат от своите синоди богословите, участващи в комисията? Кои лица ще попълнят състава ѝ? Ще се чуе ли и гласът на онези, които не са съгласни с това прекалено „отваряне“ към инославните?

 

Втори пример: споразуменията на Смесената комисия за диалог с антихалкидонците са налице и (специално за тях) има предсъборна клауза, която позволи тяхното прилагане, преди още да бъдат оценени от Великия събор –по правило би трябвало те да бъдат препратени на събора и той да даде оценката си за тях. По този начин, споразуменията за уж общо христологично учение на православни и антихалкидонци остават в сила и са довели до частично общение в тайнствата в някои древни патриаршии и сред православните в диаспора. Въпросът е: ще бъде ли поправена тази еклезиологична нелепост и църковно безчиние[28]? Ще означава ли възобновяването на богословския диалог анулиране на подписаните антиправославни споразумения, като се има предвид вече и изповедта на Светия и Велик събор, че Православната църква е Una Sancta, а „неправославните църкви и деноминации са се отклонили от истинската вяра на едната свята, вселенска и апостолска Църква“ (пар. 21)?

 

Трети пример: между „църквите“ в Германия (от широкия християнския спектър) бе подписано споразумение за взаимно признаване на кръщението и забрана за прекръщаването, когато вярващи от една „църква“ преминават в друга. Междухристиянският диалог на двустранно и многостранно ниво ще приеме ли това споразумение за окончателно или ще го пренебрегне, като анулирано по същество от пар. 1 на документа „Отношенията на Православната църква с останалия християнски свят“? С други думи, ще получи ли клаузата от пар. 1 и на практика истинското еклезиологично съдържание, произтичащо от нашата православна вяра в едната свята, вселенска Църква?

 

Освен това, интерпретацията на съборния документ относно междухристиянските отношения ще проличи и в други два аспекта на икуменическия контакт:

 

Единият аспект е икуменическото общуване, сиреч литургичните целования, съвместните молитви, благославянето на православното паство от еретически църковни лидери, съвместни изяви на православни и неправославни предстоятели и клирици, с които се притъпяват православните критерии и се лансира икуменизъм сред миряните. Ще продължат ли всички те или ще престанат?

 

Вторият аспект се отнася до богословските изследвания, богословските научни конференции, както и всяко друго нещо в академичната област, насочващо междухристиянските диалози към синкретичен икуменизъм, което понякога успешно се „оползотворява“ от църковни лидери. Като примери могат да бъдат дадени богословската научна продукция, която в продължение на години представя христологичното учение на монофизитите за православно, известното папско „Clarification“ („Изяснение“), което изравнява филиокве и изхождането на Светия Дух само от Отца[29], богословските изследвания, утвърждаващи валидността на кръщението на инославните. Въз основа на какви еклезиологични критерии ще се приема тази богословска продукция?

 

Заключение

 

Предсъборните документи бяха натоварени с познатата си предистория и с недостатъците си. Бяха обусловени и отразяваха историята на междухристиянските богословски диалози, решения и споразумения. Затова би било погрешно да се тълкуват сами по себе си и от себе си.

 

Без съмнение, Съборът подобри предсъборните документи. Въпреки това, окончателните съборни документи продължават да бъдат неясни. Не получиха онази „вселенска форма“, с която биха могли да допринесат за „вселенското единство“ на Църквата и да придобият очакваната „вселенска валидност“.

 

Нашите очаквания от Светия и Велик събор не се сбъднаха, въпреки подобренията в съборните документи. Бихме желали решенията на Събора да могат да бъдат включени в Синодика на Неделя Православна, да се четат, както Светогорския томос.

 

Но ние не губим надежда. Имаме доверие на нашата Църква, на нашите епископи, клирици, на нашия благочестив народ. Надяваме се на вдъхновението на Светия Дух, Който „събира целия църковен събор”*****. Документите могат да узреят още, да бъдат изчистени, да бъдат пренаписани по начин, който Светият Дух ще посочи на нашите архиереи. Тогава ще спомогнат за богодаруваното единство на Църквата.

 

Света Гора, 6/19 септември 2016 г

 

Превод от гръцки език: Алексей Стамболов

 


[1] Ἀρχιμ. Γεωργίου Καψάνη, Καθηγουμένου Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγ. Ὄρους, Ἡ Ποι­μαντική διακονία κατά τούς Ἱερούς Κανόνας, [Архим. Георгий (Капсанис). Пастирското служение според свещените канони] ἐκδ. Ἄθως, Πειραιεύς 1976, σελ. 114-115.

[2] Πατριαρχική καί Συνοδική Ἐγκύκλιος τῆς 20ῆς Μαρτίου 2016 [Окръжно послание на Константинополския патриарх Вартоломей и Светия Синод на Вселенската патриаршия от 20 март 2016 г.].

[3] Ἀρχιμ. Ἰουστίνου Πόποβιτς, Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καί Οἰκουμενισμός [Архим. Юстин (Попович). Православие и икуменизъм], ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 1974, σελ. 82.

[4]Тълкувание на Посланието до ефесяни, PG 62, 83.

[5] Свещен Кинотис на Света Гора, Двеста и втори Извънреден двоен свещен събор (03.05.2016 г.).

[6] „Предсъборните документи се нуждаят от някои подобрения, за да изразяват съборното убеждение на нашата света Православна църква“ (Писмо на Свещения Кинотис на Света Гора от 25 май 2016 г.).

[7] Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου, Σχόλια καί παρατηρήσεις ἐπί τῶν σχεδίων κειμένων τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, 4/17 Μαρτίου 2016 [Монастир „Преп. Григорий“ (Григориу). Коментари и забележки към проектодокументите на Светия и Велик събор]. Този текст първоначално бе представен за преценка от мнозина архиереи, а след това бе публикуван в Интернет (вж.: www.monastery.gr, бълг. превод: https://dveri.bg/w9ykp , руски превод: http://www.bogoslov.ru/text/4918713.html).

[8] Със свое Патриаршеско и синодално окръжно послание Негово Светейшество Вселенският патриарх съобщи на вярващите, че „всеправославно съгласуваните и внесени за Светия и Велик събор текстове се обнародват и поставят на разположение на всеки добронамерен вярващ за негова информация и осведомление, както и за изказване на неговото мнение и неговите очаквания от Светия и Велик събор“ (20 март 2016 г.).

[9] „Болката, тревогата, протестите на Света Гора в крайна сметка са елементи на борбата за пълнота, за съборност. Да не се лиши от смисъл словото за кръста. Да не се подмени Евангелието. Да не богословстваме, както казва свети Григорий Богослов, по аристотелевски (схоластически), а по рибарски (апостолски). Да не загубим възможността за обожение и нетварната светлина… Поради тези причини, с благодатта Христова, ние, както и живеещите в света свети архиереи, клирици и верният народ, никога няма да се съгласим и на най-малката отстъпка в догматите на благочестието. И това се прави от любов към Бога на Истината и към инославните, които не получават полза, ако не се изправят лице в лице със спасителната Истина” (Ἀρχιμ. Γεωργίου Καψάνη, Ἡ θεολογική μαρτυρία τοῦ Ἁγίου Ὄρους, βλ. στόν τόμο: Ὀρθόδοξος Μοναχισμός καί Ἅγιον Ὄρος, [Архим. Георгий Капсанис. „Богословското свидетелство на Света Гора“. – В: Православното монашество и Света Гора] Ἱ. Μονή Ὁσίου Γρηγορίου 1998, σελ. 45).

[10]Преп. Максим Изповедник. За станалото по време на първото му изгнаничество във Визия. PG 90, 148A.

[11] Икуменизмът, по думите на нашия блажепочинал игумен Георгий, е вид хуманизъм: „Икуменизмът, т. е. движението за съединение на „църквите“, в този вид, в който съществува днес, има явно хуманистичен, антропоцентричен, а не богословски и духовен характер” (Ἀρχιμ. Γεωργίου Καψάνη, Ὀρθοδοξία καί Οὐμανισμός – Ὀρθοδοξία καί Παπισμός [Архим. Георгий (Капсанис). Православие и хуманизъм. Православие и папизъм], ἔκδ. Ἱ. Μο­νῆς Ὁσίου Γρηγορίου 1998, σελ. 83).

[12] Характерни в това отношение са думите на нашия блажепочинал игумен Георгий: „Но това наше скъпо Православие и сега е в опасност. Някои хора се опитват да разредят неговото силно вино, да притъпят догматите, традицията, характера му, за да може то да съществува съвместно с други „изповедания“. С тази задача се е заел икуменизмът.

Разбира се, нямаме предвид православния икуменизъм, който, оставайки верен на Православието, би могъл да осъществява диалога с инославните, за да им помогне да разберат, че тяхното завръщане в Православната църква е завръщане в бащиния им дом, от който техните предци са се отделили.

Имаме предвид синкретичния икуменизъм – междухристиянския и междурелигиозния.

С болка пиша тези редове:

- за онези икуменисти, които се молят не само с инославни, но и с иноверци и палят свещи за мир заедно с евреи, мюсюлмани, будисти, идолопоклонници. На кой Бог обаче принасят тези свещи? Забравят не само свещените канони, но и Свещеното Писание: „Какво общо има между светлина и тъмнина?“ (2 Кор. 6:14);

- за икуменистите, които без колебание се молят заедно с жени-пасторки и протестантски свещенички;

- за икуменистите, които участват в ССЦ, без обаче да им е позволено да подават отделни изявления, които биха изразили православната позиция, в резултат на което гласът им се губи в морето от протестантски изповедания;

- за икуменистите, които съставиха текста на споразумението между православни и римокатолици в Баламанд, в който православните за пръв път признаха римокатолицизма за пълноправна църква и църква-сестра, без римокатолиците да се откажат от филиокве, „непогрешимостта“ и върховенството по власт на папата над цялата Църква, лъжеученията за тварната благодат и другите си заблуждения;

- за икуменистите, които чрез съвместните декларации (по време на диалога на православните с антихалкидонците), признаха за православни не само сегашните антихалкидонци, но също така и бащите им: Диоскор, Севир, Яков Барадей и останалите, анатемосани от вселенски събори, като по този начин се намират в явно противоречие с нашите боговдъхновени вселенски събори, както и с великите отци: Йоан Дамаскин, Фотий Велики, Максим Изповедник, Софроний Йерусалимски и други;

- за икуменистите, които обявяват, че Източната и Западната църква са Църкви-сестри и че общението между тях е подобно на общението между поместните Православни църкви, сякаш Западната църква е преминала в Православието. Или обявяват, че Изтокът и Западът са двата бели дроба, с които Църквата диша, сякаш Западната църква е православна, а не нелечимо болна. Или обявяват, че православният Изток и еретическият Запад са две различни страни на една и съща евангелска истина и че това е традицията на св. Фотий.

Какво изкривяване на историята! Изповедникът Фотий Велики, който смело изобличил злочестивите латинци, да се смята за изразител на една и съща вяра с тези, които порицавал през целия си живот!

Тези, които говорят това, не си ли дават сметка, че подценяват умствените способности на своите слушатели и читатели? Защото според тях излиза, че филиокве и не-филиокве, папоцентрична еклезиология и православна еклезиология, тварна и нетварна благодат изразяват по различен начини една и съща истина, а не две отделни учения – едното православно, а другото еретическо!

Ето докъде води икуменическият делириум!” (Ἀρχιμ. Γεωργίου Καψάνη, Ὀρθο­δο­ξία καί Οἰκουμενισμός, Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας 1999 [Архим. Георгий Капсанис, Православие и икуменизъм, Православна Неделя, 1999 г.], вж. www.monastery.gr).

[13] В един умерен, добре написан и много ясен текст, публикуван през 1996 г. в списание „Diocesan News for Clergy and Laity“ на Денвърската епархия на Американската архиепископия [към Вселенската патриаршия, бел. прев.] и препечатан в списанието на нашата обител „Ὁ Ὅσιος Γρηγόριος“, т. 23/1998 г., се казва: „Православните участници в икуменическото движение всъщност се опитват да съвместят несъвместими неща. Православието е пълнотата на истината“.

[14]Χριστοφόρου, Ἐπισκόπου Καρπασίας (Κύπρου), Ἡ Ἐκκλησιολογία τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου [Христофор, епископ Карпасийски (Кипър). Еклезиология на Светия и Велик събор].

[15]Ἱεροθέου, Μητροπολίτου Ναυπάκτου, Λίγο μετά τήν ‘‘Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο’’ [Митрополит Йеротей (Влахос). Малко СЛЕД „Светия и Велик събор”: http://www.bg-patriarshia.bg/reflections.php?id=591], Ἰούλιος 2016.

[16]Εἰρηναίου, Ἐπισκόπου Μπάτσκας (Σερβίας), «Διατί δέν ὑπέγραψα τό κείμενον τῆς ἐν Κρήτῃ Συνόδου περί σχέσεων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ‘‘πρός τόν λοιπόν χριστιανικόν κόσμον’’» [Ириней (Булович), епископ Бачки (Сърбия). Защо не подписах документа на Критския събор „Отношенията на Православната църква с останалия християнски свят“].

[17] Ἀθανασίου, Μητροπολίτου Λεμεσοῦ, Γραπτή γνώμη τοῦ Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, δημοσιευμένη ἀπό τόν ἴδιο στίς 30 Ἰουνίου 2016 [Атанасий, митрополит Лимасолски. Писмено становище на Лимасолския митрополит Атанасий от Кипърската църква, публикувано от него на 30 юни 2016 г.].

[18] Ἐπίσκεψις, τ. 755 (31.10.2013 г.).

[19]Μητροπ. Ναυπάκτου Ἱεροθέου, Οἱ ἀποφάσεις τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά τήν «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο» καί ἡ κατάληξή τους, σελ. 20-21, Σεπτέμβριος 2016 [Митрополит Навпактски Йеротей. Решенията на Архиерейския събор на Еладската църква за „Светия и Велик събор“ и техният завършек].

[20] На „Декларацията от Торонто“ се позовава един сравнително нов, общоприет (включително и от православните) документ на ССЦ, когато формулира взаимното признаване на кръщението между църквите-членки: „Потвърждаваме, че има едно кръщение, точно както има едно тяло и един Дух, една надежда на нашето призвание, един Господ, една вяра, един Бог и Отец на всички ни (срв. Еф. 4:4-6). С Божията благодат, кръщението разкрива реалността, че ние принадлежим един на друг, независимо от факта, че някои църкви все още не могат да признаят другите за Църква в пълния смисъл на думата. Припомняме си отново думите на Декларацията от Торонто: „Църквите-членки съзнават, че да бъде човек член на Христовата Църква е нещо по-всеобхватно от членството в неговата собствена църква. Затова те се стараят да установят жив контакт с онези, които са извън техните редици, но изповядват Иисус за Господ”“. (Вж. 9th Assembly of WCC, Assembly Documents, Text on ecclesiology: Called to be the One Church, [IX асамблея на ССЦ, Документи на асамблеята, Еклезиологичен текст: Призвани да бъдем една Църква], 8-9.

В същия смисъл за взаимното признаване на кръщението на църквите-членки на ССЦ, в „Декларацията от Торонто“ се отбелязва: „Всички християнски църкви, включително и Римската църква, смятат, че няма пълна тъждественост между това да бъдеш член на Вселенската църква и да бъдеш член на своята собствена църква. Признават, че има членове на Църквата извън стените ѝ (extra muros), че те по някакъв начин (aliquo modo) принадлежат към Църквата, или че съществува църква извън Църквата. Това признание намира израз във факта, че с много малко изключения християнските църкви признават легитимността на кръщението, извършено в други църкви“ (ал. 3).

[21] Вж. Ἐπί τῶν Δογματικῶν Ἐπιτροπή τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους, Ὑπόμνημα περί τῆς συμμετοχῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στό Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν [Комисия по догматическите въпроси на Свещения Кинотис на Света Гора. Становище относно участието на Православната църква в Световния съвет на църквите], 18.02.2007 г.

** Латинско господство (латинократия) или франкско господство (франкократия) — наименование на периода на управление на франките (каквито в средните векове се наричали всички жители на Западна Европа без разлика в националността) в земите на днешна Гърция от началото на XIII до средата на XVI в. — Бел. прев.

*** Propaganda Fide (Sacra Congregatio de Propaganda Fide – Свещена конгрегация за пропаганда на вярата) – комитет от римокатолически кардинали, учреден през 1622 г. Подпомагана от йезуитите, конгрегацията била особено активна в насаждане на римокатолицизма сред поробеното православно население на Балканите (XVII-XVIII в.) — Бел. прев.

**** Una Sanсta (лат.) – „едната свята“ – става дума за едната свята, вселенска и апостолска Църква от Символа на вярата (чл. 9). — Бел. прев.

[22] Ἰω. Καρμίρη, Τά Δογματικά καί Συμβολικά Μνημεῖα…, τ. ΙΙ [Йоан Кармирис. Догматическите и символически паметници..., т. II], Gratz 1968, σελ. 970-971.

[23] Μητροπ. Ἑλβετίας Δαμασκηνοῦ, Πρός τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον. Προβλήματα καί προοπτικαί [Митрополит Швейцарски Дамаскин. Към Светия и Велик събор. Проблеми и перспективи], ἔκδ.: Ἐκκλησιαστικόν Ἐπιστημονικόν καί Μορφωτικόν Ἵδρυμα Ἰωάννου καί Ἐριέττης Γρηγοριάδου, Ἀθῆναι 1990, σελ. 82.

[24] π. Δημητρίου Στανιλοάε, Γιά ἕνα Ὀρθόδοξο Οἰκουμενισμό [О. Думитру Станилоае. За православния икуменизъм], ἐκδ. Ἄθως, 1976

[25] π. Γεωργίου Φλωρόφσκυ, Θέματα Ὀρθοδόξου Θεολογίας [О. Георгий Флоровски. Теми от православното богословие], ἐκδ. Ἄρτος Ζωῆς, Ἀθήνα 1973, σελ. 219.

[26]Характерни в това отношение са документите на Света Гора, които посочват тези отклонения. Вж. съответно: писмата на Свещения Кинотис от 9/22 април 1980 г., 29 ноември 1980 г., 15 декември 1987 г., 20 април 1988 г., 1/14 ноември 1995 г., 11/24 май 1999 г., 11/24 септември 2004 г., 18/31 юли 2014 г., 18/31 декември 2014 г., както и изявленията на Свещения Кинотис от 10/23 декември 2002 г., 17/30 декември 2006 г., 22 септември/5 октомври 2009 г. и становището на Комисията по догматични въпроси на Свещения Кинотис за ССЦ от 18 февруари 2007 г. Нашият блаженопочинал игумен пише: „Синкретичният икуменизъм е сериозно еклезиологично отклонение, което е на път да се превърне и в ерес, сиреч, в устойчив еретически начин на мислене” (Ἀρχιμ. Γεωργίου Καψάνη, Ὀρθο­δο­ξία καί Οἰκουμενισμός, Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας 1999 [Архим. Георгий Капсанис, Православие и икуменизъм, Православна Неделя, 1999 г.], вж. www.monastery.gr).

[27] Още в писмото-становище на нашата света обител от 4/17 март бяхме отбелязали: „В увода на документа от Мюнхен се казва: „ние съвместно изразяваме една вяра, която е продължение на апостолската вяра“. Също в документа от Нови Валаам: „И за двете ни Църкви апостолската приемственост е от основно значение за освещаването и единството на народа Божий“. За споразумението от Бари не казваме нищо, тъй като неговото окончателно издание в Баламанд беше осъдено от синодите на някои Поместни църкви, в частност Еладската. За споразумението от Равена, което, разбира се, не бе окончателно одобрено, въпреки многократното му обсъждане на следващите заседания на Смесената комисия (Кипър, Виена, Аман), поставяме въпроса: ще продължи ли да бъде предмет на богословски изследвания възможността за някакво главенство върху цялата Църква от световен порядък (от трето ниво, според Декларацията от Равена), независимо от факта, че подобно главенство не се подкрепя по никакъв начин от православната канонична традиция и по същество представлява папски примат?

[28] След писмен протест от страна на Свещения Кинотис Вселенската патриаршия се зае да реши проблема с общението в тайнствата с инославните в древните патриаршии. След изясняване на въпроса с Александрийската патриаршия резултатът е положителен (см. Ἱερομ. Λουκᾶ Γρηγοριάτου, Θεολογικές ἐπισημάνσεις σέ πρόσφατες προτάσεις γιά μυστηριακή διακοινωνία Ὀρθοδόξων καί Ἀντιχαλκηδονίων, Ἅγιον ὄρος 1/14 Σεπτεμβρίου 2011 [Йером. Лука Григориатски. Богословски бележки върху някои неотдавнашни предложения за общение в тайнствата между православни и антихалкидонци], Света Гора, 1/14 септември 2011 г.). Еладската църква и Света Гора също се противопоставиха на инициативата на Руската църква да преподава св. Тайни на римокатолици. Вселенската патриаршия реагира по подходящ начин, за да се прекрати това безчиние (вж. Писмото на Свещения Кинотис до Вселенския патриарх Димитрий от 15 декември 1987 г. по този въпрос).

[29] Вж. Ἱερομ. Δημητρίου Γρηγοριάτου, Ἡ Ρωμαιοκαθολική Clarification (Διασάφησις) ἐπαναβεβαιώνει τό Filioque [Йером. Димитрий Григориатски. Римокатолическото „Clarification“ („Разяснение“) препотвърждава Filioque], περιοδ. Παρακαταθήκη, τ. 52/2007.

***** Вечерня за Неделя Петдесетница, стихира на „Господи, воззвах“. – Бел. прев.

 

Степени на духовно съвършенство

Август 9, 2015 in Начална страница, Отечески съвети

 

В предходните глави стана ясно, че основното дело на Църквата е да лекува човека. В този смисъл Православната църква е лечебница, място за изцеление на душата. Това не означава, че Църквата игнорира другите направления на пастирската грижа; предмет на нейната грижа е целият човек, състоящ се от душа и тяло. Тя се интересува от житейските, икономическите и социалните проблеми, но главното в нейното пастирско служение е терапията на душата, защото, когато душата се лекува, тогава се решават и много други проблеми.

 

Някои хора обвиняват Православната църква, че не се ангажира достатъчно активно с обществените проблеми. Но Църквата се грижи за всичко, което засяга човека и това е очевидно от съдържанието на молитвите, които възнася в богослужението, а също и от творенията и ученията на светите отци. Както една болница на първо време се занимава с болестта на тялото, и в рамките на лечението можем да кажем, че засяга и останалите проблеми на човека, същото важи и за Православната църква. Църквата лекува центъра в личността на човека и в рамките на това лекува целия човек. Затова дори в периоди на обществени сътресения, когато понякога се разрушават държавните механизми и народът губи дори формалните си права и свободи, Църквата продължава да лекува човека.

 

Лекуването на човешката личност е път към съвършенството, което по същество е тъждествено с обожението. В светоотеческото богословие ние и съвършенство са синоними. Това лекуване е от значение, доколкото грехопадението на човека, извършило се в личността на Адам, се проявява в немощта на човешката природа.

 

В рая до грехопадението Адам се намирал в съзерцание (θεωρία). Книга Битие свидетелства за това, че Адам е общувал с Бога, но му предстояло по пътя на свободно избрания подвиг да запази това състояние, да укрепне още повече и да достигне съвършено общение и единение с Бога. Преподобният Йоан Дамаскин много изразително описва състоянието на първоначална праведност. Адам бил очистван и едновременно хранен от съзерцанието. Умът му бил просветлен, а това означава преди всичко, че бил храм на Св. Дух и бил непрестанно в помнене (μνήμη) на Бога Ето какво се казва в синаксара на Неделя сиропустна: “В шестия ден Адам беше създаден от ръката Божия, удостоявайки се с образ чрез вдъхването. И като получил заповед, бтгополучно пребивавал в рая до шестия час; след това, престъпвайки заповедта,той бил изгонен от там. Евреинът Филон (Александрийски) казва, че Адам пребивавал в рая сто години, други че бил там седем дни или седем години, от почит към седмицата. И че както в шестия час той протегнал ръка и докоснал плода, така и Новият Адам – Христос, в шестия нас на шестия ден прострял длани на кръста, избавяйки го (Адам) от погибел. Поставен между тлението и нетлението той бил създаден, за да притежава това, което сам предпочете със свободния си избор (προαιρέσει). За Бога било възможно да сътвори човека неспособен да греши, но това би го лишило от свободата да избира. Затова Бог му дал закон: от всички плодове да вкусва, а от онези – не; тъй като чрез творението може да се познае Божията сила, докато Божието естество винаги остава непознаваемо. Когато Григорий Богослов мъдро разсъждава за вида на дърветата, за божествения замисъл, за растенията и съзерцанията, той казва, че Бог заповядал на Адам да изследва всички други явления и свойства, да мисли с ума си и да прославя Бога, защото това е истинската храна и грижа за собственото му естество. За Божието естество обаче, за това как и къде е привел всичко от небитие в битие – нищо да не изследва. А Адам изоставил всичко друго и започнал да любопитства само за Бог2а и за Неговото естество. И тъй като бил още несъвършен и незнаещ, и още твърде млад, паднал в момента, в който сатаната чрез Ева вложил в него илюзията (Φαντασίας) да стане равен на Бога. Великият и божествен Златоуст говори, че онова дърво имало някаква двустранна сила; и че раят на земята, както мъдро заключава, бил като Адам – бил умен и сетивен. И двамата пребивавали между тлението и нетлението, заедно изпълнявали заповедта, и заедно след това престанали да се придържат към нея”.

 

Първородният грях се състои в помрачаването на ума и загубата на богообщението. Това, разбира се, имало и други последици: човекът се облякъл в “кожените ризи” на тлението и смъртността; умът му бил дълбоко помрачен. Човекът загубил просветлеността на своя ум, което означава, че умът му станал нечист, страстен, а тялото му се облякло в тление и смъртност. Така ние от рождението си носим в себе си тлението и смъртността: човекът се ражда в света обречен на смърт. Следователно, заради грехопадението ние изпитваме един всеобщ недъг. И душата и тялото са поразени от болест, и доколкото човекът е венец на творението, микрокосмос в макрокосмоса, то тлението поразява и цялото творение. “Умът се покрил с рани, тялото заболяло, духът станал недъгав, словото изнемогнало, животът бил умъртвен, краят дошъл пред портите. Така, моя окаяна душо, какво ще сториш, когато дойде Съдията, за да те разследва?” –  както е казано в Канона на св. Андрей Критски.

 

В действителност, когато говорим за прародителския грях и неговите последици, ние имаме предвид три неща: първо – увреждане на работоспособността на ума, доколкото умът престанал да функционира правилно; второ – отъждествяване на ума с разсъдъка и до определена степен обожествяване на разсъдъка; трето – поробване на ума от страстите, мъчителното безспокойство, околната среда. Това е действителната смърт на човека. Той претърпял пълен разпад; вътрешно бил умъртвен – умът му бил обвит от мрак. И както при увреждане на зрението цялото тяло остава в мрак, по същия начин, когато окото на душата, т.е. умът, е поразено със слепота, цялото духовно същество страда, попада  в непрогледна тъмнина. Затова и Господ казва: “Ако светлината, що е в тебе, е тъмнина, то колко ли ще е тъмнината” (Мат. 6:23).

 

Освен разстройство на вътрешната дейност на душата, първородният грях довел и до външна дезорганизация на човека. Сега той започнал да гледа с неприязън другия човек, Бога, света и цялото творение. Безсилието на ума да възлиза към Бога започнало да се компенсира от разсъдъка. Така възникнали идолите и съответно идолопоклонническите религии, а също и еретическите отклонения. Неспособен да види Божия образ в човека, умът започнал да го възприема под въздействието на страстите по съвсем различен начин. Започнал да експлоатира своя събрат, ръководен от славолюбие, самолюбие и сребролюбие; започнал да гледа на ближния като на средство или инструмент 3а собственото си наслаждение и превърнал в идол цялото творение. Станало това, за което апостол Павел говори в Послание до римляни: “Наричайки себе си мъдри, те обезумяха, и славата на нетленния Бог измениха в образ, подобен на тленен човек, на птици, на четвероноги и на влечуги” (Рим. 1:22-23).

 

В резултат от всичко това, човекът се нуждае от изцеление, т.е. от очистване, за да достигне до просветляване на ума – състоянието, в което бил Адам до грехопадението – а след това да достигне и до обожение. Това именно се осъществява с въчовечаването на Христа, с цялото дело на божественото домостроителство и с това, което Църквата върши. В този смисъл трябва да гледаме на множеството богослужебни текстове, в които Христос е описан като Лекар и Изцелител на душите и телата, а също и на различните светоотечески текстове, в които се подчертава, че Христовото дело е най-вече и преди всичко да изцелява.

 

Еретикът Аполинарий (IV в.) твърдял, че Христос във въплъщението Си възприел душа и тяло, но не и ум. Казвал всъщност, че човешкото естество, което Христос възприел от Богородица, било без човешки ум. Отхвърляйки тази ерес, св. Григорий Богослов отстоявал, че Христос възприел цялата човешка природа в пълнота, защото това, което не е възприето, остава неизцелено, а само това, което се съединява с Бога, се спасява. И доколкото целият Адам съгрешил, и цялата човешка природа станала немощна, то трябвало тя да бъде възприета цялата, за да бъде излекувана. В това учение на св. Григорий виждаме, че изцелението на човешкото естество е станало с въчовечаването на Сина и Словото, и затова Христос е действително Лекар и Изцелител на човека.

 

Ето и думите на св. Григорий Богослов: “Ако някой се е уповавал на човек без ум, то той всъщност е лишен от ум и е недостоен да се спаси изцяло. Защото това, което не е възприето, то не е и излекувано; което се е съединило с Бога, то се и спасява. Ако Адам беше паднал наполовина, то и възприетото и спасеното също би било наполовина. А ако е паднал целият, то той се съединява с всички родени и се спасява цялостно“1.

 

След грехопадението човекът имал нужда от изцеление. То се извършило с въчовечаването на Христос и от тогава е дело на Църквата. Тя лекува човека и на първо място лекува това, което изнемогва в неговата личност – умът и сърцето. Всички църковни отци подтикват човека към лечение. “Ако не си се отчаял напълно и не си изоставил всяка надежда, то пристъпи към Бога, помоли се, изцели раните си с Неговите рани, направи подобното подобно и така излекувай големите си недъзи с малко средства” (св. Григорий Богослов).2

 

Човекът се изцелява с Божията енергия, която е нетварна и се открива “в лицето на Иисуса Христа”. Христовата енергия, чрез която човекът се изцелява, му се дава даром и затова се нарича Божия благодат. Следователно, когато казваме “нетварна енергия” и “божествена благодат”, ние имаме предвид едно и също нещо. Апостол Павел пише: “Защото по благодат сте спасени чрез вярата; и това не е от вас – Божий дар е” (Еф. 2:8).

 

Живеейки по благодат в Църквата, човекът отначало трябва с благодатта да очисти сърцето си от страстите, да достигне просветление на ума, т.е. състоянието на Адам преди грехопадението; след това да се издигне до обожението, което е общение и единение на човека с Бога и е тъждествено със спасението. Това са степените на духовното съвършенство и основите на православната духовност.

 

Но преди да разгледаме тези степени, т.е. метода и начина за изцеление на човека, трябва да кажем малко и за Божията благодат, защото тя е най-тясно обвързана с очистването, просветлението и обожението.

 

Когато говорим за очистване, просветление и обожение в православната духовност, ние имаме предвид не някакви степени в антропоцентричните усилия, а резултатите от действията на нетварната енергия на Бога. Когато Божията благодат (Божията енергия) очиства човека от страстите, тя е очистваща; когато просветлява ума му, тя е просветляваща, когато обожава човека, тя е обожаваща. Става дума за една и съща благодат и енергия на Бога, която именуваме по различен начин в зависимост от последиците.

 

Говорейки за Триединия Бог, светите отци учат, че в Бога трябва да различаваме същност (или природа), енергия (или божествена благодат), и Лица. Всяко Лице на Светата Троица притежава същност и лични свойства. Всяко Лице има своето уникално лично свойство, докато същността и на трите Лица е една, както е една и енергията. Създаването и пресъздаването на света и човека е общо действие (енергия) на Троичния Бог. Спасението на човека е действие (енергия) на Троичния Бог, но “в Лицето на Иисуса“, защото Христос се е въчовечил “по благоволението на Отца и съдействието на Светия Дух”.

 

Следва да отбележим, че Божиите енергии са “природни”, т.е. те са съединени с Божията природа, но в съсцото време са и “въ-личностени” (ένυπόστατατες). За да бъде по-ясно казаното, ще се обърнем към учението на преподобния Йоан Дамаскин по този въпрос: “Едно е действието (ένέργεια), друго е действащото (ένέργητικόν), едно е делото (ένέργημα),  друго е деятелят (ένέργων). Действието е активно и същностно движение на природата; а действащото е природата, от която произхожда действието; делото е резултат от действието, а този, който извършва действието е деятелят, т.е. ипостаста.

 

Това означава, че божествената енергия е движение на божествената природа, чрез което човекът общува и се съединява с Бога. Няма същност без енергия, нито енергия без същност. Но божествената енергия се открива и става достъпна за човека ипостасно, Защото и деятелят е Ипостас, Лице. В този смисъл Божията енергия е природна, но не е самоипостасна (със своя автономна ипостас). Без да е самоипостасна, тя е въ-ипостасизирана, което ще рече, че действа и става достояние на човека чрез Ипостаста, Лицето. С други думи, чрез откровението и въчовечава- нето на Христос ние познаваме Бога, достигаме в общение с Него и ставаме причастници на Неговата нетварна благодат и енергия.

 

По-горе стана дума за това, че нетварната енергия, божествената благодат, в съответствие с проявленията си има различни названия. В този смисъл говорим за очистваща, просветляваща и обожаваща Божия енергия. Съответно, можем да формулираме три степени на духовното съвършенство: очистване на сърцето, просветление на ума и обожение. Както за придобиването на човешкото познание е необходимо преминаването през началното, средното и висшето образование, така за придобиването на божественото познание трябва да се премине през трите степени на духовно съвършенство: очистване, просветление и обожение. По този път се достига до изцеляването на човека.

 

Преди да преминем към анализ на тези три степени, трябва да подчертаем два основни момента, които могат да ни помогнат да избегнем превратното разбиране на светоотеческото учение по този въпрос.

 

Първо, не става дума за етапи, които са резултат от човешките усилия, а за Божията енергия. Става дума не за мерките, свързани с външните упражнения на човешката воля, а за делата (ένεργήματα) на нетварната Божия благодат, които естествено, биват усвоявани от онези хора, които съдействат и се отзовават на нейните действия.

 

Второ, различието между духовните степени не е статично и окончателно. В образователната ни система, когато някой премине през началното училище, той няма нуждата да се връща назад. В Богочовешката образователна система, която следваме в Църквата, няма такова правило – всички тези степени са взаимозаменяеми. За да достигне до съзерцание, човекът трябва да премине през очистване и просветление. Когато достигне до съзерцание на Бога, т.е. до третата степен на духовно съвършенство, той може да остане на нея за определено време и отново да се върне “назад” към степента на просветлението на ума. Ако не е достатъчно внимателен, човекът може да се върне от просветлението на нивото на очистването.

 

В цялото светоотеческо предание се говори за трите степени на духовно съвършенство като за три стадия в лечението на човека. Св. Дионисий Ареопагит говори за очистване, просветление и съвършенство. Същото различие използва и св. Григорий Нисийски. Преп. Максим Изповедник също говори за деятелно любомъдрие (очистване), естествено съзерцание (просветление) и мистическо богословие (обожение)*. Преп. Симеон Нови Богослов съставил деятелни, гностически и богословски глави** . Също и св. Григорий Палама дели своите “глави” на етически, природни и богословски***. Намираме позоваване на тези три степени на съвършенството в цялото православно предание. Така човекът се лекува и преживява Преданието, става Предание и твори Предание. Става носител на Преданието.

 

Характерно е подзаглавието на сборника Добротолюбие, съставен от преп. Никодим Светогорец и Коринтския епископ св. Макарий: “Добротолюбие         на светите подвижници, създадено от светите и богоносни наши отци, в което чрез деятелно (κατά πράξιν) и съзерцателно (θεωρίαν) нравствено любомъдрие умът се очиства, просвещава и усъвършенства”. Този сборник от трудове на светите отци учи как човекът да лекува своя ум, преминавайки през трите стадия на духовния живот. Както е известно Добротолюбието, което излага в цялата му пълнота метода на човешкото лечение, е основно ръководство в духовния живот.

 

За да стане по-достъпно това учение на св. отци, ще се спрем по-подробно на учението на преп. Никита Ститат, където се анализират и трите етапа на духовния живот. Преп. Никита е носител на Преданието, познаващ, в пълнота традиционния терапевтичен метод на Православната църква.

 

Три са стъпалата при тези, които успяват в изкачването къκκм съвършенство: очистително (καθαρτική ), просветлително (ϕωτιστική) и тайнствено (μυστήική) или съвършено. Първото е за начинаещите, второто –  за напредналите и третото – за съвършените. По тези три стъпала, изкачвайки се постепенно, подвижникът израства в съответствие с Христа и достига до състояние на мъж съвършен, до пълната възраст на Христовото съвършенство (Еф. 4:13)”3.

 

В своите трудове преп. Никита Ститат постоянно говори за това изкачване: “Съгласно степените и нивата на любомъдрия живот, ние всички трябва да вървим напред и усърдно да се изкачваме към предстоящото, бидейки винаги движими кът Бога и никога не знаещи почивка в доброто. По такъв начин от деятелния подвиг трябва да възходим кът естественото съзерцание на творението; от него – към тайнственото богословие на Словото и в него (богословието) да намерим покой от всички дела на телесния подвиг, необходим преди всичко за смиряване на тялото и за усвояване на точна способност за различаване (διακρίσεων). Ако не сте усвоили умението за това различаване и не знаем как да вървим напред, и да се стремим кът съвършенство, то тогава сте по-лоши от тези, които живеят светски. Получилите това знание не се замислят нитоза предела на преуспяването и неговата цена, нито за спиране в изкачването до тогава, докато не се издигнат до следващите достойнства и докато не се успокоят в стремежа си“.

 

Това изкачване не може да бъде изолирано от очистването на сърцето и просветляването на ума: “Първо трябва да станем чисти от материалната нечистота на помислите, след това да придобием просветление и озарение на мислените очи във втората степен – просветлителната, което се осъществява напълно чрез тайнствената, скрита в Бога премъдрост. По такъв начин трябва да възлезем в науката на свещеното познание, служеща в придобиването на новото и старото, от тези, които имат уши (Мат. 13:9), за да станем щедри притежатели на тайнствените съкровени понятия (μυστικών νοημάτων) на тази наука, съпричастни към лика на избраните, имащи духовен слух и отделени от по-малко съвършените, за да не даваме светинята на псетата и да не хвърляме бисера на Словото пред свинеподобните души, които няма да се възползват от него”. Само тогава човекът става богослов и предава тайнствените понятия на божествената премъдрост на тези, които могат да ги възприемат.

 

Освен тези общи сведения за трите чина на спасяемите и за трите степени на духовното съвършенство, преп. Никита Ститат подробно описва атмосферата на тези степени в духовния живот.

 

Очистителната степен, към която се обръщат току що започналите подвига на благочестието, е тясно свързана с покаянието. Говорейки за покаяние, ние имаме предвид, от една страна, отхвърлянето на стария, земен човек, а от друга – обличането в новия човек, който се обновява от енергията на Всесветия Дух. Това покаяние, което се преживява във времето на очистването, се изразява в преодоляване на материалното (особено в преодоляване на страстите, свързани с материалния свят), в “претопяване” на плътта с поста и бдението, в бягство от всяка причина, предизвикваща страст, в проливане на сълзи, разкаяние за миналите постъпки, в устройване на външните дела в дух на праведност, в очистване на ума от всяка сквернота чрез умиление, в слизане на Логоса в ума. Покаянието намира израз в подвижническия живот. Човекът гаси силата на греховната си природа, затваря устата на дивите зверове – страстите, става силен.

 

Степента на просветлението е първата степен на безстрастието. Отличителна черта на тази степен е познанието на съществуващото; съзерцанието на логосите на творенията и причастието към Светия Дух. Плодове на просветлението са очистването на ума чрез Божията благодат, която като огън сгрява сърцето, умното отваряне на “окото на сърцето” и раждането на логоса на познанието в ума, изразявано във висши понятия (ύψηλά νοήματα). Иначе казано, в това състояние човекът има непрестанна умна молитва и придобива богопознанието. Освен това, познава божествените и човешките предмети и преживява откровението на тайните на Царството Небесно. В това състояние човекът пребивава на небето като пророк Илия и съзерцава небесата.

 

Мистическата и завършителната степен е степента на съвършените, онези, които на дело стават богослови на Църквата. Тогава обоженият човек встъпва в общение с ангелските сили, приближава нетварната светлина и чрез Светия Дух му се откриват дълбините Божии, т.е. вижда нетварната същностна Божия енергия. Такъв човек познава много скрити от другите хора тайни Божии, които се съдържат и в Св. Писание. Подобно на апостол Павел, той възхожда “до третото небе” на богословието, където чува неизречими думи, и вижда това, което не могат да видят очите на плътския човек. Той става богослов на Църквата и преживява блаженото упокоение, “съвършен в съвършения Бог”.

 

Има разбира се и някои, които твърдят, че формулирането на етапите в духовния живот е станало под влиянието на древногръцката философия и преди всичко, на неоплатонизма, който също говори за аскеза и богопознание. Но при внимателен анализ става ясно, че когато философите на древна Гърция са говорели за очистване и просветление, те са имали предвид нещо различно от това, за което учат св. отци. Очистването, за платоническата философия, е умъртвяване на желанията и емоциите, тъй като платониците вярвали, че човекът е преди всичко разсъдъчно начало, докато желателното и раздразнителното са резултати от падението. Затова, говорейки за очистване, те имат предвид умъртвяването на тези сили на душата. Просветлението за древните философи означавало познаване на архетиповете на битието. Те вярвали, че с падението човекът е забравил тези архетипове и в това се състои неговото осъждане и трагедия. В Православието обаче очистването, просветлението и обожението са разбирани и определяни по различен начин.

 

Трябва да кажем, че когато св. отци са говорели за очистване, просветление и обожение, те не са били под влиянието нито на древногръцката философия, нито на неоплатонизма, а са изхождали от опита и са преживявали всичко на практика. Този опит на богообщението, разбира се в различна степен, виждаме както в Стария, така и в Новия Завет. В Писанието има много места, от които е видно, че, за да възлезе при Бога, човекът трябва първо да очисти сърцето си от страстите, а след това да придобие просветлен ум посредством постоянното помнене на Бога.

 

В началото трябва да разгледаме Христовото учение за познаване на тайните на Царството Божие. След притчата за сеяча учениците Го молят да им разясни смисъла й. Тогава Христос казва: “Вам е дадено да знаете тайните на царството Божие, а на другите се говори с притчи, та, като гледат, да не виждат и, като слушат, да не разбират” (Лука 8:10).

 

От този отговор е видно, че има хора, които слушат Словото Божие в притчи, защото поради своята нечистота не са готови да възприемат тайните на Царството Божие и други, като учениците, които благодарение на очистването, на оставянето на света и следването на Христос, са достойни да възприемат тайните на Царството. Има и трета категория християни, която ни илюстрира случаят с тримата ученици, които възлезли на Тавор и се сподобили да видят Царството Божие. Така е от веки веков: едни слушат Словото Божие в притчи, други са се удостоили да слушат за тайните на Божието Царство, но още не ги виждат, и трети, които са достойни за съзерцание на тайните на Царството, които виждат Самия Бог.

 

От Проповедта на планината и преди всичко от блаженствата следва, че човекът трябва да се очисти от страстите, да очисти сърцето си от всички обитаващи в него помисли, да придобие смирение на духа и впоследствие, да се удостои да види Бога. Христовото слово е ясно:

Блажени бедните духом, защо то тяхно е царството небесно.

Блажени плачещите, защото те ще се утешат.

Блажени кротките, защото те ще наследят земята.

Блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят.

Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилвани.

Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога” (Мат. 5:3-8).

Блаженствата показват духовния стремеж на човека, пътя на обожението, начина, по който той постига своето изцеление. Съзнанието за духовната му бедност, т.е. съзнанието, че има страсти в сърцето му, води човека до покаяние и блажена скръб. Аналогично на дълбочината на скръбта в душата му идва божествената утеха. По този начин той постига смирение, вътрешно спокойствие. Животът във вътрешно смирение го кара още по-силно да жадува Божието оправдание и да се стреми към съобразяване с Божиите заповеди в своя ежедневен живот. Пазейки Божиите заповеди, той се сдобива с познание на Божията милост и още повече очиства сърцето си. С други думи смисълът на заповедите се открива в очистването на душата, защото едни от тях засягат очистване на разсъдъчното, други – на желателното, а трети – очистването и подпомагането на раздразнителното начало в душата. И когато душата се очиства от страстите, човекът достига до боговиждане.

 

Блаженствата разкриват същността на духовния живот и начина 3а изцеление на човека. По този начин човекът се запечатва от Пресветия Дух и става член на Тялото Христово, храм на Пресветия Дух.

 

В притчата за блудния син виждаме три типа спасявани хора. Към първия тип се отнасят слугите (“ бащата   рече на слугите си”). От втория тип са наемниците (“колко наемници у баща ти имат в изобилие хляб”). Към третия тип спадат синовете, чедата на бащата (“един човек имаше двама сина”). В притчата бащата имал синове, наемници и слуги (Лука 15:11-32).

 

В учението на светите отци също срещаме възгледа, че спасяваните са три типа. Първият са слугите, които изпълняват Божията воля, за да избегнат ада; вторият са наемниците, които изпълняват заповедите, за да спечелят рая; третият са синовете, които правят всичко от любов към Бога, защото се чувстват Негови чеда. Тези три типа всъщност съответстват на трите етапа в духовния живот: очистването, просветлението и обожението.

 

Има три причини, които ни подбуждат да правим добро, както казва св. Василий… Първото е – когато го вършим поради страх от осъждане и се намираме в положение на роби; второто – за да получим награда, и тогава сте в състоянието на наемници; а третото е заради самото добро, и тогава сте в състоянието на синове. Защото синът изпълнява волята на своя баща не от страх и не за да получи награда от него, а искайки да му послужи, желаейки да го почете и успокои” (Преп. Авва Доротей).

 

Освен учението на Христос за очистване на сърцето, просветление на ума и обожение, в Новия Завет има много други места, където става дума за стремежа към спасение и обожение. Ще приведа само няколко откъса от посланията на св. апостол Павел.

 

Ето какво пише апостолът за очистването на сърцето: “И тъй, възлюбени, имайки такива обещания, нека се очистим от всяка сквернота на плътта и на духа, като вършим свети дела със страх Божии“ (2Кор. 7:1).

 

Светостта се живее в страх Божи и, на първо време, чрез очистване. Само чрез очистване на сърцето ние можем да се приобщим към освещаващата, т.е. обожаващата Божия енергия.

 

За просветлението на ума, което се проявява най- вече в умната молитва, се споменава на много места. Ще спомена някои от тях.

 

Апостол Павел в своето Първо послание до коринтяните учи, че само този, който има в себе си Духа Свети, може да назове Иисуса Христа Господ: “Затова ви обаждам, че никой, който говори чрез Дух Божий, не казва анатема на Иисуса, и никой не може да нарече Иисуса Господ, освен чрез Духа Светаго (1Кор. 12:3). Тук става дума не за разсъдъчно служение (λογική λατρεία), а за т.нар. умно служение (νοερά λατρεία), за молитвата, която се извършва в сърцето на човека, защото, за да се моли някой словесно или разсъдъчно присъствието на Всесветия Дух не е задължително.

 

Всички могат да се молят разсъдъчно и да наричат Христос Господ. Но апостол Павел казва: “ Никой не може да нарече Иисуса Господ, освен чрез Духа Светаго”. Това „никой“ означава, че само със Светия Дух човекът може да извършва умната молитва в сърцето си.

 

Ако разгледаме този текст в светлината на цялото учение на апостол Павел, ще стане свършено ясно, че става дума за сърдечната молитва, извършвана в сърцето на стадия на просветлението на ума чрез Светия Дух. На християните от Ефес апостолът пише: “… но се изпълняйте с Дух, като се назидавате сами с псалми и славословия и с песни духовни, пеейки и възпявайки в сърцата си Господа” (Еф. 5:18-19). Псалмите, славословията и духовните песни се изричат в сърцето, само когато човекът е изпълнен с Духа Свети.

 

Умната молитва се извършва в сърцето, когато човекът в Св. Дух е придобил осиновение, т.е. станал е син Божи по благодат. Апостол Павел пише в Посланието до римляни: “Понеже всички, водени от Духа Божий, са синове Божии; защото вие не приехте духа на робство, та пак да бъдете в страх, а приехте Духа на осиновение, чрез Когото викаме: Авва Отче! Самият Дух свидетелствува на нашия дух, че ние сме чеда Божии” (Рим. 8:14-16). Умната молитва, която се извършва в сърцето чрез Духа Свети е тясно свързана с осиновяването по благодат. Това означава, че тя е предшествана от очистването на сърцето, посредством което от него биват прогонени всички помисли; след това човекът става син Божи по благодат и естествено се моли, казвайки “Авва, Отче!”. Тогава именно става и действителен член на Църквата, защото пак, според божествения апостол: “Ако… някой няма Духа на Христа, той не е Христов” (Рим. 8:9).

 

Апостол Павел нарича това състояние просветление, т.е. слизане в човешкото сърце на Божията благодат, която отначало го е очистила, а след това го просветлява, защото: “Бог, Който някога заповяда да изгрее светлина от тъмнината, Той Същият одари сърцата ни, за да бъде светло познанието на славата Божия, проявена в лицето на Иисуса” (2Кор. 4:6). Духовната тъмнина е помрачаване на ума. Благодатта Божия, която идва в “лицето на Иисуса Христа”, свети в сърцето на просветления и му дарява познание за Божията слава.

 

За обожението и съзерцанието също можем да приведем много примери от посланията на апостол Павел. Често той сам се позовава на откровението, което е получил от Бога: че е видял Христос в славата Му, че е апостол Иисус Христов. Твърде показателен е опитът от неговото възхождане на третото небе и възлизането му в рая:

 

“Да се хваля, не ми е за полза, а при все това ще мина към видения и откровения Господни. Зная един човек в Христа, който преди четиринайсет години (с тяло ли, не зная; без тяло ли, не зная: беше грабнат и отнесен до трето небе. И зная тоя човек (с тяло ли, или без тяло, не зная: Бог знае), че беше грабнат и отнесен в рая и чу неизказани думи, които човек не може да изговори. С такъв човек ще се похваля; но със себе си няма да се похваля, освен с моите немощи. Ако пък поискат да се хваля, няма да бъда безумен, защото ще кажа истина; но аз се въздържат, да не би някой да помисли за мене повече, отколкото вижда в мене, или чува от мене. И, за да се не превъзнасят с премногото откровения, даде ти се жило в плътта ангел сатанин, да те бие по лицето, за да се не превъзнасят. Затова три пъти помолих Господа да го отстрани от мене. Но Той ти рече: стига ти Моята благодат; защото силата Ми се в немощ напълно проявява. Затова с много по-голяма радост ще се хваля с немощите си, за да се всели в мене силата Христова” (2Кор. 12:1- 9).

 

Както знаем от цялото предание на нашата Църква, съзерцанието става чрез обожението на човека и именно благодарение на него човекът се приобщава към обожаващата Божия енергия.

 

Апостол Петър също се е сподобил с виждане на славата Божия на планината Тавор. Духовният живот следователно не е някакво антропоцентрично състояние, а опит от усвояването на нетварната Божия благодат. Това не е философска спекулация, а приобщаване към Божията благодат.

 

Защото ние ви явихте силата и пришествието на Господа нашего Иисуса Христа, не като следвахте хитро измислени басни, а като станахте очевидци на Неговото величие. Защото Той прие от Бога Отца чест и слава, когато от великолепната слава дойде кът Него такъв глас: “Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение”. И тоя глас ние чухте да слиза от небесата, като бяхте с Него на светата планина. Освен това имаме по-достоверно нещо – пророческото слово, на което, добре правите, че давате внимание, като на светило, което свети на тъмно място, докле се ден развидели и зорница изгрее в сърцата ви, като знаете първом това, че никое пророчество на Писанието не е собствено (на пророка) тълкувание на Божията воля. Защото никога по човешка воля не е изречено пророчество, но от Дух Светии просветявани са говорили светите Божии човеци” (2Петр. 1:16-21).

 

От приведения по-горе текст става ясно, че християнското откровение не е интелектуална конструкция, а е опит от общението с Живия Бог; същевременно се потвърждава, че човекът трябва да се придържа към пророческото слово като към светило, осветяващо пътя му, “докле се ден развидели и зорница изгрее в сърцата” ни (2Петр. 1:19).

 

В Новия Завет следователно, както в думите на Христос, така и в думите на апостолите, ясно се очертават три етапа в духовния живот, три степени в духовното съвършенство и изцеление на човека: очистване на сърцето, просветляване на ума и обожение. Това е истинският път на човека към обожението. Адам в рая пребивавал в състояние на просветление и съзерцание. Но в резултат на извършения от него грях, той загубил тази слава. На дело грехът е загуба на славата Божия, т.е. на боговижденето. Апостол Павел казва: “всички съгрешиха и са лишени от славата Божия, оправдавайки се даром, с Божията благодат, чрез изкуплението в Христа” (Рим. 3:23,24). Грехът води до загуба на славата Божия, на боговиждането. И естествено, с въчовечаването на Христос, човекът има възможност за оправдание, за достигане на боговиждане (θεοπτία) и обожение (θέωση). По този начин оправданието е обожение и спасение на човека.

 

 

1 ЕПЕ, τ.7,Θεσσαλονίκη, 1986, σ. 182.

2 Пак там, τ. 5, σ. 316.

* Πρακτική ϕιλοσοϕία, ϕυσική θεορία καί μυστική θεολογία.

** Πρακτικά, γνοστικά καί θεολογικά.

*** Ήθικά, ϕυσικά καί θεολογικά.

3 Вж. ΦΙΛΟΚΑΙΑ, τ.3, Αθηναι, 1976.

 

превод: Мариян Стоядинов

Из “Православната духовност”, Праксис, 2005

 

Общение с божествената природа

Юли 11, 2015 in Външни

 

Участие на човека в Божията благодат

 

Бог е Вечносъщствуващият. Човек е създание на Бога, произлизащо от небитието. Тоест, между божествената и човешката природа съществува абсолютна екзистенциална асиметрия. Следователно не можем да говорим за подобност на божествената и човешката природа, за връзка или още повече за връзка на божествената и човешката природа. Божествената същност е недостижима, несъучастваема и неоткриваема за човека. Въпреки това човек изобразява Бога и бе от Него призван да стане Негово подобие – та нали е творение „по образ и по подобие” Божие[1]. Следователно съществува някаква връзка и някаква подобност между Бога и човека. Съществува онази връзка и подобност, която Бог пожела да има с човека, не връзка и подобност по същност, а връзка и подобност по воля и действие.

 

 

Човек не е отблясък от Божията същност, не произлиза от същността на Бога, подобно на Божия Син и Логос (Бог Слово). Нито пък е неизменен Божи Образ, какъвто е Той[2]. Въпреки това е призован да се уподоби на Бога и да достигне съвършенство по Негов образец: „Бъдете съвършени, както е съвършен и Небесният ваш Отец”[3]. Дори и след апостасията (отстъпничеството) Бог даде на човека власт да става Негово чедо[4]. Но това предполага връзка и общение на човешката природа с божествената. Как може човек да опазва Божиите характеристики и да става Нему подобен, да става Негово чедо, без връзка и общение с Него?

 

Като рожба на волята и действието на Бога човек може, като създание, което не съучаства само в същинотворното и живототворното Негово действие, подобно на бездушните творения – растенията и животните, но и в мъдростнотворното Божие действие, да стане участник и на обожителното Негово действие[5]. Тук именно се корени неповторимата ценност и ненадминато превъзходство на човека. Всички творения, като следствия на Божията сила и действие, участват по някакъв начин в Неговата сила и мъдрост, подобно както и творбите на художника участват по свой начин в способността и мъдростта на своя творец. В тези случаи обаче не става въпрос за участие в действията на създателя, а само в резултата от действията на твореца. Докато хората, които влизат в общение с Бога не участват само в резултатите от Божиите действия, а и в самите Божии действия, защото Сам Бог се приютява в тях и им предава нетварната си божествена сила и благодат[6].

 

Нетварната енергия или благодатта Божия, или нетварните Божии действия, въпреки че се различават от Божията същност, те не са нещо различно от Бог, а са Самият Бог. Те са живият Бог, Който се открива на човеците и ги призовава към лично общение и участие в Неговия живот. Както подчертава св. Григорий Палама, „единството на вечната природата не се разпада от благодатта на Духа; тя по-скоро обсипва удостоените с допира на Божия Дух”[7]. Така човеците добиват лично общение с Бога и стават участници и причастни на Неговата природа. Те не стават, разбира се, участници на Божията същност, защото това би означавало пантеизъм. Но стават участници на Божията енергия (действие) и живот; стават реални причастници (μέτοχοι) на Бога, „участници (κοινωνοί) в божественото естество”[8].

 

Нетварната Божия енергия, като сияние и проявление на нетварната Божия същност и живот, въздига човека на равнището на нетварното и го прави небесен гражданин – съобщник на Божието царство. Така човек се удостоява и да опознава Бога, да влезе в единение с Него и да се уподоби на Него. Тоест, уподобяването на Бога, както и познанието за Бога, не се явява достижение на човека, нито се осъществява на някакво физическо равнище. То е резултат от Божията благодат и от нейното свободно приемане и приютяване от страна на човека.

 

Общението на човека с Бога няма мислителен, а екзистенциален характер. Не се осъществява чрез размишления и фантазии, а чрез цялостното човешко битие. То се извършва чрез единението на човека с Бога. Нещо повече, това богочовешко общение се осъществява в самия човек, в центъра на неговото същество, в дълбината на неговото сърце, която св. Григорий Палама окачествява като трон на благодатта[9]. Именно пред портата на човешкото сърце стои Христос и чука, очаквайки да бъде чут. И когато бъде чут и портата на човешкото сърце се разтвори, Той влиза, за да вечеря заедно с него[10].

 

Често общението на човека с Бога бива оприличавано на вечеря. Сам Христос запечата земното си присъствие и общение със Своите ученици с извършването Тайната вечеря. И именно с извършването на същата тази Вечеря в Църквата бива увенчавано общението на Бога с човека. Бог по снизхождане става Човек, а човек по благодат става бог.

 

Двойната единосъщност на Христос – Божествена като на Бог и човешка като на Човек – поставя основата и измерението на истинския, автентичен човешки живот в онова духовно пространство на усъвършенстването и обожението, което е Тялото Христово – Църквата. Църквата, като „общество на обожението”[11], е единственото място, в което човек печели своята съвършена и неразрушима личност. Става бог по благодат „без да е такъв по същност”[12].

 

Христос като обобщава в Своето Тяло цялата човешка природа и прави от вярващите членове на Своето Тяло – Църквата, възстановява единосъщието на човечеството, което вярващите са призвани да изявяват реално в своя живот чрез подвизаването в любовта. Където няма и не се цели такава практическа изява, то църковното дело на вярващия остава лъжливо. Затова може да се каже, че както несъгласието с приемането на Христовата единосъщност представлява догматическа ерес, така и несъгласието с приемането и преживяването на човешката единосъщност представлява етическа ерес. Православието и праводействието съставят едната и неделима истина на християнството. Истината на Троичния Бог, която е печатът на християнството, не е само догмат на вярата, но и проповед на любовта. Затова, което и да е изкривяване на тази истина, било в посока само на вярата или в посока само на действието, е изкривяване на християнството. Православната църква отстоява тази истина не само в областта на догматиката, но и на нравствеността, опазвайки така отворен пътя за остойностяване и усъвършенстване на човека.

 

Любовта въздига човека до Бога. Именно чрез нея той постига „по подобие”-то. У човека любовта е вродена, поради което той под ръка разполага със стълбицата за възход към „по подобие”-то. Въпреки това истинската любов, тоест безрезервната любов, нито е лесна, нито е лесноразличима. Затова и бе дадена заповедта за любовта – онази „нова”, но и същевременно тъй „стара” заповед[13], въплътена и отъждествена в личността на Христос, за да бъде тя изпълнявана от всеки християнин. Докато вродената любов, лесно бива подлъгвана от себелюбието и се извращава. Дори и в най-прекрасната си форма, човешката любов не е всеобщностна, а избирателна и ефимерна. Любов обаче, която дели човешката природа и не обхваща всички хора, заедно с враговете, не е православна, нито християнска.

 

Истинската, автентична любов бе явена и проповядана от Христос. Затова човек е призван да изследва и съди себе си според примера на Христос и изискванията на заповедите Му. Само че, от една страна, сякаш изглежда, че Божиите заповеди се намират в някакво противоречие с човешката природа. И това, защото забягването на човека от извора на живота и подчиняването му на закона на тлението и смъртта са го извели от съобразния на естеството му (природно-естествен, κατά φύση) начин на живот и са го превърнали в себелюбиво и егоцентрично същество. Затова и на него му е трудно да изпълнява заповедите, и особено тази, която е майката на всички заповеди – любовта.

 

На затъналия в битовизъм човек истинската любов изглежда свръхествествена, защото тя е отвъд неговите възможности. Любовта извира от Бог и е дело на Светия Дух[14]. Затова не е възможно само с човешки сили тя да бъде преживявана. Нужна е и благодатта на Светия Дух. Това е любов, която надмогва егоцентричното себелюбие, прегръща цялото човешко битие и утвърждава човешката единосъщност. Това е любовта на глобалния и вселенски човек, отобразяваща Троичния Бог.

 

Когато се вземе предвид, че първоначалната цел на християнския живот е придобиването на Дух Светий и познанието за Бога, тогава стават ясни и нетълкуваемите думи на св. Исаак Сирин: „Обикни неделника на исихията, защото е над насищането на гладуващите по света и обръщането на множество народи към поклонение на Бога”[15]. Ако неделникът на исихията има толкова голяма стойност, че за него да си струва да се жертва дори продоволствието за всички хора, които гладуват, както и обръщането на голямо множество народи към истинската вяра, то това означава, че дори един единствен човек, живеещ в неделника на исихията, струва много повече от целия останал свят.

 

Именно такъв е случаят, когато говорим за вселенски и глобален човек, или – за да използваме терминологията на стареца Софроний – човек-ипостас, който стои отвъд всякакви определения и е „извътрешното единство на всичко”[16]. Човек, в безделниченето откъм всяко светско развлечение, отричайки се от себе си и излизайки извън егоистичните си рамки, с любов прегръща всяко нещо и всичко сбира в себе си в едно. Човекът-ипостас, както подчертава старецът Софроний, „по образ и по подобие на човека Христос, при своето крайно съвършенство, ще се яви носител на божествената пълнота и тварно битие в целокупност – ще се яви богочовек”[17].

 

Неделника на исихията – тоест, прекъсването на всяка светска работа и пълното отдаване на познанието и съзерцанието на Бога – не само не е пасивност и бездействие, но напротив. За човека тя представлява най-висшето действие и най-изключително дело: „Ден на прояснение и светоносен изгрев в нашето сърце… който прави осъществим … същинския човек в същинската своя работа; и в светлина облян по пътя възхождащ той се въздига към бдение вечно. И на надсветовните неща в тази светлина, о какво чудо, свидетел става… и чрез него всеки вид творение там се въздига, след като и той е участник във всичко, и на свръхсветовните неща става несъмнено причастник, тъй като техен образ е той грижлив”[18].

 

Исихазмът не е някаква периферна или временна изява на православното монашество, а основно и всевремево (постоянно) негово стремление. Православното монашество винаги е притежавало исихастки характер. А и исихията – не толкова като външно, а като вътрешно състояние – съставя предпоставката за необезпокояваното изпълнение на първата и голяма заповед – на любовта Божия  „с всичкото си сърце, и с всичката си душа, и с всичкия си разум”[19]. Това означава, че всеки християнин,  който иска да изпълнява възможно по най-добър начин тази заповед, която се явява основа и стълбица за изпълнението на всички други заповеди, трябва да има предвид и нейния исихастки параметър.

 

С любовта към Бога „от всичкото си сърце, и от всичката си душа, и с всичкия си разум, и с всичката си сила”[20] човек разтваря себе си за Божията безпределност. Единява се с Троичния Бог. Става по благодат Христос и като Христос обхваща в прегръдката си цялото човечество. Разбира се, такова състояние в настоящия свят се достига и преживява само подготвително, за да достигне своето съвършенство в царството Божие. Там, където всички вярващи ще са едно по примера на Светата Троица и ще се влезли в безкрайното съвършенство.

 

Всеки дар от Бога има динамичен характер, казва св. Григорий Палама. Той бива съвършен[21], но не и най-съвършен. А не е най-съвършен, за да се умножи в безкрайността. Стремежът на човека е да напредва непрестанно. А Божията благодат, като се дава на човека, го прави по-силен и постоянно способен да приема все по-голяма благодат. А и Бог, Който отдава Себе Си, е безпределен и дарява Своята благодат „щедро и изобилно”. Какво остава тогава, пита Палама[22], та да не напредват „синовете в бъдния век” на безкрайността в общението с благодатта?

 

Изпълняването на заповедта за любовта към Бога поначало представлява главната цел на монашеството, което със своя исихастки характер, е изразител на същинския дух на Православната църква. Преследването обаче на тази цел е не само трудно, но и особено проблематично сред духа, който властва в съвременното общество. Исихията, не само като вътрешно, но дори и като външно състояние, в наше време сякаш е недостъпна. Целият свят живее в едно генерално срутване, разпад и смут. Исихията, откърмена и развила се в Православната църква, на съвременния човек изглежда чужда или просто като една романтична утопия.

 

Културата на съвремието и духът, от който се ръководи, се насочени в диаметрално противоположна посока. Безкористната любов, исихията, външният покой и вътрешно бодърстване са неща непознати и почти парадоксални. Докато напротив, антагонизмът, личната изгода, екстровертността и развлеченията биват представяни като най-висши цели. И най-важното, че това важи не само за религиозно безразличния свят, но и за самите църковни членове. Господства светът и светското, докато Бог и Неговата църква (небесна и земна) бива пренебрегвана (подценявана и осмивана). При тези условия става разбираемо и значителното влияние, което оказват върху западния свят източните религии със своя аскетизъм и мистицизъм.

 

Тук именно следва да се подчертае особената важност, а и актуалност, която има за съвременния свят духът на православния исихазъм. Когато се опознае неговия дух и се докосне мира и вътрешната пълнота, която той носи, не е възможно да не се усети необходимостта от нещо друго и различно. Човешкото спасение е Божие дело. Човек не е в състояние да спаси себе си. А не е в състояние да спаси себе си, защото не може да създаде нерушим живот. Въпреки това личният опит е задължителен, за да се изяви свободното човешко съгласие. Защото човешкият принос е само дотолкова, доколкото той просто разрешава на Бог да му отдава благодат и да го спаси. Блудният син, както се разказва в съответната притча, тръгнал да се завръща в бащиния дом. Само че допреди баща му да излезе да го посрещне, той все още се намирал твърде далеч от него. Така е и с онзи човек, който се кае – той се завръща при Бога, само че преди Бог да снизходи да го посрещне, той все още се намира твърде далеч от Него[23].

 

В днешно време се шири голяма липса на ориентираност, докато да приемеш и да водиш християнски живот е рядко срещано. И това защото интересите на съвременното общество са материални и преследващи просперитет (евдемонични). Бог и заповедите Му биват незачитани или поевтинявани. Плътският живот и користните интереси – абсолютизирани. А човешкият ум – заслепяван духовно, се рее всред материалния свят и се присламчва към материалните неща. От което и човек остава съществено бездуховен, вътрешно неуправляем и изпада в едно болестно състояние, за което му е необходима терапия. Боледува човешкият ум и по тази причина, боледуват и всички човешки дела и действия.

 

Опитите, които прави християнският свят, особено в областта на т.нар. „икуменическо движение”, за едно взаимно сближаване на християните и за достигането на общо достоверно Христово свидетелство в света, въпреки неговата благородна и похвална цел, има един много сериозен недостатък. Поставя християнството на едно повърхностно и съществено атрофирало ниво. Като отбягва уж някакъв догматичен максимализъм, то се задоволява с един несъществен минимализъм, който стои твърде далеч от това да бъде изразител на реалното съдържание на християнството. По този начин християнската вяра се осветскостява, а същността на християнството остава незсегната или дори и непозната. „Икуменическото движение” не би могло да потвърди, че евангелието, което проповядва, „не е човешко”[24].

 

Съвременният свят обаче няма нужда от проповед, носеща само христовото име. Такива проповеди е имало и има винаги множество. Нито пък има нужда от народи, които само да носят името християнски. И без друго често такива народи стават причина да бъде хулено Божието име „сред езичниците”[25]. Това, от което има нужда днешният свят – бил той христянски или не – онова, което разчувства и може винаги да разчувства човека, е автентичната и откровена Христова истина: на Христос като личност, на Христос като Евангелист, на Христос като водач на „новото творение” и на „обществото на светиите”. Защото на света никога не са омръзвали светиите, нито пък е приемал някога Христос и неопороченото Му евангелие като нещо отминало. Омръзнаха му и се отвърна от лицемерните представяния на Христос и изопачавания на Евангелието Му.

 

През изминалия век милиони хора бяха увлечени и хода на историята разтърсен чрез извличането от комунизма и представянето само на някои позиции от Христовото учение, независимо от това, че тази система пропадна, както бе и естествено да стане, след като отхвърляше други основни християнски позиции. Затова, ако искаме да определим съвременния ни исторически период по отношение на християнството, само като постхристиянски, мислейки, че християнството е преживяно и оставено назад в миналото, няма да можем. Защото още много работа и то на много равнища от съществуването е нужно човечеството да направи, за да може да каже, че някак си се е доближило до християнската истина. Затова реалното, практическо проявление на християнската истина от реални християни на нашето време би било най-навременно и би било най-съществена намеса в съвременната космогонична епоха.

 

Превод от гръцки: Анула ХРИСТОВА

 


[1] Бит. 1:26.

[2] Вж. 2 Кор. 4:4.

[3] Мат. 5:48.

[4] Вж. Йоан. 1:12.

[5] Вж. св. Григорий Палама, Ἀντιρρητικός πρός Ἀκίνδυνον5,27,116, Π. Χρήστου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, Συγγράμματα, τόμ. 3, Θεσσαλινίκη 1970, p. 375.

[6] Вж св. Григорий Палама, Περί θείας καί θεοποιοῦ μεθέξεως 19, Π. Χρήστου, ὅ.π., τόμ. 2, Θεσσαλονίκη 1966, σ. 153-154.

[7] Вж. св. Григорий Палама, Θεοφάνης 19, Π. Χρήστου, ὅ.π., τόμ. 2, σ. 244-245.

[8] 2 Петр. 1:4.

[9] Св. Григорий Палама, Ὑπέρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων  1,2,4, Π. Χρήστου, ὅ.π., τόμ. 1, Θεσσαλονίκη 1962, σ. 396.

[10] Вж. Откр. 3:20.

[11] Св. Григорий Палама, Λόγος ἀποδεικτικός περί τῆςἐκπορεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύ­ματος 2,78, ἔκδ. Π. Χρήστου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, Συγγράμματα, τόμ. 1, Θεσσα­λο­νίκη 1962, σ. 149.

[12] Св. Максим Изповедник, Πρός Θαλάσσιον 61,σχόλιον 16, PG 90,44D.

[13] Вж. 1 Йоан. 2:7-8.

[14] Вж. Гал. 5:22.

[15] Λόγος 23, ἔκδ. Ἰω. Σπετσιέρη, σ.93.

[16] Архим. Софроний, Ще видим Бога, както си еἜσσεξ Ἀγγλίας52010, σ. 257 καί 137.

[17] Архим. Софроний, Раждане в непоколебимото царство,Ἔσσεξ Ἀγγλίας 2010, σ. 55.

[18] Св. Григорий Палама, Πρός Ξένην 59, Π. Χρήστου, Γρηγορίου τοῦ ΠαλαμΣυγ­γράμματα, τόμ. 5, Θεσσαλονίκη 1992, σ. 224.

[19] Вж. Мат. 22: 37-40, Марк. 12:30-31.

[20] Марк. 12:30.

[21] Вж. Иаков. 1:17.

[22] Св. Григорий Палама, Ὑπέρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων 2,2,11,ὅ.π., τόμ. 1, σ. 517.

[23] Св. Григoрий Палама, Ὁμιλία 3, PG 151,44AB.

[24] Гал. 1:11.

[25] Ис. 52:5.

 

Източник: http://bg-patriarshia.bg/reflections.php?id=150

 

 

Последствията от грехопадението

Юли 6, 2015 in Беседи, Начална страница

 

О немощ моя! Защото немощта на прародителя е и моя собствена.

Свт. Григорий Богослов

 

 

Духовната катастрофа, която се случила в рая, повлияла не само на цялото човечество, но и на целия тварен свят и даже на Божия Промисъл за света в този смисъл, че човек, реализирайки своята възможност за греха, направил неизбежно Въплъщението на Сина Божи. Да се опишат цялата маса греховни последствия от престъплението на Адам е невъзможно, затова ще отделим само главните аспекти.

 

1. Отпадането на човека от Бога. Какво общо има между светлина и тъмнина? – възкликва апостол Павел (2 Кор. 6:14). Животът в единство с Бога е възможен само при доброволен стремеж на човека към святост. Прародителският грях станал действено отхвърляне на Бога. Господ не удържа насила никого в съюз със Себе Си. Щом хората са съгрешили и не се разкаяли, то Бог им предоставя възможност да живеят по тези принципи, които те са предпочели. Грехопадението е съзнателен избор на хората и Бог позволил той да се осъществи, въпреки цялото безумие на човешкото престъпление. Денят, когато бил извършен прародителският грях, станал ден на духовната смърт на човека. Защото Бог е източникът на блажения живот и светостта, а разривът с Него лишава човека от животворящата благодат и вечното блаженство. Изпълнили се Божиите слова, казани на Адам веднага след неговото създаване: От всяко дърво в градината ще ядеш; а от дървото за познаване на добро и зло, да не ядеш от него; защото, в който ден вкусиш от него, бездруго ще умреш (Бит. 2:17). Заповедта се осъществила напълно и в точност. В този ден, когато Адам съгрешил, той станал духовно мъртъв, лишил си от вечния блажен живот с Бога. Макар телесната смърт да настъпила по-късно, целият по-нататъшен живот на Адам бил като че устремен към нея, представлявайки бавно физическо умиране на фона на отчаяна борба за съществуване с необратим край – разделянето на душата с тялото и слизането й във вечния мрак на ада. Св. Василий Велики казва: За тялото е невъзможно да живее без дихание и за душата е невъзможно да съществува, без да знае Твореца2.

 

Под духовна смърт в светоотеческата традиция се разбира особено състояние на човека, когато той не може да реализира Божия замисъл и да живее в единство с Господ. В състояние на духовна смърт човекът може да съществува телесно и душевно, но духът му е парализиран така, че вътрешната преобразяваща връзка с Бога става невъзможна. (В това положение благодатта само поддържа човека в земното съществуване до известно време, но вечният радостен живот  с Бога, за който е предназначен човекът, остава недостъпен. Духовната смърт е най-страшното, което може да постигне разумното тварно същество. След грехопадението на Адам живял телесно още деветстотин и тридесет години, но това вече не бил духовен живот, към който бил призван, а борба за физическо съществуване с предварително предопределен финал – телесна смърт и падение на душата в ада. В действителност – разсъждава св. Григорий Ниски – душата на нашите прародители умряла преди тялото, защото непослушанието не е грях на тялото, а на волята, а волята е свойство на душата, от която и започнало цялото опустошение на нашето естество. Грехът не е нещо друго, а отделяне от Бога, Който е истинен и Който единствено се явява Живот. Първият човек живял много години след своето непослушание, което не означава, че Бог излъгал когато казал: в който ден вкусиш от него, бездруго ще умреш. Защото със самото отделяне на човека от истинския живот  смъртната присъда против него била потвърдена в този ден3. Преп. Симеон Нови Богослов казва: С душата си Адам умрял веднага, след като вкусил, а после, след деветстотин и тридесет години, умрял и с тяло. Защото, както смъртта на тялото е отделяне на душата от него, така и смъртта на душата е отделянето от нея на Светия Дух4.

 

2. Подчинението на човека на дявола. Първосъздадените хора, отхвърляйки Божията воля, не останали в духовно неутрално състояние. Те веднага станали роби и изпълнители на волята на този, когото послушали – роби на дявола. Не съществува такова особено духовно състояние, в което човек да пребивава автономно от другите, по-могъществени духовни сили и личности. Ако човек не иска да живее с Бога, то, независимо от своите желания и убеждения, попада в подчинение на сатаната – това е духовен закон, който никой от хората не може да отмени. Който с волята си не се покорява на Бога – казва преп. Исаак Сирин, – той се покорява на Неговия противник.5 Затова след грехопадението сатаната започнал да властва над човеците: Като престъпил Божията заповед и послушал лукавата змия Адам продал и отстъпил себе си за собственост на дявола, и в душата, това прекрасно творение, което приготвил Бог по Свой образ, се облякъл лукавият6.

 

В какво се изразявало това господство. След грехопадението хората не се превърнали в гадаринските бесновати. Бог не допуснал това, но и за дявола в това нямало особена необходимост. За него било важно, че властта над сътворения свят, дадена на човека, преминала към него и всички хора споделяли с него вечните страдания в ада – което той постигнал.  Той станал княз на този свят (Ин. 12:31; 14:30), а човешките души започнали да пълнят бездната на преизподнята. В течение на ограничения земен живот човек може да живее в илюзия за свобода, нравственост и добродетели – това не е важно, седемдесет или деветстотин и тридесет години, – житейския финал на всеки в старозаветните времена бил един и същ – смърт и ад. Веригата на греха и нашийника на смъртта били много здрави, за да може някой от хората да се освободи от тях със свои сили.

 

3. Повредата на Божия образ в човека. Новото духовно състояние на Адам веднага определило и новите принципи на неговото съществуване. Ако до грехопадението целият му живот бил ориентиран към битие в единство с Бога и всички ограничености на човешката природа се възпълвали от божествената благодат, то сега настанало време да живее под жестокия камшик на новия господар. Преди всичко дяволът се заел да унищожи в човека всички спомени за неговия предишен живот с Бога. Най-явното свидетелство бил образът Божи. Този образ е неунищожим, затова сатанинската злоба била устремена към неговото повреждане, извращаване на неговите черти и прояви. Човек е сътворен по образ Божи и по подобие – казва св. Василий Велики, – но грехът изродил красотата на образа и въвлякъл душата в страстни желания7. Подробно за това разсъждава св. Григорий Ниски: Когато в човешкия живот влязъл грехът като навик и от малкото начало произлязло необятно зло в човека и богообразната красота на душата, създадена по подобие на Първообраза, се покрила като някакво желязо, с ръждата на греха, тогава вече не можела напълно да се съхрани красотата на естествения образ на душата, но тя се изменила в отвратителния образ на греха. Така човекът, великото и драгоценно творение, лишил себе си от своето достойнство, паднал в мръсотията на греха, загубил образа на нетления Бог и чрез греха се облякъл в образа на тлението и праха, подобно на тези, които по невнимателност са паднали в мръсотията и намазали своето лице, така че и познатите им не могат да ги разпознаят8.

 

Съществува възможност да се насочат проявленията на Божия образ в човека към лъжовни нравствени цели, тъй като те нямат духовна предопределеност (свобода, безсмъртие, личност, творчество, любов могат да бъдат устремени както към добродетелта, така и към греха). Всичко това и се случило след грехопадението.

 

Личностното начало в човека започнало да деградира, да се подчинява на капризите на повредената природа, да обслужва все повече и повече нарастващите й потребности, а общението с Бога, чрез което Адам можел лично да възраства било загубено.

 

Адам се лишил от добродетелта любов. Любовта (Αγάπη) в истинския смисъл на думата изчезнала и станала недостъпна за човека, тъй като произлязъл разрив с Бога, Който е любов (1Ин. 4:18). Любов извън Бога, разбирана идеалистически – това не е повече от красив мит, отзвук на загубения и почти забравен опит. Затова след грехопадението хората започнали да се отнасят към любовта като към приказка. На практика, в реалния живот, любовта се изродила в страстна привързаност към външното, тленното, земното. Любовта между хората оскъдняла, станала душевна (φιλία) или плътска (έρως) зависимост: в най-добрия случай – душевна привързаност или чувство за дълг, в  най-лошия – похот. Затова и семейните принципи на новия живот Бог формулира за съгрешилите Адам и Ева чрез понятията „власт” и „влечение”, без да употребява думата „любов”.

 

Свободата от природната необходимост била в значителна степен загубена от човека, което е прекрасно изразено в известните слова на апостол Павел: желание за добро има у мене, но да го върша не намирам сили. Защото не доброто, което искам, правя, а злото, което не искам, него върша. А щом върша това, що не искам, не аз го върша вече, а грехът, който живее в мене (Рим. 7:18-20). Личната си свобода, дори и насочена към богоугаждане, човекът не можел да реализира.

 

Безсмъртието на човешката душа станало безсмъртие за ада. Творчеството започнало да черпи духовни сили и вдъхновение в преизподнята. Господството над света било загубено, отдадено на дявола. Съвестта замлъкнала или станала лукава. Подобието Божие станало недостижимо. По този начин, целият богообразен потенциал на човека бил подтиснат или насочен към лъжливи цели.

 

4. Повреждане на човешката природа. Със загубата на божествената благодат човек се лишил от съвършенство и безстрастие и попаднал под действието на тлението и смъртта. Сега от момента на неговото раждане естеството му е лишено от чистота, носи в себе си греховната повреда. По-нататъшното му съществуване става отчаяно сдържане на натиска на тлението и смъртта.

 

В понятието за греховното повреждане на природата влиза още един важен момент – удобопреклонност към злото. Какво е това? Ако се е счупил столът, той става непригоден както за добри дела, така и за зли. Във веществения свят повреждането на предмета не изменя неговото неутрално нравствено състояние. Обаче в човешката природа всичко е по-сложно. Човек има нравствен смисъл на битието; затова повреждането на човешкото естество не е просто нарушение на природните функции, но и нравствена преорентация. До грехопадението човешкото естество било удобопреклонно към добро. Тоест да извършва добродетели, да осъществява волята Божия за човека било естествено и леко, всички сили и свойства на неговата природа били насочени към благо, а по отношение на греха тя била немощна и неприспособена. След грехопадението човешката природа се извратила и станала немощна за добродетелите и удобопреклонна към злото. Сега, човекът, извършвайки грях не само не се натъква на съпротива на природата, но, напротив, среща поддръжка от нейна страна. Да грешиш станало лесно и просто, като че естествено, а за извършването на богоугодни постъпки се налага да се преодолява грамадно вътрешно съпротивление, изискват се инзвънредни усилия – подвиг. Грехът станал като природно свойство на човека, а добродетелите като противоестествени.

 

Това повреждане на човека не било случайна „авария” на естеството, а целенасочено дяволско извращаване. Според мисълта на преп. Макарий Велики, който не разбира тази вътрешна причина за греховното състояние на човека, той и не е способен да се бори с греха: Видимият свят, от царете до бедняците, целият е в смущение, безредие, в борба, и никой от тях не знае причината за това явно зло, навлязло вследствие на Адамовото непослушание – това жило на смъртта; защото влезлият грях като някаква разумна сила и същност на сатаната е посял всяко зло; той действа тайно върху вътрешния човек и върху ума и се бори с тях чрез помислите; хората пък не знаят че вършат това, подбуждани от някаква чужда сила; напротив, мислят си, че това е естествено и че вършат това по свое собствено желание. Но имащите в своя ум мир Христов и Христово озарение знаят откъде идва всичко това9.

 

След изгнанието от рая, за човека е трудно да различи кога в него се проявява естествена потребност, а кога греховна повреденост. Грехът често се отъждествява с природна необходимост и се възприема като норма на човешкия живот.

 

Цялото естество на човека се разстроило. Духът бил парализиран от греха и вече на позволявал на човека да се извиси към Бога и да се съедини с Него. Умът се помрачил, загубвайки живото общение с Бога и се обърнал от духовното съзерцание към анализа на чувствения опит и мечтания, станал духовно сляп, неспособен да осъществи своите възможности. Волята станала удобопреклонна към греха и удовлетворението на страстните пожелания на плътта. Душевното чувство и телесните усещания станали главни източници на наслаждение. В земен аспект те постоянно се усъвършенстват, изтънчват, извращават се за възприемане на нови чувствени удоволствия. В духовен план чувството се омрачило, притъпило, човекът престанал опитно да усеща присъствието на благодатта Божия. Сърцето от животворящ благодатен център на човешкото битие и място за единение с Бога се превърнало в хранилище за страстите и пороците, станало източник на греховни помисли, предверие на ада. Хармонията на силите на душата се разрушила. Разумната сила предназначена да властва над неразумната, се подчинила на последната. ..Неудържимите желания (желателната сила) и ярките емоционални впечатления (раздразнителната сила) станали главни мотиви на душевните движения и постъпки. Разумната сила се заела да обслужва тези стремежи. Тялото от послушно оръдие се превърнало в източник на удоволствия и започнало да подчинява душата. Изначалната богоустановена йерархия на естеството, възвеждаща човека към Бога, се преобърнала и човек целия се устремил към земята, по-точно към преизподнята. Природата на човека преминала в ново, богопротивно състояние, което ап. Павел описва така:ние всинца живяхме някогаш според плътските си похоти, изпълнявайки желанията на плътта и на помислите, и по естество бяхме, както и другите, чеда на гнева (Еф. 2:3). Тоест самата повредена и поробена от дявола човешка природа прави всички хора чада на гнева Божи по естество. Това е и противоестественото състояние, за което говорят светите отци.

 

5. Нарушени отношениия с обкръжаващия свят. Проклета да е земята поради тебе (Бит. 3:17) – казал Господ на съгрешилия Адам. Тоест вследствие на прародителското престъпление целият свят бил осквернен от греха. Доколкото човек се явява господар не само на видимата вселена, но и формиращ ипостасен принцип за цялото тварно битие, то неговото духовно състояние определя духовното състояние на света. Пророк Исаия свидетелства: И земята е осквернена под жителите си, защото те престъпиха законите, измениха устава, нарушиха вечния завет. Затова проклятие пояжда земята, и жителите й търпят наказание  (Ис. 24:5-6). Тази мисъл е ясно изразено в думите на апостол Павел: Защото тварите се покориха на сеутата не доброволно, а по волята на този, който ги покори, с надежда, че и самите твари ще бъдат освободени от робстото на тлението при славното освобождение на синовете Божии. Защото знаем, че всички твари заедно стенат и се мъчат досега; и не само те, но и ние сами, които имаме начатъците на Духа, и ние сами стенем в себе си, очаквайки осиновение – изкупване на нашето тяло (Рим. 8:20-23).

 

Според учението на св. Йоан Златоуст, докато Адам още не съгрешил, а пазел соята богообразност в чистота, зверовете му се покорявали като слуги, когато осквернил своя образ с греха, от слуги те се превърнали във врагове и започнали да воюват с него като против чуждоземец. По вина на съгрешилия Адам във вселената влязло разстройство, тя станала тленна и смъртна. Обхваната от смъртен страх, тя възстанала против своя господар, отхвърлил послушанието към Небесния Отец. Зверовете започнали да избягват среща с него или го нападали. В определен смисъл те имат право на това, тъй като Адам не послушал Бога и снанал богоборец, така и зверовете се отклоняват от своя господар и даже го нападат.

 

Отнемането на благословението от земята – пише св. Игнатий Брянчанинов – се изразило в незабавно и разнообразно всеобщо нейно разстройство, предвъзвестяващо нейното изгаряне, правещо нейното изгаряне като че естествено необходимост. Паднало на земята проклятието и засвистели ветрове, забушували бури, засвяткала мълния, гръмнал гръм, рукнали дъждове, снегове, градове, наводнения, земетресения. Животните загубили подчинението и любовта към човека, загубил подчинение и любов към Бога. Те встъпили във враждебни отношения с него. Едни от тях той покорява насилствено и държи насилствено в подчинение; с други той е във вражда и непримирима и убийствена война. Твърде-твърде малко породи останали привързани към него, като тъжен паметник и образец за предишната всеобща любов; болшинството от тях се отдалечило и скрило от него в дремещите гори, в обширните степи, в планинските клисури и тъмни пещери. Те хвърлят диви и неприязнени погледи към предишния си господар, когато неочаквано се срещнат с него. Те като че ли виждат в него престъпник, враг Божи; бягат бързо от него, други с настървение се хвърлят върху му, за да го разкъсат. Във враждебни отношения встъпили животните и помежду си; оставяйки отначало прадназначената за тях храна, усещайки изменение в самото си естество, което се приобщило към проклятието, поразило земята, те възстанали едно срещу друго, започнали да се изяждат. Смъртта, на която били обречени нашите праотци за своя грях, смърт, която те почувствали и в душата и в тялото след отстъпването на божествената благодат, но чиито последствия още не познавали, те видяли и познали в животните. Първите убийства били изършени, без съмнение, от зверовете, след това човекът започнал да коли животни за жертвоприношения (вж. Бит. 4:4); накрая се явила смъртта между човеците от убийство, извършено от брата-злодей над брата-праведник (вж. Бит. 4:8). До греха в света не е имало смърт. Смъртта влязла в света чрез греха (вж. Рим. 5:12), бързо обхванала, заразила, неизцелимо повредила света. Разрушението на света се превърнало в необходимост: разрушението му е естествено последствие от неговия недъг10.

 

Грехопадението на Адам не е просто лична грешка, а вселенска катастрофа, подобна на която не е имало и няма да има. По мащабност то е съпоставимо единствено с  преобразяването на света при Второто Христово пришествие. Сега Адам и всички негови потомци със скръб и в пот на лицето си трябва да добиват хляба си, преодолявайки съпротивлението на разстроения от греха свят. Земята загубила първоначалното си благообразие и плодородие. Целият свят се потопил в тъмата на греха по волята на своя господар. Ако господарят съгреши, то и слугите му също ще грешат, по същия начин  се случило и това, че със съгрешението на човека, който е господар на всичко и служещите му твари се отклонили към зло – отбелязва св. Теофил Антиохийски, добавяйки към това: Но когато човек отново се възвърне в състояние съобразно със своята природа, тогава и животните се връщат в първоначалната си кротост11.

 

Колкото и тежки да били последствията от грехопадението, на Адам и Ева им се струвало, че те са временни и че касаят само тях. Затова когато Ева родила своя първи син Каин, се надявала, че именно той ще стане този спасител, който по Божието обещание ще смаже главата на змията. Виждайки своя младенец, тя възкликва: придобих човек от Господа (Бит. 4:1). Обаче той не само не оправдал надеждите на родителите, но и още повече задълбочил греха, ставайки първия човекоубиец на земята. В Каин и последващите потомци се открила ужасната правда за това, че греховното състояние на прародителите станало състояние на всички хора и се предава от поколение на поколение в цялата си тежест. Т. е. всички по-горе изчислени последствия от грехопадението станали достояние не само на първосъздадените хора, но и на всеки от техните потомци, защото не може добро дърво да дава лоши плодове, нито лошо дърво да дава добри плодове (Мт. 7:18). Децата на Адам и Ева станали наследници на горчивите плодове от прародителското непослушание, наследници на първородния грях.

 

Греховното състояние на човека, предавано от поколение на поколение чрез страстното физическо раждане и проявяващо се като всеобща склонност на хората към греховни постъпки, се нарича първороден грях. Това наследявано състояние е нужно да се различава от самата постъпка на прародителите като следствието от причината. Тези две понятия в богословието често се обозначават с едни и същи думи, но, изхождайки от контекста на изказването, следва да ги разграничаваме ясно.

 

По силата на наследството на първородния грях всеки човек от рождение, още в нищо не съгрешил, вече е лишен от съвършенство. Апостол Павел казва: смъртта премина във всички люде (Рим. 5:12). Никаква добродетел не можела да избави старозаветния човек от идващия след прага на смъртта ад. Страхът от смъртта станал неизменен спътник на живота. От една страна той принуждавал хората към неудържимо удовлетворение на похотите и страстите, а от друга, очаквайки постоянно, че ще умрат и боейки се от смъртта, те не можели да чувстват никакво удоволствие, защото този страх бил постоянно в тях. Св. Йоан Златоуст казва за човечеството, живяло преди Христа: Тогава още не били съкрушени вратите на ада, не били счупени оковите на смъртта и смъртта още не се почитала за успение. Тя била нещо ужасно за хората от дохристиянската епоха… затова те се бояли от смъртта12. Стремейки се да живеят, хората умирали и желаейки да познаят живота, познавали смъртта. Чувствените наслаждения водели към гибел, а умът само потвърждавал този всеобщ световен закон. Хората се раждали духовно мъртви, осъдени на смърт, лесносклоними към греха, в робство на дявола. Тази древна присъда, както отбелязва св. Йоан Златоуст, е в сила и досега13.

 

Важно е да се отбележи, че потомците не наследяват личния грях на Адам и Ева (личната вина е свързана с личността, тя няма особена субстанция, за да може да се предаде), а греховното състояние, описано от нас като основни последствия на първото грехопадение. Тази наследявана греховност определяла условията на човешкия живот във всички сфери на битието му до времето на идването в света на Спасителя.

 

1. св. Григорий Богослов Слово 45

2. св. Василий Велики, Беседа 13

3. св. Григорий Ниски Против Евномий 11, 13

4. св. Симеон Нови Богослов Т.1, Слово1, 2

5. преп. Исаак Сирин. Слово 71

6. преп. Макарий Велики. Беседа 1,7

7. св. Василий Велики. Sermo asceticus 13, 1

8. св. Григорий Ниски. De vircmit. 12, 2

9. преп. Макарий Велики. Беседа 15, 47

10. св. Йоан Златоуст. Беседа на псалом 3

11. св. Игнатий Брянчанинов. Слово за човека

12. св. Теофил Антиохийски Три книги към Автолик за християнската вяра. Кн.2, 17

13. св. Йоан Златоуст, Беседи на книга Битие. Беседа 67, 4

14. св. Йоан Златоуст За творението на света. Беседа 6

 

 

 

 

Франки, римляни, феодализъм, доктрини

Юни 22, 2015 in В търсене на вярата, Начална страница

 

Част І Взаимодействие между богословие и общество

 

Въведение

 

Като фон на диалога и на икуменическото движение за повторно обединение на християнския свят, лежи общопризнатия факт, че е налице взаимодействие между богословие и общество, което може да доведе до догматична формулировка и да стане причина за доктринални различия.

 

В рамките на Римската империя доктриналните конфликти са се случвали обикновено сред римските граждани в атмосферата на религиозен и философски плурализъм. С официалното признаване на Правословното християнство ние ставаме свидетели на началото на използването на доктриналните различия в подкрепа на националистични движения на самостоятелна отделна идентичност  и отцепване от Римската власт, едновременно политическа и църковна. И несторианството, и т. нар. монофизитство, въпреки че първоначално са били поддържани и насърчавани от римски граждани, в крайна сметка са били поддържани от сепаратистски тенденции сред такива етнически групи като сирийците, коптите и арменците. Действително както персите, така и арабите са се грижели да държат християните в разделение.

 

От VІІІ век виждаме за първи път началото на разцепление в християнството, което от самото начало приема етнически имена вместо имена, обозначаващи самата ерес или нейния лидер. Така в западноевропейските източници ние откриваме разделението между гръцкия Изток и латински Запад. В Римските източници същото това разделение конституира схизмата между франки и римляни.

 

И в двете терминологии се открива етническа или расова основа за разкола, която може да бъде по-дълбока и важна за описателен анализ, отколкото доктриналните претенции на двете страни. Учението тук може с успех да бъде част от политическа, военна и етническа борба и , следователно, да бъде разбираемо само когато бъде поставено в правилната перспектива. Взаимодействието между доктрината и етническата или расова борба може да бъде такова, че двете да могат да бъдат разграничени, но не и разделени.

 

Схизмата между Източното и Западното християнство не е била между източните и западните римляни. В действителност то е било между източните римляни и завоевателите на западните римляни.

 

Римската империя е била завладяна в три етапа: първо от германските племена, които стават известни като латинско християнство, второ от мюсюлманските араби и накрая, от турците мюсюлмани. В контраст на това, църковната администрация на Римската империя изчезва на етапи от. западноевропейската Романия (западната част от римската нация), но е оцеляла до съвремието в Римските православни патриаршии на Константинопол, Александрия, Антиохия и Йерусалим.

 

Причината за това е, че завоевателите на западните римляни използвали Църквата, за да потискат римския народ, докато под властта на Исляма римската нация оцеляла с помощта на Църквата. Във всеки от случаите на завоевание епископите ставали етнарси на завладените римляни и прилагали Римския закон от името на императора в Константинопол, доколкото епископите били римляни, единството на Римската Църква било запазено въпреки богословските спорове. Същото било вярно, когато романизираните франки станали епископи, по времето на Меровингите и споделяли с римските епископи църковното управление.

 

Римските революции и възхода на франкския феодализъм и учение

 

През VІІ век обаче се появяват семената на разкол. Вестготите в Испания били изоставили тяхната арианска ерес и станали привидно православни. Но те запазили техните ариански обичаи на църковна администрация, които били усвоени от каролингските франки и накрая от норманите. Вестготите започнали да подчиняват испанските римляни чрез замяна на римските епископи с готски и от 654 г. премахнали римското право.

 

По времето на същия този век, особено след 683 г. франките също масово назначавали свои епископи и освободили тяхната държавна администрация от римски служители.

 

По-рано, през шести и началото на седми век бунтове на вождове във Франкия били съвместна конспирация на франки и римляни. От 673 г. въстанията станали чисто франкски.

 

Фактът, че Константинопол изпраща два пъти своя флот в Испания, в края на седми и началото на осми век, за да възстанови бреговия плацдарм, изгубен за тях през 629 г., е свидетелство за тежкото положение на римските християни в Испания. Пред лицето на победоносните араби, които били приключили завоеванията си на Близкия Изток, преминали през Северна Африка и стигнали поразително близо до Картаген, Константинопол изглеждал зле подготвен за подобно военно начинание в Испания. Все пак по характера на събитията изглежда, че този опит на източните римляни за дебаркиране в Испания е имал за цел да предизвика общо въстание на римляните (християни и евреи) в Испания и Галия срещу вестготското и франкско владичество. Успехът на подобно въстание там вероятно би помогнал на Константинопол да възпре арабската приливна вълна, която на моменти заплашвала да потопи цялата империя.

 

На Седемнадесетия събор в Толедо през 694 г. евреите били осъдени на робство, защото признали участието си в заговор за сваляне на „християните” (разбирай готите) в Испания, с помощта на „онези, които живеели отвъд морето, тоест римляните, а не по-късната арабска провинция в Африка, както обикновено се смята. Арабите по това време още не били достигнали до Картаген, столицата на тази провинция. Готският крал Егика (687-701 г.) отблъснал опита на източно римската флота да възстанови през 629 г. бреговите позиции. Не може да има никакво съмнение, че евреите били осъдени на този събор в Толедо за заговор с Константинопол и испанските римляни за отхвърляни на готското владичество в Испания. Крал Витиза (701-708/9), синът на Егика, също осуетил източноримски опит да бъдат освободени някои от градовете в Южна Испания. От 698 г. арабите трайно завладели Картаген и неговите околности и били в процес на установяване на контрол в областта на Сеута.

 

Тези опити на Константинопол се провалили и римският берберски губернатор (Нумидиан)  на Сеута през 711 г., а малко по-късно гало-римляните избрали това, което изглеждало по-малкото зло като създали ad hok съюзи с арабите срещу вестготите и франките. Тези римско-арабски съюзи отхвърлили вестготското владичество в Испания (711-719), но били осуетени от франкския военачалник Карл Мартел, първо при Пуатие през 732 г., а след това и в Прованс в 739 г.

 

Римските бунтове смалили Франкия до северните царства Австразия и Нейстрия. Гвидо, римският херцог на Аквитания, който направил първия споменат съюз с арабите срещу франките, временно окупирал самия Париж в опит да запази проримските меровнигски франки на власт.

 

На Карл Мартел, Пипин ІІІ и Карл Велики се паднало да възстановят франското владичество над Бургундия, Оверн, Аквитания, Гаскония, Септимия и Прованс.

 

Каролингският феодализъм има своя произход в необходимостта да предотврати бедствието, което връхлетяло вестготите в Испания. Франките били длъжни да развият и задълбочат вече съществуващата система на контролиране на поробеното население. Тяхната цел била да държат римляните подтиснати и усмирени първо в Австразия и Нейстрия и после на други места в Галия и накрая в северна Италия, ако обстоятелствата позволели.

 

Докато все още затвърждавали властта си над Галия, франките завладели северна и централна италианска Романия, в средата на осми век, под маската на освободители на областта Италик  на папска Романия от ломбардско подтисничество. По това време паството било твърде ангажирано с иконоборческата политика, заемайки твърда позиция срещу римските императори и патриарси на Новия Рим, които поддържали иконоборческото движение.

 

Франките прилагали тяхната политика на разрушаване на единството между тези римляни, които били под властта им и римляните, които били под върховенството на Константинопол и арабите. Те настройвали една римска партия срещу друга, не взимали страната на нито една от тях и накрая осъдили и иконоборството, и Седмия Вселенски Събор (786/7) на техен собствен събор във Франкфурт през 794г., в присъствието на легатите на папа Адриан I (771-795), твърд поддръжник на православната традиция.

 

По времето на Пипин Херисталски (697-715) и Карл Мартел (715-741) много от франките, които заменили римските епископи били военни лидери и те, по думите на св. Бонифаций, „проливали кръвта на християни както тази на езичниците“.

 

С цел да се защити от външна намеса и да се предпази от съдбата на завладените римляни по другите места, папството обнародвало през 769г. избирателни закони, според които кандидатите за папския пост трябвало да бъдат дякони на кардинали или презвитери от град Рим и да бъдат римляни по рождение. Само римски граждани можело да участват в изборите. Тринадесет франкски епископи присъствали, когато тези решения били взети.

Междувременно римската революционна дейност в Галия не била напълно подтисната. Пипин III бил умрял една година по-рано преди Карл Велики и неговият брат Карломан да вземат властта над Австразия и Нейстрия. В рамките на изненадващо кратък период от само двадесет и две години, от 732 до 754г., франките разбили римско-арабския съюз, залели всички области на Галия и нахлули в Северна Италия. Това станало възможно благодарение на новия феодален ред, който бил за първи път установен в Австразия и Нейстрия. Римските административни звена civitates били премахнати и заменени с военни comitates. Бившите свободни римляни били масово премествани от градовете и били настанявани в робски трудови лагери, наричани villae  и mansi, заедно с крепостните селяни. Те били наричани villeins (злодеи), название, което по разбираеми причини било наложено, за да обозначава врагове на закона и реда.

Вестготите в Испания били победени от римляните, които отворили своите градски врати за берберите и арабите. Франките реагирали с решителност, за да избегнат същото да се случи във Франкия (земята на франките), като премахнали Римското гражданско право.

 

До средата на VIII век франкските окупационни армии били разпрострени далеч отвъд Австразия и Нейстрия, в които се намирало ядрото на тяхната нация. Те все още не можели да си позволят да сложат ръка на църковната администрация в папска Романия, както били направили това на други места. Целесъобразно било за момента те да играят ролята на освободители. По тази причина те назначили Римския папа за васал на Франкия.

 

Размерът на свободата, останал на римляните в папска Романия, зависел от тяхното право да имат свои собствени Римски папа, епископи и клир. Да загубят това право било равносилно на същата загуба на свобода, която понесли техните сънародници в Северна Италия и Франкия. Поради това те трябвало да бъдат много внимателни, за да не подбудят франките.

 

Имперската коронация на Карл Велики

 

Направен бил неуспешен опит за покушение срещу папа Лъв III (795-816), наследникът на Адриан. Впоследствие папата бил обвинен в неморално поведение. Карл Велики проявил личен и активен интерес в разследването, което станало причина Лъв да бъде доведен при него в Падерборн. Лъв бил изпратен обратно в Рим, последван от Карл Велики, който продължил разследването. Накрая франкският крал изискал Лъв да се закълне в невинността си върху Библията, което той направил на 23 декември, 800-та година. Два дни по късно Лъв коронясал Карл Велики за „император на римляните“.

 

Карл Велики искал титлата „император“, но не и тази „император на римляните“. Неговият биограф Айнхард твърди, че ако Карл Велики е знаел какво папата възнамерява да направи, то той не би влязъл в храма.

 

Карл Велики си бил уредил получаването на титлата „император“ в замяна на реабилитацията на Лъв. Последният обаче почти развалил нещата, защото Карл Велики искал титла, призната от Константинопол – Новия Рим, чийто истински „Император на римляните“ никога не би признал тази пълна титла, дадена на франк. Това е причината Карл Велики никога да не използва тази титла в официални документи, като вместо това използвал титлата „Император и Август, който управлява“ или „администрира Римската Империя“.

 

С твърдението си, че управлява Римската империя, Карл Велики съвсем ясно имал предвид, че ръководи цялата Римска империя. Франките решили,че източната част на империята е станала „гръцка” и нейният предводител – император на „гърците”. Това е причината Отон ІІІ (983-1002) да бъде описан през 1000 година от неговия хроникьор като „посещаващ Римската империя”, имайки предвид просто папската държава.

 

Римляните наричали тяхната империя Романия или република. Франките запазили тези имена изключително за папската държава и буквално осъдили източната част на империята като Гърция. Франките били много усърдни винаги да заклеймяват „гърците” като еретици, но никога римляните, въпреки че източните и западни римляни били една нация. Така на събора във Франкфурт (794 г.) франките осъдили „гърците” и техния Седми Вселенски събор в присъствието на легатите на римския папа Адриан ІІ, настойчив поощрител на този събор.

 

Адриан бил вече отлъчил от Църквата тези, които не приемали Седмия Вселенски събор. На практика франките били в състояние на екскомуникация. Но да се осъществи това на дело означавало върху папска Романия и нейните граждани да се стовари яростта на франкския феодализъм, каквато била съдбата на римляните в останалата част на Франкската държава (Галия, Германия и Италия).

 

Карл Велики накарал също Filioque да бъде добавено към франкския символ на вярата, без да се консултира за това с папата. Когато избухнал спор за тази прибавка в Йерусалим, Карл Велики свикал събор в Аахен през 809 г. и постановил, че тя (добавката) е догма, необходима за спасението. Въоръжен с това като свършен факт той се опитал да притисне папа Лъв ІІІ да приеме добавката.

 

Лъв отхвърлил Filioque не само като допълнение на Символа на вярата, но и като догма, заявявайки, че Отците са я оставили извън Символа, не от незнание, небрежност или недоглеждане, а съзнателно, по Божествено вдъхновение. Това, което Лъв казва ясно, но с дипломатичен тон, е че прибавянето на Filioque към Символа на вярата е ерес. Присъствието на франките в папска Романия било твърде голяма опасност, така че Лъв действал по същия начин, както Адриан преди него. Той не отхвърлил Filioque извън Символа, тъй като има източно римска традиция на православно Filioque,  която е била и е приета като такава от източните римляни и до днес. Обаче това източно-римско православно Filioque не можело да бъде добавено към Символа на вярата, т. к. там поредицата от термини има различно значение. С други думи било в грешен контекст.

 

Във всеки случай Карл Велики се интересувал много малко от папското мнение за иконите и  Filioque. Той се нуждаел от осъждането на източните римляни като еретици с цел да докаже, че те не били вече римляни, а гърци, и той съумял да постигне това по единствения начин, който франкския ум можел да измисли тогава. Вярвайки, че франките в крайна сметка ще вземат контрола над папството той знаел, че бъдещите франкски папи ще приемат това, което римския папа по това време отхвърлил. В своята младост Карл Велики бил слушал истории за борбите на своя баща и своя чичо да запазят Франкия от римските революции, които били унищожили вестготското владичество в Испанска Готия (Испания) и почти унищожили франките в Галия.

 

Много историци приемат за даденост, че по това време франките и римляните в Галия били станали една нация и че римляните били уж включени под името франки или populus Francorum.

 

Няма съмнение обаче за самоличността на революционерите в Галия; ние цитираме един тогавашен франкски хроникьор, който съобщава, че през 742 г., годината на раждане на Карл Велики, гасконците се вдигнали на въстание под ръководството на Хуноалд, херцог на Аквитания, и син на Одо, споменат по-горе. Бащата и чичото на Карл Велики „обединили техните сили и прекосили Лоара при Орлеан. Побеждавайки римляните, те се отправили за Бурж”. Тъй като Хуноалд е описан тук като победен римлянин, това означава, че баща му Одо също е бил римлянин, а не франк, както се твърди от някои.

 

Ответната омраза на каролингите към римляните намерила отражение в Libri Carolini на Карл Велики и в Салическия закон  и е ясно изразена от Лиутпранд, епископ на Кремона, през следващия век, както ние ще имаме възможност да видим. Междувременно западните римляни и папата продължавали да се молят в храма за техния император в Константинпол. Дори и ирландците се молели за Римската империя. Но когато императорът поддържал ерес като иконоборчеството, западните римляни спрели да се молят за него и се молели само за империята.

 

Името римлянин се наложило, за да означава православен, докато името грък от времето на Константин Велики означавало езичник. По франкската логика това значило, че ако източните римляни са станали еретици, това ще бъде доказателство, че те са се отказали от римската националност и че тяхната империя вече не е Романия. Така западно-римските молитви не би трябвало вече да се отнасят до еретическия император на „гърците”, а до православния франкски император на „доктринално истинните” римляни. Също така като част от франкската логика била вярата, че Бог дава победи на православните и поражения на еретиците. Така по общоприето мнение се обяснява вече описания взривен растеж на Франкия, но също така и смаляването на Романия в ръцете на германските и арабски племена.

 

Тези принципи на разсъждения на франките са ясно изразени в писмо на император Луи ІІ (855-875) до император Василий І (867-886) от 871 г. Луи нарича себе си „император Август на римляните” и понижава Василий до „император на Новия Рим”. Василий се подиграл с Луи твърдейки, че той дори не бил император на цяла Франкия, след като управлявал само малка част от нея, и със сигурност не бил император на римляните, а на франките. Луи твърдял, че той бил император на цяла Франкия, защото останалите франкски крале били негови родственици по кръв. Прави същото твърдение, като това, което се намира в аналите на Лорш: този, който управлява стария Рим е титулуван като „император на римляните”. Луи твърди че: „Ние приехме от небето тези хора и града и майката на всички църкви от Бог, за да я защитаваме и величаем.”

 

Луи заявил, че Рим, неговите хора и папството били дадени на франките от Бог, заради тяхната православна вяра и също от Бог били отнети от „гърците”, които в миналото били римляни, когато били православни. Луи твърдял: „Ние получихме управлението на Римската империя заради нашето православие. Гърците престанаха да бъдат императори на римляните заради тяхното неправославие. Те не само изоставиха града (Рим) и столицата на империята, но те също се отказаха от римската националност и дори от латинския език. Те мигрираха в друга столица и приеха напълно различна националност и език”.

 

Тези коментари обясняват защо франките употребявали името Романия за териториите, които те завладели от източните римляни и турците при т. нар. кръстоносни походи. Тези провинции, както и гръцкия език, станали отново Романия, защото франкските армии ги възстановили в „православието” на франкското папство и в „превъзходството” на латинския език.

 

Римската реакция срещу политиката на Карл Велики

 

Император Василий І напълно разбрал опасностите на франкските планове, разкрити в писмо на император Луи ІІ и отговорил на това с изпращането на неговите армии за прогонването на арабите от Южна Италия през 876 г. Франкската окупация на папска Романия и арабския натиск от юг подлагали папата на огромно напрежение и до появата на про-франкска партия на римляни, които сполучили да изберат Николай І (858-867) за папа.

 

Но сега с римската армия, установена на юг, папството получило достатъчно свобода и независимост, за да реагира доктринално на франките относно въпросите за иконите и Filioque. Папа Йоан VІІІ (872-882) се почувствал достатъчно силен, за да участва в Осмия Вселенски събор от 879 г. в Константинопол, който осъдил съборите на Карл Велики във Франкфурт (794) и Аахен (809). Този събор в Константинопол обаче не споменавал тези франкски събори или франките по име. Той просто осъдил и отлъчил от Църквата всички онези, които отхвърляли Седмия Вселенски събор и променяли Символа на вярата, било то чрез прибавяне или отнемане.

 

Папа Йоан VІІІ бил в добри отношения с франкските владетели и се грижел те да са доволни като им дарявал титлата император. Той винаги се обръщал за помощ към тях срещу сарацините. Франките тогава не били толкова силни както по времената на Карл Велики, но все още били опасни и можели да бъдат полезни.

 

В лично писмо до патриарх Фотий (858-867, 877-886), папа Йоан VІІІ уверил своя колега, че Filioque не било никога добавено към Символа на вярата в Рим (както това било направено от франките, когато феодализирали Северна Италия), че то (Filioque) било ерес, но и че въпроса трябва да се третира с голямо внимание: „та ние да не бъдем принудени да позволим добавката…„ Това папско писмо било добавено в края на протоколаа синода и обяснява защо съборът не назовава еретиците, които били осъдени.

 

Папа Йоан освен това предложил на същия този събор в Константинопол приемането на две от разпоредбите на декрета от 769 г. относно папските избори от колегиум от кардиналско духовенство, декрет, за който вече споменахме. Те, обаче, трябвало да се предложат до избора на патриарх на Константинопол. Първият предложен канон забранява кандидатурата на миряни. Вторият ограничава кандидатурата до кардиналския клир на Константинопол. И двете папски предложения били отхвърлени като неприложими за Новия Рим но били приети като приложими за Стария Рим. Така по този индиректен начин декретът от 769 г. за папските избори станал част от Римското законодателство, когато актовете на този събор били подписани от императора.

 

Папа Йоан не би могъл да подаде петиция директно за включването на папския изборен закон от 769 г., тъй като това би било равносилно на признаване, че в продължение на повече от сто години папите са били избирани незаконно. Изглежда че франките и про-франкските римляни са били изтъквали аргументи, че папската изборна практика не била нито тази на източно римските патриарси, нито законна, т. к. не била част от римския закон. Сега тя била поне част от римското законодателство.

 

Било много важно за романизма и православието на папството това, то да остане самоподдържащо се, без възможност за проникване на про-франки като Николай І или дори за франкско надмощие, т. е. ако духовници, чужди на папството, могат да станат кандидати, както това се било случило на Изток, където било допустимо презвитер от една патриаршия да стане патриарх на друга.

 

В добавка, каноните, които забранявали прехвърлянето на епископи станали изключително важни. Наследникът на Йоан VІІІ не бил признат за папа от император Василий І, защото бил епископ и станал папа чрез преместване.

 

Псевдо – Исидоровите декреталии

 

Шести и седми век свидетелстват за продължаващите спорове във Франкия относно мястото на франкския крал в избора на епископи. Една от партиите настоявала кралят да няма участие в изборите. Втора група би позволила кралят просто да одобрява изборите. Трета би дала правото на вето върху изборите. Четвърта група поддържала правото на краля да назначава епископите. Григорий от Тур и повечето от членовете на сенаторската класа принадлежали към тази четвърта група. Но все пак, докато поддържал кралското право да избира епископи, Григорий от Тур протестирал срещу кралската практика да се продават епископските санове на най-висока цена. От времето на св. Григорий Велики се опитвали да убедят франкския крал да позволи избирането на епископи според древното правило от духовенството и народа. Разбира се, франкските крале знаели много добре, че това което папите искали било избирането на епископите от преобладаващото мнозинство на римляните. Но когато франките заменили римските епископи и понижили the populus romanorum до крепостно селячество като вилани, вече нямало никакво причина, поради която каноните да не се прилагат. Така Карл Велики издал своя декрет през 803 г., който възвърнал свободния избор на епископи от духовенството и народа според установените канони. Карл Велики възстановил буквата на закона, но както неговата цел (на закона), така и тази на папите, били осуетени. Църквата във Франкия останала във властта на тираничното Тевтонско малцинство.

 

Това е контекстът в рамките на който човек може да оцени появата на Псевдо исидоровите декреталии, голяма колекция от подправени документи, смесени с автентични, събрани и в употреба от 850 г.

 

Включена в тази колекция била фалшификацията като „Дарът на Константин”, чиято цел била да предотврати опасността франките да установят своята столица в Рим. Затова много силно свидетелства фактът, че Отон ІІІ (983-1002), чиято майка била източна римлянка, обявява този документ за фалшификация като част от неговото основание да утвърди стария Рим за негова столица. Константин Велики вече бил дал неговия имперски трон на папата и неговите наследници, защото „не е правилно земен император да има власт над място, където правителството от свещеници и главата на християнската религия са установени от Небесния Император”. По тази причина той преместил „своята империя и власт” в Константинопол. Надеждата била че франките ще се хванат на тази уловка и ще оставят Рим на римляните. Преведено във феодален контекст, Декреталиите поддържали идеята, че епископите, митрополитите, патриарсите и папите са свързани един с друг като васали и господари в поредица от пирамидални отношения, подобни на франкския феодализъм, с изключение на това, че папата не е обвързан от йерархичните стадии и процедури и може да се намесва директно от всяко място в пирамидата. Той е в същото време връхна точка и пряко ангажиран посредством специална юридическа процедура във всички нива. Духовниците могат да бъдат съдени само от църковни трибунали. Всички епископи имат правото на обжалване директно пред папата, който сам е крайния съдия. Дори когато не е направено обжалване, папата има правото да отнесе случая пред своя трибунал.

 

Тронът на св. Петър бил пренесен от Антиохия в Рим. Константин Велики бил дал неговия трон на папа Силвестър І и на неговите наследници в Рим. Така той седнал едновременно на троновете на св. Петър и Константин. Какъв по-мощен повод за сплотяване за тази част от римската нация, която била подложена на тевтонския гнет.

 

Декреталиите срещнали силна съпротива от страна на влиятелни членове на франкската йерархия. Въпреки това те много бързо получили разпространение и станали популярни сред подтиснатите. Понякога франкските крале поддържали Декреталиите срещу техните собствени епископи, когато това било продиктувано от интересите им. Те били също подкрепяни и от набожни франкски духовници и миряни, и дори от франкски епископи, които се обръщали към папата, за да анулира той решение взети срещу декреталиите от техните митрополити.

 

Фалшифицираните части от тези Декреталии били написани на франкски латински, показател, че действителната работа била извършена във Франкия от местни римляни. Фактът че франките приели Декреталиите като автентични, въпреки че не били в интерес на техния феодален ред ясно посочва че те не били участници във фалшификацията. Франките дори векове по-късно не заподозрели фалшификацията.

 

И Старият и Новият Рим са знаели, че Декреталиите са фалшификат. Римската процедура за проверка на официални текстове може да потвърди това със сигурност. По тази причина твърде вероятно е агенти на Константинопол, а сигурно и агенти на Стария Рим, да имат пръст в тази компилация.

 

Най-силният аргумен, който Хинкмар Реймски (845-882) можел да използва срещу прилагането на тези декреталии във Франкия бил, че те са били в сила само за папска Романия. Той направил рязко разграничение между каноните на Вселенските събори, които са неизменни и приложими към цялата църква, защото са вдъхновени от Светия Дух и закони, които са ограничени до прилагането им само в определена ера и само част от Църквата. Може да се види защо Хинкмаровия съвременик, папа Йоан VІІІ изразил пред патриарх Фотий своята надежда, че той Йоан, може да бъде в състояние да убеди франките да премахнат Filioque от Символа на вярата. Това, което папа Йоан не бил напълно схванал, била решителността, с която франките приели, че източните римляни са само „гърци” и „еретици”, както е видно това от тогава въведената франкска традиция да се пишат творби за грешките на „гърците”.

 

Декреталиите били атака в самото сърце на франкската феодална система, тъй като те изтръгвали нейните най-важни административни служители,т.е. епископите и ги поставяли директно под контрола, във всяко едно отношение, на римския държавен глава.

 

Хитрите франки разбирали опасността много добре. Зад техните аргументи срещу прилагането на Декреталиите във Франкия се крият две франкски опасения. От една страна те били в конфронтация с римския папа, но от друга те трябвало да се отнасят към него много разсъдително, защото франкските селяни можели да станат много опасни за феодалния ред, ако бъдат подбудени от техния етнарх в Рим. Папа Адриан II(867-872), предшественик на Йоан VIII, заплашил лично да възстанови император Луи II (855-875) на неговото законно владичество в Лотарингия, отнето му от Карл Плешивия (840-875), който бил коронясан от Хинкмар от Реимс (845-882). Хинкмар отговорил на тази заплаха в писмо до папата. Той предупредил Адриан да не се опитва „да ни направи роби на франките”, тъй като папските „предшественици не са налагали такова иго на нашите предшественици и ние не можем да го понесем….така че ние трябва да се борим до смърт за нашата свобода и права по рождение”.

 

Хинкмар не бил толкова загрижен за това епископите да не станат роби на папата, колкото за това, че римляните щели „да направят роби нас, франките”.

 

През 990г. крал Хуго Капет (987-996) от Западна Франкия (Галия) и неговите епископи се обърнали към папа Йоан XV(985-996) за отстраняване на архиепископ Арнаулф от Реймс, като изисквано от Декреталиите. Арнаулф бил назначен от Хуго Капет, но в последствие предал своя благодетел в полза на каролингския херцог Карл от Лотарингия, който бил негов чичо.

 

Изпаднал в нетърпение от папското осемнадесет месечно отлагане на взимане на решение Хуго Капет свикал събор в Верзу, близо до Реймс, през 990 година. Арнаулф се признал за виновен и помолил за милост. Въпреки това група абати осъдили ставащото на събора, защото то не било в съгласие с Декреталиите. Съборът свалил от длъжност Арнаулф. Хуго Капет наложил Герберт Арелатски, бъдещият папа Силвестър ІІ да бъде назначен на негово място.

 

Папа Йоан обаче, отхвърлил този събор като незаконен и своеволен. Той изпратил римски абат на име Лъв да свали Герберт, да възстанови Арнаулф и да произнесе свалянето на длъжност на всички епископи, които били взели участие на събора. Папският легат обявил решението на папата на събора в Музон през 995 г.

 

Герберт се защитавал яростно. Той отхвърлил папското решение в присъствие на папския легат Лъв и отказал да послуша съвета на колегите си да се въздържа от своите задължения, докато въпросът не бъде отнесен до следващия събор в Реймс. Епископът на Триест в крайна сметка го убедил да не отслужва Литургия докато не се достигне до окончателното решение на неговия случай.

 

Така Герберт бил напълно изоставен от франкските благородници, както благородници, така и миряни, защото те били длъжни да покажат, поне публично, тяхната подкрепа за папското решение. Те дори избягвали всякакъв контакт с Герберт. Абат Лео бил подбудил вярващите в подкрепа на папата, който стоял на троновете на св. Петър и Константин Велики. От предпазливост Герберт се оттеглил.

 

На следващия събор в Реймс през 996 г. Герберт бил свален от длъжност и Арнаулф бил възстановен. Франкската църковна аристокрация не можела да си позволи да се противопостави на обществената подкрепа за папата.

 

Изглежда, че не само широко разпространеното суеверие и благочестието са били в основата на народната подкрепа за папата, но също и общият романизъм, който мнозинството споделяло с него. Това е този романизъм, който представлявал властовата основа за папските тронове на св. Петър и Константин Велики.

 

Това, че основният проблем бил сблъсъкът между римляни и франки, е ясно посочено от Герберт в писмо до Вилдирод епископ на Страсбург. Той пише: „Цялата Църква на Западните франки лежи под гнета на тиранията. Въпреки това лекарство не е търсено от западните франки, а от тези (римляните)”. Не е трудно да се разбере ентусиазма, с който римския народ приветствал интервенциите на римския папа, наказващи и унизяващи франкските благородници, виновни за извършени несправедливости. Това че легатът Лъв е успял да отмени решенията на Хуго Капет и неговите епископи, да подчини също благородниците и да принуди Герберт да се оттегли, всичко това с подкрепата на вярващите, показва, че предпоставките за революция били налице.

 

Франкската контраатака

 

Франкската върхушка обаче имала властта да реагира и направила това на два фронта. Тя активизирала своята пропаганда относно твърдените от нея папска „корупция” и „неграмотност” за всички неща, и направила решителна стъпка за замяна на римските папи с германски такива, като последните били обявени от нея за „благочестиви и грамотни”.

 

Набедените в корупция римски папи са могли да бъдат заменени с благочестиви римски папи. По това време е имало около двеста манастира и петдесет хиляди римски монаси, южно от Рим. Но именно това била опасността, която трябвало да бъде избягната. Декреталиите в ръцете на благочестивите римски папи били дори по-опасни, отколкото в ръцете на корумпирани такива. Целта на тази клеветническа кампания била да се разбие народното доверие в римското папство и да се обоснове необходимостта от пречистването й с „добродетелни и грамотни” ломбардци, и източни и западни франки.

 

Отон ІІ назначил ломбард, Петър от Павия на папския престол през 983 г. Той станал първият неримски папа, под името Йоан ХІV (983-984) и така предизвикал революция на римското население, подготвена от Константинопол. Както и да е, отнело още четиридесет години за благородните васали на крал Робърт Благочестиви (996-1031), за да съберат достатъчно християнски кураж и да положат клетва, че повече няма да насилват „благородни жени”. Те били внимателни да не включат в клетвата вилани и крепостни жени.

 

Загрижеността на франските епископи за морала на римските папи е твърде интересна, тъй като те не изглеждали загрижени за тяхната собствена моралност, когато наложили смъртната присъда в техните епископски съдилища. Многото жени на Карл Велики и неговите петнадесет незаконни деца били приети мимоходом, заедно с факта, че той забранил на своите дъщери да се омъжват. Но Карл Велики нямал нищо против те да имат деца, въпреки че санкционирал подобни практики в своите наредби.

 

На събора в Реймс през 991 г., който беше вече споменат Арнаулф епископ на Орлеан изброява и яростно атакува набедените „корумпирани” папи и, разбира се, възхвалява Петър от Павия, т. е. папа Йоан ХІV, споменатия ломбард. Не е случайно, може би, че обвиняваните в корумпираност папи били верни на Константинопол, а благочестивият „папа” бил ломбард.

 

В същата тази реч Арнаулф отбелязва: „Но тъй като по настоящем в Рим (както това е публично известно едва ли има някой, запознат с книжнина – без което (както е писано) човек едва ли би могъл да бъде портиер в дома на Бога – с какви очи може този, който сам не е научил себе си на нищо, да издигне себе си за учител на другите? Разбира се, в сравнение с римския понтик, невежеството е допустимо за останалите свещеници, но за римския папа, за този, комуто е отредено да олицетворява вярата, морала, дисциплината на свещенството наистина, на всемирната Църква, за него невежеството по никакъв начин не бива да се толерира”.

 

Тази умишлена фалшификация следва да повдигне въпроса за истинността на такива франкски източници, засягащи корупцията и неграмотността на римските папи. Със сигурност много от тях не са били нито светци, нито учени, но е вероятно че франската пропаганда преувеличава техните слабости и е сигурно, че тя нямало да се спре пред фалшификации.

 

Отново в спомената реч, Арнаулф изброява сред папите „чудовища” папа Йоан ХІІ (955-964 ), който бил подложен съд през 963 г. от Отон І (936-973)  и бил осъден задочно. Написаното в доклада на Лиутпранд, ломбардският епископ на Кремона, че не е нужно доказателство по време на процеса, тъй като престъпленията, в които бил обвиняван папата, били публично известни, е показателно за необходимостта тези случаи да бъдат разгледани.

 

Може би най-важния подтик за замяната на римските папи с франки и ломбарди се разкрива от същия този Лиутпранд главен съветник на Отон І: „Ние … ломбардите, саксонците, франките, лотарингите, бургундите, изпитваме толкова силно презрение (към римляните и техните императори), че, когато се вбесим от нашите врагове, ние не произнасяме друга обида освен римлянин, това самото, тоест името на римляните означава: всичко, което е позорно, алчно, безнравствено, измамно и наистина, всичко, което е зло.”

 

Вероятно истинката причина папа Йоан XII да стане чудовище на франкската пропаганда била тази, че той дръзнал да възстанови старата традиция за датиране на папските документи от годините на царуването на римския император в Константинопол. Във всеки случай, Лиутпрандовата тирада срещу римляните, току-що цитирана, разкрива факта, че той е знаел много добре, че източните и западните римляни са една нация, и че императорът в Константинопол бил истинският император на римляните.

 

Тази тирада също разкрива факта, че Лиутпранд не е бил наясно относно преобладаващата сред модерните европейски историци теория, че германските народности са били станали една нация с римляните в Западна Европа. Както е видно от Лиутпранд, германските народи по негово време биха били обидени от подобни твърдения.

 

Отон ІІІ (983-1002) разрешил главния проблем на франкството като през 996г. назначил на папския престол Бруно от Каринтия, източен франк, който като Григорий V(996-999) изискал възстановяването на Арнулф за архиепископ на Реймс. Така Герберт Арелатски се отказал от опитите си да бъде възвърнат в Реймс. Той бил компенсиран, обаче, от неговия колега-франк, сега на папския трон, с потвърждение на назначаването му за архиепископ на Равена (998-999).

 

След смъртта на Бруно, Герберт бил назначен за папа от Отон ІІІ и управлявал папска Романия като Силвестър ІІ (993-1003). Според европейските и американски историци този Силвестър ІІ е един от великите папи в историята на папската институция. Но за римляните той бил главата на франкската окупационна армия и папата, който въвел феодалната система на подтисничество в папска Романия и превърнал римляните в роби на франкската аристокрация. Няма друг начин, по който народът на Стария Рим да би възприел германските папи.

 

Защитавайки себе си срещу решението на римския папа Йоан ХІV, бъдещият франкски папа Герберт Арелатски твърдо и убедително поддържал позициите на Хинкмар срещу универсалното прилагане на Декреталиите. Когато същият станал папа Силвестър ІІ, той намерил тяхното универсално приложение за полезно. Декреталиите в ръцете на франкското папство запечатали гроба на западните римляни много здраво за много векове.

 

В периода между годините 973-1003 и особено между 1003-1009, римляните от папска Романия направили доблестни усилия, за да запазят своята свобода и независимост от франкския феодализъм като имали или опитвали да имат техни собствени папи; веднъж, най-малкото, със съдействието на източно-римската армия, която достигнала Рим и влязла в града. Германските императори, обаче, измислили  временен метод за да държат римляните до някаква степен мирни, като подкрепили избора на римски папа от римската фамилия, като си осигурили папството за себе си в замяна на предателството на Константинопол и неговото Православие, представено от фамилията Кресченди. Тази временна фасада обаче била изоставена в събора в Сутри през 1046 г. Оттогава германските папи били назначавани от германски императори, до момента в който норманите станали решаващ фактор в предоставянето на възможността реформираните франки да изтръгнат папството от имперските германци. Дори италиански папи като Григорий VІІ са били налагани от франкската окупационна армия, установена в Италия от времето на Карл Велики. Не е чудно че Беатриче и Матилда, жена и дъщеря на Бонифаций ІІ, маркиз на Тоскана, щели да станат големи поддръжници на реформираното папство, т. к. това също е франкска фамилия, установена там от девети век.

 

Заключение

 

Изводите, аз вярвам, изглеждат ясни. Основните сили, които са се сблъскали на бойното поле, не са били Декреталиите, църковното право и Filioque , а римляните и франките. Франките използвали църковната структура и догмати, за да подържан своето „изконно” право да държат римския народ в „справедливо подчинение”.  Римляните също използвали църковната структура и догми в ответната борба за освобождение от подтисничеството и за тяхната независимост.

 

И двете страни използвали най-удобните оръжия, които имали под ръка. Така едни и същи църковно-правни аргументи и такива от Декреталиите, могат да бъдат намерени в един момент в едната страна, а в друг момент – в другата, в зависимост от настоящите офанзивни или дефанзивни нужди на всяка нация. Filioque обаче се е превърнало в постоянен елемент от конфликта между източните римляни и франките със западните римляни, които се опитвали да застанат на страната на източните римляни.

 

От всичко, което беше посочено, трябва да е ясно, че има силни индикации за това, че римският исторически език е много по-близък до реалността на схизма, отколкото това е във франкската терминология. Първият е в съгласие с неговото собствено минало, докато вторият език е умишлена провокация за скъсване с миналото.

 

Да се говори за схизмата като за конфликт между франки и римляни, за които богословието служило като нападателно оръжие от франкска страна, или като отбранително или контраофанзивно оръжие от римска страна, би било сходно на това да се направи снимка на историята с филмова камера. От друга страна да се говори за конфликт между т. нар. „латински” и „гръцки” християни е равносилно на това да се възложи на Карл Велики и на неговите потомци да пророкуват бъдещето и да се погрижат за това пророчеството да бъде изпълнено.

 

Съществуват солидни доказателства, че висшите и низшите благородници на европейския феодализъм били предимно потомци на германски нормански завоеватели, и че крепостните селяни били предимно потомци на завладените римляни и романизирани келти и саксонци. Това обяснява защо името „франк”означава едновременно благороден и свободен, в контраст на крепостните селяни. Тази употреба била достатъчно силна за да се наложи в английския език посредством норманите. Така дори афро-американците били описвани като получаващи своето „francise”, т. е. право, когато били освобождавани от робство.

 

Заключенията са доста мъчителни, когато се прилагат към задачата за разбирането на общите рамки за франкското и латинското християнство и богословие във връзка с римското християнство и богословие. Феодализмът, инквизицията, схоластическото богословие били несъмнено дело на франките, германите, ломбардите, норманите, готите, които завладели Църквата и нейната собственост, и използвали религията на римляните, за да държат завладените римляни в състояние на подчинение. В контраст на това, римляните, които били завладени от арабските и турските мюсюлмани, имали техни собствени римски епископи, така в единия случай институционалните аспекти на християнството стават инструмент за подтисничество, а в другия – средство за национално оцеляване.

 

Тъй като е невъзможно да се повярва, че четири римски патриаршии са се откъснали от франкското папство, франките били принудени да скалъпят мако по-правдоподобния мит, че четирите „гръцки” патриаршии са се откъснали от т. нар. римско, но в действителност, франкско папство. Европейски и американски историци продължават да поддържат и учат това.

 

Схизмата започнала когато Карл Велики игнорирал папите Адриан І и Лъв ІІІ по догматически въпроси и решил, че източните римляни не били нито православни, нито римляни. Официално това франкско предизвикателство било в отговор на Осмия Вселенски събор 879 г. на всичките пет римски патриаршии, включително тази на Стария Рим.

 

Не е имало разкол между римляните на Стария и Новия Рим по време на двата века и половина на франкски и германски контрол над папска Романия. Т. нар разделение между Изтока и Запада било в действителност вкарването в Стария Рим на схизмата, провокирана от Карл Велики и привнесена там от франките и германците, които завладели папството.

 

Атмосферата на диалог между Стария и Новия Рим може да бъде прояснена от осъзнаването на това, че т. нар. „френска революция” била по същество не много по-различна от т. нар „гръцка” революция. Първата е била бунт на римляните срещу техните франкски завоеватели, а втората – бунт на римляните срещу техните турски завоеватели. Изглежда сякаш, че има много по-силно единство между римляните, простиращи се от Атлантика до Близкия Изток, отколкото може някога да съществува сред онези, действащи за обединение, основано само на Европа на Карл Велики.

 

Може би най-добрият път за политическо обединение в Европа е първо да се осъзнае, че вече съществуващите римски републики трябва и могат да се обединят във федерация от римски републики. С други думи, т. нар. „френска” и „гръцка” революции трябва да бъдат завършени в превръщането им в Римска революция.

 

Пътят за обаче за обединение на християнството не е изобщо политически или етнически по същността си. Участието на Църквата в политиката, както и в държавните структури за опазването или подчиняването на римското общество създало взаимодействие между Църквата и обществото, което не се отнасяло непременно между догматите и обществото.

 

Средновековното папство включвало феодалната структура в своята административна постройка и издигнало до нивото на догма.

 

Православните Църкви също се адаптирали към променящите се обстоятелства, които от своя страна повлияли на тяхната църковна административна структура, но те, (Църквите) оставили това само на нивото на църковното право.

 

Протестантските Църкви отхвърлили не само догматическите аспекти на средновековната папска административна структура, но, като цяло, отхвърлили също православното развитие и се опитали да се върнат назад към това, което те схващали като Библейско или апостолическо християнство.

 

По този начин Римското Православие и т. нар. „римо-католици” се оказват наследници на различия, причинени от исторически обстоятелства, а протестантите виждат себе си като поредица от трите алтернативи.

 

превод от английски: Свилен Хаджиев

източник: romanity. org

 

 

 

 

 

 

Църквата като лечебница

Юни 17, 2015 in Беседи

 

Духовният живот в Христа има множество тънкости и особености, затова от християнина се изисква да бъде внимателен към себе си и да постъпва с разсъждение, докато не придобие правилни понятия за него. Този живот може да се оприличи с уравнение на химическа реакция, в което всички компоненти трябва да са разположени в правилната последователност, в противен случай реакцията няма да даде нужния резултат. В духовния живот, ако човек се подвизава неправилно, резултатът може да е повече от плачевен. По тази причина аз прецених, че е добре да проведем беседа за първото, основно понятие за човека и за духовните предмети.

 

Светите отци на Църквата са били интелектуалци и богослови – но не в съвременния смисъл на думата, когато на завършилия университета издават документ, в който пише „богослов”, – те са беседвали с Бога и опирайки се на опита от личното общение с Господа, писали своите творения за човека. И Старият Завет, както знаете, обръщайки се към човека, започва със сътворението на Вселената и сътворението на самия човек. Затова днес ще се постарая да кажа няколко думи за това, за да разберете, какво значение има „да бъдеш човек” и какво значение има за човека божественото Въплъщение, даващо ни възможност да станем богоподобни.

 

Православната Църква често насочва вниманието ни към събитието на Въплъщението на Христос от Пресвета Богородица, извършило се, за да се изпълни замисъла за спасението на човека и за да му бъде дадена възможност за обожение. Ние, съвременните хора, наследниците на първосъздадения Адам, паднал в Рая поради нарушаването на дадената му от Бога заповед да не вкусва от дървото за познанието на добро и зло, не можем конкретно да знаем, по какъв точно начин Бог е сътворил човека по Свой образ и подобие. Свещеното Писание не представлява книга с научни изследвания нито от гледна точка на антропологията, нито от гледна точка на географията или астрономията. Случвало ми се е да чувам следните изказвания: „А какво ще стане, ако се открият извънземни или, например, следи от други цивилизации, които ще ни открият други форми на живот на други планети? Какво ще каже тогава Църквата? Не съществува ли опасност за нея от тази страна? – Не, не съществува такава опасност за нея! Защото Свещеното Писание ни говори за друго. Събитието, за което пише Свещеното Писание и което засяга нас, православните християни, – това е че Бог, движим от безкрайна любов, създал човек по Свой образ и подобие. Образът на Троицата можем да сравним с троичния състав на човека, умът ни е образ на Отца; словото (или незказаната мисъл) – образ на Сина, духът ни – образ на Светия Дух.

 

От Свещеното Писание ние знаем, че душевните свойства на първия човек Адам, поместен от Бога в рая, действали хармонично и цялостно. Умът на Адам, неговите душевни сили, сърдечни чувства и желания били насочени всецяло към Бога. Адам със своята любов буквално прегръщал цялата твар, това се случвало естествено, защото душевните му сили били съединени, т. к. първосъздадената му същност не била нарушена.

 

След нарушението от Адам на заповедта да не вкусва от дървото за познанието на добро и зло веднага била прекъсната неговата връзка с Бога. След падението била повредена личността на човека, всичките му вътрешни свойства изпаднали в дълбоко разстройство и ето че виждаме човека изгнаник от Рая, борим от страстите и лесно склоним към грях. Самият грях и страстите не са нещо друго, а извращение, неправилно действие на естествените душевни енергии, дадени от Бога като дар. Бог надарил ума на Адам със силата да пребивава в непрестанна молитва. Непрестанната молитва е постоянна памет и размишление за Бога, обаче в падналия Адам това се прекратило, и умът му от духовното превключил на материалното, на нещата от този свят, и вместо да почита истинния Бог, човекът започнал да се покланя на материалните блага. Така се зародило идолопоклонството, не само това, което е било да идването на Христа в света, но и съществуващото и в наше време под различни форми.

 

В Библията ние можем да проследим хода на събитията, свързани с човечеството: откровението Божие към избрания израилски народ, Въплъщението на Бог Слово от Пресвета Богородица, проповядването от Христос на евенгелското учение и Неговата Кръстна жертва за цялото човечество. Христос не е дошъл в света за да ни даде Евангелието като сборник от истини, и Евангелието не е книга, като Корана, паднала от небето и в която е изложена философия и правила за поведение, които човек трябва да следва. Евангелието е практически опит от живота на апостолите с Христа и в Христа.

 

Христос не е дошъл в света за да провъзгласи някакви идеи и принципи. Той е дошъл за да ни даде Себе Си, и това се случва и днес всеки ден в света в Църквата в Божествената Евхаристия. В това е смисълът на Въплъщението на Бог Слово. Давайки възможност на човека да се съединява с Него в Светите Тайнства, принасяйки Себе Си в жертва за човешките грехове, Господ едновременно е взел на Своите рамена тежестта на греховете на целия свят, ако можем да кажем така, взел на Себе Си целия свят. Ставайки човек, Той се възнесе в човешко естество на Небето. Спасителят седнал от дясно на Бог Отец, обожил нашето човешко естество и показа, че и за нас, грешните хора пътя за обожението станал вече достъпен. Човекът вече не е просто пазител на някакъв морал, а е човек в пълното и основно значение на тази дума.

 

Възнасяйки се на небето Спасителят оставил в света Своята Църква. Църквата, според учението на светите отци – това е Земно Небе, духовно място, в което от род в род се предава опита от общението с Бога и знанието за истинния Бог. Нашата Църква от деня на Петдесетница е приела като безценен дар, като наследство, благодатта на Светия Дух. Тази благодат се предава от рода в род на тези хора, които следват учението на Църквата, предадено ни от Христовите ученици- апостолите.

 

За греха

 

Много често хората, особено младежите, задават въпрос за същността на греха. Те питат: „Защо тази постъпка се явява грях? И какво въобще е грехът?” За нас християните това е много важна тема. Защото, както ние казахме, пред нашите очи няма истински човек в неговия първосъздаден вид, такъв, какъвто го е създал Бог. Ние можем да наблюдаваме само съвременния човек, самите себе си или тези, които ни обкръжават, а за всички нас може да се каже, че не се намираме в естествено състояние, а в състояние на падение.

 

И така, вижте какво имаме: човека в първосъздадения вид – Адам; след това – човека след нарушаването на Божията заповед в Рая, вече в състояние на падение – това сме всички ние; и ако можем така да кажем – свръхчовека: след Въплъщението на Христос – Новия Адам Богочовека.

 

Църквата ни призовава отново да открием самите себе си. Това намиране на истинския си аз не е нещо друго, а възвръщане в първосъздаденото състояние, което сме имали след сътворението.

 

Ако ние се върнем в първосъздаденото състояние и се подвизаваме, борейки се със своите страсти, живеейки съгласно евангелските заповеди, то в свое време с помощта Божия ние можем да достигнем състояние на обожение.

 

Обожението на човека, според учението на Църквата това не е просто някаква философска идея или някое нравствено възвишено учение, това е преди всичко опит, предаден ни от светиите, достигнали това състояние.

 

Слава Богу, даже и до днешния ден съществуват, и докато съществува света ще има хора, достигнали до това рядко възвишено състояние на обожение, при което всички душевни сили на човека действат правилно и естествено. Съвременните ни светии, достигнали обожение, свидетелстват, че учението, което ни е оставил Христос е истинско.

 

Църквата е лечебница за човешките души, в която духовно повредения човек получава изцеление. Оздравяването не се случва по някакъв магически способ и даже не посредством молитвата – Църквата изцелява човека с метод, проверен от всички светии. Светостта на хората, вървяли по този път, потвърждава неговата истинност и надеждност. Безчислено множество хора, вървяли по този път са намерили духовно здраве и душевно равновесие. Този път е възвръщане към първосъздаденото благолепие и вътрешна красота, която имал Адам. След възстановяването на първообраза в човека, този „който може да вмести” може да се издигне до обожение.

 

Светите отци наричат Църквата лечебница, в която лекар не е някой човек, а Сам Христос, Който служи Сам, Сам наглежда болните и разслабените и Сам ги изцелява. От моят опит на свещенослужител мога да кажа, че ежедневно се сблъсквам с истински трагедии на разложение на човешката личност, за пореден път потвърждаващи, че грехът е най-сериозната и главна болест на човека.

 

Днес, за съжаление, в човешкото общество даже понятието за грях вече не съществува, а самият грях е възведен на нивото на божество. От това следва: ако ти извършваш постъпки против своята човешка природа, това се счита за естествено, ако пък, обратното, ти се противиш на всеобщото отстъпление и се бориш с греха, то това се счита за ненормално, защото не правиш това, което прави болшинството.

 

Обаче аз съм виждал множество хора, плачещи с горчиви сълзи за последствията от греха, и не съм видял нито един човек, застанал на пътя на добродетелите, да плаче. Пародокс: мнозина християни в очите на света изглеждат нещастни, притеснявани и жалки, в същото време сърцата на самите християни са пълни с небесна радост и неизразимо блаженство.

 

Ще се опитам да обясня в какво се състои грехът и да поговоря за неговата същност. Много млади хора ме питат: „Защо, например, дадена постъпка е грях? Защо Църквата забранява това, което толкова ми харесва и ми доставя удоволствие? Нима Църквата е толкова жестока? Откъде тя въобще е взела, че дадено действие или някои видове наслаждения са грях?” Грехът е конкретно действие против човешкото естество в неговото неповредено състояние, каквото изначално е било създадено. До вкусването от дървото за познаване на добро и зло, до изгонването на Адам от Рая, той не е извършвал такива постъпки.

 

Ако вникнем внимателно в Свещеното Писание, можем да видим, че всички заповеди, освен заповедта за въздържанието от вкусването от райското дърво, са били дадени на човека вече след неговото падение. Заповедите се явяват за човека стеснително обстоятелство, което ограничава, възпитава, държи го в рамките на Божия закон. Затова, когато човек посредством работа над себе си и с помощта на Бога излиза от рабското състояние, тогава заповедите и закона за него се премахват, както пише ап. Павел: „Против такива няма закон”,  т. е. над праведния законът не господства. Защото праведникът живее и действа естествено. Не е нужно Бог да казва на човека: „Не лъжи, не убивай, не прелюбодействай, не кради и т. н.” – т. к. такъв човек действа вече хармонично и добродетелният живот става за него естествен. От този момент за човека най-важни се явяват три добродетели: вяра, надежда и любов. Но това не е теоретична вяра, основана просто на някакви църковни догмати или постановления, а вяра действена, жива, виждаща Невидимия Бог с очите на вярата като Видим. Това трябва да е опита от общението на човека с Бога. Съпътстван от надеждата на милостта Божия, надежда за това, че Бог ще настани верния му човек в Царството Божие.

 

Най-голяма от тези три добродетели е любовта, съединяваща духа на човека с Духа Божий. Любовта прави човека богоподобен. Човекът имащ в себе си любов, духовно обема цялата твар и създание. Но това става тогава, когато човек победи греха и оздравее духовно.

 

Както вече казахме, след непослушанието в Рая човек носи в себе си голям безпорядък, повреда на всичките му душевни и телесни свойства. Да предположим: той желае да направи някакво благо, но бидейки стеснен от външни фактори, често прави обратното. Тогава започва да го измъчва съвестта, човека често бива борен от противоречия. Иска да направи едно, а прави съвършено друго. Всичко това са последствия на душевната болест, имаща своите корени в престъпването на заповедта в Рая.

 

Трябва също да разбираме, че нашите отношения с Бога не са отношения на чисто, безгрешно същество със Съвършения Бог, това трябва да се има предвид, иначе лесно да се отклоним в лъжлива възторжена радост, раждаща се от егоизма. Нашите отношения с Бога могат да се оприличат на отношения на деца със своя любящ баща, основата на тези отношения трябва да е чувството на покаяние. Покаянието е усещане на човека за това, че е престъпил Божията заповед, че се е отделил от Бога и живее противоположно на Неговия закон.

 

Когато човек почувства своето отдалечаване от Бога, тогава започва с покаяние да се моли на Бога и тази молитва не е само прошение за помилване, но и за участие на Бога в нашия живот.

 

Господ е Личност и от тази Личност ние всички без изключение сме получили своето съществуване. Много често личностните отношения между хората или привързаността на един човек към друг имат голяма сила. Представете си тогава каква сила могат да имат нашите отношения с Бога!

 

Когато човек излезе на „нивото на правилни отношения” с Бога, постепенно в него ще възраства надеждата на всеопрощаващата Божия любов. Тогава няма да му коства труд да забелязва своите грехове, ще му се открие зрението за своето отстъпление от Бога, своето болезнено състояние, и едновременно в него ще оживява надеждата на милостта Божия, носеща му радост и умиротворение. Тук уместен пример е човек, намиращ се в болница с множество недъзи и изпитващ радост от това, че го лекува много добър лекар. Болницата, в която се намира, е прекрасно оборудвана. До него в тази болница множество пациенти, благодарение на старанието на лекарите, получили телесно изцеление и знаейки това, болният, без да си взира в своите тежки рани, се радва на това,

 

че се намира в надеждни ръце. Докато радостта, която светът може да даде на човека е само външна и зависи от външни обстоятелства. Да предположим че имаме прекрасно, задружно семейство, външно благополучно, щастливо, учим се успешно или сме успешни в работата, обстоятелствата са благоприятни. Всичко това влияе благополучно на външния ни човек и предизвиква в нас чувство на радост и щастие. Ако външните обстоятелства на човека са потискащи и животът му е изпълнен със скърби, то и душата му, подложена на тяхното влияние, унива и скърби. Обаче при християните, водещи духовен живот, можем да наблюдаваме противоположната реакция.

 

Вярващият в Христа по мярата на своята вяра се освобождава от влиянието на външните обстоятелства, даже и животът му да е пълен със скърби и тегоби. Даже „да изтрият от лицето на земята” такъв човек, то и в тези обстоятелства неговата вътрешна радост и мир ще пребъдват с него, т. к. те представляват неговата вътрешна същност. Тази радост, имаща за свой източник благодатта на Светия Дух, изхожда от дълбините на човека и „плиска” навън, много често се проявяват даже външно. Благодатта на Светия Дух има свойството да прониква, да пронизва целия човек до дълбините на душата му. Това са засвидетелствали светците на Църквата, без значение, че са били гонени, пребивавали в нищета, скитали се в пустини, живеели в пещери, а мъчениците били подложени на нечовешки мъчения – вътрешно пребивавали в радост, душевен мир и спокойствие на духа. И което е най-удивително: със своята любов те покривали даже и тези, които ги гонили и мъчили.

 

Когато човек разумно и правилно влиза в духовния живот, тогава в него мигновено започва да искри светлината на божествената Надежда. Естествено, че този път изисква много борба, подвиг и търпение. На този път подвижникът трябва да придобие много мъжество и, разбира се, несъмнена вяра, че Господ, подобно на добър лекар, ни държи в Своите ръце, изцелява ни и ни насочва по верния път. Нашето движение към Бога е συνεργασια – сътрудничество, съвместно усилие на нашата свободна воля със светата Божия воля посредством благодатта и съучастието на Светия Дух. Ние се уверяваме в това чрез факта, че въпреки всички наши немощи и недостатъци, без значение на това, че предполагаме, че като че ли въобще не се придвижваме напред в духовния живот, и даже виждаме, че духовно деградираме, и че въпреки че се подвизаваме и не виждаме никакъв резултат, ние все пак оставаме в Светата Църква. Това се случва, защото съществува някакво мистическо притегляне, което ни насочва, мистическа сила, която ни задържа, въпреки противоборството на нашия враг и всички препятствия, срещащи се на всяка стъпка към Бога.

превод от руски

 

източник: православие ру

 

 

Прародителският грях

Май 31, 2015 in Беседи, Начална страница

 

Грехопадението на нашите праотци станало повратна точка в човешката история. В тази тайнствена катастрофа са скрити корените на много проблеми, които преживява човечеството. Разкривайки дадената тема в мярката, открита ни от Бога в Свещено Предание на Православната  Църква, преди всичко ние не сме в правото да ставаме съдници на родоначалниците на човечеството, тъй като Божията заповед: Почитай баща си и майка си (Изх. 20:12) се отнася не само към нашите най-близки родственици, но и към нашите древни прародители. Нашата цел е да осъзнаем смисълът на случилото се, за да разберем по-добре себе си и случващото се с нас и по възможност да обозначим пътищата, извеждащи от пропастта на греха.

 

Историята на грехопадението е описана в третата глава на книга Битие. Преди да я разгледаме в детайли, си задаваме неизбежно възникващия тук въпрос: защо грехопадението на първите хора от възможност станало реалност? Разбираемо е, че първосъздаденият човек, бидейки свободен, имал възможност да живее както с Бога, така и въпреки Неговата воля (т. е. имал възможност да съгреши), но защо именно реализирал този шанс? Принципното недоумение често звучи във вид на такива въпроси: да, Адам и жена му са свободни хора, но те са знаели (теоретично), че нарушението на Божията воля ще произведе тайнствена катастрофа – смърт, така че защо извършили тази безумна постъпка? Те били умни, мъдри, просветени от Бога, не били удобопреклонни към грях, блаженствали в рая, защо всичко това не предотвратило тяхното падение? Змията ги съблазнила? Но Бог не допуска изкушения повече от човешките сили, защо те при такова изобилие на дарования не преодолели възникналата съблазън? И въобще защо Бог е допуснал това изкушение в рая? Те си живеели добре, не нарушавали заповедта – нима това е било малко? Още повече, всезнаещият Бог е знаел, че първите хора няма да издържат това изкушение и че вследствие на техния грях ще страдат всичките им потомци и даже Синът Божий ще трябва да стане Човек и да умре за хората – защо Той допуснал да се извърши падението? Не се ли оказал пътя на усъвършенстването твърде сложен за хората? Безмерната цена на страданията на Богочовека съответства ли на престъплението на двама души? Защо Бог при Неговото всемогъщество, всезнание, премъдрост и любов допуснал да се разиграе тази драма – не е ли имало по-прости и по-малко трагични варианти за човешката история?

 

Този ред въпроси би могъл да се продължи, но и приведените са достатъчно, за да разберем сложността и тайнствеността на дадената тема. Човешкият ум жадува да разкрие смисъла на случилото се. Ние не претендираме на пълен отговор на поставените въпроси, нашата цел е в крайна сметка да обозначим принципните положения, без които по-нататъшното изяснение на темата за първородния грях е невъзможно.

 

Първото, което е необходимо ясно да осъзнаем, е величието и съвършенството на Божеството. Бог е абсолютно премъдър, всезнаещ, всемогъщ, справедлив, милосърден. Той е любов и във всяко Свое действие проявява пълнотата на свойствата Си. Способни ли сме ние да ги съзрем и да ги постигнем, или не – това са наши проблеми, проблеми на ограниченото ни съзнание, но в изтълкуването на Неговите действия ние сме длъжни да изхождаме от абсолютната Божия Благост. Това в пълна степен се отнася и към изкушението на прародителите. Доколкото то е допуснато от Бога, значи и в това трагично събитие е заключен благ смисъл, означава че това е най-доброто, което е било възможно в дадената ситуация за човечеството.

 

Второто принципно утвърждение се състои в това, че Адам и жена му не били създадени просто за това да блаженстват в рая. Те трябвало да се усъвършенстват в Бога. А усъвършенстването се засвидетелства с това, че на новия етап човек е способен да направи нещо такова, което по-рано не е можел. В училищата, в края на учебната година децата полагат изпити, потвърждаващи, че те са готови да преминат в следващия клас. Ако изпитът е взет успешно, то детето преминава на нова степен на обучение, ако не, му дават шанс още да поучи и да се изправи. Изпитът не е предназначен, за да научи някой на нещо, а за да покаже нивото на знание на ученика. Често изпитът става откровение не за учителя, който по силата на опита прекрасно знае способностите и нивото на подготовка на своите ученици, а за самите ученици, които, като правило, не оценяват адекватно своите знания и развитие. Нещо подобно се случило и в рая.

 

Изкушението на змията е изпитание за степента на съвършенството на Адам и Ева. Щом Бог го е допуснал, значи, те са имали всичко необходимо, за да бъдат готови да преодолеят това изкушение и да се качат на нова степен на битието. Обаче грехопадението показало, че нашите праотци по някаква причина не достигнали необходимата духовна сила и затова се оказали неспособни да преодолеят съблазънта. Изпитанието показало, че живеейки в рая, те не се усъвършенствали както би следвало. Несъмнено, още преди изкушението Бог е знаел, че първите хора са се отклонили от пълноценното осъществяване на Неговия замисъл и няма да се справят с изпитанието. Но, изглежда, вече е нямало други способи да бъдат наставени на пътя на спасението. По-точно е да се каже, че пътят, който им бил предложен, най-вече съответствал на състоянието на първите хора и човеколюбието на Твореца. Като резултат на Адам и Ева им се открило тяхното истинско духовно състояние, те узнали духовната истина за себе си, познали себе си. Тази истина донесла на хората скръб, но също и станала основание за тяхното истинско духовно възрастване.

 

В какво нашите праотци се оказали несъвършени? Кое не им позволило да се справят с изкушението на змията. За да отговорим на този въпрос, е необходимо да разгледаме библейското повествование.

 

Змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог създаде. И рече тя на жената: истина ли каза Бог, да не ядете от никое дърво в рая?
Жената отговори на змията: плодове от дърветата можем да ядем,
само за плодовете на дървото, що е посред рая, рече Бог: не яжте от тях и не се докосвайте до тях, за да не умрете.
Тогава змията рече на жената: не, няма да умрете;
но Бог знае, че в деня, в който вкусите от тях, ще ви се отворят очите, и ще бъдете като богове, знаещи добро и зло.
Видя жената, че дървото е добро за ядене и че е приятно за очите и многожелано, защото дава знание, взе от плодовете му и яде, па даде и на мъжа си, та яде и той.
Тогава се отвориха очите на двамата, и разбраха, че са голи, па съшиха смокинени листа и си направиха препасници.
И чуха гласа на Господа Бога, когато ходеше низ рая по дневната хладина, и скриха се Адам и жена му от лицето на Господа Бога между райските дървета.
И извика Господ Бог на Адама и му рече: (Адаме,) где си?
Той каза: чух гласа Ти в рая, и ме достраша, защото съм гол, и се скрих.
И рече (Бог): кой ти каза, че си гол? Да не би да си ял от дървото, от което ти забраних да ядеш?
Адам отговори: жената, която ми даде Ти – тя ми даде от дървото, и аз ядох.
Тогава Господ Бог рече на жената: защо си сторила това? Жената отговори: змията ме прелъсти, и аз ядох.
И рече Господ Бог на змията: загдето си сторила това, проклета да си между всички животни и всички полски зверове; ти ще се влачиш по корема си и ще ядеш прах през всички дни на живота си;
и ще всея вражда между тебе и жената, и между твоето семе и нейното семе; то ще те поразява в главата, а ти ще го жилиш в петата.
На жената рече: ще умножа и преумножа скръбта ти, кога си бременна; с болки ще раждаш деца; и към мъжа си ще тегнеш, и той ще господарува над тебе.
А на Адама рече: загдето си послушал гласа на жена си и си ял от дървото, за което ти заповядах, като казах: не яж от него, – проклета да е земята поради тебе; с мъка ще се храниш от нея през всички дни на живота си;
тръне и бодили ще ти ражда тя; и ще се храниш с полска трева;
с пот на лицето си ще ядеш хляба си, докле се върнеш в земята, от която си взет; защото пръст си и в пръст ще се върнеш.
И даде Адам на жена си име Ева *, защото тя стана майка на всички живеещи.
И направи Господ Бог на Адама и на жена му кожени дрехи, с които ги облече.
И рече Господ Бог: ето, Адам стана като един от Нас да познава добро и зло; и сега – да не простре ръка да вземе от дървото на живота, та, като вкуси, да заживее вечно.
Тогава Господ Бог го изпъди от Едемската градина, да обработва земята, от която бе взет.
И изгони Адама, и постави на изток при Едемската градина Херувим и пламенен меч, що се обръщаше, за да пазят пътя към дървото на живота.
 

Според светите отци, грехопадението на нашите прародители се явява архетип за всички човешки грехове. Във всяка греховна постъпка на хората действа духовния механизъм, пуснат вече веднъж от прародителите в рая. Затова изучаването на даденото събитие ни помага да разберем греховната логика на всички човешки постъпки.

 

Дяволът пристъпва към жената на Адам, прикривайки се с естеството на змията – най-хитрата от земните зверове. Св. Йоан Златоуст казва за змията, че думите й принадлежели на дявола, който бил подбуден към тази измама от завистта, а от змията той се възползвал като от удобно оръдие.1 Врагът и завистникът на Бога завидял на човека, тъй като виждал как наскоро образувания от земята се призовава към тази слава, от която той, бидейки един от началниците, отпаднал2. Затова премъдрият Соломон казва: Със завистта пък на дявола смъртта влезе в света (Прем. 2:24). За змията тогава още бил възможен входа в рая като на още не напълно отчаян злодей.3 Той крие своето истинско лице и своите намерения под маската на мъдростта и знанието – този дяволски прийом по-късно често ще бъде използван в човешката история. Същността му е в това, че когато е невъзможно да увлече човека в явен грях, тогава изпозвайки неговия естествен стремеж към истината, врагът го измамва с леснодостъпно знание и след това му дава „учител”, който предоставя това знание.

 

Змията не пристъпва отначало към Адам, а към неговата жена, доколкото жената по природата си е по-слаба от мъжа (вж. 1Пет. 3:7), по емоционална е и по-лесно се увлича от ярки впечатления. Освен това, жената лично не е получавала заповед от Бога, а я узнала от мъжа си. Изкушението започва със „слабото звено” в човешката верига.

 

От първите думи на змията: истина ли каза Бог, да не ядете от никое дърво в рая? – в който бил изкривен смисълът на Божията заповед, Ева е можела да разпознае, че пред нея не е просто змия, едно от Божиите създания, а бащата на лъжата – дявола. Разпознавайки го, тя би трябвало да се отклони от беседа с него. Но това не се случва. Ева не забелязва дяволското изкушение, встъпва в диалог и поправяйки змията, казва: Плодове от дърветата можем да ядем, само за плодовете на дървото, що е посред рая, рече Бог: не яжте от тях и не се докосвайте да тях, за да не умрете. В тази фраза тя вече изопачава Божията заповед с думите и не се докосвайте до тях – това Бог не е забранявал. Лукавството вече започвало да действа в душата на Адамовата жена.

 

Виждайки, че жената внимава към неговите думи, врагът вече произнася откровено богохулство и лъжа: Не, няма да умрете; но Бог знае, че в деня, в който вкусите от тях, ще ви се отворят очите, и ще бъдете като богове, знаещи добро и зло. Чувайки това, Ева би трябвало да се възмути, или да го отхвърли, или да призове Бога, или своя мъж, от когото узнала Божията заповед. Но нищо подобно не се случва. Напротив, жената не възразила нито с дума, нито със жест. Тя се увлякла от мечтата да стане бог без Бога въпреки Божията воля. Струвало й се, че красотата, която съзерцавала в Бога, ще стане нейно собствено достояние и слава, че ще я има в себе си. Съзерцанието на Бога се измества от въображението, фантазията, мечтата за собственото величие. Св. Йоан Златоуст казва, че дяволът пленил жената, увлякъл ума й и я заставил да мечтае за себе си повече от своето достойнство, за да може тя, увличайки се от празни надежди, да загуби и това, което вече й било дарувано4.

 

Съблазънта да стане богиня чрез просто нарушение на заповедта била твърде силна. Мисълта за това, че Бог скрива нещо от хората, довежда жената до тежки съмнения и преминава във вътрешно състояние на богоборчество. Греховното желание потисна разума и волята на Ева. Пред нея има тежък избор: от една страна –постепенно безкрайно усъвършенстване чрез осъществяване на Божията воля, от друга – съюз със сатаната и, както и се струвало, мигновено достигане до равенство с Бога. Ева избира второто.

 

Приемайки мисълта на врага, тя почувствала в себе си удивително вътрешно изменение. Видя жената, че дървото е добро за ядене и че е приятно за очите и многожелано, защото дава знание, взе от плодовете му и яде. Важно е да отбележим, че дяволът не я заставял и даже не я молел да наруши заповедта. Той използвал богоугодния стремеж на хората към обожение, но го насочил против Бога. Той наклеветил Бога и обещал на хората да станат богове без Бога. Жената му повярвала и това се оказало достатъчно, за да встъпи в духовен съюз с дявола и без смущение да изяде забранения плод. Тя откъсва плода, с което сякаш изповядва символа на вярата на сатаната.

 

Защо жената приела богохулната лъжа? Как това е било възможно в рая с още не съгрешилия човек? За да изясним това е необходимо да отговорим на друг въпрос: кога лъжата намира място в човешкото сърце? Ако се замислим над това, то неизбежно ще стигнем до отговора: само тогава, когато в човек оскъднява любовта.

 

Ако младежът обича девойката, а родителите, познатите, множество хора започнат да му доказват, че избраницата му има маса недостатъци, техните думи, даже хиляда пъти да са истина, ще бъдат отхвърлени от неговото сърце. Когато човек обича, недостатъците на любимия са незабележими или незначими за него. Любовта е обърната към най-доброто и покрива с милосърдие и прощение човешките недостатъци, както казва ап. Павел: Любовта е дълготърпелива, пълна с благост, любовта не завижда… зло не мисли, на неправда се не радва, а се радва на истина, всичко извинява, на всичко вярва, на всичко се надява, всичко претърпява (1Кор. 13:4-7). Още повече истинската любов не приема клевети.

 

Приемането на лъжата против Бога ясно свидетелства, че Ева не възраствала, но постепенно отслабвала в любовта към своя Небесен Отец. Свт. Филарет Московски отбелязва, че мисълта за строгостта на заповедта и за страха от смърта вече запачнали да затъмняват в жената чувството на любов и благоговение към Бога.5

 

 

Ева, бидейки несъвършена в любовта към Бога, въпреки това била преизпълнена с любов към света. В нейните слова и постъпки това се вижда отчетливо. Затова и новата представа за дървото на познанието на добро и зло, получено от дявола, не я плаши, даже повече, тя искрено иска да сподели своята „радост” с мъжа. Не можем да кажем, че Ева е била въобще чужда на любовта към своя Създател, но видимо, в рая нейната любов постепенно приела извратени форми – любовта към света започнала да надделява над любовта към Бога.

 

След падението на жената на изкушение се подложил Адам. Ева предлага забранения плод на своя мъж, и той, както се казва в библейското повествование, го вкусва без ни най-малко съпротивление: даде и на мъжа си, та яде и той. Защо не се възмутил от постъпката на жената? Защо не я призовал към покаяние, не отхвърлил нейното предложение? Той постъпил като безропотно наивно дете, въпреки че би трябвало да бъде глава на жената. Как това станало възможно?

 

Това е възможно само при едно условие: ако любовта на Адам към жена му е била повече от любовта му към Бога. Бог, разбира се, не само не забранява, но и благославя съпружеската любов и внимателното милостиво отношение към тварния свят. Обаче в любовта към Бога е предвидена определена йерархия и нейното нарушение може да стане причина за греха. Затова и Господ Иисус Христос казва: Който обича баща или майка повече от Мене, не е достоен за Мене; който обича син или дъщеря повече от Мене, не е достоен за Мене (Мт. 10:37).

 

И така, именно погрешната любов в Адам и Ева станала главна причина за тяхното грехопадение. Техните ценности се променили. Привързаността към тварния свят и семейството започнали да изместват общението с Бога. Господ направо указва това на Адам: Загдето си послушал гласа на жена си и си ял от дървото, за което ти заповядах, като казах: не яж от него...  Тоест мнението на жената станало по-важно от словото Божие, което е възможно само при едно условие: той я обичал повече от Бога. Затова, когато се появил избор между предложението на жената и заповедта на Бога, Адам застанал на страната на жената. Тази мисъл изказват много свети отци. Бл. Августин счита, че Адам разбирал случващото се, но нарушил Божията заповед затова, защото не искал да се раздели със съгрешилата жена. Съпругът последвал съпругатапише тойне защото, въведен в измама й повярвал, като на говореща истина, а защото й се покорил поради съпружеската връзка. Не напразно апостолът е казал: не Адам биде прелъстен, а жената биде прелъстена и падна в престъпление  (1Тим. 2:14). Това значи, че той не искал да се отдели от единственото съобщество с нея даже и в греха6. Такава мисъл изказва и св. Йоан Златоуст: Жената не измамва мъжа – отбелязва той – а го убеждава. За това свидетелства Павел, казвайки: не Адам биде прелъстен  (1Тим. 2:14)7.

 

Несъмнено, охлаждането на любовта към Бога в Адам се случвало постепенно по мярата на възрастването в привързаността му към жената и земната красота. Удивително е – възкликва св. Игнатий Брянчанинов – с каква лекота се извършило падението на праотците! Не е ли било подготвено то от тяхното вътрешно разположение? Не са ли оставили те в рая съзерцанието на Твореца, не се ли предали на съзерцание на тварта и своето собствено изящество? Прекрасно е съзерцанието на себе си и тварта, но в Бога и от Бога; с отстраняването на Бога то е гибелно, води към превъзнасяне и самомнение8. Благодатта дадена на Адам при сътворението, свидетелства за Божествената любов към човека. Но била необходима и ответната любов на Адам към Бога, не само като естествена привързаност на тварта към своя Създател, а съзнателна, искрена, лична любов. Адам трябвало да възраства в любов към Бога. Тя би го възвеждала на нови степени на битието, а любовта към ближния би го поддържала в моменти на изкушения. По отношение на безличния тварен свят, строго казано, думата „любов” е неприложима. Бидейки господар, Адам трябвало милостиво и внимателно да се грижи за вселената, за да я преобразява и въвежда към нова пълнота на битието. Но любовта към тварта станала за него и жена му котва, мощно прикрепила го към земята. За това говори св. Атанасий Велики: Те отклонили ума си от мисленото, започнали да разглеждат себе си … паднали във самовъжделение, предпочели собственото съзерцание пред божественото… защото се спуснали от божественото съзерцание и обърнали мисълта си към противоположното. Тъй като , отклонявайки си от мисленото устремяване към Единия и Съществуващия (разбирам Бога) и от любовта към Него, те потънали в различни и частни пожелания, а затова започнали да се боят да ги оставят9. Любовта на Адам към Ева престанала да бъде опора за любовта към Бога и се изродила в антропофилия, космофилия и след това в егоцентризъм.

 

 

Древният християнски писател Афраат (нач. на ІІІ век) изтълкува думите на Адам, произнесени след появата на Ева, като пророчески и изказва мисълта, че любовта към жената може да измести любовта към Бога: Ние чуваме от закона: Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си и ще бъдат двамата една плът (Бит. 2:24) Това е велико и тайно пророчество. Кой напуска баща си и майка си, когато взема жена? Ето какво е значението на тези думи: човек в своето изначално състояние обичал и почитал Бога – своя Отец и Светия Дух – своята Майка. Той не знаел никаква друга любов. За това, за да вземе жена, човек напуска своите Майка и Баща, за Които е казано по-горе. И с това умът му е обърнат към света. Неговата душа и разум отпадат от Бога и се увличат в този свят, от който той се възхищава и с който се утешава, като от жената на своята младост (Притч. 5:18) Любовта към жената е различна от любовта към бащата и майката10.

 

Едва само станало престъплението на заповедта, тогава се отвориха очите на двамата, и разбраха, че са голи, па съшиха смокинени листи и си направиха препасници. Първосъздадените хора разбрали, че са голи – това е първото знание, получено след грехопадението. Защо не са знаели това по-рано, нали те и до тогава били голи: И бяха двамата голи, Адам и жена му, и не се срамуваха (Бит. 2:25)? Нима Бог е скривал това от тях?

 

Разбира се, не. До грехопадението естеството на нашите праотци се намирало в обожено състояние. То било толкова преизпълнено с благодат, че телесните форми били незначителни за тяхното райско съществуване, тъй като благодатта, като сияние покривала техните тела. Преп. Ефрем Сирин пояснява: Те не се срамували защото били облечени със слава11. Отначало те просто не обръщали внимание на външните форми на своята природа.

 

В знаменитата беседа на преп. Серафим Саровски с Мотовилов за целта на християнския живот има забележителен момент, когато за истинността на своите думи преподобният говори за преобразяващото действие на благодатта Божия. В началото той припомня за преображението на пророк Моисей на планината Синай, така че хората не можели да гледат лицето му, след това споменава за Преображението на Господа на планината Тавор, при което не само лицето Му станало подобно на слънце, но даже одеждите Му заприличали на чист сняг. След което преп. Серафим и сам се преобразил пред Мотовилов, с което го довел до изумление: Аз погледнах след тези думи в лицето му (на св. Серафим) и ме обзе още по-голям благоговеен ужас. Представете си в средата на слънцето, в най-силния блясък на обедните му лъчи, лице на човек, който разговаря с вас. Вие виждате движението на устата му, променливия израз на очите му, чувате гласа му, чувствате, че някой ви държи с ръце за раменете, но не само тези ръце не виждате, не виждате нито самия себе си, нито неговата фигура, а – само една ослепителна светлина, която се простира надалеч и озарява с яркия си блясък, и снежната пелена, която покрива поляната, и снежния прах, който се сипе върху вас и върху великия старец. Но възможно ли е изобщо да си представи човек онова положение, в което аз се намирах тогава?!12

 

Несъмнено и в рая първосъздадените хора пребивавали в обожено състояние и не обръщали особено внимание на своето тяло, подобно на това както ние, знаейки, че кръвта се движи по кръвоносните съдове, не забелязваме това, докато нещо не попречи на нормалното кръвообръщение. Когато заповедта била нарушена, благодатта Божия оставила прародителите и те видели телесната си голота в натурален вид и почувствали срам, в който е неволното и горестно съзнание на живеещия вътре грях13. Срамът ги подбудил да си ушият препасници от смокинени листа и да се скрият от Бога между дърветата в рая.

 

Грехът започвал да оказва разрушаващото си действие върху човека, но и на този етап човешката история още би могла да се развие иначе, ако Адам и Ева, чувайки гласа Божий към покаяние, бяха отговорили на него. Скоро след престъплението Господ им се явява за излекуване на раната14, казвайки: Адаме, где си? Всезнаещият Бог, разбира се, знаел, къде са се скрили хората. По общо тълкувание на светите отци, в този въпрос на Бога преди всичко прозвучава призив към покаяние.  След съгрешението, Бог дал възможност на човека да се разкае и да бъде помилван, но той все още останал непроменен. Защото, Бог дошъл при него и му казал: Адаме, где си?, т. е. от такава слава в какъв срам си паднал?15  Въпросът где си?    се отнася до духовното състояние на Адам. Обаче той не разбрал това и отговаря на Бога без сянка от покаяние: чух гласа Ти в рая, и ме достраша, защото съм гол, и се скрих. В отговора на Адам няма разкаяние, даже повече – звучи косвен упрек към Бога, като че ли той се крие, изплашен от гласа Божи.

 

Подобно на това както мъдрият и добър учител задава насочващи въпроси на неразумния ученик, за да му помогне да намери правилния отговор, така и човеколюбивия Господ, не нарушавайки свободата на човека, за втори път се обръща към Адам, показвайки ясно, че на Него всичко Му е известно. Кой ти каза, че си гол? Да не би да си ял от дървото, от което ти забраних да ядеш? Изглежда, единственият вариант за отговор е вопъл на разкаяние. Ако той бе прозвучал, то, както предполага преп. Ефрем Сирин, човешката история би могла да тръгне по друг начин: Ако прародителите биха поискали и след престъпването на заповедта се покаеха, то макар и да не биха си върнали това, което притежавали преди съгрешението, но поне биха се избавили от проклятията, изречени към земята и тях16. Преп. Симеон Нови Богослов предполага, че в случай че Адам се разкаял той би останал в рая: Ако той бе казал: Помилуй ме Боже, и прости – то отново би останал в рая и не би се подложил на лишенията, които изпитал после. С една дума, той би изкупил цялото множество години, които пребивавал в ада17.

 

Обаче Адам, осъзнавайки, че всичко е известно на Бога, не само не се разкаял за стореното, но и прехвърлил вината за греха си на Бога: Адам отговори: жената, която ми даде Ти – тя ми даде от дървото, и аз ядох. В сърцето на Адам няма и зрънце на покаяние, а единствено самооправдание, което го подтиква да обвинява даже Самия Бог.

 

Тогава Бог се обърнал към жената и я попитал: Защо си сторила това? В тези Божии слова отново звучи призив към покаяние. Но и жената отговаря, подобно на мъжа, без ни най-малко разкаяние. Тя се оправдава и прехвърля вината от себе си на змията: змията ме прелъсти, и аз ядох.

 

Виждайки, че хората нямат даже малко съкрушение за своите грехове, Бог им предоставя възможност в пълнота да познаят живота без Него. Той произнася Своите определения, които ще станат новите принципи на съществуването за хората и целия тварен свят. Тези принципи са неотвратими следствия на греха, и Бог по Своето човеколюбие от рано подготвя за това първосъздадените хора.

 

Отначало Господ се обръща към змията: загдето си сторила това, проклета да си между всички животни и всички полски зверове; ти ще се влачиш по корема си и ще ядеш прах през всички дни на живота си; и ще всея вражда между тебе и жената, и между твоето семе и нейното семе; то ще те поразява в главата, а ти ще го жилиш в петата. Проклятието на змията е вечно проклятие за дявола, който, по мисълта на някои отци, именно от този момент паднал в неизменно богопротивно състояние, и покаянието за него станало невъзможно18. Неговата храна – прахът – това, по думите на св. Йоан Касиян, са порочните дела19. Обаче в Божиите слова се съдържа и удивително предсказание за враждата между жената и змията и за това, че семето на жената ще порази главата на змията, а змията ще го жили в петата. Това известно място се нарича от светите отци Първоевангелие, т. е. първата блага вест за идващия Спасител  на човечеството, Който трябва да се роди от Дева без мъж. Тъй като само в това място в Свещеното Писание се говори за семе на жената, което е удивително само по себе си, тъй като думата „семе” в значение на потомство се употребява, само когато става въпрос за лица от мъжки пол. В парадоксалното словосъчетание „семе на жената” прозира тайнствено предсказание за безмъжното раждане на Спасителя на света от Дева, Който ще порази дявола в главата – главния жизнен център на змията, и за козните на змията, които ще Го жилят в петата. Какво значи пета?

 

Петата е част от човешкото тяло, която е главна опорна точка за земята. Останалата част от стъпалото служи за преместване на центъра на тежестта по време на ходене, а петата поема основната тежест и в най-голяма степен го съединява със земята. В духовния смисъл пета е привързаността на човека към земята и зависимостта от нея, от земните блага. Именно тази сфера, съгласно божественото предсказание, ще стане източник за изкушения за човека от страна на врага, и последващата история напълно потвърждава това. Именно привързаността към земното, вещественото, тварното, тленното става повод за съблазън и грях. По време на земния живот на Господа Иисуса Христа дяволът пристъпва към Него в пустинята и се опитва да го уязви именно чрез петата, изкушавайки го със земните съблазни: И приближи се до Него изкусителят и рече: ако си Син Божий, кажи, тия камъни да станат на хлябове… Тогава дяволът Го завежда в светия град и Го поставя на храмовата стряха, и Му казва: ако си Син Божий, хвърли се долу, защото писано е: „на Ангелите Си ще заповяда за Тебе, и на ръце ще те понесат, да не би някак да препънеш о камък ногата Си”… Пак Го завежда дяволът на твърде висока планина и Му показва всички царства на света и тяхната слава, и Му дума: всичко това ще Ти дам, ако паднеш и ми се поклониш (Мт. 4:3-9).

 

Изкушението на чревоугодието, тщеславието, властолюбието и богатството са опити да порази Спасителя чрез обичайните привързаности на човека към земния свят. Господ преодолява тези изкушения, без да използва Своето божествено могъщество, а само като проявява вярност към словото Божие, давайки ни пример как трябва да преодоляваме съблазните, които врага предлага и на всеки от нас. Както отбелязва преп. Йоан Касиян Римлянин: Спасителят допуснал дявола с изкушението, за да ни научи със Своя пример, как трябва да побеждаваме лукавия, именно с тези способи, с които Той отразил изкусителя20.

 

Православната аскетика съдържа ред средства, които в определен смисъл смаляват петата, т. е. съкращават зависимостта на човека от земните нужди и с това самото стесняват пространството за възможните изкушения. Най-важното от тези средства е православният пост. Въпреки че човек, като създаден от земята, не е способен напълно да се освободи от земната зависимост, затова и винаги остава някаква вратичка за изкушенията. Преп. Амвросий Оптински в едно от писмата си казва, че човек трябва да прилича на въртящо се колело, което само с една точка от своята окръжност се допира до земята, а всички други са издигнати във въздуха – такова колело е способно да стигне далеч. Ние в болшинството си, отбелязва старецът, приличаме на колела, които лежат на земята. Такива колела не само не се движат, но и не могат да се преместят от мястото си без значителна външна помощ. Да се постави такова колело в правилно положение е голям труд.

 

По-нататък Господ се обръща към жената ще умножа и преумножа скръбта ти, кога си бременна; с болки ще раждаш деца; и към мъжа си ще тегнеш, и той ще господарува над тебе. Ева, а в нейно лице и всички жени, приема печата на страданията заради извършения грях. Източникът на велика радост – раждането на деца – отсега за нея ще бъде причина за болезнени скърби. Цялата родова дейност сега ще е свързана с болка, страдания и нечистота, което ще напомня за реалността на древното грехопадение.

 

До грехопадението иерархията в семейните отношенията: мъжът – глава, а жената – помощница, се определяло от взаимно съзнателно служение в любов. Това не било природно предопределение, а служение, изхождащо от разбирането на Божия замисъл. Сега, когато бил загубен живота в единство с Бога, а с това и добродетелта на любовта, семейните отношения били обусловени по външен начин, чрез природата и физиологията, за да се съхрани поне в някаква степен установените от Бога принципи на семейния живот. След грехопадението животът на семейството се определя главно от принципите на влечението и господството, което поражда чувство на неудовлетвореност. Жената не е вече доброволна помощница на мъжа, осъществяваща своето призвание съзнателно и по любов, а е подчинена на мъжа по своята природа и физиология. Св. Йоан Златоуст обяснява: Човеколюбивият Бог казва: в началото Аз те създадох равночестна (на мъжа) и исках, ти бидейки със същото достойнство като него, във всичко да бъдеш като него, и както на мъжа ти, така и на теб поверих властта над всички твари; но тъй като ти не се възползва от равночестието, както подобава, затова те подчинявам на мъжа ти: към мъжа си ще тегнеш, и той ще господарува над тебе. Понеже ти, като си оставила равночестния и имащ обща с теб природа, този, за когото си сcздадена, си решила да встъпиш в беседа с лукавото животно – змията, и да приемеш от него съвет, то затова Аз вече те подчинявам на него (на мъжа) и го обявявам за твой господар, за да признаеш властта му; тъй като ти не си съумя да началстваш, научи се да бъдеш добра подчинена. Към мъжа си ще тегнеш и той ще господарува над тебе. По-добре да бъдеш под неговото началство и да се намираш под неговото управление, отколкото, като използваш свободата и властта, да се носиш по нанадолнището. И за коня е по-полезно да има на себе си юзда и да бъде управляван, отколкото без това да се носи по стръмнините. И така, като имам предвид твоята полза, искам ти към мъжа си да тегнеш, да му се покоряваш, както тялото на главата, и с радост да признаваш господството му21.

 

В друго свое слово светителят учи, че когато жената достигне истинска святост, ще се освободи от това наказание. Първата такава жена станала Пресвета Дева Богородица Мария.

 

Обръщайки се към Адам, Господ казва: загдето си послушал гласа на жена си и си ял от дървото, за което ти заповядах, като казах: не яж от него, – проклета да е земята поради тебе; с мъка ще се храниш от нея през всички дни на живота си; тръне и бодили ще ти ражда тя; и ще се храниш с полска трева; с пот на лицето си ще ядеш хляба си, докле се върнеш в земята, от която си взет; защото пръст си и в пръст ще се върнеш. Бог, по милостта Си, обяснява на Адам, в какво е бил неговия грях: той слушал жената повече от своя Създател. Разбира се, Бог не е забранявал на мъжа и жената да се слушат взаимно. Но ако това послушание довежда до отхвърляне на Бога и Неговите заповеди, то, значи, жената станала за Адам по-важна от Бога. Неговата постъпка ясно свидетелства за извращаването в него на добродетелта любов, което и станало вътрешна причина за неговото падение.

 

Заради непослушанието Адам обрича на страдания цялата подчинена му вселена, защото той е създаден от земята и е поставен за владика на целия видим свят. Наказанието пада не само върху началника, но и върху подвластния му свят. Труда с пот на лицето става участ на цялото човечество. Животът на човека се превръща в борба за биологично съществуване, която винаги завършва с поражение – връщането в земята като гроб. Човека се превръща в същество, обречено на смърт. Смъртта влиза чрез греха на човека в света и става нов неотменим принцип на битието на вселената.

 

Адам дава име на своята жена – Ева, защото тя стана майка на всички живеещи. Това е много важна библейска забележка, която напълно изключва всякакви предположения за наличието на други човешки прародители, освен Адам и Ева. Цялото човечество е еднокръвно, единосъщно и израснало от един корен. Затова всички хора имат обща история и един път към спасението.

 

Макар и да съществувала външна причина за грехопадението – изкушението от дявола – обаче това изкушение нямало насилствен характер: никой не принуждавал прародителите към грях, – затова Адам и Ева нямали оправдание пред Бога. Те извършили греха не по необходимост или по принуждение, а единствено по собствено произволение, затова и понесли отговорността за своята вина. Вътрешната и главна причина за греха се заключава в самите прародители.

 

Може да изглежда, че постъпката на праотците била твърде незначителна в сравнение с Божието наказание, което изглежда твърде тежко. Но работата не е в плода, скъсан от ръката на жената, а в отхвърлянето на Бога, което било изразено с тази постъпка. Вкусването от забранения плод е явен признак за пренебрежение към Бога.

 

В акта на грехопадението на Адам и Ева светите отци виждат цялата съвкупност от грехове, които впоследствие ще бъдат извършени от хората. Тертулиан виждал в греха на прародителите нарушение на всички десет Божи заповеди. Бл. Августин нарича грехопадението неизяснимо отстъпничество (ineffabilis apostasia), доколкото в природата на богосъздадения човек нямало никаква предпоставка за падението. Прародителите самостоятелно и доброволно избрали злото – т. е. противното на своята природа: тук имало и гордост, защото човекът поискал да е в своя власт повече, отколкото на Бога; и поругание на светинята, защото не повярвал на Бога; и човекоубийство, защото се подхвърлил на смърт; и духовно любодеяние, защото непорочността на човешката душа било нарушено от убеждението на змията; и кражба, защото се възползвали от забраненото дърво; и любоимане, защото пожелали повече, отколкото това, с което би трябвало да се задоволяват22.

 

След грехопадението нашите праотци изпаднали в противоестествено състояние. Техният грях в светоотеческата литература се нарича прародителски или първороден. Той се отразил съществено не само на самите тях, но и на всичките им потомци и на целия заобикалящ свят. Всеки грях е родствен на първородния грях, който се предава от поколение в поколение и тече, без да отслабва като река, през цялата история на света – от неговата зора до залеза. Всеки грях, извършен от човека, е съединен с първородния грях и неговото име е „богоборчество”23.

 

1. Св. Йоан Златоуст, Беседи на книга Битие, 16,2

2. Св. Йоан Касиян, Събеседване 8, гл. 10

3. Св. Игнатий Брянчанинов, Слово за човека

4. Св. Йоан Златоуст, Беседи на книга Битие 16, 4

5. Св. Филарет Московски, Тълкувание на книга Битие

6. Бл. Августин Ипонски, За града Божи Кн.14, гл. 11

7. Св. Йоан Златоуст, За творението на света. Беседа за шестия ден на творението.

8. Св. Игнатий Брянчанинов, Слово за човека

9. Св. Атанасий Велики, Слово против езичниците

10. Афраат, За девството

11. Преп. Ефрем Сирин, Тълкувание на книга Битие, гл. 2

12. Св. Серафим Саровски, За целта на християнския живот

13. Св. Игнатий Брянчанинов, Слово за човека

14. Пак там

15. Авва Доротей, Слова, Поучение 1

16. Преп. Ефрем Сирин, Тълкувание на книга Битие, гл. 2

17. Преп. Симеон Нови Богослов, Слово 66, 2

18. Св. Игнатий Брянчанинов, Слово за човека

19. Преп. Иоан Касиян Римлянин, Събеседване 8, гл. 10

20. Преп. Йоан Касиян Римлянин, Събеседване с авва Серапион за 8 главни страсти

21. Св. Йоан Златоуст, Беседи на книга Битие. Беседа 17,8

22. Бл. Августин Ипонски Enchirib. C. 45

23.  архим. Рафаил (Карелин) За вечното и преходното

 

 

 

Злото и възможността за неговото съществуване

Май 18, 2015 in Беседи, Начална страница

Първосъздадените хора – Адам и неговата жена, наслаждаващи се на райския живот, имащи всички възможности за духовно възрастване и приобщаване към още по-голяма радост в Бога, не осъществили своето предназначение. Те съзнателно и доброволно пренебрегнали божествената заповед. Светите отци предполагат, че грехопадението в рая станало скоро след създаването на хората, защото от момента на появата им в света до грехорадението те още нямали деца, към което ги призовал Господ: Плодете се и множете се, пълнете земята (Бит. 1:28).

 

Грехопадението станало нов етап в съществуването на човечеството, но преди да пристъпим към неговото описание, е необходимо да изясним някои ключови понятия, първото от които е „зло”

 

Съгласно учението на Църквата Бог сътворил целия свят твърде добър (Бит. 1:31). Целият тварен свят е запечатан с божествената благост, любов и съвършенство. Космосът онтологически няма в себе си нищо зло, тъй като Този, Който го е създал, е безмерно благ, а други източници на битие, освен Бога, не съществуват. Това значи, че злото не е създадено изначално и зло като особена същност няма. Всичко, което не е създадено от Бога няма собствена същност, затова и злото няма самостоятелно съществуване. Злото не е от Бога и не е в Бога, то не е било в началото и в него няма някаква същност, – учи свт. Атанасий Велики (Слово против езичниците). Защо тогава за злото хората винаги говорят като за конкретна реалност, с която постоянно се налага да се докосваш и да страдаш съвсем не илюзорно?

 

Несъществеността на злото по удивителен начин се съчетава с неговата разрушителна активност, която се реализира в тварния свят. Този парадокс в православното богословие се разрешава чрез разкриването на източника на злото – злото се корени не в същностите, а в личностите. Не съществува нищо зло по природа – казва св. Йоан Дамаскин –  тъй като всичко, що Бог създаде, във вида, в който бе създадено, беше твърде добро (Бит. 1:31); (следователно), и всичко, което остава във вида, в който е създадено, е твърде добро; а всичко, което своеволно отстъпва от естественото и преминава в противоестествено, се озовава в злото. По природа всичко е подчинено и послушно на Създателя. Затова всеки път, щом някое създание своеволно се възпротиви и стане непослушно към Сътворилия го, то произвежда зло в самото себе си. Оттук следва, че злото не е някаква богодарувана същност и не е свойство на същност, а е нещо случайно, тоест самоволно отклоняване от естествено към противоестествено, което именно е и грехът. И така, откъде произлиза грехът? Той е изобретение на свободната воля на дявола. Следователно дяволът е зло. Във вида, в който е произлязъл, той не е зъл, а е добър, понеже бил създаден от Твореца като светъл и блестящ ангел, разумен и свободен; но своеволно отстъпил от естествената добродетел и се озовал в мрака на злото, като се отдалечил от Бога, Който единствен е благ, животворящ и източник на светлина; защото всяко добро получава добротата си от Него и в каквато степен се отдалечава от Него по воля, а не по място, в такава степен се озовава в злото (св. Йоан Дамаскин, Точно изложение на Православната вяра, Кн.4 , гл. 20).

Тоест злото не е самостоятелна същност, възникнала някога по някаква причина, а е състояние на личността, отвърнала се от Бога. Не природата, а личността генерира злото, когато застава на пътя на греха, който заедно с това е и път на богоборчество.

 

Необходимо е да си спомним още веднъж, че личността е метафизична. Тя определя неповторимия способ на съществуване на конкретната тварна субстанция, реализира се в нея, свързана е с нея, но не се явява отделен природен обект. Личността е този, който обладава своята природа. Ако конкретната личност по силата на своята свобода решава да извърши постъпка въпреки Божията воля, то с това тя поражда зло. Злото възниква на метафизично, личностно ниво на битието. Обкръжаващия свят и Бог не са виновни за това. Както отбелязва св. Григорий Богослов: Божеството по естество е благо, ни най-малко не е виновно за злото, и злите дела принадлежат на произволно избиращия злото…”(Слово 4) В друго слово той казва: Вярвай, че злото няма същност, нито царство, че то не е безначално, нито самобитно, нито е сътворено от Бога, но е наше дело и дело на лукавия, и е преминало в нас от нашето нерадение, а не от Твореца (св. Григорий Богослов, слово 40). По този начин, злото, нямащо отделна същност, става реалност в конкретните личности. Злото е съзнателна, доброволна богоборческа позиция на конкретната личност. Затова когато в Свещеното Писание или при светите отци се говори за злото, то от контекста е винаги лесно да се разбере, за какви личности става дума. Зло в абстрактно, безличностно, философско разбиране в Православието никога не се разглежда, защото такова няма и не може да има. Както подчертава св. Григорий Нисийски, злото, взето извън произволението, само по себе си не съществува (св. Григорий Нисийски, Тълкувание на Еклесиаст, беседа 7). Ярко потвърждение на тази мисъл ние имаме и в словата на Господнята молитва, където молим Небесния Отец да ни избави не от абстрактно зло, а от въздействието на конкретна личност – лукавия.

 

Ако Бог със Своите енергии животвори и поддържа целия свят в битие, то злите действия на конкретните личности (тъй като те неизбежно са обърнати против Бога) винаги носят в себе си разрушение и смърт. Злото винаги е устремено към небитието. Болестите, тлението, страданието, разрушението, смъртта са неотменими атрибути на злото, негови следствия, по които винаги можем да познаем неговото присъствие в света, но те не се явяват зло сами по себе си.

 

По този начин, злото в личностен аспект е богоборчество, особена светогледна позиция, която в природен аспект проявява себе си като разрушение на устроеното от Бога битие.

 

Първата личност, породила зло, станал падналият ангел деница, възгордял се и възстанал против Бога. Оттогава той се нарича сатана (σατᾶν – противник, отстъпник) или дявол (διάβολος – клеветник). Застанал на пътя на богоборството, той станал родоначалник на злото в света, затова думите „зло”, „древното зло” в духовната литература също често се употребяват като наименования на дявола. Увлечените в злото на сатаната други ангели, а в последствие и хора, вървят по прокарания от него път, както казва авва Исаия: Главата на всички злини е една – злобата на врага.

 

Из “Основы православной антропологии”

 

Тайнства и аскеза

Май 11, 2015 in Беседи, Начална страница

 

Православната духовност е христоцентрична и църквоцентрична. Това означава, че човекът се осве­щава и спасява чрез Богочовека Христос, живеейки в Църквата, която е благословеното Тяло Христово. Христос не съществува извън Светата Троица и из­вън Църквата. Затова, живеейки в Църквата, която е лечебница, ние можем да се излекуваме.

 

Приобщаването към нетварната Божия благодат и споделянето на църковния живот става посредством тайнствата и аскезата (подвига). Чрез тайнствата в сърцата ни идва нетварната благодат и енер­гия Божия. Чрез подвижническия живот ние едновре­менно подготвяме почвата за терапевтичното, спа­сително действие на благодатта в сърцето и съхра­няваме божествената благодат, която получаваме чрез тайнствата.

 

В своята книга за живота в Христа св. Николай Кавасила пространно изяснява, че възраждането на чо­века се извършва чрез тайнствата и че за това е необходимо и собственото ни съдействие (συνέργεια). Той пише: “Животът в Христа, от една страна, ни е даден от Бога, а от друга е плод от нашия труд; така той е чисто Негово дело, но и дело на нашата ревност“1.

 

Божията енергия се преподава чрез тайнствата. Кръ­щението дава на човека битието и ипостаста спо­ред Христа, Миропомазването усъвършенства новорождението, давайки му начален тласък, а божестве­ната Евхаристия поддържа и продължава придобита­та жизненост и здраве.

 

Кръщението дарява битие и изобщо ипостас в Христа, защото, приемайки мъртвите и тленните, то пър­во от всички тайнства ги въвежда в живота; Помазанието с миро усъвършенства новородения, влагайки в него подобаващата на този живот енергия; докато божест­вената Евхаристия съхранява и поддържа този живот и това здраве; тя дарява Хляба на живота, за да бъде запазено придобитото в Кръщението и Миропомазването, и за да останат живи новородените”2.

 

Ако Божията енергия се преподава чрез тайнства­та, то съдействието, отговорът на този велик дар, се проявява в нашето усърдие и ревност. Така Бог действа (ένεργεΐ), а човекът съдейства (συνεργεΐ). Необходим е, следователно и нашият собствен под­виг, за да запазим Божията благодат. Николай Кавасила говори и за това в цитирания по-горе труд. Дори посвещава на тази тема отделна глава: “Как да запазим полученото чрез тайнствата“.

 

Изобщо значението на тайнствата, чрез които получаваме Божията благодат, е наистина голямо. Отново Кавасила казва: “И така, чрез тези свещени тайни, като пред някакъв прозорец в мрачния ни свят влиза Слънцето на правдата, като умъртвява този ус­тремен по стихиите на света живот и възкресява онзи надприродния; и Светлината на света побеждава све­та, за което говорят и думите: “Аз победих света” (Йоан 16:13), въвеждайки вечния живот в това смъртно и преходно тяло”3.

 

За обвързаността на тайнствата с подвига гово­рят всички светци на Църква. Бих искал да се спра по-подробно на казаното по този повод от св. Григорий Палама.

 

Като начало св. Григорий подчертава, че тайнст­вата се наричат така, защото не са нещо видимо, а са духовни и неописуеми. Затова, когато някой пристъп­ва към тайнствата, той трябва да има предвид не само видимото с телесните очи, но и това, което не е видимо и е духовно.

 

Тайнствата се наричат така, защото са не просто видими, а са нещо духовно и скрито; затова Господ е казал: “Духът е, който животвори; плътта нищо не ползува” (Йоан 6:63); ако гледаш само видимото, няма да получиш никаква полза; ако пък гледаш духовното, т.е. ако гледаш духовно на този предложен хляб, то приобщавайки се, ще бъдеш оживотворен4.

 

По-нататък св. Григорий казва, че само Кръщението не е достатъчно, а е необходимо и спазване на Божиите заповеди, т.е. подвижнически живот. При това подвижническият живот не е само животът на мо­наха, а изобщо изпълнението на заповедите Божии. Нашето усърдие в изпълнение на Божиите заповеди е подвиг в Христа. След Възкресението Си Христос казал на Своите ученици: “И тъй, идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светаго Духа, и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал” (Мат. 28:19-20).

 

Видно е, че апостолите трябвало да учат народите, първо “като ги кръщават”, а после “като ги учат да пазят” преподадено­то. Затова св. Григорий подчертава, че не е достатъчно само Кръщението, за да направи човека ученик на Евангелието, а е необходимо и изпълнение на Хрис­товите заповеди.

 

Св. Григорий Палама е един съборен, вселенски бо­гослов и отец на Църквата. Изобщо, всички отци са съборни (καθολικοί), защото не са били едностранчи­ви във възгледите си и изолирани в позициите си. От­ците не превръщали в абсолют нито една от състав­ните части на истината, пренебрегвайки останали­те; на тях било присъщо духовното равновесие именно защото били възродени от Светия Дух. “Съборността” на св. Григорий Палама намерила израз в неговата позиция спрямо разпространените по това време относно тайнствата и аскезата еретически възгледи, които извращавали духовния живот.

 

Първият възглед бил присъщ на месалианите, древ­ните еретици, чиито заблуди се възродили във вре­мето на св. Григорий. Според тях тайнствата на Църквата – св. Кръщение и божествената Евхаристия – нямат толкова голямо значение в спасението на човека. Твърдели, че само умната молитва съеди­нява човека с Бога, че именно тя, а не животът в тайн­ствата очиства човека и го довежда до обожение. Ме­салианите освен това учели, че в сърцето се намират едновременно и Божията благодат, и сатаната. С други думи, месалианите преувеличавали исихасткия жи­вот в ущърб на живота в тайнствата на Църквата.

 

Един друг еретически възглед, идващ най-вече от Западното християнство, бил изразяван по времето на св. Григорий Палама от философа Варлаам, с кого­то големият светогорски светец влязъл в спор. Вар­лаам придавал решаващо значение на живота в тайн­ствата на Църквата, отричайки исихасткия живот; обявявал се против исихазма и всичко, свързано с умната молитва. Главното за него било участието в св. тайнства на Църквата. Варлаам говорел и за молит­вата, но твърде абстрактно и схоластично. Той под­чертавал преди всичко, че благодатта е тварна и че богосъзерцанието е всъщност съзерцание на тварна светлина. Варлаам по принцип презирал исихастите и коментирал с насмешка исихастката традиция на Църквата, която е основа на догматите и живота на всички св. отци.

 

Св. Григорий Палама се борел едновременно и с двата възгледа. Той твърдял, както твърди и Църквата, че всяко преувеличаване на един аспект от учението и недооценяването на друг, представлява отклонение от православния живот и следователно – отдалечаване от спасението. Подчертавал, че за изцелението на човека и, следователно, за нашето спасение е необ­ходимо съединение на живота в тайнствата с подвижническия живот. Спасителният живот в тайнс­твата е безсмислен без исихасткия живот като пред­варително условие. Исихасткият живот извън св. тайнства на Църквата също е безсмислен.

 

Според светогорския светец, следователно, изце­лението на душата се достига посредством светотайнствения и исихасткия живот. Извън това съединение не може да има православен живот и православно богословие.

 

В много от своите беседи св. Григорий говори  за голямото значение на църковните тайнства. В една от тези беседи той учи, че Христос освещава ипостаста на всеки човек и му дарява опрощаване на грехове­те “чрез божественото Кръщение, чрез съблюдаване на Заповедите, чрез покаянието, което Той е дарил на пад­налите, и чрез причастието с Неговото тяло и кръв“. Двете главни тайнства на Църквата – Кръщението и Причастието – заедно със спазването на Христо­вите заповеди, донасят опрощение на греховете и ос­вещават човека. Чрез Кръщение Христос става ба­ща на човешкия род, а чрез Причастието – майка. Св. Григорий използва едно сравнение, като казва, че Хрис­тос ни “ храни както любящата майка кърми и с двете си гърди своите деца”. И по-нататък той развива тази аналогия като сравнява с гърде на кърмещата майка двете централни и основни тайнства: св. Кръщение и св. Причастие.

 

В друга беседа той отново говори за силата на тези две тайнства на Църквата. Христос приел човеш­ко естество и затова също като нас имал душа и тя­ло. Чрез тялото Си Той претърпял страдания, смърт и погребение, а после възкръснал от мъртвите и по такъв начин ни предал да извършваме безкръвната жертва и да ползваме плодовете на спасението.

 

Виждате ли, че родът и сродството Христови не произлизат по естество, а по благодат и по закона на благодатта?… Защото всеки, който се е кръстил в Хрис­та, се е облякъл в Христа, според Павел, бидейки чедо на други по естество, става свръх-естеството чедо на Хрис­тос, побеждавайки по такъв начин естеството, подобно на Неговото безсеменно въплъщение от Духа Свети и Приснодева Мария”5.

 

Със слизането в ада с душата Си и с излизането Си от там Той й предал вечна светлина и живот, и в знак на това Той дарил на всички ни тайнството на св. Кръщение, така че, “чрез него получаваме спасение, чрез това тайнство се обожава душата и тялото, и се възприемат семената на вечния живот”. Душата и тяло­то се освещават в двете Тайнства, и от двете зави­си нашето спасение.“ В тези две Тайнства се съсредоточава всичко, което представлява спасението – цялото Богочовешко домостро­ителство”.

 

И така, очевидно е, че св. Григорий категорично об­вързва спасението на човека със светите тайнства на Църквата. Той не ги подценява, както правели месалианите и евхитите, а напротив, считал ги за сре­доточие на духовния живот. В много от своите бе­седи той подробно се спира на всяко от тях.

 

Но св. Григорий също толкова определено твърди, че тайнствата трябва да бъдат съединени с подвижническия живот на Църквата. В противен случай бла­годатта чрез тайнства действа не за спасение и изцеление, а за осъждане. Затова наред с учението 3а тайнствата св. Григорий говори и за исихастки жи­вот.

 

Благодатта чрез тайнствата обилно се дарява на тези хора, които по съответния начин са станали го­тови за нея. Ние сме напълно недостойни за този дар, но Бог ни прави “от недостойни” – “достойни”. Необ­ходимо е обаче и ние да съдействаме чрез покаяние.

 

Ние правим себе си достойни покаяние, де­лото на покаянието се приближаваме към можещия да сътвори достойни от недостойни6[1].

 

За да потвърди тази истина, св. Григорий привежда примери от Стария Завет. Когато евреите приближили обетованата земя, те се отдали на греховна похот, и не се възползвали от “дадените им образи на тайнства”. Затова Бог ги оставил и те не влезли в земята на обещанието. Същото ще стане и с христия­ните. Светото Кръщение и всички следващи тайнства няма да ги избавят от вечно осъждане, ако “живе­ят неразкаяни и непочитащи Божиите заповеди”.

 

В друг откъс той казва, че Св. Дух, единосъщен на Отца и Сина, Сам “идва и си отива”. Той пребивава с разкаялите се грешници и не си отива от тях, а се отдръпва от неразкаяните грешници, както станало със Саул, който се лишил от Божията благодат. Затова този, който участва в тайнствата, трябва да жи­вее покайно.7

 

Както пише св. Григорий, подвигът се състои в то­ва, да живеем т.нар. исихастки живот, което е способ за излекуването на човека. Представяйки св. Богоро­дица като образец на исихасткия живот, св. Григорий говори подробно, че цел на човека е достигането на обожение, общение и единение с Бога. Това се постига чрез старание да се умъртвят (плътските) разсъдък, чувства, въображение и тщеславие, чрез съсредоточа­ване на ума в сърцето, и чрез сърцето умът да се из­дигне към Бога. Така всъщност благодарение на тайн­ството Кръщение, човекът е един “новороден младе­нец”, надарен със скрита мъдрост, който ще се проя­ви впоследствие като действена мъдрост. Възроде­ният чрез св. Кръщение човек възприема сила, за да стане причастник на славата на Сина Божи, само ако наистина живее новия живот и изпълнява евангелс­ките заповеди.

 

Изложеното до сега ясно показва, че съединението на тайнствата и аскезата е задължително. И това е учение не само на св. Николай Кавасила и на св. Григорий Палама, а предание на Православната църква. Всяка духовност, която не се основава на тази основа, не е православна. Иначе казано, чрез тайнствата Божи­ята благодат действа в съответствие с това състо­яние, в което се намира нашата душа. Така благодат­та Божия очиства едного, другиго просветлява, тре­ти обожава. Благодарение на това православният християнин прекрасно осъзнава връзката между тайнствата и степените на духовния живот. От­тук е очевидна и връзката между тайнствата и ас­кезата.

 

Църковното предание говори изразително по този въпрос. Бих искал да разгледаме два примера: едини­ят се отнася за Кръщението и аскезата, другият – св. Причастие и аскезата.

 

Кръщението в древната Църква е било предшест­вано от период на подготовка, за да могат оглашените, доколкото е възможно, да пристъпят достойно към “въвеждащото в Църквата тайнство“ на св. Кръщение. Както показва богослужебната традиция и творенията на св. отци, имало два типа оглашени. Първият включвал по-подготвените, които били приели вярата, но още не били кръстени и затова учас­твали частично в църковните молитви след като по­лучели благословението на иереите. Другият тип обе­динявал по-малко подготвените – слушащите. Те стоели в църковния притвор до четенето на Св. Пи­сание, а след това трябвало да напуснат храма. Поня­кога оглашените от по-горния чин заради някоя своя постъпка отново попадали във втория, по-нисък чин. В това се състояла пастирската грижа 3а оглашени­те и Църквата обръщала сериозно внимание на това.

 

Показателен е способът за приемане на нови чле­нове на Църквата, според определението на Втория вселенски събор.

 

Съгласно правилото, в първия ден, след четенето на специални молитви, приеманите започвали да се на­ричат християни; на втория ден ги причислявали към чина на оглашените; на третия ден четели заклина­нията, след което ги учели на основите на вярата, т.е. оглашавали ги, след това им позволявали да стоят в църква, 3а да слушат Писанието, и накрая ги кръщава­ли. Ето правилото: “В първия ден ги приемаме като християни, във втория – оглашени, сетне в третия ги заклинаме с трикратно духване в лицето и ушите, и по такъв начин ги оглашаваме и ги караме да остават в цър­квата и да слушат светото Писание; подир това вече ги кръщаваме” (Правило 7).

 

Цитираното правило на Втория вселенски събор наред с учението на св. отци и църковната практика удостоверява, че оглашението не е било само теоре­тично запознаване с основите на вярата, а е в пълна мяра литургично и терапевтично действие. Това е особено добре откроено в Огласителните поучения на св. Кирил Иерусалимски. Свети Кирил предписва на оглашените да се изповядват преди Кръщението: “Настоящето време е време за изповед”. След това той ги насочва да преминат през заклинания, които се че­тели постоянно: “Заеми се със заклинанията”. Накрая той ги подбужда да изучават вярата: “Бъди прилежен кът оглашението и помни прочетеното”. Всички тези способи служели на оглашените pа очистване на сър­цата им. “Покажи в подвига сърцето си очистено. Очис­ти своя съсъд, 3а да възприеме повече благодат” – насто­ява св. Кирил.

 

Оглашението продължавало от една до три годи­ни. Имало, разбира се и по-особени случаи, когато то­ва време се съкращавало. Първият вселенски събор пос­тановил: “За оглашаването е потребно време и подир кръщението е нужно по-дълго изпитание”.

 

Времето на аскезата продължавало и след Кръще­нието. Това означава, че след като се кръстели хрис­тияните били длъжни да изпълняват Божията воля, както посочихме по-горе. Освен това, ако някой от кръстените паднел в тежки прегрешения, от които ставало очевидно, че вече не е жив член на Църквата, то естествено, той отново попадал в разреда на ог­лашените. Над такива хора не се извършвало отново тайнството Кръщение, но във всеки случай им се налагало отново да преминат през етапа на покаяние­то. Църквата определила четири степени на покая­нието. Към първата се отнасяли “плачещите”, кои­то стоели извън храма и просели за милост христия­ните. Към втората се отнасяли “слушащите”, кои­то оставали на божествената Литургия до четене­то на Писанието и след това излизали от храма, заед­но с оглашените. Към третата степен принадлежа­ли “коленичещите”, които оставали в храма в продължение на цялата Литургия, но стояли на колене. Към четвъртата степен били причислявани “присъства­щите”, които стоели заедно с верните до края на Ли­тургията, но не се причастявали. Накрая, след като преминели последователното през тези степени, те били допускани до пречистите Тайни на тялото и кръвта Христови. Описание на степените стъпка по стъпка четем в правилата на Василий Велики.

 

Волен убиец и покаял се отпосле нека двадесет години бъде без причастие със светите тайни; а тия двадесет години се разделят по следния начин: четири години трябва да плаче, стоейки извън вратите на молитвения храм и молейки влизащите в него верни да се молят за него, като изповядва престъплението си; подир чети­ри години нека бъде приет в числото на слушащите пи­санието и с тях да излиза от църквата в продължение на пет години; седем години да се моли и излиза с припада­щите, а четири години пък да стои само с верните, но без да се удостоява с причастие. Подир като се изпълни всичко това, нека се причасти със светите” (Правила на Василий Велики, 56).

 

Цялата тази последователност се крепи на църковните канони, защото грехът се разглежда като болест и отпадане от общението с Бога. Грехът най-вече и преди всичко е помрачаване на ума, и съответно – по­каянието е лекуване и просветляване на ума. Когато св. Василий Велики определя срок за отлъчване от бо­жественото Причастие, той прави заради лечение­то на падналия в грях човек. Ето защо светителят афористично отбелязва: “Изцелението се определя не от срока, а от начина на покаяние“. Очевидно аскезата е необходима, както преди Кръщението, така и след него.

 

Същото се отнася и за св. Причастие, за приема­нето на св. Тайни. Преди св. Причастие е потребно усилие и духовен подвиг. Св. Николай Кавасила, пояс­нявайки думите на Христос: “Трудете се не за храна тленна, а за храна, която пребъдва до живот вечен и ко­ято ще ви даде Син Човечески” (Йоан 6:27) и тези на апостол Павел: “Който не иска да се труди, не бива и да яде” (2Сол. 3:10), говори за труда, който предшества св. Причастие. Ако заради тленната храна се изисква труд с пот на лицето, колко повече е потребно и за св. Причастие. Освен това, Христос чрез тайнства­та става наш съратник. Съратникът не предлага ръ­ка за помощ на ленивите и унилите, а на тези, които са силни и смели, които са твърди и решителни пред лицето на противника.

 

Христос, насищайки ни, ни помага”. Не на лежащия и отпуснатия подава ръка Съратникът, а на изпълне­ния със сила, на дръзновения и мъжествено противосто­ящия на врага8.

 

Но и след св. Причастие подвигът не трябва да спи­ра, за да се съхрани благодатта на тайнството. Ние се убеждаваме в това, четейки молитвата след св. Причастие. Вярващият се моли Бог да му даде покая­ние, сълзи и сила да остане причастен на Христа.

 

Ти, Който доброволно ми даде Твоята плът да хра­на, бидейки огън и изгаряйки недостойните, да не ме из­гориш, Създателю той, но най-вече проникни в моите членове, във всички стави, в утробата, в сърцето. Изго­ри тръните на всичките ми прегрешения, душата очис­ти, помислите освети, утвърди ставите заедно с кос­тите, просвети петте ми сетива, цял ме прикови кът Твоя страх. Всякога ме покривай, брани и пази от всяко душегубно дело и слово. Очисти и умий, и ме украси, раз­хубави, вразуми и ме просвети. Направи ме свое обита­лище – само на Духа, и да не бъда вече обиталище на гре­ха. Та като от Твой дом, с влизането на Причастието, да бяга от мене като от огън всеки злодей, всяка страст...” (Симеон Метафраст, 3 молитва след св. Причастие).

 

Причастилият се умолява също и Божията майка да се застъпи пред Своя Син, Който да му дари покая­ние и съкрушение на сърцето: “Ти, която си родила ис­тинската Светлина, просвети моите духовни очи на сърцето. Ти, която си родила Извора на безсмъртието, оживотвори мене, умъртвения от греха. Ти, добросърдечна майко на милостивия Бог, помилуй ме, дай ми умиление и съкрушение в сърцето ми, смирение в помислите ми” (5-та молитва след св. Причастие).

 

Така и преди, и след св. Причастие е необходим жи­вот в подвиг, защото благодатта Божия, която идва чрез приобщаването с Тялото и Кръвта Христови, действа в съответствие със състоянието на човека. Ако човекът се намира в състояние на очистване, тя го очиства; ако се намира в състояние на просветле­ние, тя го просветлява; ако се намира в състояние на обожение, тя още повече го обожава. По такъв начин св. Причастие става очистване, просветление и обо­жение. Когато обаче човекът не е в състояние на по­каяние, макар и да се намира на стадия на очистване­то, св. Причастие става за него огън и наказание, дейс­тва за осъждане.

 

В заключение още веднъж ще отбележим, че цяло­то църковно предание потвърждава необходимост­та от съединение на тайнствата и аскезата. Разде­лянето им поражда погрешни представи и настрое­ния в духовния живот, които не съответстват на православната духовност.

 

 

 

 

 

1 ΦΙΛΟΚΛΙΑ των νηπτικον και ασκητικων, τ.22, Θεσσαλονίκη, 1979, σ.276

2Пак там, σ. 278.

3Пак там, σ. 280.

4ЕПЕ, τ. 11, σ. 406

5 Св. Григорий Палама, ЕПЕ, τ. 11, Θεσσαλονίκη, 1986, σ. 444.

6Пак там, σ. 406.

7Пак там, τ. 10, σ. 482

8 Св. Николай Кавасила. Седем слова да живота в Христа, 4, 89.


  

превод: Мариян Стоядинов

Из “Православната духовност”, Праксис, 2005

 

 

Стремейки се към щастие, хората попадат в капана на дявола

Април 27, 2015 in Беседи, Начална страница

Главната причина за възникването на греховните страсти е стремежът на човека към наслаждание – хедонизъм (от ἡδονή). Тъй като всички хора са създадени от Бога за блаженство, всеки човек вътрешно усеща в себе си стремеж към щастие, но често не знае, какво представлява то и къде да го търси. Истинското щастие е вечното блаженство в единство с Бога, което може да бъде дадено на човека само от Господ, тъй като единствено Той е Благ. Да се намери щастие извън Бога е невъзможно. След грехопадението обаче човек не може без Христа, извън Църквата и без многотруден подвиг да се съедини с Него и да се обожи, но стремежът към блаженство е останал и човек се старае да го реализира. Стремейки се към щастие, хората попадат в капана на дявола, който, както в древността на праотците, така и сега на всички хора предлага щастие без Бога във вид на временни удоволствия. Първото такова греховно наслаждение донесъл на хората плодът от дървото за познаване на добро и зло. Впоследствие човек се е научил да използва и себе си и целия обкръжаващ свят за получаване на кратковременни наслаждения, защото вечното блаженство било вече недостъпно. Дяволът предлага на хората мисълта, че щастието се заключава в удоволствието и колкото повече са удоволствията, толкова по-щастлив е животът. Използвайки естествения богоугоден стремеж на човека към Благото, дяволът го извращава, насочва го към лъжливи цели – към земните удоволствия. Така възниква хедонизмът и се появяват миражи на щастливия живот. Обаче греховните удоволствия никога не могат да се сравнят с блаженството в Бога. По същност те са противоположни на истинското блаженство.

 

Блаженството в Бога е вечно и се дарува веднъж завинаги и възраства по мярката на усъвършенстването на човека. Усилва любовта към Бога и дарува вечен живот.

 

Греховното наслаждение е кратковременно, затова се налага греховете да се повтарят много пъти. Наслаждението намалява при всяко повторение на греха, поради което се налага не просто да се повтарят, но постоянно да се увеличава мярата на греховността, за да се преживее отново желаното наслаждение.

 

Друга причина за възникването на греховните страсти е страхът от страданията и смъртта (вж. Евр. 2:14-15). Човек се страхува от болката, за него физическата смърт е страшна – това е естествено, тъй като в дълбината на душата си  хората осъзнават своето предназначение към блаженство и безсмъртие. Но, разбирайки за неизбежността на тлението и смъртта, мнозина вместо подготовка за вечността се опитват да забравят и да изтласкат мисълта за смъртта от своето съзнание чрез земните наслаждения или ежедневната суета. Стремейки се да се избавят от страха от смъртта, хората са готови да се откажат от своята свобода, както казва ап. Павел „от страх пред смъртта през цял живот бяха подложени на робство” (Евр. 2:15). Този, който се стреми към богоугоден живот и се отвращава от греха, бива плашен от дявола с болести и смърт (физическа или социална). Човек се смущава и отстъпва от добродетелния живот, връщайки се в кръговрата на греха. По този начин, богоугодният страх от смъртта се извращава и се превръща в едно от причините за възникването и умножаването на греховните страсти.

 

И така, след прародителителското грехопадение жаждата за наслаждения и стремежът да се избягнат страданията са станали основни мотиви в поведението на човека. Грешникът  се опитва да измами закона на божествената правда и да получи греховно удоволствие, избягвайки страданията. Той играе своеобразна рулетка на удоволствието, надявайки се неизменно, че този път ще му провърви и след греха няма да последва мъка, а дяволът всячески съдейства на това заблуждение. Обаче никой не е способен да отмени закона на Божията правда на земята. Ако човек е съгрешил, той ще страда по мярката на извършения грях или в земния живот или зад предела на смъртта. Страхът от страданията и земните наслаждения – това са морковът и пръчката на дявола, с помощта на които той управлявал цялото човечество в старозаветните времена. Той се ползва от тях и сега. Който не иска да яде неговите „моркови”, получава удари с „камшика” от своя жесток господар, който безжалостно води цялото човечество в своето царство на ада.

 

Из „Основы православной антропологии” М, 2013г.

 

Единственото ново нещо под слънцето

Април 19, 2015 in Беседи, Начална страница

 

Свети Йоан Дамаскин казва, че Христос е „единственото ново нещо под слънцето”. Нека разгледаме два въпроса относно това.

 

Първо, Христос е единственият нов човек в историята след създаването на света. Бог създаде умните духове – ангелите, след това създаде сетивния свят и накрая човекът, който бе венец на цялото творение. Оттогава всичко се повтаря, нищо не е ново. „Единственото ново нещо под слънцето” е Богочовекът Христос, тъй като божествената природа се съедини с човешката и ипостас на човешката природа стана Логоса, второто лице на Света Троица.

 

Вторият момент е, че начинът, по който Христос бе заченат беше нещо ново за човечеството. След падението на Адам и Ева зачеването и раждането на всеки човек е свързано с удоволствието и болката. Всяка жена зачева с удоволствие и ражда с болка и труд, които са резултат от падението.

 

Но зачеването и раждането на Христос преодоля тази връзка между удоволствието и болката. Богородица зачена от Светия Дух без семе и следователно без удоволствие, тя забременя без труд и роди Христос без болка и родилни мъки. Разбира се, по-късно когато беше до Кръста тя вкуси болката, защото не я беше вкусила в раждането. Въпреки това, зачеването и раждането на Христос без мъки и болка е ново нещо, появило се в човечеството.

 

Това ново нещо с двата му конкретни израза може да бъде преживяно и от човек, който е свързан с Христос. Христос е Богочовек, а хората чрез Неговата сила могат да станат богоподобни и да достигнат до обожение, както виждаме в живота на светците. Христос бе заченат без да причинява удоволствие и болка на Богородица и християните чрез свободното взаимодействие с енергията на Христос също могат да преодолеят изкушенията на удоволствието и болката.

 

Ако наблюдавате съвременното общество ще откриете, че по-голяма част от хората живеят под властта на два големи звяра, а именно удоволствието и болката. Под удоволствие се разбира блаженството и целия хедонистичен начин на живот, на който се наслаждава модерния човек. Под болка се разбира болката, болестта и смъртта, от които страдаме.

 

Един учен пише, че психоанализата е плод на Запада в стремежа му да разбере как е възможно човек да изпита удоволствие, щастие и удовлетворение, като в същото време изпитва и болка в живота. Цялостният отговор на този въпрос ни е даден в мъдростта на отците.

 

Когато човека бил създаден от Бога, той е нямал удоволствие и болка, както анализира св. Максим Изповедник, те са резултат от падението. Оттогава съществува връзка между удоволствието и болката. Всяко удоволствие носи болка и опитът на човека да преодолее болката носи нова болка и това се превръща в порочен кръг.

 

Един пример за това е склоността на хората към пристрастяване с вещества-наркотици. Младите хора чувстват болка от ситуацията, с която се сблъскват в тяхната околна среда, те се опитват да я преодолеят чрез временно удоволствие, използвайки пристрастяващи субстанции, но това причинява нова болка, живота им става трагедия и не могат да преодолеят порочния кръг на удоволствието и болката.

 

Отците на Църквата показват пътя, по който можем да преодолеем двойната връзка между удоволствието и болката. Свети Максим Изповедник учи, че човек е изправен пред две изкушения. Едното от тях е принудително, а второто доброволно (първото е болката, а второто е удоволствието-бел. прев.), тъй като никой не иска болестта, болката и смъртта. Ние трябва да се въздържаме от неволното изкушение и да ненавиждаме волното изкушение, но когато то дойде ние трябва да го приемем с вяра и търпение, защото това е начина, по който съзнателното удоволствие се лекува. Доброволното приемане с вяра на принудителната болка лекува съзнателното удоволствие.

 

Ето защо, на празника Благовещение нашата Богородица ни показва, че въплъщението на Христос е начало на божествената икономия, защото Христос е „единственото ново нещо под слънцето”. След въплъщението на Христос няма нищо ново, всичко е старо. Който иска да стане нов трябва да е свързан с Христос, Който „обновява тварите”, защото това е начина да се претворим, да се освободим от порочния кръг на удоволствието и болката и да се обожим.

 

превод от английски

източник: http://www.johnsanidopoulos.com/

 

Болестта на религията и нейното православно лечение (продължение)

Март 2, 2015 in Беседи, В търсене на вярата, Начална страница

 

3. Православието като официална религия на Римската империя.

 

Имайки всичко това предвид, ние разбираме защо Византийската империя се е стремяла да има Православието като своя официална религия и защо тя е положила толкова много усилия да запази православната доктрина непокътната.

 

Защо тя е направила това? Просто, за да запази догмите като догми ли? Или, може би, защото православната доктрина в частност е била условие за лечението на имперските граждани, лечение, което би възстановило социалното здраве в империята чрез персоналното изцеление на всеки един нейн поданик. По-вероятно е второто.

 

Какъв е бил националният химн на Византийската империя? Не е ли бил „Спаси, Господи, Твоите люде, и благослови Твоето наследство; дай победи на императорите над варварите и чрез Твоя Кръст запази Своята държава“?

 

Този химн изразява идеологията – ако можем да я наречем така – на осъществяването на православното учение, вяра и живот в рамките на империята, т.е. на общонародно ниво.

 

Тъй като империята предвидила приноса за обществото и ползата от прилагането на православното терапевтично учение и метод, тя институирала и произвела православната вяра в официална имперска религия, така че държавата се изпълнила с енории, в които свещениците практикували този терапевтичен метод.

 

Така енориите растели с времето в общности от здрави граждани, както растяла и самата империя. Църквата, естествено, не отказвала това, а по-скоро работела в съгласие с държавата.

 

Случило се така, обаче, че тази власт, дадена на Църквата, заедно с църковната административна организация като реквизит, създали проблем с държавните длъжности като необходимо зло. Т.е. много от тези, които ламтели за обществени позиции, се представяли за православни, без да бъдат такива, и така Църквата започнала да се секуларизира.

 

Успоредно с всички тези неща Църквата имала задачата да пази империята от лекарите – шарлатани, т.е. от еретиците. Местните и вселенски събори се грижели стриктно за това.

 

В деянията на Вселенските събори ние намираме фразата: „Угодно беше на Светия Дух и на нас…“. Присъстващите на съборите казвали това, защото те владеели умната молитва, благодарение на която били вътрешно информирани за истинността на формулираните от тях декрети.

 

Днес, обаче, когато практикуването на умната молитва е твърде рядко сред епископите, ако събор от епископи се събереше и те се изправеха на откриването с думите: „О, Царю Небесни, Утешителю, Душе на Истината, Който Си навсякъде и всичко изпълваш…“, щеше ли Светият Дух да ги просветли изцяло? Т.е. просто защото те са канонични епископи, събрали се на събор и произнесли молитвата?

 

Светият Дух не действа по този начин – т.е. при тези условия; други са необходими. Този, който произнася молитвата, трябва вече да владее умната молитва, която да работи в него, за да може сега, когато той участва в събора, Светият Дух да го просветли. Участниците във фалшивите синоди не са имали това молитвено състояние.

 

Епископите от миналото, обаче, са имали този духовен опит и когато те са се събирали като Тяло, те са знаели в сърцата си какво ги информира Светият Дух по определен въпрос. И когато са приемали решения, те са били уверени, че решенията им са истинни, здрави. Защото те били в състояние на просвещение и дори някои от тях били достигнали състояние на прослава, т.е. на обожение.

 

Така ние виждаме, че в древната Църква харизматичният елемент преобладавал (т.е. членовете били ръководени от даровете на Светия Дух), а  институционалните елементи (т.е. техните официалните църковни и административни функции) следвали. Това е напълно ясно в Новия Завет, в древната Църква и при великите Отци от Вселенските събори, от първия Вселенски събор (4 век) до деветия Вселенски събор, който се провел под ръководството на св. Григорий Палама ( четиринадесети век).

 

Този вид свидетелство на Светия Дух в сърцето на вярващия е познат само на тези, при които умната молитва се извършвала в техните сърца.

 

Умната молитва е емпирично потвърждение и уверение, че човешкият ум е излекуван. Подобно лечение е приложимо за всички хора, доколкото духовните предпоставки за терапевтичния метод са налице.

 

С други думи, този метод не е предопределен или създаден само за някои монаси, т.е., за някои хора, носещи раса – но за всички хора. Защото никъде в Свещеното Писание не се прави разграничение между монашеската духовност и духовността на миряните.

 

Свещеното Писание говори само за една духовност. Срещали ли сте някога откъс от Свещеното Писание, който да говори поотделно за духовността на миряните и за духовността на клириците? Няма такова нещо в Свещеното Писание. Духовността в Църквата е една и съща за всички вярващи.

 

Тази християнска духовност по своята същност е изцелителски метод, който е предоставен на всички хора от Христос. Той е предназначен за всички нас. Не само за монасите или за клириците, за образованите или за интелектуалците, защото в него не се съдържа чисто интелектуален елемент. Нито пък борави с външните и видими аспекти на човека, но по-скоро с неговите вътрешни и скрити такива.

 

 

Религията е невробиологична болест, но Православието е нейното лечение

 

Болестта на религията

 

Патриарсите и пророците на Стария Завет, апостолите и пророците на Новия Завет, също и техните наследници, са напълно наясно за болестта на религията и за Лекаря, Който я лекува: това е Господ (Яхве) на Славата. Той е Лекар на нашите души и тела. Господ е излекувал тази болест в своите приятели и верни последователи преди Своето въплъщение и продължава, като Богочовек, да я лекува и днес.

 

Въпросната болест се състои в късо съединение между духа в сърцето на човека (т.е., според Отците, неговата умна енергия) и неговия ум.

 

В своето нормално състояние енергията на ума извършва кръгообразно движение, като  манивела, извършвайки молитва вътре в сърцето.

 

В нейното болестно състояние умната енергия не се движи кръгово. Вместо това, разгърната и вкоренена в сърцето, тя засяда в мозъка и причинява късо съединение между ума и сърцето. Така понятията на разсъдъка, които са извлечени от обкръжаващия свят, стават понятия на енергията на ума , която през цялото време е вкоренена в сърцето. По този начин страдащият става роб на обкръжаващото. Като такъв той бърка представите, които идват от неговото обкръжение със своя Бог или богове.

 

Под термина религия ние разбираме всяко „изравняване“ на Нетварното  с тварното, и особено всяко „изравняване на представите“ за Нетварното с понятията и думите на човешката мисъл, което е и основата на идолопоклонството.

 

Тези понятия и думи могат да бъдат обикновени понятия и думи, или да включват изобразявания чрез статуи и образи, в рамките и извън предполагаем  божествено вдъхновен текст.

 

С други думи, изравняването на понятията за Бог и думите от Свещеното Писание с Нетварното също принадлежи на идолопоклонството, и е основа на всички ереси от миналото до днес.

 

В терапевтичната традиция на Стария и Новия Завет се употребяват подходящи понятия и думи като средство по време на очистването и просветлението на нашите сърца; те стават излишни по време на прославата, когато неописуемата, неразбираема и нетварна Божия слава, която изпълва всички създадени неща, се разкрива в Тялото на Христос.

 

След прославата, понятията и думите на умната молитва се завръщат в сърцето. Преживял прослава, човек се уверява, че няма подобие между тварното и Нетварното, и че е невъзможно да се изрази Бог и дори още по-невъзможно да се разбере.

 

Основата на ересите на Ватикана и на протестантите е, че те следват бл. Августин, който приема разкрилата се Слава на Бог в Стария и Новия Завет за нещо, което е „създадено“, което идва и си отива.

 

Не само това, но, което е по-лошо, той приема също, заедно с другите неща, че Ангелът на Великия Съвет и Неговата Слава са създания, които имат начало и край, приведени от Бог от нищото към съществуване, за да бъдат видени и чути, и които ще се върнат отново към несъществуващото, когато техните мисии се осъществят.

 

За да може, обаче, човек да има правилна насока в лечението на енергията на ума, той трябва да има като свой ръководител опита на някого, който е бил обожен и който свидетелствува за определени аксиоми: че между нетварния Бог и Неговите нетварни енергии, от една страна, и Неговото творение, от друга страна, няма подобие, и че е „невъзможно да се изрази Бог и дори още по-невъзможно да се разбере“ (св.Григорий Богослов).

 

Само на основата на тези догми е възможно да се избегне пагубното положение да се приеме дявола за водач посредством самозвани богослови, които спекулират относно Бог и божествените неща.

 

В своето естествено състояние, енергията на ума  регулира страстите – тези на глад, жажда, сън, инстинктът за самосъхранение (т.е. страхът от смърт) – така че те са непорочни.

 

В нездравото състояние на умната енергия, страстите стават осъдителни. Това, в комбинация с необузданото въображение, създават магическа религия за подчиняване на елементите на природата или за спасение на душата от материята до състояние на щастие и блаженство на тялото и душата.

 

Вярата, според Свещеното Писание, е сътрудничество със Светия Дух, Който инициира лечението от болестта на егоистичната любов в сърцето и нейната трансформация в любов, която „не търси своето“.

 

Това лечение завършва с прослава (обожение) и съставлява квинтесенцията на Православната Католическа Църква, която по този начин заменя идолопоклонството като ядро на елинската цивилизация от времето на Римската империя.

 

Ние трябва да имаме ясна представа за контекста, в който Църквата и държавата заедно виждали приноса на онези, които били обожени, за лечението на болестта на религията – лечение, което разрушава човешката индивидуалност  посредством търсенето на блаженство тук и отвъд гроба – за да можем да разберем причината, поради която Римската империя включила Православната Църква в своето законодателство.

 

Нито Църквата, нито държавата виждали църковната мисия като обикновено опрощение на греховете на вярващите с цел тяхното влизане в Рая след смъртта им. Това би било все едно докторите да простят болестта на хората, така че те евентуално да бъдат излекувани след като умрат.

 

Църквата и държавата знаели добре, че опрощението на греховете било само началото на лечението на болестта на човечеството, която е преследването на щастието.

 

Лечението започвало с очистването на сърцето и достигало до неговото възстановяване в нормалното му състояние на просвещение; и целият човек бил довеждан до съвършенство в свръхестественото състояние на прослава; т.е. на обожение.

 

Резултатът от това лечение и усъвършенстване до перфектност била не само подходящата подготовка за живот след смъртта на тялото, но също и трансформацията на обществото, тук и сега, от група егоистични и егоцентрични индивиди в общност от хора с безкористна любов, „която не търси своето“.

 

превод от английски: Свилен Хаджиев

 

източник: http://www.oodegr.co/english/

 

 

Болестта на религията и нейното православно лечение

Февруари 23, 2015 in В търсене на вярата, Начална страница

1. Православието не е религия.

 

Мнозина считат, че Православието е една от многото религии и че то е ангажирано главно с това да подготви членовете на Църквата за живота след смъртта, т.е. да осигури на всеки православен християнин място в рая.

 

Така тяхното мнение е, че православното учение предлага допълнителна гаранция (защото е православно) и че ако някой не вярва в православната доктрина, това ще послужи като още една причина той да отиде в ада – отделно от факта, че неговите лични грехове по всяка вероятност ще го пратят там.

 

Всички православни християни, които вярват, че това е Православието, го свързват изключително с бъдещия живот. Тези хора не правят много в този живот, а по-скоро чакат да умрат, за да отидат в рая, тъй като, когато са били живи, те са били православни християни.

 

Друга част от православните са активни в Църквата, интересувайки се не толкова от бъдещия живот, а най-вече от сегашния. С други думи това, което ги интересува, е как Православието ще им помогне да живеят добре в този живот. Тези православни християни се молят на Бог, търсят свещениците, за да четат молитви за тях, за освещаване на вода, за молебни канони, за помазване с миро и т.н., като всичко това е с цел Бог да им помогне да имат приятен живот, да не се разболяват, да отгледат безпроблемно децата си, да осигурят добра зестра и добри съпрузи за дъщерите си, синовете им да си намерят красиви момичета с богати зестри и да се оженят за тях, работата им да върви добре и дори Той да им помогне с техните акции и бизнес дела. Виждаме, че тези християни не се различават значително от вярващите от други религии, които също, до голяма степен, правят същите неща.

 

Така от по-горе изложеното е видно, че Православието има две общи черти с всички останали вярвания.

 

Първо, то подготвя вярващите за живот след смъртта, така че те да могат да отидат в рая, такъв, какъвто всеки един си го представя.

 

Второ, то гарантира, че през този живот християните няма да преминат през печал, тревоги, бедствия, болести, войни и др. – т.е. Бог се грижи за всичко, свързано с техните нужди и желания. Очевидно е, че за християните от втората група религията играе главна роля в този живот и особено в техния всекидневен живот.

 

 

 

Дълбоко в себе си, обаче, кой от всички тези по-горе споменати християни се интересува дали Бог съществува или не? Кой от тях Го търси с цялото си сърце и душа? За такива хора дали Бог съществува или не не е въпрос на разискване, защото просто би било по-добре ако Той съществува, така че да можем да Го призоваваме и да Го молим да задоволи нашите нужди, за да може нашите работи да вървят добре и да имаме щастие в този живот.

 

Така ние виждаме, че човек е твърде склонен да желае Бог да съществува и да вярва в това, защото съществуването на Бог е човешка нужда, от тази гледна точка, че Той може да осигури за човека всички тези неща, които споменахме. В такъв случай, след като човек се нуждае от съществуването на Бог, ergo, Бог съществува.

 

Ако човек нямаше нужда от Бог и можеше сам да си осигури нужното за преживяване в този живот по някакъв друг начин, тогава никой не би могъл да каже колко хора щяха да вярват в Него. Случаят е най-често такъв, дори и в Гърция.

 

И така виждаме как много хора, които преди това не са имали отношение към религията, стават религиозни към края на живота си, може би след като са били уплашени от някакво събитие. Те не могат да живеят повече без да призовават някакъв Бог, който да им помогне – т.е. вършат това от чисто суеверие. По тази причина човешката природа помага на хората да станат религиозни. Това не важи само за православното християнство, а за вярващите от всички религии. Човешката природа е еднаква навсякъде. Това е човекът след неговото падение – със затъмнена природа или дори противно на природата – склонен към суеверие.

 

И сега се изправяме пред въпроса: Къде свършва суеверието и започва истинската вяра?

 

Отците на Църквата имат ясна позиция и учение по този въпрос.

 

Човек, който следва (или по-скоро вярва, че следва) учението на Христос и просто ходи на църква всяка неделя, причестява се през точно определени интервали и вика свещеник за водосвет, елеосвещение и т.н., без да изследва тези неща в по-голяма дълбочине, оставяйки в буквата на закона, а не в неговия дух – дали такъв човек се възползва по някакъв определен начин от Православието? А другият, който се моли изключително за живот след смъртта, за себе си и за другите, бивайки напълно чужд за този живот – има ли полза той по някакъв начин от Православието?

 

Първата тенденция се олицетворява от енорийския свещеник и тези, събрани около него със споменатия по-горе дух, а втората – от манастирския старец (най-често архимандрит), който е пенсиониран и очаква смъртта, с няколко монаси, събрани около него.

 

Доколкото тези две тенденции не са насочени към очистване и просветление, от гледна точка на Отците на Църквата, те грешат в това, към което се стремят. От друга страна, ако те търсят очистването, просветлението и осъществяването на православния светоотечески аскетически метод за придобиване на умната молитва, дотолкова при тях нещата са поставени на правилна основа.

 

Тези две тенденции клонят към противоположни крайности. Те нямат обща ос. А общата ос, която поддържа Православието и го крепи в неговата цялост, по всички въпроси, които го засягат и поставяща всичко на вярната основа, това е остта: очистване – просветление – обожение.

 

Отците не се интересуват само от това какво ще стане с човека след неговата смърт; основен интерес за тях е какъв ще стане човек в този живот.

 

След смъртта няма лечение на ума, така че изцелението трябва да започне в този живот, защото „в ада няма покаяние “. Ето защо православната теология не е надсветска, насочена към бъдещето или есхатологична, но напълно насочена към този свят. Защото Православието се грижи за човека в този свят, в този живот, не след смъртта.

 

Защо са необходими очистването и просветлението? За да отиде човек в рая и да избегне отиването в ада ли? Затова ли се нуждаем ние от тях? В какво се състоят очистването и просветлението и защо православните се стремят към тях?

 

За да можем да открием истинската причина и да отговорим на този въпрос, ние трябва да владеем основния ключ, а именно, че от гледна точка на православната теология всички хора по света имат един и същ край. Дали човек е православен, будист, хиндуист, агностик или атеист, или какъвто още може да бъде (т.е. всеки човек на земята), на него му е отредено да види Божията Слава. Той ще я види при края на човечеството, по време на Второто Христово Пришествие. Всички хора ще видят Славата (Несътворената Светлина) на Бог и от тази гледна точка те имат един и същи край.

 

Всеки, разбира се, ще види Славата на Бог, но с една разлика: спасените ще я видят като най-сладката и никога незалязваща Светлина, докато за осъдените тя ще бъде всепоглъщащ огън, който ще ги изгаря.

 

Това, че ние ще видим Славата на Бог е истинен и очакван факт. Виждането на Бога – Неговата Слава, Неговата Светлина – е нещо, което ще се случи независимо дали го желаем или не. Преживяването на тази Светлина, обаче, ще бъде различно при отделните хора.

 

Следователно задачата на Църквата и на клира не е да ни помогнат да видим тази Слава, защото това ще се случи по един или друг начин. Делото на Църквата е фокусирано върху това как всеки човек ще види Бога, а не дали ще Го види изобщо.

 

С други думи, задачата на Църквата е да оповести на хората, че има истинен Бог, че Той се разкрива или като Светлина, или като всепоглъщащ огън и че всички хора ще видят Бог при Второто Пришествие Христово. Църквата трябва да подготви своите членове, така че те да могат да видят Бог не като огън, а като Светлина.

 

Тази подготовка на членовете на Църквата, а също и на всички хора, които искат да видят Бог като Светлина, е всъщност терапевтично лечение, което трябва да започне и да завърши през този живот. Терапията трябва да се извършва и да приключи в този живот, защото след смъртта няма покаяние.

 

Това терапевтично лечение е същността и главното съдържание на православната традиция, както и основна грижа на Православната Църква. То е съставено от следните три стадия на духовно израстване: очистване от страстите, просветление от благодатта на Светия Дух и обожение, отново от благодатта на Светия Дух.

 

Факт е също така, че ако някой да не може да достигне поне до стадия на частично просветление в този живот, то той ще бъде неспособен да види Бог като Светлина както в този живот, така и в следващия. Следователно ясно е, че Отците на Църквата са загрижени за това какъв е човекът днес, в този момент. И нуждаещият се от изцеление е всеки човек, който е отговорен пред Бог да започне това дело днес, в този живот, защото само в този живот той може да направи това; не след смъртта. Този човек сам ще реши дали ще следва пътя на изцеление или не.

 

Господ е казал: „Аз съм пътят“. Път към какво? Не само към следващия живот. Христос е най-вече Път в този живот. Христос е Път към Неговия Отец и към нашия Отец. Христос се открива на човека първо в този живот и му показва пътя към  Бога.

 

Този път е Самият Христос.

 

Въпросът сега е: дали религията се приравнява с учение за безсмъртието на душата, а също и с учение за съществуването на Бог с оглед на бъдещия живот? Също така, приравнява ли се тя с победата на пълната справедливост? Тоест: дали се нуждаем от религия, защото трябва да има справедлив Бог, Който ще произнесе крайната присъда за всички хора, така че неправедните да бъдат наказани в ада, а праведните (добрите деца) да бъдат възнаградени в рая?

 

Ако отговорът е да, добре тогава, религията трябва да съществува, най-напред, за да може справедливостта в края на краищата да надделее и след това, за да може човешкото желание за блаженство да не остане неизпълнено. Възможно ли е, с други думи, доброто дете да не живее блажен живот след смъртта? Не, не е възможно! И нека кажем, че то е било онеправдано в този живот. С други думи, възможно ли е всички тези онеправдани хора, т.е. добрите деца, да не бъдат реабилитирани в бъдещия живот? Това не е възможно! И не трябва ли те да водят спокоен живот там, блажен живот? Разбира се, трябва! Но за да се случи всичко това първо трябва да има живот след смъртта, а също и добър и справедлив Бог, Който да отсъди справедливо. Така ли е или не? Според разбиранията на Средните векове, т.е. според западната теология, трябва да има такъв Бог.

 

Но ето че идва модерната психология и буквално взривява всички тези разбирания. Тя ни казва, че тези възприятия са психологически: човекът има вътре в себе си чувство за справедливост, което изисква лошите деца да бъдат наказвани, а добрите – награждавани. И тъй като възнаграждението не се случва в този живот, човешкото въображение развива идеята, че тези неща трябва да се изпълнят в другия живот, поради което слабият човек, както и този, който дълбоко и искрено обича справедливостта, стават религиозни и вярват в догмите на религията, която изповядват.

 

С други думи, човек вярва, защото доктрината, която той следва, служи на неговите психологически нужди за осъществяване на справедливост. Тази причина   няма философски, т.е. метафизически, основи, а само психологически такива.

 

От горепосоченото наистина е вярно, че ако справедливостта и блаженството трябва някога да възтържествуват за добрите хора, то това трябва да се случи в този живот. Това е така, защото тези хора не знаят дали ще имат друг живот, тъй като аргументите за съществуването на друг живот, които ние споменахме, са чисто психологически, а не научни – т.е. не са аргументи, основани на опита и на научния метод.

 

Следователно тези хора вярват в живот след смъртта просто защото те искат това. Това е причината същността на тяхната религия да се изразява във вярата в съществуването на друг живот, където несправедливостта ще бъде наказана, а справедливостта – възнаградена. Затова и именно трезвите хора днес в Европа и Америка вече не приемат тези основи на религията и са доведени до агностицизъм, докато подобните на тях хора от Източна Европа са тласнати към атеизъм.

 

В последните години, обаче, се вижда, че много комунисти са изоставили грубия атеизъм на миналото и са станали агностици. В това отношение те наподобяват агностиците от Европа и Америка. От друга страна, има хора от комунистическите страни и Америка, които ходят на църква и продължават да вярват в живот след смъртта, защото, както ние споменахме, те искат да вярват, без да имат научни аргументи в подкрепа на тяхната вяра. Такава е ситуацията като цяло.

 

Сега, обаче, каква е православната позиция относно всички тези въпроси?

 

 

 

2. Метафизичната концепция на религията.

 

Православието на първо място е загрижено за този живот, за живота тук и сега. Отците акцентират на това, че „няма покаяние след смъртта“. Модерните гръцки богослови, обаче, следвайки техния учител Адамантиос Кораис имат метафизично разбиране по тази тема и са копирали методологията на Римската Църква и на протестантството по въпросите за религията.

 

По времето, когато тези хора са отишли да учат богословие в Европа и Русия, а също и в Америка след войната, големият конфликт е бил вече започнал години по-рано, конфликт между емпириците, от една страна, които са наследници на Просвещението, на Френската революция от 1789г., и на метафизиците, от друга страна.

 

Основното различие между емпириците и метафизиците е, че същността на емпиричния подход е наблюдението, докато за метафизиката това е философската спекулация.

 

По това време всички религиозни хора били последователи на метафизиката – и бяха такива дори до скоро – докато всички емпирици били агностици, и някои от тях – атеисти. Защо? Защото същността на емпиричния подход не е дори философия. Несъмнено, той е представян като емпирична философия, като философия на емпириците. Те надделяли над метафизиците в Америка и осъществили велико дело за Православито. Те опустошавали, обаче, модерната гръцка теология.

 

В днешни дни в Гърция всички марксисти са емпирици, без да бъдат наясно с това, разбира се. Това е така, защото гръцките марксистки идеолози не знаят какво е фамилното дърво на марксизма, както знаят това техните двойници в Европа и Америка; затова тук те просто са си научили уроците механично, наизуст, както свидетелите на Йехова.

 

Аз вярвам, че това е голяма трагедия – не Есхилова, а срамна такава – това, че няма интелектуално силни марксисти в Гърция. Разбира се, това е добре за полицията и за дясното политическо крило, както и за модерните гръцки богослови, но това е нещастие от гледна точка на търсенето на истината. Защото марксизмът започва на емпирична основа и завършва там, където завършва.

 

Основите на марксизма и основите на патристичното богословие, от научна гледна точка, са едни и същи: по такъв начин между тях – марксистите и патристичните богослови – може да се стигне до разбиране.

 

Марксизмът, обаче, влезе в разрез с религията…

 

Да, но с коя религия? Не с Откровението, а по-скоро с религията, която се приравнява с метафизиката. И един от тези метафизици, който изцяло приравни елинизма с метафизиката беше Адамантиос Кораис.

 

Същественото различие между емпириците и метафизиците е, че основната черта на метафизика е неговата склонност да оеднаквява реалността с нещо, което му изглежда логически сигурно. Разбира се, човек може да има логическа увереност за нещо по логически причини. Но тъй като това не е обект на емпирична проверка и на емпирично потвърждение, как може той да бъде сигурен за това, което си мисли и логически заключава? Защото това е една обикновена мисъл? Но как може човек да приравни своята мисъл със сигурността? Метафизикът прави това, докато емпирикът приема и класифицира в групи само каквото забелязва чрез емпирично наблюдение.

 

В рамките на това калвинистите срещат известни трудности, заедно с папистите. Лутераните, обаче, живеят изцяло в друг свят по отношение на тези въпроси.

 

Сега, когато става въпрос за атеиста, защо той не вярва? Защото той няма дара на Светия Дух, дара на вътрешната вяра. Колкото до тези, които казват, че вярват, наистина ли те са вярващи? Не всички; например калвинистите, които често казват, че вярват, защото са предопределени [да вярват]. По този начин, обаче, те вървят по анти-научна пътека, такава, която не е поддържана от никаква емпирична реалност. Нито пък имат метафизична поддръжка за това, в което вярват. Те, разбира се, са наясно с това, защото са интелектуалци и знаят как стоят нещата, но продължават да постъпват по този начин.

 

Това е причината за наблюдаваното бягство на калвинистите и лутераните в екзистенциализма. Същото нещо се случва и с американските протестанти, които прибавят още и емоционалност към горното. Те са много емоционални – както в тяхното богослужение, така и в поведението си.

 

(следва)

 

превод от английски: Свилен Хаджиев

 

 

източник: http://www.oodegr.co/english/

 

 

 

Некосмичното измерение на човека

Февруари 16, 2015 in В търсене на вярата, Начална страница

 

Изкарвайки себе си от природния контекст, човекът може да осъзнае своето поведение в съвършено различна координатна система. Ако човекът е част от природата, той не може да оценява поведение си по други критерии, освен природните. Но природните феномени не подлежат на нравствен съд. Персийските царе – Кир, който отмъстил на реката, която завлякла неговия кон и Ксеркс, заповядал да бичуват морето, което развалило неговите планове –  са предмет на насмешки даже и в предхристиянско време. Не можем да се възмущаваме от поведението на реките или животните. И ако сме логични то не трябва да се възмущаваме и от поведението на престъпника. За да оправдаем прилагането на нравствени критерии във възприятието на човешките действия, философията е длъжна да осъзнае радикалната разлика на човека от природата. Осъзнавайки своята извънприродност, човекът е придобил право да се ползва от два различни езика: той може да описва природните явления на не антропоморфен език, не преписвайки на камъните и звездите човешки страсти. Но и себе си човек могъл да осъзнае и оцени по извънприродни критерии.  Но тъй като „ние живеем в този свят като посланици на безименна държава” (Александър Галич), не си струва да придаваме твърде голямо значение на обстоятелството, че природата е неподвластна на нравствените закони. Човекът е извънприроден, затова е оценяван по неприродни, нравствени критерии.

 

Така се е родило това кантовско доказателство за битието на Бога, заради което Иван Бездомни искал да изпрати философа в Соловецкия лагер за три години. Първият тезис на Кант е: всичко в света е подчинено на закона на причинността. Всички събития в света са съединени с причинно-следствени връзки, и нищо в него не се случва без съответните причини, предизвикващи с необходимост своите следствия в битието. Вторият тезис: ако човек също е подчинен на този закон, то тогава той не може да носи нравствена отговорност за своите постъпки. Третият тезис: ако утвърждаваме нравствената отговорност на човека, ние сме длъжни да постулираме неговата свобода. Извод: следователно, човек, живеейки в света, не се подчинява на основния закон на мирозданието. Значи човек е неотмирен, т. е. обладава статус на екстериториалност. Нищо в света не може да действа свободно, а човекът – може. Излиза, че човек е нещо повече от света. По този начин, в човешкия нравствено-свободен опит прониква друго измерение на битието, битие, което не е ограничено от пространството, времето, детерминизма и надарено със свобода, нравственост и разум. Това битие на езика на философията се нарича Бог. Човекът е свободен – значи е по-богато битие от света на причинността; човек е свободен – значи е „морално необходимо да признаем Божието битие” (И. Кант)…

 

Работата е в това (това е прекрасно е показано от Кант), че в природата няма и не може да съществува категорията „дълг”. „Невъзможно е в природата нещо да съществува иначе от своето действително съществуване. Повече от това, ако имаме предвид само естествения ход на събитията, то дължимото няма никакъв смисъл. Ние даже не можем да попитаме, какво е длъжно да стане в природата, точно така не можем да питаме, какви свойства трябва да притежава кръга; можем само да питаме, какво става в природата или какви свойства притежава кръга”.

 

На човека можем да кажем: „Ти си такъв, но си длъжен да си друг.” А в природните феномени не може да има такова разстояние между това, което е, и това, което е длъжно да бъде. Не съдят луната за това, че не се вижда през деня. Не съдят слънцето за това, че понякога се затъмнява. Не награждават Волга „за самоотвержения труд в годините на войната”. Не наказват сибирските реки за това, че текат в Ледовития океан вместо да проявят „интернационализъм” да свият на юг и да оросят с водите си пустините на Средна Азия.

 

Ако човекът е изключително част от „природата”, то и човешкото поведение не може да се описва в категорията „дълг”. Каквото и да би сторил човек – реакцията може да е само една: „така е станало” иначе просто не би могло да бъде. И не може да се вини този, чиято човечност се е „затъмнила” в някой ден, най-важния за него и неговите ближни. Не е логично и да се награждава със съответния медал добре възпитан и генетически благополучен младеж за смелостта, проявена при пожар.

 

Ако в природата „дължимо” е това, което не е свободно, това, което по необходимост е длъжно да се случи при наличието на съответстващите причини, то в областта на нравствеността „длъжно” е това, което се избира и достига със свободно усилие, това, което не е принудено.

 

Тези два „дълга” не се сливат само в случая, ако ние не считаме човека за частна форма на проявление на всемирните закони…

 

И отново виждаме, че неоезичеството отхвърля този християнски дар. То се опитва да описва човека на не хуманитарен език, на езика на „физиката” (природата). За теософите даже думата „воля” означава само „ импулс на притегляне или отхвърляне, породен от биполярността на елементите”. Токът, протичащ между биполярните елементи на автомобилния акумулатор, привлича мушицата, летяща към фаровете. И хората също просто трябва да се научат да измерват „енергетиката” на своята „аура”. Тогава в рамките на „философията на космизма” човешките чувства могат да бъдат измервани във волтове и ампери…

 

Християнството не е изгубило чувството на изумление пред човешкия феномен: „Човекът по себе си представлява по-голямо чудо от всяко чудо, извършвано от човека” (бл. Августин. За Града Божий 10, 12).

 

Из “Дары и анафемы” Москва, 2003г.

 

 

 

Светите Трима Светители – небесни покровители на богословската наука и висшите православни духовни школи

Януари 30, 2015 in Беседи

 

Православната църква е отредила от векове да се чества заедно в един и същи празничен ден (30 януари) паметта на Светите трима светители св.Василий Велики (ок.330-379), св. Григорий Богослов (329-390) и св.Йоан Златоуст (354-407) и така да се отдава тържествено и съборно почит на тяхното просветителско и учителско дело. Тези велики йерарси на Църквата в Православната традиция се почитат и възпяват като “вселенски учители” и “стълбове на богословието”, които със своето превъзходно богословско учение и безукорен християнски живот са просветили духовно Вселената с божествените истина на Христовото Евангелие, а с богоозарената си мисъл са разкрили в пълнота тайната на Пресвета Троица. Придобили блясъка на истината от “Трисолнечното Божество” и озарили с лъчите на нейната божествена светлина Вселената тримата йерарси са наистина велико и непомръкващо “тризвездие” на духовния небосклон на Христовата църква.

 

Ако се вгледаме в духовното наследство и се опитаме да обозрем мислено богословското творчество на тримата светители ще установим, че всеки един от тях е допринесъл в преголяма степен за утвърждаването на чистотата на догматическото учение на Вселенската църква. В смутни за нея времена всеки от тримата свети отци се е подвизавал твърдо и самоотвержено за преодоляване и оборване на заблудите на еретически учения и разколи, смущавали Христовото общество чрез стихиите на света или човешкото мъдруване.

 

Борбата на св. Василий като епископ на Кесария Кападокийска срещу заблудите на евномианите и арианите и срещу схизмите в неговия диоцез и проповедите на св. Григорий Богослов срещу ариани и духоборци в Константинопол остават ненадминат пример за духовна вярност към чистотата на Православното учение на Църквата и образец за архипастирско служение за нейното единство.  Богословските съчинения на двамата кападокийски отци – “За Светия Дух” на св.Василий Велики и знаменитите “Пет богословски слова” на св. Григорий,  остават като ненадминати шедьоври на догматическото учение и класически извори на Православното църковно предание.

 

С превъзходните си екзегетически беседи и тълкувания на библейските текстове от Стария и Новия Завет тримата светители са допринесли твърде много и в необозрима степен за вникването в дълбините на духовния смисъл на Свещеното Писание. Беседите върху “Шестоднева” на св. Василий и тълкуванията на св.Йоан Златоуст върху старозаветните и новозаветните книги на Свещеното Писание остават и до днес основополагащ извор за библейското и систематическото богословие на нашата Църква. Тримата църковни йерарси разкриват в своето богословие дълбоките тайни на Бога и човека, Домостроителния Божий план за сътворението на света и спасението на човека, Тайната на Боговъплъщението и Христовото възкресение. С нравоучителните си беседи и нравствени правила споменатите църковни учители са разкрили и оградили чистотата на християнската нравственост и са посочили здравия и верен път за духовното подвижничество в добродетелите; устроили са правилата за служение на свещенството и устава на монашеския живот. Устроили са чинопоследованията на светата Божествена литургия на Православната църква като са вплели в превъзходните си текстове цялото и духовно и богословско богатство. Придобили лична святост и преизобилна благодат като учители и епископи на Църквата светите трима светители оставят незалязваща светла диря в живота на Църквата и със своя духовен подвиг остават светъл пример за всеки вярващ в Христа и служител на Църквата.

 

Ето защо в по-ново време Православната традиция на тяхната съвместна почит прераства и в съвместно решение на поместните православни църкви денят на Тримата светители в църковния календар (30 януари) да се чества като празник на висшите православни богословски училища, а тримата йерарси – св.Василий Велики, св. Григорий Богослов и св. Йоан Златоуст, да бъдат почитани като небесни закрилници и духовни покровители на всички православни духовни школи. Тази традиция се утвърждава през 30-те години на ХХ век, когато след Първия световен конгрес на висшите православни богословски школи в Атина (1936) е решено за патронен празник на духовните училища, институти и Богословски факултети да се възприеме и чества денят на Светите Трима Светители. В това решение прозира и един стремеж да се съгласуват и координират богословските изследвания и да се споделят достигнатите научни резултати и духовни плодове в различните православни центрове на висшата богословска наука в съвременния свят. Не на последно място причината е и в това, че след Болшевишката революция в Русия са закрити четирите големи Духовни академии в Москва, Санкт Петербург, Киев и Казан и всички духовни семинарии, а академичните традиции на православната богословска наука от края на ХІХ и началото на ХХ век са прекъснати. Представителите на тези православни духовни школи са изгонени или емигрират от Русия и преместват центровете на своя научно-академичен и духовно-интелектуален живот в Западна Европа – в Париж, Берлин и Прага; в Балканските страни – в София и Белград, а по-късно и в Северна Америка. За около три десетилетия в Съветска Русия е прекъсната традицията на висшето академично обучение по богословие и Православната църква възстановява две от своите Духовни академии, и то в силно ограничен мащаб, чак след Втората световна война през 1946 година.

 

При тези обстоятелства във времето между двете световни войни инициативата за Всеправославно честване на Светите трима светители като патрони и духовни покровители на Православното богословие и висшите духовни школи има функцията и значението да обединява духовно научните търсения в различните богословски центрове, да съхранява традиционния светоотечески дух на Православното богословие и неговата неразривна връзка с Църквата, които най-ярко се манифестират в личността и делото на великите църковни учители св.Василий Велики, св. Григорий Богослов и св.Йоан Златоуст. По времето на дълбоката следвоенна духовна криза и пред лицето на новите предизвикателства на съвременния свят нараства необходимостта от общо свидетелство на Православната църква, в което да се включат духовните и интелектуални сили на всички богословски школи на поместните църкви. Това съвместно или съборно свидетелство за Христовата истина и Православието се ориентира все по-отчетливо към духа на възраждащия интерес към дълбоките светоотечески традиции и т.нар. “неопатристически синтез” и освобождаване от “псевдоморфозата” на православното академично богословие, формулирани от прот. Георгий Флоровски. В подобна насока работят, както представителите на руското богословие, така и все повече през ХХ век водещите представители на съвременното гръцко православно богословие. След закриването на Духовните академии в Русия водещи представители на руското богословие се групират около Руския православен богословски институт “Свети Сергий” в Париж и около руското религиозно-философско списание “Путь” (1923-1939), което е закрито от нацистите след превземането на Париж. Богословската периодика (сп.”Православна мисъл”) на института “Св. Сергий” по това време е едно от водещите издания в очертаното неопатристично направление през периода след Втората световна война. Тук големи православни богослови като Владимир Лоски, Георги Флоровски, архим. Киприан Керн, Павел Евдокимов, Йоан Майендорф, прот. Николай Афанасиев и други задълбочават богословските проучвания върху неизследвани извори на патристичното и византийското богословие и концентрират интересите си предимно върху духовното наследство на исихазма и богословието на Св. Григорий Палама. Постепенно през втората половина на ХХ век и в руските авторитетни богословски издания на Московската патриаршия започват да се превеждат и публикуват трудовете на тези руски богослови, които творят в емиграция, и да се възприема тяхното творчество като израз на духа на Православното предание на Църквата и плод на усилията на съвременната наука да изрази Православието като вселенска и универсална истина на Христовата църква.

 

След 1991 г. в Русия отново активно се възстановява живота на висшите богословски школи и се активизира дейността на Духовните академии и на нови православни институти. Пример за това е работата на нови висши академични институции като “Свято-Тихоновския Православен богословски институт” в Москва и много други духовно-просветни учреждения на Руската църква. Обновлението на православната богословска наука и изграждането на съвременното православно богословско обучение днес се извършват изцяло в контекста на възприемането на достиженията на големите православни духовници и богослови от ХХ век. Така традициите на руското православно богословие и неговите научни постижения, някога пренесени на Запад и съхранени там в църковните школи на православната диаспора, отново се завръщат в своята родина и въздействат плодотворно на обновлението на духовния живот и просветното дело на Църквата.

 

Този процес се засилва особено много и в богословските школи на поместните православни църкви на страните от Източна Европа след края на комунистическия период, когато започнаха да се преоткриват отново духовните корени на Православното учение на Църквата и да се усвояват активно достиженията на съвременната православна богословска наука. Последното десетилетие на ХХ век и началото на ХХ век за нашите страни е време на кардинални промени и период на възстановена духовна и академична свобода за ново развитие на богословието и нови възможности за обновяващо се свидетелство за Христовите евангелски истини в условията на днешния ден. Затова и днес под духовната егида и небесния покров на Светите трима светители – св. Василий Велики, св. Григорий Богослов и св. Йоан Златоуст, духовници и богослови от Православните висши църковни школи и академични институции  в целия православен свят както от православните поместни църкви и страни, така и от православната диаспора, полагат усилия за продължаване на традициите на светоотеческото богословие на Църквата и търсят духовна подкрепа и благословение от “вселенските учители” на Православието и “стълбовете” на неговата истина.

 

Преподобни Максим Изповедник – велик подвижник и учител на Православието

Януари 21, 2015 in Беседи, Начална страница

 

На 21 януари Православната църква чества тържествено паметта и възпоменава делото на великия подвижник за Христовата истина и защитник на чистотата на православната вяра преподобни Максим Изповедник (ок. 580-662г. сл. Хр.). Този свети отец е един от най-големите и почитани църковни учители на Православието, проявил се като смел и непоколебим защитник на чистотата на вярата в Нашия Спасител и Господ Иисус Христос, засвидетелствал и запечатал верността си към Него с мъченическия подвиг на изповедничеството.

Дълбоко ерудиран и проникнат от духа на светоотеческото богословие, познаващ отлично богатото съдържание на Христовото учение, духовното наследство и дълбоките корени на Църковното предание, св. Максим се проявил в едно смутно за Църквата време на заблуди и богословски спорове като плодовит християнски мислител и авторитетен учител на истините на вярата.

В историята на Църквата от епохата на Веленските събори и развитието на Православното догматическо учение по време на христологическите спорове през VІІ в. преп. Максим Изповедник се откроява като най-авторитетния богослов и учител, който се изправя смело срещу еретическите заблуди на моноенергизма и монотелитството. Тези нови христологически ереси се отклоняват от истините на православното догматическо вероучение и чрез държавната и политическа намеса на императорския двор сериозно засегнали единството на Църквата и смутили живота на Християнския изток.

 

Полемиката на св. Максим срещу монотелизма

 

Активната богословска и учителска дейност на преп. Максим Изповедник се разгръщат и протичат на фона на тези нестихващи христологически спорове на Изток, които се преплитат също така със сложни и трудно разрешими богословски проблеми на оригенизма и вълнуват Църквата още от VІ в. – времето на император Юстиниян Велики (527-565г.) и Петия Вселенски събор (553г.). По-непосредствено делото и подвигът на св. Максим се определят от необходимостта да се даде богословски отпор и твърда аргументация, от страна на църковното учение, на модифициралите се и възникнали, във връзка с монофизитството, нови еретически учения на моноенергизма и монотелитството, изповядващи “едно природно действие” и “една природна воля” у Богочовека Иисус Христос вместо “две естествени действия” и “две воли”, съответстващи на Божественото и човешкото естество на Спасителя като Въплътил се Син Божий.

Според житието на светия отец и историческите свидетелства с възкачването на новия император Ираклий на престола, през 610 г. заради своята философска и богословска подготовка и безспорна ерудиция, той бил поканен в императорската канцелария за държавен съветник, но през 614 г. при появата на новото еретическо учение като държавно узаконена идеология и доктрина в областта на църковното вероизповедание, св. Максим се оттеглил и се усамотил в манастир близо до градчето Хрисополис в околностите на Константинопол.

Ереста на моноенергизма, преминала по-късно в монотелитство, се появила по време на  управлението на император Ираклий (610-641г.) и е пряко свързана с неговата политика на компромиси в търсенето на обединение с монофизитите на Изток. Външната заплаха за държавата от персите кара императора да търси вътрешен съюзник в лицето на отделилите се от Църквата монофизити като предлага обща обединителна формула за изповядване на вярата, която да сближи различията и в която и православните диофизити да запазят своето Халкедонско вероизповедание и монофизитите да признаят в изповядването на “една енергия” или “едно действие” в Богочовека Иисус Христос своето монофизитство. За целите на тази политика било съставено, с помощта на тогавашния Константинополски патриарх Сергий, “догматическо определение” в този дух, узаконено от императора, което той изисквал да бъде възприето като изложение и изповедание на вярата от Църквата. Това била политическа платформа с компромисни доктринални формулировки, които се отклонявали от Православното догматическо предание и Христологическото вероучение на Църквата, утвърдено на нейните Вселенски събори. Православното учение, изразено в Халкедонското изповедание на вярата било потвърдено от Църквата по време на Петия вселенски събор. Тази вяра в Господ Иисус Христос като Въплътил Се Син Божий – Истински Бог и Истински човек, в Когото Божественото и човешкото естество са Ипостасно съединени “неслитно, неизменно, неразделно и неразлъчно”, била поставена на сериозно изпитание и намерила в лицето на преп. Максим Изповедник своя най-силен защитник.

Както свидетелства самият свети отец, в своето съчинение “Диспут с Пир”, по това време в столицата и сред йерархията на Константинополската църква цари пълно объркване и неяснота по въпросите на вярата и учението за “волята” и “естествата” в Христа и дори самите патриарси заради това често променяли своето становище и изменяли на църковното учение под натиска на императора. Но според св. Максим императорите не могат да издават едикти и да законодателстват в сферата на църковните догмати, както в държавната политическа област, защото това е в компетенциите и правомощията само на Вселенски събор. Императорът може по своя инициатива да покани Църквата да свика събор по въпросите на вярата и като външен “надзорник” и страж да охранява авторитета на Събора, който свободно законодателства в областта на истините на вярата, извличайки и формулирайки учението на Вселенската църква от Свещеното предание в съгласие с Духа на истината и определенията на предходните Вселенски събори. Придържайки се към тази църковна позиция св. Максим изразява и формулира важни догматически и еклезиологически принципи и критерии за това кой и как може да даде авторитетно изложение (“Ектесис”) на Православната вяра и кога Църквата в съгласие със своето Вселенско предание може да приеме като свое това вероучително изложение. Той отрича правото на императора да налага свой “Ектесис” на вярата, какъвто бил случая с новата ерес, като задължително вероизповедание за Църквата без това изложение да е прието от нея на Вселенски събор.

В хода на тази борба преподобни Максим отстоявал твърдо,  богословски прецизирал и разработил с по-голяма яснота и пълнота християнската догматическа вероизповед на Църквата за двете воли, съответстващи на двете природи – Божествена и човешка, съединени в Личността на Богочовека Иисус Христос. Той разкрил и доказал (“Диспут с Пир”), че волята като естествено-присъщо действие и свойство следва да се отнася не към Личността на Въплътилия Се Син Божий, а към ипостасно съединените “неслитно, неизменно, неразделно и неразлъчно” в Него две природи. Халкидонската формула за начина на съединението на двете естества в Личността на Иисус Христос следва да се прилага и за двете Негови естествени действия и воли, които запазват своето онтологическо различие и не се смесват, не преминават една в друга и не се изменят по своето същност. Така големият богослов и църковен учител станал изразител на догматическата истина на Вселенската църква, на нейното съборно съзнание и на чистотата на православното вероучение срещу монотелитската христологическа ерес.

Св.Максим разработва концептуално важни богословски елементи на православната Христологическа доктрина в противовес на монотелитската ерес – той интегрира и прецизира в догматическото учение на Църквата категориите “същност” и “енергия” и тяхното съотношение в двете естества на Въплътилия Се Син Божий Иисус Христос. С това учението на светия отец се превръща във важен етап от развитието на Православното богословие от епохата на Вселенските събори и здрава основа за по-нататъшното задълбочаване на Църковното учение в неговите различни области.

С това св. Максим Изповедник се проявил като водещ църковен авторитет и богослов през периода между Петия (553г.) и Шестия (680-681г.) Вселенски събори и се превърнал в ключова фигура на Православното църковно богословие в борбата и догматическите спорове срещу христологичните ереси от това време. Неговото учение по въпросите срещу монотелитството и борбата за утвърждаване на чистотата на Халкидонското вероопределение се приема като израз на съборното учение на Църквата и е важен етап от развитието на Православната църковна Христология.

 

Велик подвижник и духовен наставник на Църквата

 

Ролята и заслугите на св. Максим, обаче, не се изчерпват само в сферата на догматическото богословие и успешната полемика срещу монотелитството, макар това безспорно да е най-големият му принос в историята на Вселенската църква и традицията на Православието.

Светият отец има ключово място, важни заслуги и определящо значение за ясното формулиране на много аспекти от съборното учение на Църквата. Той се придържа точно към Православното предание и разработва в систематичен вид и други важни богословски въпроси в области като нравственото, аскетическото и мистическото богословие на Източната църква, а така също и за успешното формулиране и прецизиране на основопалагащи постулати на християнското философско-метафизическо учение в областта на онтологията, освобождаващи го от заблудите, грешките и крайностите на Оригенизма, който бил отхвърлен от църквата на Петия вселенски събор през 553г. Големите способности на св. Максим в областта на философията и метафизиката проличават при неговата обработка и коментар на Ареопагитския корпус, корекцията на наследството на Оригенизма в богословието на източната патристика и в творческия  синтез на апофатичаското и мистическото богословие.

Големите богословски познания в областта на доктриналните – нравоучителни и догматически, въпроси на вярата позволяват на преп.Максим Изповедник да постави учението за християнските добродетели и подвижничеството, за духовно-аскетическия живот и усъвършенстването, за богопознанието, духовното съзерцание и мистичното единение с Бога върху правилна, ясна и здрава християнска основа.

Той събира и преподава в своите богословски творения богатия и богоозарен духовен опит на отците и подвижниците на пустинята като го систематизира и подрежда богословски във връзка с учението на Църквата за Бога и Домостроителството на Сина Божий.

Етическите и аскетическите възгледи в богословието на преп. Максим Изповедник са неразривно свързани с неговата православна Христология и църковното учение за Божието домостроителство за спасението на човешкия род. Домостроителството и Христологията в учението на св.Максим са твърдата и неизменна основа на етиката и аскетиката в неговата широко разгърната и обхватна богословска система.

В областта на етическото и аскетическото учение на Църквата св.Максим се движи в духовната традиция, завещана от източните отци и подвижници, като се опира на постигнатото от св.Макарий Египетски и някои насоки, очертани от аскетическото учение на Евагрий Понтийски. Усвоявайки някои важни и определящи за християнската аскетика на Изтока антрополгично-аскетически постановки за “чистотата на ума”, “непрестанната молитва на ума” и особено системата на Евагрий Понтийски при класификацията на добродетелите и страстите (злите помисли) св. Максим коригира и освобождава това направление в духовността и монашеското богословие от едностранните и крайни спиритуалистични, интелектуалистични и оригенистични уклони. По този начин учението на светия отец за духовния живот и християнското подвижничество се възприема и определя от редица познавачи и изследователи на православната традиция и духовност, като о.Йоан Майендорф например, като балансиран и коригиращ крайностите и неточностите синтез между гностико-интелектуалистичното течение в монашеската школа, представено в учението на Евагрий Понтийски, и мистическото направление в духовния живот застъпвано от св. Макарий Египетски.

В своите богословски и аскетически възгледи св. Максим продължава развитието и на някои основополагащи за духовността на християнския Изток постановки, водещи началото си още от традицията на Александрийската школа и творчеството на св.Григорий Нисийски (335-394г.сл.Хр.), преминали и възприети в духа на мистическото богословие на Ареопагитския корпус в Църковното учение. Това са преди всичко някои възгледи за девството и целомъдрието, за духовното възхождане на човека към Бога, за съзерцанието и богомислието, за мистичния ерос, мистичното единение с Бога и обожението на човека в благодатта

Сам приел монашество и подвизаващ се в иночески образ св.Максим става един от най-авторитетните духовни учители на Църквата и един от най-важните представители на монашеското богословие на Православния изток.

Своите възгледи за християнското подвижничество преп. Максим Изповедник излага в редица богословски съчинения, послания, трактати, слова и поучения, от които най-важни и значими за църковно-аскетическото учение са “Слово за подвижническия живот”, “Глави за Любовта”, “Тълкувание на Господнята молитва“, “Различни богословски и домостроителни глави”, “Глави за добродетелта и порока”, “Въпроси и отговори до Таласий” и други. Наред с тези специално богословско-етически съчинения и в други свои богословски трудове св.Максим разкрива своите етически възгледи, които, както е характерно за този етап от развитието на систематическото богословие на Църквата, присъстват в неразривна връзка с догматическите теми и въпроси  без да бъдат отделяни и обособявани от тях.

Такива съчинения са например ”Мистагогия”, съдържащо мистическото учение на светия отец за духовно-литургийния живот на Църквата, основан върху евхаристийното тайнство и пътя на духовното възхождане към Бога. В това съчинение в богословско единство се съдържат важни елементи от теологическото, гносеологическото, мистическото и литургическото богословие на Църквата. Тук откриваме редица важни аспекти от църковното учение за тайнствата, благодатно-сакраменталния живот на Църквата и пътя на човешкото духовно преобразяване, възхождане към Бога, мистично единение с Него в благодатта и постигането на крайната цел на човешкото съществуване – теосиса, като вечно общение и пребъдване в Божията любов.

 

 

 

 

Силата на молитвата в нашия живот

Декември 1, 2014 in Беседи, Начална страница

Темата, която ме помолиха да разкрия, звучи така: “Силата на молитвата в нашия живот”. Тази тема изобилства с проблеми, непосредствено свързани с най-главната духовна дейност – молитвата.

 

Ако поискаме да изложим основните аспекти на тази тема, ще се сблъскаме с това, че няма да знаем с какво да започнем и с какво да завършим. И това е поради факта, че молитвата, както ние можем да се убедим, изобщо не е раздел в учебника, не е урок, който може да се преподаде за определено време. Този аспект на духовния живот не може да бъде обяснен теоретически.

 

Когато говорим за молитвата, става дума за някакво тайнство. Нали молитвата, както знаем, в своята най-проста формулировка се явява отношение на човека и Бога или, във всеки случай, основна форма на тези отношения. И безусловно, всичко, което е свързано с Бог,  труно се поддава на изучаване и определение. Нужно е да се признае и аз не мога с лекота да реша за какво съм длъжен да говоря тук. Но, в края на краищата,  стигнах до извода, че преди всичко човек е длъжен да се запознае с най-важните страни на цялата проблематика на молитвата и нейната сила – условията, благодарение на които молитвата става неотменна част от човешкия живот.

 

Аз предполагам, че никой не е непосредствено заинтересован от това да узнае какво по себе си представлява силата на молитвата и в какво тя се изразява. Това би могло да стане тема за урок по катехизис. Може би по-важно ще бъде да се спрем на друг същностен проблем и да си зададем въпроса съгласно какви условия и предпоставки молитвата ни укрепява, става източник на нашите сили.

 

Нали в действителност, когато човек говори за молитвата или се моли – да преминем веднага към темата на нашия разговор – той желае да види резултата от своя духовен труд. Неговите мисли винаги са насочени към резултата, към силата на неговата молитва. Затова аз мисля, че за човека е по-лесно да вникне в същността на силата на молитвата, отколкото в особеностите на тези условия, които могат да обезпечат, във всеки случай, по човешки измерения, нейната сила.

 

По този начин, аз бих искал да кажа за някои условия, които са способни в съответствие, както ние казахме, с човешките мерки, да ни дадат представа за това, че молитвата може да стане неотменна духовна страна на личността и да бъде източник на сили.

 

Първото условие е свързано с това, как човек разбира молитвата. Какво има предвид, когато произнася думата „молитва“, как я разбира от битийна гледна точка и как я усеща.

 

Какво е това молитва? Това е основният въпрос, отговорът на който може да ни даде първото и най-важно условие, при което молитвата се явява източник на сили.

 

Тук всеки човек може да каже твърде много. Но често на нас ни се случва да се сблъскаме с опростени определения на молитвата: молитвата като общение на човека с Бога, неговият разговор с Бог и обръщането му към Него с молба за помощ. Ние можем да намерим огромно количество подобни определения за молитвата. И поради тази причина аз искам да прибегна към текст от „Добротолюбието“, написан от един отец и подвижник, който посветил една от своите проповеди на молитвата. В своите изказвания, ръководейки се от своя личен опит, придобит по пътя на аскезата, той ни дава огромно количество определения, които в своята съвкупност е възможно да ни дадат представа за това какво е молитвата.

 

Той започва с просто твърдение: „Молитвата – това е издигане на разума към Бога.“ На друго място той пише: “Молитвата, това е подобаващо действие на разума, неговата ценност, истинското и най-прякото негово предназначение.“ По този начин способността за молитва се разбира като достойнство на ума, като  най-прекрасно и истинско негово употребление. Такава е същността на молитвата.

 

В едно от многото други определения за молитвата авторът говори за нейната екзистенциална страна: „Както хлябът се явява храна за тялото, а добродетелта за душата, така и молитвата храни разума.“  Тук той прави важна крачка в стремежа си да изтълкува молитвата, да ни обясни, че това не е просто теоретическо приближаване на човека към Бога, но нещо много по-важно и съществено. Използваната алегория, образът на молитвата като храна и хляб, добре показва, че за молещия се човек молитвата, както говори нашият автор и други отци, представлява в същността си хранене и дихание на ума. Без възможността да се храни и диша човек не може да съществува. Така и духовният човек не би могъл да живее без молитва.

 

От всички други многочислени определения за молитвата, приведени в речта на духовния отец, аз видях едно, което, както ми се стори, може в пълна степен да ни открие екзистенциалната страна на молитвата.

На едно място той пише: „ Чувството на молитвата – това е размишление с благоговение и съкрушение и душевно страдание, изповядване на своето грехопадение с невидими стенания.“ Такова е чувството на молитвата – то е размишление, съсредоточено обмисляне, но в същото време терзание и скръб, чувство на угризение на съвестта. Следователно, ние можем да кажем, че молитвата – това е някакво лично преживяване, което вълнува човека, извършващ я „с благоговение и съкрушение“, с обезателното условие за признаване на грехопадението и личната вина „с невидими стенания“.

 

С тези определения авторът прониква в глъбината на човешкото битие, за да донесе до нас този факт, че правилната и пълноценна молитва – това не е просто движение на устните или някакво теоретично и интелектуално изразяване на човека, но действие, обхващащо всички сили на човека, вълнуващо и потрисащо го, опит, водещ към невидими стенания.

 

Като извод ще кажем, че първото условие за силна молитва се явява нейното осъзнаване от молещия се човек като източник на сили. А също и разбирането на това, че сама по себе си молитвата представлява екзистенциален акт. Това означава, че молитвата е способна да потресе човека, да го увлече, да го застави да преживее нещо, което, по думите на отците, живеещи в цялата пълнота на молитвата, е невъзможно да се опише. С други думи, молитвата, в своето първично разбиране, се отъждествява с човека, с всички негови движения и действия.

 

Разбира се, всички ние можем да кажем, че молитвата – това е действие, което си извършва в определено време и влиза в състава на някакъв установен порядък – например, възкресните богослужения. Но екзистенциалното разбиране на същността на молитвата говори за нея като за действие, отъждествяващо се с човека като цяло, с всички негови жизнени проявления. Така аскетите, занимаващи се с въпросите за молитвата, се явяват привърженици на определен неин вид – Иисусовата молитва – и разбират молитвата като дихание на душата. Те казват, че ако на човек му се отдаде да свърже в едно помненето на името Божие и своето дихание, тогава той ще може да разбере същността на духовния живот. Тогава той «познава ползата от тишината» и може да разбере какво представлява молитвата във всички нейни проявления.

 

Възможно е всичко, казано от нас за екзистенциалната същност на молитвата да извика у някои съмнения, в частност за това, че християнинът е длъжен да се моли всеки миг от своя живот. Но ние трябва да споменем и подчертаем още един факт, който ще ни помогне да разберем, че молитвата, притежаваща екзистенциална природа, изпълва със себе си цялото човешко битие.

 

Става дума за това, че на съвременния човек и, аз бих казал, на съвременния християнин това може да се стори парадоксално, в същото време когато за Църквата това се явява догмат и живот.

 

Екзистенциалното разбиране на молитвата като духовно действие намира отражение в реалната действителност, в това, че животът на човека, и най-вече живоът на християнина, не се явяват просто и непродължително приключение или работа, а са истинска борба. За всестранното разбиране смисъла на тази борба ни помага Свещеното Писание. Последната книга на Новия Завет го описва изключително добре – Апокалипсиса. Кратко упоменаване за нея ние срещаме и в известния откъс от посланието на апостол Павел: «Нашата борба не е против плът и кръв, а против началствата, против светоуправниците на тъмнината на тоя век, против поднебесните духове на злобата» (Ефес.6:12).

 

В този откъс се подчертава наличието на тъмните сили, за които може да се каже, че са едно от условията за съществуването на Църквата. Разбира се, сега ние няма да се впускаме в богословското обосноваване на тази тема. Но, християнинът е длъжен добре да разбира, много по-добре от светския човек, че ако той желае да бъде християнин, неизбежно ще бъде въвлечен в борба, в която ще има противник, чиито козни са описани в Апокалипсиса, с образа на когото е белязан целият път на човешкото спасение и целият материал – позволете ми това обобщение – на Новия Завет.

 

На нас ни е известно, че Господ още от началото на своето земно съществуване, се е намирал в постоянен диалог с дявола, с демонските сили, подлагал се на изкушения, с помощта на които дяволът се опитвал да Го подчини на себе си. Така Господ ни дава пример за това как е необходимо духовният човек да срещне тъмните сили.

 

Борбата на християнина – това не е борба за нравствено съвършенство, която се води в състояние на духовен възторг и красота, придобити с чувствени преживявания, както ние сме склонни понякога да я тълкуваме. Често ние преукрасяваме действителността, говорим за идеали, за духовни пориви, за стремеж към самопожертвувание – дело, безусловно, украсяващо човешкия живот. Но освен всички тези аспекти – прекрасни и, безусловно, истинни – съществува и сурова реалност, която в необходимия час неизбежно ще се открие пред духовния човек, готов да се сражава на християнското поприще.

 

Тук много често се наблюдава някакво недоразбиране. Понякога някои млади хора започват своя християнски път с опита на красотата, която – ние няма да скриваме това – може да представлява по себе си някаква самоизмама. Нали това, че никой предварително не може да знае за всички жестокости на духовната борба и да осъзнава наличието на обхващащите всичко тъмни сили, ежечасно въставащи срещу Божествения замисъл, дава възможност на човека да започне своя път с оптимизъм, което не противоречи на християнската действителност. Само че тази оптимистична настройка може да стане интрига и клопка и да доведе човека до окончателна катастрофа.

 

Това съвсем не е нова ситуация. Тя води начало от това време, когато в редовете на дванадесетте апостоли се появил Юда. И ние стигаме до това, за което апостол Павел с болка пише: „ Защото Димас ме остави, понеже обикна сегашния свят… (2 Тим. 4:10). Сегашният век, както и всеки друг век, притежава някаква демоническа притегателност, която съществено противостои на волята на Бога и, в частност, на опита на духовния човек да постигне вътрешна цялостност. Ако християнинът от самото начало не бъде напълно осведомен за тази ситуация, той ще се лиши от най-важното условие, което може да му дари плодотворна, от гледна точка на силата, молитва. Тъй като ако ние недооценим силата на нашия враг, то и нашата молитва ще се превърне в някакво състояние, действие, имащо множество цели, но отдалечаващо се от същността.

 

Обикновено молитвата на праведния християнин е насочена към това да преуспее в живота, да получи хубава работа, да създаде здраво семейство, да уреди децата си, да види как те достигат до успеха – всичко това са неща, разбира се, напълно достойни. И сред всички тези молби, явяващи се цел на нашата молитва, има просба за прощаване на нашите грехове. Само че в повечето случаи в молитвата отсъства осъзнаването на нейния екзистенциален характер, което превръща молитвата единствено в някакво средство за подобрение качеството на живот. И ако е така, ние стигаме до това, че се сещаме за молитвата единствено в определени моменти на нашия живот, когато се сблъскваме с някаква трудност или проблем.

 

Но този, който преживява молитвата екзистенциално, твори, по израза на апостол Павел, „непрестанна молитва” и живее не просто в пределите на своя живот, но и в състоянието на молитва сам става жива молитва и, следователно, има възможност да противостои на лукавството на сегашния век с лекота, дарувана му от молитвата.

 

Сега ние можем да направим малко отстъпление и да представим трагическия образ на християнина, живеещ сред лукавството на сегашната епоха. Ние често можем да се сблъскаме с това, че у християнина отсъства чувството на зависимост от Бога, зависимост битийна, но не емоционална. Тъй като ние често говорим, че молитвата представлява зависимост на човека от Бога, имайки предвид в повечето случаи именно емоционална зависимост. Ние не сме в състояние да разгледаме тук по-важната съставка, имаща, аз бих казал, трагически характер, особено за съвременния християнин. Тази трагичност е отлично представена в песнопенията и службите през периода на пеенето на Триода.

 

Ако внимателно се изучи този период от църковния живот, може да се види, че в неговите песнопения е представен образът на човека, който се моли. Всички химни на Триода представляват по същността си нещо принципно различно от духовните възторзи на молещия се човек.

 

Въпросът се състои в това, кой е този молещ се човек? Може би, това е човекът, решил вече всички свои проблеми и с чувство на безопасност и близост до Бога той се моли и реди химни? Или това е човек, който се намира в нужда и се моли в състояние на тревога?

 

Задълбоченият анализ на песнопенията на Триода показва, че в представените в тях духовни стремежи на човека е изразена цялата негова трагичност. Когато ние четем прекрасните химни на Триода, пред нас застава цялото вълнение на молещия се човек, неговата трагедия, неговият вътрешен взрив и, аз бих казал дори, неговото отчаяние, тъй като нали много често човек се моли с чувство на безнадеждност. Такова впечатление възниква у нас при вида на съвременния човек, оказал се в капана на това трагично състояние, нихилизъм, хвърлящо го в безгранично отчаяние. Това наистина се явява обща черта на молещия се човек, представен в Триода, както и за човека в нашата епоха като цяло.

 

Но в Триода има и нещо такова, което отсъства в образа на съвременния християнин. Във времето, когато съвременният екзистенциалист живее в тревога и трагичност, във вътрешното състояние на своя нихилизъм, съвременният християнин, както вече много пъти беше казано и подчертано, представлява човек, желаещ да се устрои добре в този живот. Той иска, от една страна, да води живот по съвременен образец. Той не показва вътрешна тревога, чувството на трагичност на своето битие. Точно обратното, той притежава увереност, че веднъж постил, после ще се изповяда и даже ще се причести. Той знае, че ще настъпи времето на Великия пост, когато той ще дойде на себе си и ще стане малко по-добър, отколкото преди.

 

В дълбините на неговото съзнание битува мисълта за това, че ако той се усъвършенства, вратите на рая ще се отворят за него. По този начин съвременният християнин не се мъчи, както се мъчи невярващият човек, атеист или екзистенциалист, нямащ ориентири.

 

Но нима такъв мироглед притежава човекът, когото ние виждаме в песнопенията на Триода, и който се явява за нас образец на молещия се човек? Разбира се, не. Триодът много изразително, с различни химнографски отсенки и щрихи, рисува образа на християнското съществуване, което също се оказва изпълнено с тревоги, отчаяние или дори, до известни граници, със съмнение. Тези здрави съмнение и отчаяние са непосредствено свързани с битието и живота, които са сам Бог, от Когото битието и получава своята сила.

 

В песнопенията на Триода се забелязва отчаяние, оказващо се непонятно за съвременния християнин. Това отчаяние винаги ни озадачава, заставя ни да си зададем въпроса няма ли в тези песнопения преувеличение, което не предава правилно дълбинната картина на духовния живот, сгъстява цветовете в и без това изкривения образ на християнина. Но от нас не трябва да се изплъзва този факт, че в Евангелието съществуват две страни. Първата – радост, ликуване, обещание за живот. Втората – бдение, трагичност, вълнение и даже страх. Ако ние можем да се съсредоточим на една от страните на Евангелието, игнорирайки другата, ние бихме могли да зачеркнем Триода от църковния живот. Но присъщата му трагичност се намира дори в Евангелието – това е Кръстът Христов. На Кръста се достига предела на трагичност на християнското битие, но в същото време Кръстът става източник за усилване на молитвата.

 

В посланието на апостол Павел към евреите има откъс, потвърждаващ не само характерната особеност на Триода, но и трагичността, която е длъжен да притежава християнинът като условие за силна молитва. Разбира се, в Новия Завет съществуват и други места, описващи драматичния и трагичен характер на Страстите Христови. Например, в посланието до галатяни Павел пише, че Христос приел върху себе си проклятие, за да изкупи греха на хората. В посланието към евреите се създава наистина драматичен характер на молитвата на Христос, не в един, а в най-различни случаи.

 

Авторът на това послание пише, че Господ извършил своята мисия тук на земята „Той в дните на плътта Си, със силен вик и сълзи отправи молби и молитви към Оногова, Който можеше да Го спаси от смърт, и, като биде чут поради благоговението Си, макар и да е Син, Той се научи на послушание чрез онова, което претърпя, и, като се усъвършенства, стана за всички, които Му са послушни, причина за вечно спасение ”/Евр.5:7-9/.

 

Всеки съвременен християнин, осъзнал цялата сложност на молитвата от периода на Триода, е длъжен внимателно да се вглежда в това живо и изразително описание на молитвата на Господа. Ако сам Господ се моли на своя Отец, „можещ да го спаси от смъртта”, за да спаси нас и да ни даде образец на молитва „със силни вопли и сълзи”, то защо съвременният християнин си оставя правото да се моли с по-малка сила – в най-добрия случай – и без да преживява трагичността на своето битие? Предполагам, че в този откъс в пълнота е изразена същността на Триода и отчетливо се вижда, че молитвата като източник на сили не може да бъде лека душевна работа.

 

Наказвам те от обич

Ноември 13, 2014 in Начална страница, Отечески съвети

 

Човеколюбивият Бог благоволил да устрои такъв порядък, че човекът, отпаднал от Неговата благодат, да бъде обграден от много страхове, различни неприятности, скърби и беди. Той го оставил да бъде обременяван от всичко това, да бъде обезпокояван отвсякъде и нападан даже от самия себе си. Причината, поради която Той устроил този порядък, е предивна, изпълнена с любов и благост. Както някой богат и пребогат човек, имайки възлюбен син, поради голямата си любов към него не иска той да търси нещо настрана или да получава от някой друг потребното за себе си: храна, питие, дрехи, обувки или някакво друго утешение и успокоение, но желае той да получава всичко това единствено от него, своя баща, и така винаги да бъде край него и да се успокоява на коленете му; и ако се случи така, че този син избяга от него и поиска да получава потребното за себе си от някой друг, бащата устройва всичко така, че синът или да не намира нищо никъде, или да го намира с много труд и пот; освен това той казва на всички, намиращи се под негова власт, когато видят сина му да се скита далече от него, да го гонят и да му причиняват всякакви неприятности, така че той и да не иска, по неволя, да се върне при него, горещо обичащия го баща, не намирайки никъде покой; по същия начин постъпил и Бог с отпадналия човек, като устроил той никъде да не намира покой в този живот и в нещата от този свят, и чрез това да бъде принуден отново да се върне при всеблагия Бог, Господ и Владика на всичко, Промислител, Успокоител, Изкупител и Спасител, и винаги да бъде при Него, та така и човекът да намира успокоение, и Бог, неговият Отец, имайки сина при Себе си, да се радва за него.

 

Преди престъплението човекът пребъдвал в пълно щастие, имал всяко утешение и живеел във вечна радост в рая, без скръб и печал, дори без да знае какво е печал. Но самозабравил се поради такова велико щастие, той стигнал до пожелаване на това, което надвишавало неговата мяра и сили, поискал да бъде Бог, по внушение на дявола. Затова веднага, щом се опитал на дело да постигне невъзможното за него, той изгубил великото щастие и успокоение, което имал, станал беден и стигнал до толкова голяма нищета, колкото голямо богатство имал преди, като по този начин получил наказание за възгордяването, дръзнал да се реши на такова велико и важно дело: като че се преситил от щастието, което му дарувал Бог, и отхвърляйки го, пожелал висшето.

 

Като обеднял толкова много, той предприел големи трудове и грижи, но и при това не намирайки потребното толкова, колкото му се иска, той ту бил измъчван от скръб, печал и униние, ту употребявал големи усилия, за да постигне доволство и обилие, отхвърляйки измъчващата го тежест на оскъдността. По тази причина един ставал крадец, явен или таен, друг – разбойник, насилник, отнемащ чуждото, трети – користолюбец, неправеден, лъжец; оттук се породили завист, предателство, клевета, враждуване, спорове, съд, лъжа, клетвопрестъпничество, убийство. Забравили и Самия Бог, Който в настоящия живот като временно наказание определил бедност, заслужена от човешкия род за престъплението на Адам. Действайки така, те, може да се каже, вървят против Бога, когато на всяка цена се стремят да станат богати и да имат всичко в изобилие, независимо от Божията присъда за оскъдност в настоящия живот. Станали богати, те се явяват горди и тщеславни. По-нататък какво ще последва? Ето какво: Бог се противи на гордите и последните от тях ще отидат там, където е попаднал отстъпникът от Бога – дяволът.

 

И така, относно оскъдността във всичко, трябва да знаем, Бог справедливо ни я е наложил като временно наказание, и затова нека я претърпяваме с благодарност, за да привлечем върху себе си добросърдечието, милостта и грижата на Бога.”Защото Господ наказва, когото обича”, за да се смири с наказателна оскъдност и да бъде далеч от гордостта, „бичува всеки син, когото приема”(Евр. 12:6), с болести и скърби, за да го привърже към Себе Си и винаги да го има до Себе Си, и за трудовете и подвизите, носени с благодарност, да го увенчае с венеца на търпението и да го направи син, приятен на Него. Адамовото престъпление последвало не от нещо друго, но от това, че той имал всички блага в изобилие без труд. Затова Бог за престъплението определил с пот на лицето да ядем хляба си, докато умрем. Ако в настоящия живот на всички хора е наложена оскъдност като естествено временно наказание, то опитващият се с всякакви неправди да избяга от него, ще попадне под вечно наказание. Защото избягването на оскъдността в настоящия живот едва ли е възможно без грабеж, неправди и користолюбие; освен това щастието и богатството естествено пораждат гордост, източник на всеки грях; а над гордия, стремглаво хвърлил се долу, взема власт срамотата, тоест над него започват да господстват плътските страсти – плод на неговото неразумие и на развратяването на здравия разум в него.

 

Затова християнинът, който по всякакъв начин се опитва да избегне оскъдността, очевидно не иска да бъде никакъв християнин; защото истинският християнин не може да бъде такъв без лишения и нужди. Синът Божий и Бог, станал човек, за да възстанови човешкото естество, не благоволи веднага да отмени първото наказание, тоест нуждата във всичко и оскъдността, и смъртта, наложена на Адам и нашия род за престъпването на заповедта; защото това, че ще ядем хляба си с пот на лицето, и това: „пръст си и в пръст ще се върнеш”, пребъдват и завинаги ще пребъдват в нашия род до свършека на света. Но какво е направил и какво прави нашият Господ Иисус Христос? Това, че вярващите в Неговото въплътено домостроителство прави причастници на Своята сила, като Бог на силите, и на Своята премъдрост, като Бог на премъдростта, и чрез това, без да отменя на дело първото определение, го отменя с това, че отнема от силата му, въодушевявайки вярващите благодушно да понасят всякакви лишения и скърби, като Сам пръв ги е издигнал до безславната смърт на кръста и е станал за нас образец и пример в това. Вследствие на това виждаме, че и Апостолите, и всички истински християни, приемайки от благодатта на Христовата сила, с радост понасят всякакви скърби и изкушения и принасят на Бога достойни плодове с велико търпение. Затова нито мъчениците молели Христос да ги избави от терзанията и мъченията, нито подвижниците търсели освобождение от трудовете и усилията на подвижничеството, но и едните, и другите Го умолявали само да им дарува търпение, за да се подвизават в подвизите на мъченичеството и подвижничеството и да получат в бъдещия живот награда за труда си.

 

И така, за всеки благочестив човек са неизбежни скърбите, утесненията и лишенията; и това не е за ущърб, а за усилване и извисяване на неговото благочестие. Докато някой не изпита изкушения, не може да разбере и да познае скритата в тях сладост и сила за живот по Бога. Когато ги изпита и познае това, не може да не благодари на Изкупителя не само за това, че го е освободил от тях, но и за това, че му е дарувал да го изпита чрез тях. Неизпиталият изкушения бива незкусен в живота и не така усърден в богоугаждането. А изпиталият ги и освободил се от тях гори духом по Бога и всеусърдно му благодари. Разбира се, има усърдни по Бога и благодарни и от тези, които не изпитват изкушения, но не с такъв жар, както тези, които  ги изпитват и се избавят от тях. Затова твърде потребно и спасително за християнина е да среща изпитания, тесноти и лишения, да познае върху себе си помагащата сила Божия и да благодари на Бога от цялата си душа, с цялата си мисъл и с цялата си сила.  Който живее спокойно и няма изкушения, е подложен на две недобри неща: първото, че не е така усърден по Бога и не Му благодари от цялата си душа, а второто, че умът му неизбежно се предава на суетни грижи. Може би и Адам не би се прелъстил така лесно, не би послушал злия съвет на дявола и не би поискал да бъде Бог, ако по-усърдно беше благодарил на Бога, когато бил обграден от онова велико успокоение и неизказана радост. Така за нас, колкото е необходимо да дишаме въздух, толкова е необходимо да благодарим на Бога в самите изкушения, скърби и лишения, на които се подлагаме, вървейки по пътя на богоугаждането. Да благодарим на Бога и ние братя мои, за всичко, и безропотно да претърпяваме всяко изкушение и скръб, в Христа Иисуса, нашия Господ, на Когото слава вовеки. Амин.

 

Из “Св. Симеон Нови Богослов, Творения, Том1, Славянобългарски манастир Св. Вмчк. Георги Зогроф”

Рай и ад

Ноември 1, 2014 in Външни

В Евангелията се говори за „царство” и за „вечен огън”. В текста, който се чете на Месопустна неделя (Мат. 25 гл.), „царството” означава божественото назначение на човека. „Огънят” е „приготвен” за дявола и неговите ангели (демоните) не защото Бог иска това, а защото те не се покайват. „Царството” е „приготвено” за тези, които са верни на Божията воля. „Царството”, т. е. нетварната слава, означава раят, а вечният „огън” е вечната мъка. В началото на човешката история Бог приканва човека към рая, към общение с нетварната Му благодат. В края на историята човек се изправя пред рая и ада. По-нататък ще видим какво означава това. Но трябва да уточним, че това е централният въпрос на нашата вяра, крайъгълният камък на православието.

 

В Новия Завет често се говори за рая и ада. В Лука 23:43 Христос казва на разбойника: „Днес ще бъдеш с Мене в рая”. Но и разбойникът споменава рая с думите: „Спомни си за мене, Господи… в царството Си” (ст. 42). Според бл. Теофилакт Български „разбойникът е в рая, т. е. в царството”. Св. ап. Павел изповядва, че още в този свят той „беше грабнат и отнесен в рая и чу неизказани думи, които човек не може да изговори” (2 Кор. 12:3-4). В Откровението се казва: „На оногова, който побеждава, ще дам да яде от дървото на живота, що е посред Божия рай” (2:7). Арета Кесарийски дава следното тълкувание: „Раят трябва да се възприема като блажения и вечен живот”. Раят, вечният живот и Божието царство са една и съща реалност.

За ада се говори в следните места: Мат. 25:46 – „във вечна мъка”, 25:41 – „в огън вечний”, 25:30 – „във външната тъмнина”, 5:22 – „геената огнена”, 1 Иоан. 4:18 – „в страха има мъка”, като навсякъде се има предвид това, което означаваме с понятието „ад”.

 

Раят и адът не са две различни места. Това е езически възглед. Те са две различни състояния (начини), които извират от един и същ нетварен Извор и се преживяват като два различни опита. По-скоро става дума за едно и също преживяване, което човек изпитва по различен начин в съответствие със своето вътрешно разположение. Това преживяване е виждането (съзерцаването) на Христос в нетварната светлина на Неговата божественост, на Неговата слава. В безкрайна вечност след Второто пришествие всички хора ще виждат Христос в нетварната Му светлина. Тогава „ще излязат: които са правили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане” (Иоан 5:29). В присъствието на Христос хората ще бъдат разделени на „овци” и „кози”, на стоящи от дясната и от лявата Му страна. Едните са тези, за които виждането (съзерцаването) на Христос е рай („изключително хубава красота”), а другите са тези, за които то е ад („огън, който изтребя” – Евр. 12:29).

 

 

Раят и адът са една и съща реалност. Изображението на Второто пришествие говори за това. От Христос извира река, която в горната част, където се намират светците, е бляскава като злато, а в долната част, където се намират бесовете и неразкаялите се хора, има огнена река („οι μηδέποτε μετανοήσαντες = които никога не се разкаяха”, както се пее в една от стихирите на „Всякое дихание” на Неделя месопустна). Затова в Лука 2:34 се казва за Христос, че Той „лежи за падане и ставане на мнозина”. За тези, които са Го приели и усвоили предложеното от Него изцеление на сърцето, Христос става възкресение в Своя вечен живот, а за тези, които са Го отхвърлили – падение и ад.

 

 

Светоотечески свидетелства: Св. Йоан Лествичник казва, че нетварната Христова светлина е „огън, който изтребва, и просвещаваща светлина”. Св. Григорий Палама (ΕΠΕ, 11, 498) отбелязва: „Той, казва, ще ви кръсти чрез Дух Свети и чрез огън – безспорно чрез просвещението и чрез наказанието, според стойността на разположението на всеки един ще му въздаде съответното”; и на друго място: Христовата светлина, „макар да е една, преподава се на всички, но не еднообразно, а по разному…” (Συγγράμματα, εκδ. Π. Χρήστου, τ. 2, σ. 145).

 

 

Следователно раят и адът са не просто награда и наказание (осъждане), а начин, по който всеки от нас преживява виждането на Христос в зависимост от състоянието на своето сърце. Всъщност Бог не наказва, въпреки че в Св. Писание се говори за наказания с възпитателна цел. Колкото човек става по-духовен, толкова по-правилно разбира езика на Писанието и на Преданието. Приемането на божествената светлина като рай или ад зависи от състоянието на човека. Антропологичният проблем в православието е как точно човек да вижда (съзерцава) Христос във вечността не като ад, а като рай, т. е. как да участва в Неговото небесно и вечно „царство”. Тук е очевидна разликата между православието и другите религии. Православието е въпрос не на благоденствие (ευδαιμονία), а на изцеление от „болестта на религията”, както о. Йоан Романидис винаги проповядва в светоотечески дух. Православието е явна лечебница в историята („духовна лечебница” според св. Йоан Златоуст), която предлага изцелението на сърцето (т. е. очистването), за да може човек да продължи към просветлението от Светия Дух и накрая да стигне до „обожението”, до уникалното предназначение на човека. Това пътуване, както най-пълно e описано от о. Йоан Романидис и митрополит Йеротей (Влахос), е изцелението на човека, което всички светци са постигнали.

 

 

Това е смисълът на живота в Христовото тяло – Църквата, причината за нейното съществуване и цел на цялото Христово изкупително дело. Св. Григорий Палама (Беседа 4 за Второто пришествие) казва, че предвечното решение за човека е да „вмести в себе си величието на божественото царство”, т. е. да постигне обожението. Това е целта на сътворението. И продължава: „Но и божественото и неизречено себепонизяване, богочовешкият живот, спасителните страдания, всички тайнства (т. е. цялото земно дело на Христос) с тази цел промислително и всемъдро се предначерта.”

 

 

Това, което има значение, е, че не всички хора отговарят на призива на Христос и затова не всички участват по един и същ начин в Неговата нетварна слава. Христос учи за това в притчата за бедния Лазар (Лука 16 гл.). Човек се отрича от Христовия дар, става враг на Бога и отхвърля предлаганото от Христос спасение (това е хулата срещу Светия Дух, след като ние приемаме Христовия призив „в Светия Дух”). Това са тези, за които в църковната песен се казва, че „никога не се покайват”. Бог „никога не проявява враждебност”, отбелязва св. Йоан Златоуст, ние самите ставаме Негови врагове и се отричаме от Него. Човек, който не иска да се покае, става като бесовете, защото това е негов избор. Бог не иска това. Св. Григорий Палама пише: „Защото това не е Мое предварително желание, Аз не за това ви създадох, не за вас съм приготвил огъня; незагасващият огън е подготвен и напален за онези бесове, които имат неизменно влечение към злото; с тях ви свързва неразкаяното ви поведение, каквито са и те”;  „съжителството с лукавите ангели е доброволно”, т. е. свободен избор на човека.

 

 

Богаташът и бедният Лазар виждат една и съща реалност – виждат Бога в Неговата нетварна светлина. Богаташът стига до Истината, до виждането на Христос, но не може да участва в нея като Лазар, който се утешава, а той „се мъчи”. За тези, които са в света, Христовите думи „имат Моисей и пророците” означават, че всички ние нямаме оправдание. Това е така, защото пред нас са светците, които имат опит от обожението, призовават ни да влезем в начина на техния живот и да стигнем до обожението, както те са направили това. Следователно тези, които са в ада – какъвто е случаят с богаташа – нямат оправдание.

 

 

Отношението към ближния показва вътрешното разположение на човека и затова то е критерий на Съда при Второто пришествие (Мат. 25 гл.). Това не означава, че се пренебрегва вярата и предаността на човека към Христос. Тя се предполага, защото отношението към другия разкрива, дали Бог е в нас или не (виж аналогичните изрази в напоения ни от православието език: αθεόφοβος – този, който няма страх от Бога = няма Бога в себе си). Централната тема на първите недели от Триода е отношението ни към ближния. В първата неделя – фарисеят (привидно благочестив) оправдава себе си, смята се за свят и презира митаря. Във втората неделя – „по-големият” брат (повторение на мнимото фарисейското благочестие) се наскърбява от завръщането на брата си, т. е. от неговото спасение. Бидейки външно благочестив, той има псевдо-благочестие, което не може да породи любов. В третата неделя (Месопустна) това отношение се явява критерий за нашия вечен живот.

 

 

Преживяването на рая и на ада е свръхразумно и свръхсетивно. То не е тварна, а нетварна реалност. Католиците са съставили мита, че раят и адът са сътворени реалности. Мит е, че тези, които ще бъдат в ада, няма да виждат Бога, както и идеята за отсъствието на Бога. Също така те смятали, че огънят в ада е тварен (например Данте). Според Православното предание, което е вярно на Св. Писание, тези, които са в ада, ще виждат Бога (например, богаташът от притчата), но като „огън, който изтребя”. Римокатолическите схоластици възприели ада като наказание и лишаване от интелектуалното виждане на Божествената същност. Но в Писанието и у св. Отци адът представлява поражение на човека и негов отказ да съ-действа на Божията благодат, за да стигне до „просветляващото” боговидение, т. е. рая и до себежертвената любов (виж 1 Кор. 13:8: „Любовта не търси своето”). Следователно, не може да се говори за Божие отсъствие, а само за Божието присъствие – затова и Второто пришествие е страшно. („О, какъв час е тогава!” – пеем в стихирите на Всякое дихание). Това е неопровержима реалност, към която православието постоянно отправя поглед („Чакам възкресението на мъртвите…”). Тези, които ще бъдат в ада, които са ожесточили сърцата си като фарисеите (срв. Марк 3:5), вечно ще виждат (съзерцават) огъня като спасение! Това е така, защото тяхното състояние не приема друга форма на спасение. И те се „усъвършенстват”, стигат до „края” на своето пътуване, но бидейки в ада, който за тях е „спасение”, след като в живота си са преследвали само хубавата страна на живота (ευδαιμονία). Само праведниците се усъвършенстват, но вече получили истинско спасение. Богаташът от притчата „всеки ден пируваше бляскаво”. Лазар безропотно понасял „злото”. За това говори св. ап. Павел (1 Кор. 3:13-15): „Огънят ще изпита, какво е на всекиго делото. И ако някому делото, що е зидал, устои, той ще получи награда. А комуто делото изгори, той ще бъде ощетен, а сам ще се спаси, но тъй, както се спасява някой през огън”. Праведниците и неразкаялите се хора преминават през нетварния „огън” на Божественото присъствие. Праведникът обаче преминава неуязвим, а неразкаялият се човек гори. „Ще се спаси”, но както този, който преминава през огън. В тази връзка Евтимий Зигавин (12 в.) отбелязва следното: „Огън [наричат] Бог, защото просвещава и прави сияйни чистите, а изгаря и помрачава нечистите”. Бл. Теодорит Кирски пише за израза „ще се спаси”: „Ще се спаси през огън, като и самият той бъде подложен на изпитание”, т. е. както някой, който минава през огъня, ако има подходящо покривало, няма да се изгори; в противен случай той „ще се спаси”, но ще бъде тежко изгорен!

 

 

Следователно огънят в ада няма връзка с латинското „чистилище”, нито е сътворен, нито е наказание, нито е някакво междинно състояние. Подобен възглед представлява прехвърляне на отговорността върху Бога. Отговорността е изцяло наша – отговорност за приемането или отхвърлянето на предлаганото от Бога спасение-изцеление. „Духовната смърт” е виждането (съзерцаването) на нетварната светлина и на божествената слава като огън. Св. Йоан Златоуст в 9-та беседа върху Първото послание на св. ап. Павел до коринтяни отбелязва: „Безсмъртно е мъчението; … съгрешаващите като отсъда ще получат вечна гибел. А „ще изгори” означава, че няма да издържи на силата на огъня”. И продължава: „А това, което [Павел] казва, означава: няма и той да загине така, както делата – до пълно унищожение, но ще остане в огъня. И това той нарича спасяване… Така обикновено и ние казваме за материите, които не изгарят напълно: спасява се в огъня”.

 

 

Схоластическите възгледи и тълкувания, които чрез съчиненията на Данте са проникнали и на наша земя, водят до езически разбирания. Пример за това е разделението на рая и ада като две различни места, което се дължи на факта, че не се прави разлика между тварното и нетварното, както и отричането на ада чрез идеята за възстановяването („апокатастасис”) на всички неща или чрез идеята за „добрия Бог” (bon Dieu). Бог наистина е „благ” (Мат. 8:17), тъй като предлага спасението на всички – Той „иска да се спасят всички човеци…” (1 Тим. 2:4). Христовите слова, които се произнасят по време на погребенията, са велики: „Аз не мога да правя нищо от Себе Си. Както слушам, тъй и съдя, и Моят съд е праведен” (Иоан 5:30). Понятието за „теодицеята”, което се прилага в този случай, също е изкуствено. В крайна сметка, според схоластиците всичко зависи от Бога (Той ще спаси или ще изпрати в ада) без да се взема предвид „синергията” като фактор за спасението, което е възможно само в границите на синергията-съработничество на човека с Божията благодат. Според св. Йоан Златоуст „повечето, почти всичко, принадлежи на Бога, а на нас е оставил само малко нещо”. Това „нещо” е приемането на Божия призив. Разбойникът се спасил, „използвайки за ключ думите Спомни си за мене!”. Също така възгледът за Бога, изпълнен с гняв срещу грешника, е езически, тъй като Бог – както видяхме – „никога не проявява враждебност”. Това е законническото схващане за Бога, което води до разбирането на епитимиите в изповедта не като лекарства – изцелителни средства, а като наказания.

 

 

Тайната рай-ад се преживява в живота на Църквата в света. Чрез Тайнствата вярващият участва в благодатта, за да може тя да се активира в живота с пътуването ни в Христос. Преди всичко в св. Евхаристия нетварното, т. е. божественото причастие става в нас рай или ад в зависимост от нашето състояние. Участието в Евхаристията е преживяване на рая или ада в историята и затова се свързва с целия духовен път на вярващия. Когато пристъпваме без да сме се очистили и без покаяние, изпитваме ада (т. е. вътрешно горим). Причастието става „ад” и „духовна смърт” в нас – не защото се изменя в нещо подобно, а защото нашата нечистота не позволява да приемем св. Тайни като „рай”. Като вземем предвид, че св. Причастие се нарича „лекарство за безсмъртие” (св. Игнатий Богоносец, 2 век), можем да кажем, че то действа точно както всяко друго лекарство. Ако нашият организъм вътрешно не е разположен да го приеме, тогава то има страничен ефект и вместо да изцели, причинява смърт. За това е виновно не лекарството, а нашето състояние. Трябва да отбележим, че ако не приемем християнството като път на изцеление и тайнствата като духовни лекарства, тогава стигаме до религиозиране на християнството, т. е. до превръщането му в идолопоклонство. За съжаление това става много често, когато разбираме християнството като религия.

 

 

От друга страна, настоящият живот се отсъжда в перспективата рай-ад. „Но първом търсете царството на Бога и Неговата правда” ни увещава Христос (Мат. 6:33). „Всичко вършим като подготовка за другия живот”, казва св. Василий Велики в трактата си „Как юношите да изучават класическите автори” (3 гл.). Нашият живот трябва да бъде непрестанна подготовка за участието в „рая”, т. е. общение с Нетварния (виж Иоан 17:3), което започва още в този свят. Затова св. ап. Павел казва: „Ето сега благоприятно време, ето сега ден на спасение” (2 Кор. 6:2). Всеки момент от нашия живот има сотириологично значение. Или придобиваме вечността, вечното общение с Бога, или я губим. Затова източните религии, които проповядват превъплъщението, принизяват човека, защото пренасят проблема в други (естествено нереални) животи. Има само един живот, в който или се спасяваме, или погиваме. Затова св. Василий Велики продължава: „Казваме, че онова, което ни помага за [постигането на] този живот, трябва да го обичаме и да се стремим към него с всички сили, а което не води до него – да го презираме като негодно за нищо”. Това е критерият за християнския живот. Християнинът постоянно избира това, което спомага за спасението му. В този живот или печелим рая, или го губим и стигаме до ада. Затова св. ев. Йоан казва: „Който вярва в Него, не бива съден, а който не вярва, е вече осъден, задето не е повярвал в името на Единородния Син Божий” (3:18).

 

 

Следователно, делото на Църквата не е да „изпрати” човека в рая или в ада, а да го подготви за крайния съд. Делото на духовенството не е моралистично или нравопоучително в светския смисъл на думата, а изцелително. Същността на живота в Христос се съхранява в манастирите – естествено, ако духът в тях е православен, т. е. светоотечески. Цел на предлаганото от Църквата изцеление не е формирането на „добри” и всъщност послушни граждани, а граждани на нетварното Небесното царство. Това са изповедниците и мъчениците, истинските вярващи, светците.

 

 

По този начин и нашата мисия бива подложена на изпитание. Към какво призоваваме хората? Към Църквата, която е „духовна лечебница”, или към някаква идеология, която се назовава християнска? Вместо изцеление обикновено търсим осигуряване на място в „рая”. Затова се занимаваме с обреди, а не с изцелението на човека. Това не означава отхвърляне на богослужението. Но без подвига, т. е. без аскетически живот, богослужението не може да ни освети и благодатта, която извира от него, остава неактивна. Православието не обещава, че ще изпрати човека в някакъв рай или ад, но притежава силата – както се вижда от нетленните и чудотворни мощи на светците (нетлението означава обожение) – да подготви човека, за да може той вечно да вижда нетварната благодат и Христовото царство не като ад, а като рай.
Превод от гръцки: Константин Константинов

 

източник: http://dveri.bg/w6u

 

 

 

За единството на Христовата Църква

Октомври 10, 2014 in Беседи, В търсене на вярата, Начална страница

 

 

Ние, православните, вярваме в Една Църква, а всички сектанти не вярват в нея, те са зачеркнали и отхвърлили този член от Символа на вярата: “Вярвам в Една Света Съборна и Апостолска Църква”.

 

На какво се основава нашата вяра в Една Църква? Разбира се, на Свещеното Писание, защото св. апостол Павел казва в Посланието до Ефесяни, че Бог е поставил Господ Иисус Христос за Глава на Църквата, която е Негово тяло.  Помислете, една глава може ли да има много тела, дори безброй много? Ако всички секти се наричат църкви, то колко църкви има?

 

Бях ви казал, че само в Америка има повече от двеста църкви.

 

А Господ е говорил за Една Църква, Господ е казал на апостол Петър: ти си Петър, и на тоя камък ще съградя църквата Си, и портите адови няма да ù надделеят (Мат. 16:18). Той не е казал “ще съградя Църквите Си”, а: ще съградя Църквата Си – една-единствена Църква.

 

Господ Иисус Христос ни е говорил за Една Лоза, от корените на Която се храни Неговата Църква, и тази Гроздова Лоза е Сам Той. Той ни е говорил за една овча кошара. Какво, да не вярваме ли на Христовите думи? Да не вярваме ли в това, че една е овчата кошара, Една е Лозата – Христос?

 

А говорейки за Гроздовата Лоза, Господ е казал страшни за сектантите думи. Казал е, че на Нея ще има изсъхнали клони, които ще се отчупят от тази Истинска Гроздова Лоза, че ще ги съберат, ще ги хвърлят в огън и те ще изгорят. Не е ли страшно да бъдеш изсъхнала и отчупила се клонка, не е ли страшно да бъдеш изсъхнал и откъснал се лист от Гроздовата Лоза, който вятърът отнася в праха и калта? Това наистина е страшно! А сектантите не ги е страх.

 

Всяка секта нарича себе си църква, а сектите са изключително много. Какво, разделил ли се е Христос, станал ли е глава на много отделни секти? Не, разбира се; Едната Глава има едно тяло – Светата Съборна и Апостолска Църква. Това трябва да помним всички ние и всички онези, които могат да бъдат съблазнени от сектантски учения.

 

Сектантите казват: “Господ е казал: дето са двама или трима събрани в Мое име, там съм Аз посред тях (Мат. 18:20)”. Те казват, че можем да се спасим във всяка вяра, във всяка църква. О, колко лъжа и заблуда има в тези думи! Мисля, че и самите сектанти няма да кажат, че можем да се спасим и в мюсюлманската, и в иудейската църква. Говорейки така, те имат предвид своите секти. Те казват, че можем да се спасим във всяка вяра, а колкото секти има, толкова и вери, и тези техни вери са несъгласни една с друга. Това несъгласие достига до такава степен, че в Англия и Америка има секти, които отричат всички тайнства, дори Тайнството на кръщението. Такава е сектата на квакерите, или “приятелите”, както се наричат самите те. От цялото Евангелие квакерите запазват само нравственото учение на Господ Иисус Христос: те вършат много добри дела. Но и сред мюсюлманите има много добродетелни хора.

 

Нашата християнска вяра се отличава от всички други вери именно с това, че в основата ù стоят Тайнствата, установени от Самия Иисус Христос. Не Той ли е казал на Никодим: истина, истина ти казвам: ако някой се не роди от вода и Дух, не може да влезе в царството Божие (Иоан. 3:5). А на Своите апостоли е казал същото с други думи: който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден (Марк. 16:16).

 

И така, отхвърлящият Тайнството на кръщението, не е християнин.

 

Не е ли казал Господ, че който не се причастява с Неговите Тяло и Кръв, който не вкусва Божия хляб, който слиза от небесата, той няма място в Царството Божие? (Иоан. 6:50-51). А квакерите отхвърлят Тайнството Причастие.

 

Има секти, които отричат дори троичността на Бога.

 

Помислете, могат ли да се спасят подобните на тях сектанти, църква Христова ли са те, тяло на Иисуса Христа ли са, Господ ли оглавява тяхната секта? О, не, не.

 

В своето отричане на Църквата сектантите се позовават на думите на Свещеното Писание, които сега ще ви прочета: истина… ви казвам, че, ако двама от вас се съгласят на земята да попросят нещо, каквото и да било, ще им бъде дадено от Моя Отец Небесен; защото, дето са двама или трима събрани в Мое име, там съм Аз посред тях (Мат. 18:19-20). Те казват: “Защо трябва да ходим в Църквата, защо са ни вашите храмове, защо са ни вашите свещеници и епископи? Господ не е ли казал, че където са събрани двама или трима в Негово име, и Той е посред тях?” Имат ли право да говорят така? Вникнете в тези думи и вижте към кого са насочени те. Тези думи са били предшествани от други Христови думи, отправени непосредствено към Неговите апостоли: истина… ви казвам, че, ако двама от вас се съгласят на земята да попросят нещо, каквото и да било, ще им бъде дадено от Моя Отец Небесен. Това се отнасяло за апостолите. Ако двама от вас, Моите апостоли, Моите братя, Моите приятели се съгласят да просят нещо от Небесния Отец, то ще им бъде дадено.

 

Нима можем да мислим, че молитвата на двама или трима нечестиви и грешни хора, събрали се в името на Иисуса, ще има същата сила, каквато има молитвата на двама или трима апостоли – Христови приятели? Не, разбира се. Става дума за истинските чеда на Христовата Църква.

 

А какво значат думите: „дето са двама или трима събрани в Мое име, там съм Аз посред тях” (Мат. 18:20)? Нима тези думи значат, че няма нужда да ходим в храма, нима чрез тях се отрича Христовата Църква? О, съвсем не, разбира се.

 

За кого говори тук Господ? Тези думи са били отправени пак към апостолите. Но в тяхно лице Той е говорил на всички, които следват светите апостоли, които принадлежат на Светата Съборна и Апостолска Църква. Говорил за това, че ако двама или трима християни се съберат в някой дом в Негово име, за да четат Свещеното Писание и да се поучават в словото Божие, то и Той ще бъде сред тях.

 

Ще кажа още нещо, мога да разширя тълкуванието и разбирането на тези Христови думи. Ще кажа, че ако някой от нас, християните, беседва с невярващи за Христа, за извършеното от Него спасение на човешкия род, то Христос ще бъде ли посред вас? Това не значи ли, че вие сами ще бъдете Христова Църква? Не, разбира се. Нелепо е да тълкуваме така тези Христови думи. С тях Христос просто е искал да каже, че където говорят за Него, където вършат дела в Негово име, и Той е там.

 

Ще кажа още нещо: зная, че и сред мюсюлманите, и сред евреите има много благочестиви и добри хора. Мюсюлманите имат свои, почитани от тях светии, имат и разкази за тези светии. Какво, ще кажем ли, че Христос е напълно безразличен към тях, че Христос няма нищо общо с тях? Не, няма да кажем; не можем да кажем така, защото знаем думите на св. Петър, на които се позовават и самите баптисти. От десета глава на Деяния апостолски знаем такива думи, казани от апостол Петър: „Петър проговори и рече: наистина, признавам, че Бог не гледа на лице; но у всеки народ оня, който се бои от Него и върви по правда, приятен Му е” (Деян. 10:34-35).

 

Къде е казал тези думи апостол Петър? В дома на римския стотник Корнилий, езичник, чиито молитви Бог чул и си спомнил многото извършени от него милостини. Веднъж по време на молитва той видял Ангел, който казал: “Твоите молитви и твоите милостини възлязоха за спомен пред Бога. И сега, прати човеци в Иопия и повикай Симона, наречен Петър: той е на гости у някой си усмар Симона, чиято къща се намира при морето; той ще ти каже думи, чрез които ще се спасиш ти и целият ти дом” (Деян. 10:4-6). И при него дошъл Петър, който проповядвал Христовото Евангелие, кръстил го с целия му дом и казал тези току-що прочетени от мен думи. А сектантите се позовават на тази глава, като казват, че Църквата съвсем не е необходима, че можем да се спасим и извън нея, както се спасил стотникът Корнилий. Но нима в това няма дълбоко недомислие? Нима не е ясно, че на стотника Корнилий, чието благочестие и добри дела били приятни на Бога, не достигало много: не му достигало кръщение, не му достигало просвещение със Свещеното Писание, не му достигало познание за Господ Иисус Христос, не му достигало причисляване към Светата Съборна и Апостолска Църква? И ако не беше дошъл Петър, неговите молитви, неговият пост, неговите добри дела не биха били достатъчни, за да го спаси. Виждате ли как сектантите изкривяват Свещеното Писание?

 

Ще ви прочета и страшните Христови думи: „мнозина ще Ми кажат в оня ден: Господи, Господи! не в Твое ли име пророкувахме? И не в Твое ли име бесове изгонвахме? И не в Твое ли име много чудеса правехме? И тогава ще им кажа открито: никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие” (Мат. 7:22-23). На Страшния съд ще застанат и сектантите, поругавали се над Христовата Църква, ще застанат и ще Му кажат: не ли в Твое име се събирахме и преломявахме хляб; не вършехме ли добри дела, не проповядвахме ли Твоето Евангелие? Но Господ ще им каже: “Не ви познавам, защото вие раздрахте Моята дреха, извършвайки тежкия грях на църковния разкол.”

 

В предишната беседа ви говорих колко страшен е този грях, как са го оценявали светите Отци, как са говорели, че грехът на църковния разкол и отстъплението от Църквата е толкова голям, че не може да бъде умит дори и с мъченическа кръв. Те няма ли да се страхуват да застанат на Христовия Съд? Това е тяхна работа; а наше дело е да вярваме в Светата Апостолска Църква.

 

За нас е достатъчно да знаем, че ние сме листа, пръчки от Гроздовата Лоза, Която е Сам нашият Господ Иисус Христос. Да помним за едната овча кошара, да помним за едното тяло, чиято Глава е Сам Христос. В Своята велика първосвещеническа молитва Господ Иисус Христос се молел така: Отче Светий! опази ги в Твоето име, тях, които си Ми дал, за да бъдат едно, както сме и Ние (Иоан. 17:11). Христос просел от Своя Отец всички християни да бъдат едно, както Той е едно със Своя Отец.

 

Сектантите не искат и да чуят за това, те раздират Христовата дреха, Едната Църква не им е необходима, за тях не е страшно, че техните секти са безброй. Те не се замислят над това, че сами постъпват като тръстика, люляна от вятъра, защото ние знаем, че сектантите, особено баптистите, често преминават от една секта в друга. Баптистите преминават от секта в секта, като има такива, които кръщават децата си, и такива, които не кръщават децата си. Знаем, че и самите баптисти са се разделили. А където има разделение, там не е Христос, защото разделението е от дявола.

 

 

Всяка секта смята за истинно и правилно само своето учение, всяка критикува и отхвърля учението на другите. Нима истината не е една? Нима е възможно истината да се е разделила на стотици отделни малки истини? Гордостта, самопревъзнасянето, самонадеяността карат сектантите да отстъпват от Светата Църква. Те дори не могат да се обединят помежду си, защото как да се обединят баптистите с адвентистите, с петдесетниците, с йеховистите или със съботяните? Те не могат да се обединят, но винаги остават разделени.

 

Ние знаем, че истината е една, че Христос не се е разделил, че не могат да съществуват хиляди отделни църкви, че Господ е основал Една Света, Съборна и Апостолска Църква.

 

Ето, разказах и разясних защо ние, православните, изповядваме единството на Църквата, и ще продължа да говоря за това защо Църквата се нарича не само Една, но и Света и Апостолска. Трябва още много да се говори за това, което е твърде важно: нито една секта няма свои законни епископи и свещеници; те имат единствено самозвани презвитери. Но за това може много да се говори и аз не мога да ви откъсвам от вашите задължения и грижи.

 

Да вразуми всички вас Господ, молил се всички ние да бъдем едно, както Той е едно със Своя Небесен Отец. Амин.